2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Nauja panelė – sena suknelė ....

Lapkričio šildymo sąskaitos gyventojus privertė griebtis už galvų –  skelbia Tvlrytas.

Tai kas gi aimanuoja dėl didelių sąskaitų už šildymą?

Ar TVlrytas ar    tame straipsnyje aprašyti  Vilniaus daugiabučio namo   Fabijoniškių g. Nr. 13  šilumos vartotojai, nes jų namo vidutinė šildymo kaina už lapkritį 1,02 ir  1,06 Eur/m2 (du šilumos punktai) ????

Betgi ne aimanuoti reikia, o galvoti reikia.

O visų pirma reikia pradėti galvoti valdžiai, nes šilumos vartotojai galvoti dar nėra pratę.

Kaip sakoma, verkiant reikia, kad bent viena valdžia būtų pilietinė, kad ji bent jau pasidomėtų, kas gi dedasi šalies šilumos ūkyje.

Štai pvz. Šilumos ūkio įstatymas iš esmės, kaip sakoma, už valstybinio kainų reguliavimo ribų palieka ~ 50 šilumos    tiekimo sistemų, kuriose realizuojama  mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus.

O Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kas mėnesį  skelbia didžiųjų šilumos sistemų kainas, tačiau  kas dedasi mažosiose, jos nedomina, tarsi jos šildytų ne Lietuvos žmones, o kažkokius tai „runkelius“ ....

[Kurgi ten ją domins, nes jos rūpestis, kaip pakenkti Vilniaus šilumos tiekėjui .......
Štai ji trimituoja, kad Vilniaus šilumos tiekėjas savo darbuotojų kelionių, golfo laukų samdymo ir kt. sąnaudas  padengė šilumos kainų sąskaita, o įrodymus pateikti atsisako, nors Šilumos ūkio įstatymas tokią informaciją laiko vieša, o ir  prokuratūra raštu patvirtina, kad Kainų komisija elgiasi neteisėtai ...]

Tokiu būdu valdžia turi  būtinai susidomėti, kas gi dedasi ne tik daugiabučių namų šildyme, bet ir kaip valdomas  visos šalies šilumos ūkis. 

Kad tinkamai  sutvarkyti šalies šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų sistemą,  būtina nedelsiant visų pirma parengti   šilumos ūkio įstatymo koncepciją, ją patvirtinti, o po to parengti tinkamą Šilumos ūkio įstatymą, jo poįstatyminius teisės aktus.

O Šilumos ūkį reguliuojantys poįstatyminiai teisės aktai turi būti prieinami vidutiniam šilumos vartotojui.

O kaip gi dabar yra ???

Šilumos ūkio įstatymas nebeatitinka realios situacijos  šilumos ūkyje,o  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės  tik labai tinka skaitymui esant nemigai ...

O Kainų komisija, iškreiptai taikydama Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, visoje šalyje įvedė neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį, kurį moka ir buvęs premjeras .... vos netapęs Seimo pirmininko pavaduotoju ...

Todėl labai įdomu būtų sužinoti, kiek gi Seimo narių, kiek ministrų moka šį neteikiamos paslaugos mokestį.

Taigi  ... taigi ....kaip sakoma, būtų linksma, jei nebūtų labai liūdna ...

Sunaikinti Energetikos ministeriją, kaip sakoma, didelio proto nereikia.

O ką gi daryti, jeigu  suvokiama, kad iki šiol buvo vykdoma energetikos politika, naudinga pirmoje eilėje  tik valdžiai, ir Rusijos Karaliaučiaus sričiai .....

Suprantama, jeigu to negali pakeisti, tai kas belieka – sunaikinti Energetikos ministeriją ....

Dabar apie TVlrytas  straipsnį.

Kad, straipsnyje aprašyti šilumos vartotojai tikrai neturi supratimo apie savo būsto šildymą, abejoti netenka, nes jie moka nesuteiktos paslaugos mokestį.

 Betgi kaip suprasti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentą, kuris,  kaip seno gramofono sutrūkusi plokštelė yra smarkiai „užsiciklinęs ant renovacijos“,  kaip vienintelio būdo  sumažinti sąskaitas už šildymą.

[Beje būtų labai įdomu sužinoti, ar tik jis nemoka to gėdingo neteikiamos paslaugos mokesčio, nes jį nutyli ...]

O daugiabučių namų renovacija yra tikrai geras dalykas, tiktai jos vykdymo modelis yra iš esmės nusikalstamas.

O ir  kol bus atlikta daugiabučių namų  renovacija, yra aibė nesunkiai, ir nebrangiai prieinamų priemonių, kaip sumažinti šilumos sunaudojimą.

Visų pirma tai šilumos punkto tinkamas reguliavimas.

Nes šilumos punktas yra  labai „protingas“ įrenginys, leidžiantis sklandžiai reguliuoti pastato šildymą.

Deja, kaip taisyklė, jo tikrai didelės galimybės nenaudojamos, taigi ir  rezultatas yra atitinkamas šilumos netaupymas.

Galima būtų išvardinti visą aibę šilumą taupančių priemonių, tačiau paviešinti jas paliekame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui.

Beje prezidentas dar yra „užsiciklinęs“ ant naujos ir senos statybos namų.

Atseit visi senos statybos namai daugiau naudoja šilumos.

Tikrai taip, yra tokių namų, tiktai kodėl jie daug naudoja šilumos ??

Bet štai 1967 metų statybos namui Žirmūnų g. Nr. 104 už  2016 metų lapkritį  vidutinė šildymo kaina  0,64  Eur/m2.

O 1985 metų statybos namams Taikos g. Nr. 100, 102 už  2016 metų lapkritį  vidutinė šildymo kaina   1,03  Eur/m2.

T.y. 60 % didesnė.

Štai tau ir nauji, palyginti, namai, su palyginti nebloga išvaizda ir architektūra, su didelėmis virtuvėmis – valgomaisiais ......

Ir kame gi slypi toks skirtumas ??

O gi tame, kad tų, palyginti naujų, namų sienų maža šiluminė varža, rūsių betoniniai blokai  daugiau kaip  metras iškilę  virš žemės paviršiaus, ir kokiais 3-4 cm siauresni už sienų blokus ...., dideli stikliniai rūsio langai ...

Ir toks visas kvartalas .....

O Žirmūnų g. Nr. 104 namas su didele sienų šilumine varža, nes statytas tada, kada sovietų sąjunga dar nebuvo degradavusi  ir į blokus sudėtas visas gero keramzito kiekis ...

O ir dauguma balkonų įstiklinta, pakeisti laiptinių langai, lauko durys, šilumos punktas pakenčiamai reguliuojamas.

Tuo tarpu akivaizdu tai, kad  daugiabučių namų renovacijos pabaiga dar horizonte ....ir, vadovaujantis sveiko proto logika, reikia taupyti šilumą dabar.

O kas liečia PVM lengvatas šildymui, tai jas reikia  panaudoti daugiabučių namų šildymo sąnaudų mažinimui – diferencijuoti PVM pagal tai, kiek daugiabutis namas sunaudoja šilumos.

Bet gi, labai jau panašu, kad valstiečiai ruošiasi pasielgti  kaip valstybės pamatų griovimo profesionalai konservatoriai – naikinti Energetikos ministeriją, panaikinti PVM lengvatą šildymui.

T. y. nudžiuginti Kremlių .....

 Mažinti daugiabučių namų šilumos sunaudojimą galimybių ir be renovacijos tikrai aibės, taigi viskas priklauso ir nuo valdžios, ir nuo daugiabučių namų savininkų.

Tuo tarpu  Seimas pradeda darbą ne nuo Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos  įstatymo (projektas Seimui pateiktas 2016 11 30), o paskiria naują Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį (iš esmės sinekurai...) ??

Argi Seimas nesuvokia, ką reiškia ir žmonėms, ir verslui, ir visai šalies ekonomikai teisingų ir prieinamų  elektros, gamtinių dujų, šilumos, geriamo vandens kainų nustatymas ??

Betgi yra, kaip yra ....,  kaip liaudis sako .... Nauja panelė – sena suknelė ....

Betgi, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė .......................


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą