2016 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

Kaip Vilniaus šilumos tinklai valdys miesto šilumos ūkį ...

                                                                                             
Vilniaus šilumos tinklai pranešė:
Gyventojams

Gerbiami klientai,


Visiems vilniečiams – centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotojams – nuo 2017 metų kovo 30 dienos keičiasi šios paslaugos teikėjas.


Šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo ūkį iš nuomos perims ir šias paslaugas nenutrūkstamai teiks AB „Vilniaus šilumos tinklai“.


Kad santykiai tarp paslaugos tiekėjo ir vartotojo būtų įforminti taip, kaip reikalauja šiandien galiojantys įstatymai, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasirašys sutartis su kiekvienu centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotoju.


Sutartyse bus aptarti šalių įsipareigojimai bei atsakomybė, o taip pat atsiskaitymo už suvartotą šilumą ir karštą vandenį tvarka.


Tai bus tipinės, su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintas sąlygas atitinkančios sutartys.


Kada bus pradėtas sutarčių pasirašymo procesas ir kaip jis vyks, informuosime artimiausiu laiku. Šiuo metu ieškoma būdų, kaip optimizuoti sutarčių pasirašymo procesą, siekiant nesudaryti nepatogumų vartotojams.


Kai tik bus priimtas galutinis sprendimas, žinia apie jį bus paviešinta gyventojams labiausiai prieinamose informacijos sklaidos priemonėse (tame tarpe ir šioje interneto svetainėje) ir pradėtas sutarčių pasirašymo procesas.

 ****************

Tokiu būdu VŠT  perims centralizuotai tiekiamo karšto vandens  ūkį ....!!!!!


Ir ne tik kad perims, bet ir su kiekvienu centralizuotai tiekiamo karšto vandens vartotoju sutartis pasirašys  .....

Tiktai kaip gi VŠT  perims tą karšto vandens gamybos ir tiekimo ūkį, jeigu šilumos tiekėjas karšto vandens centralizuotai ar kitaip jo negamina, taigi jo ir netiekia, o ir  nėra tam skirtų lauko tinklų,taip pat nei karštą vandenį ruošia daugiabučiuose namuose, nes jam tą daryti draudžia Šilumos ūkio įstatymas  .....

Ir ne tik   kad perims, bet  ir sutartis neteikiamai paslaugai su ~ 200 tūkstančių  šilumos vartotojų  pasirašys  ......

Na ir, savaime suprantama, kam gi tas visas sutartis perrašinėti ir pasirašinėti, jeigu iš esmės šilumos vartotojams niekas nesikeičia.

Argi  nepakanka vartotojus informuoti, kad keičiasi šilumos tiekėjas, ir  kad, jeigu jie pageidauja, gali naujas tas sutartis pasirašyti.

Viešojo intereso gynimo tikslu buvo paskambinta VŠT atstovei spaudai,
jai trumpai išdėstyta problema, ir paprašyta už šią paskelbtą  informaciją atsakingo asmens telefono.

Mes buvo atidžiai išklausyti, tačiau telefono numerį pranešti buvo atsisakyta ... nes, matote, visi darbuotojai pluša nepakeldami galvų ....


Sumoje, po tikrai malonaus bendravimo, telefono taip ir nepavyko gauti, kaip ir nepavyko gauti atsakymo, ar tiktai jai neuždrausta teikti darbuotojų telefonus ...

Pokalbis baigėsi tuo, kad atstovė spaudai atsiprašė, nes reikia eiti priimti prekes .....

Susipažinus su VŠT  vadovo Manto Buroko biografija teko gerokai nustebti, nes jo biografija yra tikrai įspūdinga:

Mantas Burokas AB “Vilniaus šilumos tinklai” dirba nuo 2015 m. spalio mėnesio. Savo darbinę biografiją energetikos sektoriuje jis pradėjo 2007 m. teisininku, vėliau ėjo vadovaujančio teisininko pareigas AB „Lietuvos energija“, UAB „Visagino atominė elektrinė“, buvo UAB „Visagino energetikos remontas“ Valdybos pirmininkas, UAB „VAE SPB“ generalinis direktorius. Prieš įsidarbindamas AB „Vilniaus šiluma“ M. Burokas dirbo teisininku AB „Klaipėdos nafta“.

M. Burokas yra baigęs verslo teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, Tarptautinės Branduolinės Teisės mokslus Prancūzijoje, Vadovų magistratūrą (Vadybos apskaitos, finansų strategijos ir valdymo modulius) ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, turi profesionalaus valdybos nario diplomą įgytą Baltijos korporatyvinio valdymo institute.

Šiuo metu M. Burokas įmonėje vadovauja šešiolikos darbuotojų kolektyvui, koordinuoja keturių skaitlingų konsultantų grupių (ūkio perėmimo projekto valdymo, ūkio techninės būklės nustatymo, finansiniais bei teisiniais klausimais) veiklą. Nuo 2017 metų kovo 30 dienos, kai baigsis Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartis, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išaugs į bemaž 800 darbuotojų kolektyvą
                                             *************

Teisininkas .. profesionalus vadybininkas           ........., o tokie, atsiprašant,  bredai panešime, toks užsisklendimas nuo asociacijos, atstovaujančios VŠT būsimus klientus ....

  Geras klausimas  - KODĖL ??

Ar tik ne savivaldybės konservatoriai uždraudė  VŠT darbuotojams bendrauti su Buitinių vartotojų sąjunga ??

Taip  konservatorių statytinis energetikos ministras  buvo uždraudęs savo specialistams dalyvauti  energetikos teisės aktų, jų papildymų, pakeitimų aptarime Šilumos tiekėjų asociacijoje......

Taip pat  ir ilgametis buvęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, turėjęs labai gerą uoslę nujausti,  kokie vėjai iš valdžios pusės pučia ...


Savaime suprantama, kad  VŠT galėtų  surengti pasitarimą šiais klausimais, pasikviečiant Šilumos tiekėjų asociacijos, Būsto rūmų, vartotojų asociacijų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Energetikos ministerijos atstovus.

Mūsų nuomone tai tikrai neprieštarauja gero tono bendravimo su suinteresuotais asmenims taisyklėms, bei bendriems vadybos principams      ...........

To mes ponui Mantui geranoriškai ir linkime ....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą