2016 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis

VSD sutrukdyti teroristui įvykdyti teroro aktą neturi teisės .....??????
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. LAPKRIČIO 23 D. NUTARIMO „DĖL SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ SPECIFIKACIJOS IR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m.                      d. Nr.
Vilnius


Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.2.1.      Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
1.   Specialiųjų priemonių specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nustatomos ir aprašomos specialiosios priemonės, kurios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymoLietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos įstatymoLietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo nustatytais pagrindais ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos  apraše nustatyta tvarka gali būti panaudotos.

1.3.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
2. Specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygas ir pagrindus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas.“Tokiu būdu Valstybės saugumo departamento darbuotojai specialių priemonių panaudoti negali.

Neradome viešai paskelbto dargi  Valstybės apsaugos departamento statuto patvirtinimo įstatymo, koks yra skirtas STT.

Sprendžiant pagal Įstatymus, VSD yra kitų spectarnybų, taip sakant, "tarnaitė", teikianti  joms informacines paslaugas ...

Taigi jei VSD pareigūnas staiga sužinotų, kad neužilgo bus įvykdytas teroro aktas, ką jis turėtų daryti ??

Viską, bet sulaikyti teroristo ir tuo sutrukdyti įvykdyti teroro aktą,  jis neturi teisės .... ??????

Na ir kam gi naudingas toks VSD statusas ?????


.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą