2016 m. gruodžio 13 d., antradienis

Pozicija - opozicija ....Pozicija - opozicija, žinoma Seimo.

Kam reikalinga Seimo opozicija?

Žinoma tam, kad trukdytų Seimui dirbti ....

Kam reikalinga Seimo pozicija ??

Žinoma tam, kad engtų opoziciją ....


Štai todėl Žinių radijas pastoviai veda dvi laidas: POZICIA ir  OPOZICIJA.

Laidą POZICIJA  veda Aurimas Perednis ir Aldona Atkočiūnautė.

Poziciją jie laiko valdančiuosius: Seimo pirmininką, Premjerą, ministrus ir t.t., jiems pozicija yra ir Prezidentės patarėjai .....

O kodėl iš viso patarėjai lenda į televiziją, tikrai geras klausimas.

O kodėl  gi jie laikomi POZICIJA, kada išsako Prezidentės,  vetuojančios Seimo priimtą įstatymą, nuomonę ??

Sistemiškai ir kompleksiškai vertinant Žinių radiją, susidaro nuomonė, kad tai  yra liaudžiai skirtos  propagandos sistemos sudėtinė dalis, proprezidentinė žiniasklaidos priemonė ....

Taigi su Žinių radijo POZICIJA daugiau mažiau aišku.

O su laida OPOZICIJA, kurią veda Raigardas Musnickas,  šiek tiek įdomiau,

OPOZICIJA pasirodo Žinių radijuje dar iki naujos Vyriausybės priesaikos ... !!!

Tuo tarpu  Seimo statutas nustato:

41 straipsnis. Opozicinės frakcijos

1. Seimo narių frakcijos arba jų koalicijos, nesutinkančios su Vyriausybės programa, gali pasiskelbti opozicinėmis.

2. Opozicinėmis frakcijomis laikomos tokios frakcijos ar jų koalicijos, kurių Seime paskelbtose politinėse deklaracijose išdėstytos jas nuo Seimo daugumos skiriančios nuostatos.

3. Opozicinės frakcijos ar koalicijos paskelbia alternatyvias Vyriausybės programas.

4. Opozicinėms frakcijoms ir koalicijoms garantuojamos visos Seimo statute numatytos frakcijų ir koalicijų teisės. Šios teisės jokia dingstimi negali būti apribotos.
5. Jeigu opozicinė frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip 1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, tokios frakcijos seniūnas arba koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu. Opozicijos lyderis naudojasi šiame statute numatytomis papildomomis opozicijos lyderio teisėmis.
6. Frakcijų siūlymai valstybės institucijoms yra rekomendaciniai. Juos valstybės institucijos, išskyrus teismus, privalo apsvarstyti ir atsakyti raštu.


Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, Žinių radijui derėtų palaukti kol bus bent jau patvirtinta Vyriausybės programa, kada frakcijos paskelbs  savo politines deklaracijas, kuriose  būtų išdėstytos jas nuo Seimo daugumos skiriančios nuostatos.

Ir tada pristatyti visuomenei ir opoziciją, ir jos politines deklaracijas, jų alternatyvias Vyriausybės programas.

Žinoma taip būtų, jeigu  tikslas būtų šviesti visuomenę, ją teisingai informuoti ...

Betgi kam gi  valdžiai apsišvietusi visuomenė ??

Ji jai yra mirtinai pavojinga...

O kaip gi elgsis nauja valdžia, neilgai trukus pamatysime.

Pamatysime:

 kaip ji sprendžia fizinio žmonių saugumo problemą kaimiškose vietovėse, 

kaip sprendžia "Žemės reformą su laikinais žemės planais be servitutų...", 

kaip ji vykdo LR Konstitucijos nuostatas:
  •      Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
  •      Valstybė gina vartotojo interesus.


.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą