2016 m. gruodžio 30 d., penktadienis

Kad tai naudinga force majore, įrodinėti neverta.


Po Vokietijos kompanijos ROG reorganizacijos "Rosneft" kontroliuos 12 procentų Vokietijos naftos rinkos.

O Gazpromas ties antrą gamtinių dujų Šiaurės srauto dujotiekį į Vokietiją

O ką tuo metu darys mūsų valdžia, energetikos ministras, kuris dar ir kojų, kaip sakoma, nespėjo sušilti, o jau skelbia karą Rusijos   okupacijai ...

Kad ES sankcijos Rusijai yra niekinės, kadangi jos yra skirtos fiziniams asmenims, vadovaujantis sveiko proto logika senai buvo aišku.

Tokiu būdu, tuo metu, kada mūsų valdžia persekioja prancūzų investitorių, Vokietija stengiasi juos pritraukti  ....

Todėl ir Vokietija, kaip magnetas traukia migrantus, o iš mūsų šalies bėga ir savi žmonės ir migrantai.

Kad tai naudinga force majore, įrodinėti neverta, nes liaudžiai tai suvokti  yra neprieinama.


"Роснефть" будет контролировать 12 процентов нефтяного рынка Германии

"Роснефть" увеличила доли участия в трех нефтеперерабатывающих заводах Германии. Это произошло в результате сделки с BP по реорганизации немецкого предприятия ROG.

Российская госкомпания "Роснефть" с 1 января 2017 года увеличит долю акций в трех немецких нефтеперерабатывающих предприятиях: Bayernoil (с 12,5 до 25 процентов), PCK Schwedt (с 35,4 до 54,1 процента) и Miro Karlsruhe (с 12 до 24 процентов). 
Эту возможность "Роснефть" получила в результате закрытия сделки по реорганизации совместного нефтеперерабатывающего и нефтехимического предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, ранее заключенной с компанией BP.
Согласно условиям сделки, ВР получает 100 процентов долей нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене и предприятия по производству растворителей DHC Solvent Chemie. 
Договоренность между "Роснефтью" и BP вступит в силу 1 января 2017 года, говорится в сообщении российской компании.
Увеличение долей участия в трех нефтеперерабатывающих немецких предприятиях позволит "Роснефти" контролировать 12 процентов рынка нефтепродуктов ФРГ с общим объемом переработки 12,5 млн тонн в год, пишет агентство AFP. 
Таким образом компания станет третьим по величине предприятием на нефтеперерабатывающем рынке Германии и начнет развивать собственный бизнес в стране, основав новое дочернее предприятие Rosneft Deutschland.
Как говорится в сообщении "Роснефти", благодаря реорганизации ROG, российский нефтяной гигант существенно усилит свои позиции на одном из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы, традиционного региона присутствия компании.

Dešimt metų trunkanti byla neša daug informacijos ....Darbo partijos juodosios buhalterijos byla prasidėjo nuo pirmųjų kratų partijos būstinėje ir jos narių namuose, kurios atliktos 2006-ųjų gegužės 19 dieną. 

O Apeliacinis teismas šių metų vasario mėnesį Darbo partijos įkūrėją Viktorą Uspaskichą, tuometį parlamentarą Vytautą Gapšį ir buvusią finansininkę Mariną Liutkevičienę pripažino kaltais dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, bet išteisino dėl sukčiavimo. 


V. Uspaskichui skirta 6,8 tūkst. eurų bauda,
V. Gapšys nubaustas 3,6 tūkst. eurų, 
M. Liutkevičienė – 5,7 tūkst. eurų baudomis. 

V. Uspaskichas ir V. Gapšys baudas jau sumokėjo, M. Liutkevičienei teismas leido baudą sumokėti per dvejus metus.

Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl Darbo partijos ir jos vadovų, konstatavo, kad juridinio asmens (politinės partijos) reorganizavimas nėra pagrindas netaikyti baudžiamosios atsakomybės ir t.t., ir pan., o Apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą.
Daugiau informacijos apie LA teismo sprendimą apačioje.
Sumoje,  ką ten berašytų savo sprendime LAT, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad ši byla rodo, kokia, atsiprašant "teisinė valstybė", yra mūsų šalis.
Iš kitos pusės žiūrint, tai išlaidos advokatams žymiai viršijo teismo paskirtas baudas.
Tai be abejo  irgi bausmė, nes  kas paneigs, kad   sistema "advokatas - prokuroras -teisėjas"  tebeegzistuoja ...................

trečios, svarbiausios pusės, tai  force majore tikslas ir nebuvo ką nors iš Darbo partijos nubausti realia laisvės atėmimo bausme.
Tiesiog Darbo partijos vadovas savo elgesiu nepateisino force majore dedamų vilčių,  o  iš esmės tai jam pakanka ir vienos, gerai  užsimaskavusios, pakankamai populiarios  partijos.
Taip   iš politikos buvo pašalintas V. Gapšys,  o panašiu būdu  ir   visas tuntas  perspektyvaus jaunimo:    socdemas R. Malinauskas,  liberastas E. Masiulius,   A. Guoga ( pakeliui).
Tokiu būdu buvo išvalytas ir ištiesintas  kelias į Prezidento kėdę   Sauliui Skverneliui.
Žinoma iki Prezidento rinkimų dar yra laiko ir daug kas gali pasikeisti, jeigu E. Skvernelis nepateisintų  force majore į jį dedamų vilčių.
Kaip matome viskas yra ganėtinai paprasta, tiktai reikia sistemiškai ir kompleksiškai vertinti viešai prieinamą informaciją.
---------------------------------------------------------
P.S. Vienkart šis  teismas  yra akivaizdus įrodymas, kaip gerai apmokami advokatai sugeba taip naudotis savo teisėms, kad byla tęsiasi dešimt metų.
Ir taip advokatai elgiasi visada, kad jų ginamiesiems yra naudinga.
Taip jie elgėsi ir tada, kad teisingumo ministru buvo liberastas  socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras  R. Šimašius (apgynęs disertaciją "Teisinis pliuralizmas" .....)
Tačiau pastarasis jų elgesio nevadino "piktnaudžiavimu savo teisėmis" .........
Jis tiktai paleido į apyvartą sąvoką "vartotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis"  .......
Už ką ? 
Už tai, kad jie  išdrįsdavo pasinaudoti  Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatyta teise pasikeisti  sugedusią prekę į tinkamą naudoti ...

O už tai jam  dėkinga liaudis jį pakylėjo į Vilniaus mero krėslą ....,
----------------------------------------

Pirmą kartą teismų praktikoje buvo spręstas reorganizuotos politinės partijos baudžiamosios atsakomybės klausimas. Dėl šios problemos sudėtingumo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo sudaryta Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija, kuri konstatavo, kad „juridinio asmens reorganizavimas pats savaime nereiškia, jog po reorganizacijos įsteigtas naujas juridinis asmuo negali atsakyti baudžiamąja tvarka“.
Pasak Aukščiausiojo Teismo, dėl galimybės taikyti baudžiamąją atsakomybę turi būti sprendžiama įvertinus visumą reikšmingų aplinkybių: ar juridinio asmens reorganizavimu nesiekiama vien tik išvengti baudžiamosios atsakomybės, ar yra padarytų nusikalstamų veikų ryšys su naujojo juridinio asmens vykdoma veikla, ar kiti reorganizavimo metu susijungę juridiniai asmenys žinojo apie padarytas nusikalstamas veikas, buvo suinteresuoti ja ir tokios veikos rezultatais bei kt.
Padaręs išvadą, kad Darbo partijos reorganizavimas pats savaime neužkerta klausimo po reorganizavimo naujai įsteigtos politinės partijos baudžiamajai atsakomybei, Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad dėl kaltinimų byloje yra suėję baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Net ir patvirtinus reorganizuotos Darbo partijos baudžiamosios atsakomybės galimybę, apkaltinamasis nuosprendis nebegalėtų būti priimtas, todėl bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui nebėra tikslingas.
Atmesdamas Darbo partijos, Viktoro Uspaskicho, Vytauto Gapšio, prokuroro bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kasacinius skundus, Teismas pasisakė dėl itin reikšmingų baudžiamojo įstatymo aiškinimo ir taikymo klausimų. Teismas priėjo prie išvados, kad byloje V.Uspaskichas, V. Gapšys ir M. Liutkevičienė pagrįstai nuteisti už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą.
V. Uspaskicho tyčia apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, pasak Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, yra akivaizdi įvertinus teismų nustatytą nusikalstamos veikos mechanizmą ir faktinius bylos duomenis. „Įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl tyčios buvimo partijos vadovo, nuteistojo V. Uspaskicho, kaip apgaulingos buhalterinės apskaitos organizatoriaus, veikoje“, – pažymima nutartyje. Atmesdamas V. Uspaskicho argumentus, kad jis teisėtai įgaliojo kitus asmenis užsiimti Darbo partijos buhalterinės apskaitos tvarkymu ir tinkama apskaitos kontrole, pats jokių su tuo susijusių veiksmų neatliko, į apskaitos vedimo procedūras nesikišo, Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą įmonės vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o ne tvarkymą. Tai, kad vadovas nesidomi įmonės veikla, neatleidžia jo nuo atsakomybės dėl įstatymuose nustatytų pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo. Bylos duomenys leido padaryti išvadą, kad V. Uspaskichas organizavo apgaulingą buhalterinę apskaitą ir kad neoficialių pajamų ir išlaidų apskaitymas neoficialioje apskaitoje buvo reikalingas apgaulingos apskaitos organizatoriams – Darbo partijos pirmininkui V. Uspaskichui ir už partijos ūkinę finansinę veiklą tuo laikotarpiu faktiškai atsakingam asmeniui, dėl kurio baudžiamoji byla apeliacinės instancijos teisme išskirta, priimantiems sprendimus dėl tokių piniginių lėšų gavimo ir panaudojimo. Tik tokiu būdu jiems buvo įmanoma kontroliuoti partijos buhalterinėje apskaitoje neapskaitomų piniginių lėšų gavimą ir panaudojimą.
Atmesdamas M. Liutkevičienės argumentus, kad ji nevedė „juodosios buhalterijos“, jos neorganizavo ir neprisidėjo prie jos tvarkymo, o tik vykdė buhalterės pareigas, Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad ji, būdama partijos iždininkė, turėdama universitetinį išsilavinimą ir patirtį finansų srityje, žinojo ir suprato, kad Darbo partijoje buvo vedama dviguba buhalterija, kad partijoje egzistavo pajamos ir išlaidos, kurios nebuvo įtraukiamos į oficialią apskaitą, o jos vedama apskaita neatspindėjo visų Darbo partijos pajamų ir išlaidų.
Atmesdamas V. Gapšio argumentus, kad jo pareigos Darbo partijoje nebuvo susijusios su buhalterinės apskaitos organizavimu ir vedimu, Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad jis, būdamas partijos atsakingasis sekretorius, turėdamas įgaliojimus veikti partijos vardu ir duoti kitiems asmenims nurodymus, žinodamas, kad partijoje ne visos piniginės lėšos yra oficialiai apskaitomos, davė nurodymus N. Steponavičiūtei, iš pas jį neoficialiai apskaitomų lėšų apmokėti kuro išlaidas, susijusias su partijos veikla, ir telekomunikacijų išlaidas, teikiamas Darbo partijai bei jos skyriams, esant sudarytoms sutartims ne su juridiniu, o su fiziniu asmeniu (V. Gapšiu). Dėl tokių jo veiksmų iš dalies nebuvo galima nustatyti Darbo partijos 2004–2006 m. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. 2004 m. liepos 13 d. – 2006 m. gegužės 17 d. laikotarpiu V. Gapšys turėjo jam suteiktus įgalinimus veikti Darbo partijos vardu, spręsti partijos veiklos organizavimo klausimus. Pagal Darbo partijos centrinės būstinės struktūrą, joje nustatytą hierarchiją jis turėjo teisę duoti tam tikrus nurodymus kitiems asmenims ir, kaip nustatyta šioje byloje, tokius nurodymus, susijusius su apgaulinga buhalterine apskaita, davė, todėl tinkamai buvo pripažintas šios nusikalstamos veikos bendrininku.
Tačiau kasacinis teismas, laikydamasis taisyklės, kad griežtesnis įstatymas neturi atgalinio veikimo galios, panaikino sunkinančią aplinkybę, kad nusikaltimą padarė organizuota grupė, ir paliko pirmosios instancijos teismo nustatytą aplinkybę, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupė.
Aukščiausiasis Teismas taip pat nagrinėjo, kokiais kriterijais remdamasis teismas turi atriboti BK 182 straipsnyje numatytą turtinį nusikaltimą – sukčiavimą nuo BK 220 straipsnyje numatyto nusikaltimo finansų sistemai – neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą valstybės įgaliotai institucijai, siekiant išvengti mokesčių. Prokuroras, perduodamas bylą teismui, dėl šių veiksmų V. Uspaskichą, V. Gapšį ir M. Liutkevičienę kaltino pagal BK 220 straipsnį, tačiau pirmosios instancijos teisme pateikė prašymą keisti kaltinimus ir veiką (nekeičiant faktinių aplinkybių) kvalifikuoti pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Prašymas keisti kaltinimą buvo pateiktas 2012 m. spalio 26 d., t. y. nuo nusikalstamos veikos praėjus daugiau kaip penkeriems metams ir pasibaigus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams dėl BK 220 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos.
Bylą nagrinėjusi Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad V. Uspaskicho, V. Gapšio ir M. Liutkevičienės veika vengiant GPM ir VSD įmokų negali būti laikoma sukčiavimu. Teismas nurodė, kad tokie veiksmai galėtų atitikti neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo nusikaltimą, tačiau dėl jo yra suėję senaties terminai.
Teismas savo nutartyje atkreipė dėmesį į sukčiavimo ir nusikalstamų veikų finansų sistemai skirtumus. Bet kuris mokesčių nesumokėjimas savaime negali reikšti sukčiavimo. Sprendžiant dėl šių nusikaltimų atskyrimo atsižvelgiama į kėsinimosi objektą, atitinkamo mokesčio reglamentavimo specifiką, naudojamos apgaulės pobūdį, grobimo požymių buvimą ar nebuvimą, tyčios turinį. „Sukčiavimas – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai institucijai siekiant nuslėpti mokesčius – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į finansų sistemą“, – akcentuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Neteisingų duomenų apie Darbo partijos darbuotojų ir kitų asmenų gautas pajamas teikimas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui ir VSDFV Vilniaus skyriui nulemtas fakto, kad partijos veikloje buvo naudojamos nenustatytos kilmės neapskaitytos lėšos, iš jų buvo mokamas neoficialus darbo užmokestis ir premijos darbuotojams, autoriniai atlyginimai atlikėjams, pakviestiems į partijos organizuojamus renginius, politinių konsultacijų, įvairių paslaugų apmokėjimas ir kitos išmokos fiziniams asmenims, nuo kurių turi būti sumokami gyventojų pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos. Mokestinė nepriemoka, kuri susidaro dėl neoficialiai išmokėtų sumų neapskaitymo ir pajamų nedeklaravimo, yra tokio neteisėto finansų tvarkymo pasekmė. Tačiau mokesčių, kurių buvo vengiama šioje byloje, teisinis reguliavimas nereiškia galimybės pretenduoti į jų susigražinimą arba kitokį kompensavimą, taigi biudžeto lėšos grobiamos nebuvo. Apgaulė pasireiškė tuo, kad VMI ir VSDFV buvo teikiamos deklaracijos ir ataskaitos, kuriose buvo sumažintos arba iš viso nenurodytos realiai asmenims išmokėtos sumos (pajamos), esančios apmokestinimo dalyku. Vien tai, kad nagrinėjamoje byloje yra didesnės neapskaitytų buhalterinėje apskaitoje pajamų ir išvengtų GPM bei VSD įmokų sumos, didesnis kiekis asmenų, kuriems buvo mokamas neoficialus darbo užmokestis ir autoriniai atlyginimai, savaime nereiškia, kad nusikaltimas finansams virsta turtiniu nusikaltimu.
Kasacinės instancijos  teismas atmetė prokuroro argumentą, kad Darbo partija atliko ir turi būti nubausta už sukčiavimą, nes apgaule gavo dotacijas, Vyriausiajai rinkimų komisijai nuslėpdama aplinkybes apie neteisėtą partijos finansavimą. Įvertinęs dotacijos gavimą baudžiamosios teisės prasme, Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų ir kompensacijų) politinėms partijoms skyrimą visų pirma lemia gauti rinkėjų balsai. Būtent rinkėjų pasitikėjimas, išreikštas per rinkimus, pagal kurių rezultatus paskirstomos valstybės biudžeto lėšos politinėms partijoms, yra esminis ir reikšmingas kriterijus, lemiantis politinių partijų teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus bei konkrečią šios teisės apimtį. Teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad jau vykstant baudžiamajam procesui VRK priėmė dar kelis sprendimus skirti dotacijas Darbo partijai, t. y. šios partijos teisė gauti dotacijas jokiomis teisinėmis priemonėmis, kurios įpareigoja VRK spręsti teisės į dotacijas klausimus, nebuvo suvaržyta.
Tačiau Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistą teismų sprendimą, kuriuo Darbo partijai skirtos dotacijos buvo grąžintos į valstybės biudžetą. Teismas pažymėjo, kad negali būti sudarytos sąlygos esminius įstatymų pažeidimus padariusioms politinėms partijoms gauti finansavimą iš valstybės. Kadangi šiurkščių politinių partijų finansavimo tvarkos pažeidimų nustatymas, jei tai nesusiję su nusikalstamos veikos požymių konstatavimu, ir dotacijų grąžinimo klausimo sprendimas nėra baudžiamąją bylą nagrinėjančio kasacinio teismo kompetencija, šis ginčas turi būti išspręstas politinių partijų finansavimo kontrolės priemonėmis.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą atrenkamos tik sudėtingiausios ir reikšmingiausios teismų praktikai bylos. Remiantis procesą reglamentuojantiems įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.
Daugiau informacijos netrukus galėsite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr2K-7-304-976/2016).  

2016 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

Kaip JAV žydai gina savo nacistinę valsybę ...
Taip JAV žydai gina savo  nacistinę valstybę.
Valstybę šunvotę ant  palestiniečių valstybės  kūno.


*****************************

Стало известно, как именно республиканцы намерены отомстить ООН за Израиль

29 декабря 2016, 20:37 —
Мир
67
По данным газеты Washington Post, республиканцы в американском конгрессе готовят ответные меры в отношении резолюции по израильским поселениям в Палестине.
Новости США, американский конгресс, резолюция ООН, израильские поселения, Палестина, Израиль, республиканцы
Сенаторы от Республиканской партии Том Коттон, Тед Круз и Линдси Грэм собирают вокруг себя сторонников новых мер, призванных продемонстрировать недовольство конгресса США резолюцией Совбеза ООН.
Ими рассматривается выход из ЮНЕСКО, формальное запрещение финансирования резолюции и принятие закона о защите прав поселенцев, имеющих американское гражданство. Помимо этого изучается возможность удерживания выплат членских взносов в ООН со стороны США.
Как ранее сообщал “Российский Диалог”, Тель-Авив намерен ограничить дипломатические контакты с теми странами, которые поддержали резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство Израилем своих поселений на палестинской территории.
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп осудил эту резолюцию, назвав ее принятие большой ошибкой. Также он назвал Израиль главным союзников США и призвал израильтян дождаться его инаугурации 20 января.

.

Kad prokuroras moka "Valstybinio reketo" mokestį, mažų mažiausia skamba itin intriguojančiai ir kelia aibę klausimų....Straipsnyje "Nemušk gulinčio ..." Vilniaus apygardos prokuratūrą klausėme, kodėl ji nesiima jokių priemonių dėl nežinia kur pradingstančio centralizuotai paruošto karšto vandens, kurio kainą visam miestui nustato Kainų komisija:

Kodėl tai tyli ir ką veikia Aplinkos ministerija, Vilniaus apygardos prokuratūra ???!!!!


 Į tai gavome Vilniaus apygardos   vyriausiojo prokuroro   pasirašytą   laišką, kuriame rašoma, kad  mūsų straipsnis paliekamas nenagrinėtas, kadangi neatitinka Asmenų aptarnavimo aprašo reikalavimų.

      Su kuo mes visiškai sutinkame ir tik dėkojame, kad  nors ir taip buvo įvertinta mūsų straipsnyje pateikta informacija.

      Laiške taip pat nurodoma, kad straipsnyje neaiškiai išdėstytos aplinkybės, kaip ir kur  dingsta UAB "Vilniaus energija" centralizuotai paruoštas karštas vanduo.

   Mes visiškai sutinkame, kad vyriausiajam prokurorui  asmeniškai ši problema yra nesuprantama, kadangi jis  tikrai nusipelnė gyventi nuosavame name, ir  tokiu būdu jokių paslaugų iš UAB "Vilniaus energija " negauna.

  Betgi Jo vadovaujamoje prokuratūroje neabejotinai yra bent vienas darbuotojas, kuris gyvena daugiabučiame name, kuriame yra įrengtas šilumos punktas.

    Taigi šis darbuotojas tyli ir moka neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestį, kuris populiariai yra vadinamas "Valstybiniu reketu" .........

Taigi tas darbuotojas, taip sakant, dalyvauja "Valstybiniame rekete", kaip nukentėjęs, bet tyli .....

O gal tokių darbuotojų ne vienas, ir ne du ...

Tai štai kaip pradingsta UAB "Vilniaus energija"  centralizuotai paruoštas karštas vanduo, ir kodėl jis ir toliau dingsta.....

 Beje šį  laišką parengė teisininkė, kuri deja neparodė jokio noro   telefonu su mumis  bendrauti ...

Na betgi yra kaip yra, tokiam atsakymui parengti  visiškai nereikia teisininko kvalifikacijos, nes, mūsų nuomone, teisininkas tokio rašto ir neparengtų  ....

Sumoje geranoriškai tikimės, kad, saugant institucijos mundurą, bus pasidomėta, kodėl gi moka "Valstybinio reketo" mokestį tie darbuotojai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose, ir kodėl gi  jie tyli.Nes, kaip suksi, apsuksi, tai, kad prokuroras moka "Valstybinio reketo" mokestį, mažų mažiausia skamba itin intriguojančiai ir kelia aibę, aibę  klausimų ..........


 .....


.

2016 m. gruodžio 28 d., trečiadienis

Penki Premjero patarėjai ...


Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio komandoje dirba penki patarėjai: 
sveikatos apsaugos klausimams − Paulius Gradeckas,
viešiesiems ryšiams − Tomas Beržinskas, 
vidaus politikai – Arnoldas Pikžirnis, 
švietimui ir mokslui – Unė Kaunaitė, 
ekonomikai – Lukas Savickas.
                                          
                      Pagarbiai
 Komunikacijos departamento
Piliečių aptarnavimo skyriaus vedėja                                                                                                                                          Vida Nagurnaitė


2016 m. gruodžio 27 d., antradienis

Nemušk gulinčių .........


     Šiandien sostinės savivaldybėn susirinkusi Ekstremaliųjų situacijų komisija nusprendė nuo rytdienos atšaukti ekstremaliąją situaciją sostinėje, nes avarija Upės gatvėje buvo sėkmingai likviduota - „Vilniaus vandenų“ atlikti bandymai rodo, jog suremontuotu vamzdynu atnaujintas nuotekų tekėjimas veikia įprastu režimu, tačiau ir toliau bus atidžiai stebimas.

  
    Betgi kodėl Vilniaus savivaldybė neskelbia ekstremalios situacijos dėl nežinia kur pradingstančio AB Vilniaus energija centralizuotai paruošto karšto vandens ?????

Nes štai ką rašo Kainų komisija  savo laiške (Nr.  R2-(ŠP)-3339 , 2016-12-27 ):


Informuojame, kad Bendrovė tiekia karštą vandenį, kaip kompleksinį produktą, daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai nepasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdo arba priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu iš karšto vandens tiekėjo
Karštas vanduo, kaip kompleksinis produktas, tiekiamas karšto vandens kainomis, nustatytomis vadovaujantis Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 ,,Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“.

 Laišką pasirašė Komisijos narys Donatas Jasas
{Termoinžinerijos magistras (specializacija – šilumos energetika).}


Taigi yra kaip yra:

1.Kainų komisija nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

2.Raštu patvirtina, kad centralizuotai paruoštas karštas vanduo tiekiamas.

3.Šilumos tiekėjas pasirašo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo sutartis.


Betgi trūksta tiktai visai nedaug - tiekti  centralizuotai paruoštą karštą vandenį .....

Deja  daugiabučių namų   šis kompleksinis produktas kažkodėl tai nepasiekia.

Jeigu nepasiekia, išeina, kad jis kažkur tai pakelyje pradingsta....


Todėl ir klausimas -Kodėl savivaldybė dėl to neskelbia ekstremalios situacijos ???!!!

Kodėl tai tyli ir ką veikia Aplinkos ministerija, Vilniaus apygardos prokuratūra ???!!!!Dar sakoma, nemušk gulinčių ..... argi ne taip ????

.

Trampas žada, kad JAV ir toliau liks sionistų šabesgojumi ....???!!!!!

Vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs, kad arabų pasaulyje tvyranti įtampa ir suirutė didele dalimi yra sąlygota nacistinės valstybės Izraelio atsiradimu ir besąlygine JAV parama jai.

Bet kuriuo atveju suirute Sirijoje Izraelis yra suinteresuotas.

Štai Rusija Sirijoje veikia pagal Izraelio žvalgybos pateiktą informaciją.

O Izraelio žvalgyba (geriausia pasaulyje) žinojo apie islamistų rengiamą Palmyros ataką, tačiau šios informacijos Rusijai neperdavė, kadangi Izraelis yra suinteresuotas, kad suirutė Sirijoje neribotai tęstųsi.

Viena iš priežasčių - Izraelis yra aneksavęs Sirijos Golano aukštumos dalį, ir kol vyrauja tokia suirutė jis gali būti ramus.

Taigi  Rusijai  aneksuoti  Krymo  negalima, o Izraeliui aneksuoti Sirijos teritorijos dalį galima ...

TOKIA MAT YRA TA VAKARŲ   "KRIKŠČIONIŠKA    MORALĖ" ....,

***********************************************************

Трамп недоволен деятельностью ООН

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН не использует свой потенциал и является лишь клубом для приятного времяпрепровождения. 
Его недовольство вызвала резолюция Совбеза ООН по Израилю.
USA Donald Trump (Reuters/C. Allegri)
Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН. 
Об этом Трамп написал в ночь на вторник, 27 декабря, на своей странице в Twitter. "ООН обладает столь громадным потенциалом, но прямо сейчас это лишь клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - посетовал будущий американский лидер

23 декабря Трамп уже высказывался относительно ООН - тогда он заявил, что после 20 января (день инаугурации нового президента США. - Ред.) в организации "все изменится". Та реплика стала реакцией на принятие Совбезом ООН резолюции с призывом к Израилю "прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории". США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции, на сей раз воздержались.
В Иерусалиме назвали этот документ "позорным" и объявили о намерении пересмотреть свою работу с ООН, в частности, финансирование организаций, которые действуют под ее эгидой и присутствие их представителей в Израиле.
По мнению Трампа, резолюция Совбеза ООН затруднит процесс мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. "Большое поражение для Израиля в ООН сильно усложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы в любом случае с этим разберемся", - написал избранный американский президент в Twitter.

Nacistinė valstybė spjauna Vkarams tiesiai į veidą ....

  

Izraelis tęs gyvenviečių  okupuotame Jordano vakarų krante statybą - pareiškė Izraelio ministras Naftali Bennet, o Izraelio premjeras paskelbė  ...blokadą   ...... kai kurioms šalims, balsavusiems JTO už Izraelį smerkiančią rezoliuciją ....

Taigi nacistinė valstybė spjauna vakarų liberastinei demokratijai tiesiai į veidą ....


******************************************************************************

Израильский министр: Еврейских поселений будет еще больше

Израиль продолжит строить поселения на Западном берегу реки Иордан, а резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории". Об этом заявил израильский министр Нафтали Беннетт.
Нафтали Беннетт (фото из архива)
Нафтали Беннетт (фото из архива)
Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт в воскресенье, 25 декабря, призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. "Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии (территорий на Западном берегу Иордана - DW)", - заявил он, согласно сообщению своей пресс-службы. Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").
"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".
"Позорное голосование"
Ранее правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря и касающуюся строительства еврейских поселений на палестинских территориях. С таким заявлением выступил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздно вечером 23 декабря. В сообщении правительства голосование в Совбезе названо "позорным".
Особенно резко израильские власти высказались по поводу решения США, которые, обладая правом вето в Совбезе, не заблокировали резолюцию. "Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от одержимости ООН, но еще и вступила в сговор с ООН за спиной Израиля", - говорится в заявлении правительства Нетаньяху. Теперь местные власти надеются на изменение политики Вашингтона с приходом нового президента Дональда Трампа.