2016 m. gruodžio 8 d., ketvirtadienis

Senai laikas naikinti sinekūras .....
Kiekviena nauja valdžia, kaip taisyklė, žada mažinti valdininkų skaičių.

Atseit mažiau bus „biurokratų“, geriau bus mums visiems.

Tačiau nustatyti kas yra „biurokratas“, o kas yra  valstybės tarnautojas, būtinas valstybės valdymui,  kaip taisyklė, nesukama galvos.

Privačiame versle „biurokratų“ nėra, būna  tik „gegutės“ ir „gegužiukai“ – „reikalingų“ valdžios  žmonių atžalos......

Deja jų netrūksta  ir valdžios institucijose, ir  valstybinėse įmonėse ....

Štai jau buvusi valdžia žadėjo sukurti Infrastruktūrų valdymo tarnybą apjungiant  tris institucijas:

Ryšių reguliavimo tarnybą,
Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją,
Valstybinę energetikos inspekciją.

 Atitinkami įstatymų pakeitimai senai  parengti, o teisės aktai vis dar nepriimti ......

O gaila, kadangi    Kainų komisijoje senai pribrendo laikas naikinti „sinekūras“.

(Sinekūra - (lot. sine cura - be rūpesčio): 1. gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo; 2. rel. tarnyba viduramžių katalikų bažnyčioje - gerai apmokama, bet nereikalavusi darbo.).

Kaip žinome, Kainų komisiją valdo komisijos pirmininkė ir keturi jos nariai.

Ką gi veikia pvz. Komisijos narys VYGANTAS VAITKUS ??

Ogi štai ką:
Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo bei gamtinių dujų sektoriaus klausimus.
• Formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus.
 • Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo
 ir t.t.

Vien jau to pakanka, kad  jis  turėtų plušėti nepakeldamas galvos.
...

Tačiau  darbe jo surasti taip ir nepavyksta ....

Tai Komisijos sekretorė neturi informacijos, kur jis yra, tai jis kažkur išvykęs ...

Kur išvykęs – ne paslaptis, teigia sekretorė, bet pateikti informaciją atsisako....

Ir vis siunčia pas Komisijos specialistus...

Betgi sekretorė buvo paprašyta kad ponas Vygantas pats paskambintų, kada turės laiko, nes problema, kuri yra  jo kompetencijos srityje, yra itin svarbi – gamtinių dujų kaina nustatyta viena visiems Lietuvos dujų vartotojams vienoda, kai tuo tarpu dalis gamtinių dujų vartotojų naudoja SGD terminalo dujas, dalis Gazpromo.

O jų kaloringumas  yra nevienodas.

O dujos ne elektra, taip lengvai „nesusimaišo“.....:

Jeigu sekretorė ponui Vygantui perdavė problemą ir jis nepaskambina, tai labai tikėtina, kad jis iš viso į darbą retai beužsuka, tiktai į Komisijos posėdžius... pakelti raką ....

Ir jį visiškai galima suprasti, nes  jo kadencija baigėsi spalio 13 dieną  .....

Tiktai kaip suprasti tai, kad 2016 m. gruodžio 1 d. pasirodė pranešimas žiniasklaidai: 

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė pristatė šalies vadovės teikiamą nutarimo projektą, kuriuo pasiūlė Seimui, vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 5 dalies 1 punktu ir atsižvelgiant į Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretą Nr. 1K- 804, nuo 2017 m. sausio 2 d atleisti Vygantą Vaitkų iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų pasibaigus kadencijai.
Po pateikimo nutarimui „Dėl Vyganto Vaitkaus atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų“ (projektas Nr. XIIP-98) pritarta bendru sutarimu.
Kartu pateiktas ir Respublikos Prezidentės siūlymas Seimui vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretą Nr. 1K-805, 2017 m. sausio 3 d. skirti Joną Makauską Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkeriems metams.
Tokiam siūlymui po pateikimo pritarta bendru sutarimu.

Akivaizdu, kad kone trys  mėnesiai buvo laukta, tikintis, kad bus įsteigta Infrastruktūrų valdymo tarnyba.

O dabar  labai tikėtina, kad ši tarnyba dar ilgą laiką nebus įsteigta.

Betgi Komisija gali dirbti ir be vieno nario, juo labiau, kad  iš esmės tai  dirba Komisijos specialistai, o Komisijos nariai tik balsuoja .... ir kaip rodo praktika, savo kompetencija tikrai  jie neblizga .....

Iš esmės tai jų darbas Komisijoje   yra tikra  sinekūra....

Todėl viešas prašymas Seimui – neskirti naujo Komisijos nario ir paskubinti Infrastruktūrų valdymo tarnybos steigimą.

O iš esmės, tai  jeigu mūsų šalis būtų teisinė valstybė, tai tikrai atsirastų institucija, kuri iš esmės kasmet  atliktų  tikrą Kainų komisijos veiklos auditą,  ir  tada  jos  veikloje nebūtų tokio  kriminalo, nuo kurio atšoka ir prokuratūra, ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, ir policija  ....

Štai Valstiečiai deklaravo Energetikos ministerijos sunaikinimą, o nieko nepasakė apie Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kuri veikia kaip bolševikinė Ypatingoji komisija ( ЧК):
  • pati sau kuria teisės aktus,
  • pati juos pasitvirtina,
  • pati kontroliuoja, kaip jie vykdomi,
  • pati savo supratimu nustato, kad jie nevykdomi,
  • pati baudžia už tai ....


Vienu žodžiu „nepriklausomas valstybinis kainų reguliatorius“,  nepajudinamas, kaip  ir cukrinio avinėlio paminklas Vilniaus centre ....

Ir tai suprantama,  žinant, kad abiejų stogas vienas ir tas pats .... ir jis  randasi Daukanto aikštėje .....
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą