2016 m. gruodžio 6 d., antradienis

Laukiame Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių......Vyriausybės įstatymas nustato:

6 straipsnis. Vyriausybės sudarymo tvarka ir Vyriausybės programa

1. Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

2. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą.

Tokiu būdu Prezidentė patvirtino Vyriausybę,   o Ministras pirmininkas ją  ir  jos programą pristatė Seimui.

Tokiu būdu Prezidentė, prieš tvirtindama Vyriausybę,  susitiko su kandidatais į ministrus nesant oficialiai patvirtintai Vyriausybės programai  ....???!!!!

  Betgi  ministrai yra Vyriausybės programos vykdytojai, valstybės institucijų ministerijų vadovai.

 Todėl ir jų žinios, ir gebėjimas vadovauti ministerijoms, vykdyti Vyriausybės programą,  turi būti atitinkami .................

Vyriausybės programa jau  paskelbta, tačiau ne kurie savimi besipuikuojantys šabesgojai joje pasigenda konkretumo.

Taigi jiems ir siūloma susipažinti su Vyriausybės įstatymo
6 straipsnis. Vyriausybės sudarymo tvarka ir Vyriausybės programa

4. Kai Seimas pritaria Vyriausybės programai, Vyriausybė privalo per 3 mėnesius patvirtinti šios programos nuostatų įgyvendinimo prioritetines priemones.

  Tokiu būdu palauksime tris mėnesius   Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių.

Ir vienkart pasipils   žiniasklaidos šabesgojų ir „rašalinių mėšlagrybių“ kritika.

Šia proga tenka priminti vieną, sveiko proto logiką atitinkantį, posakį: „Kritika yra bergždžias darbas, kuris geriausiu atveju tik supykdo oponentą.“

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą