2016 m. gruodžio 13 d., antradienis

PVM lengvatą šilumai derėtų naudoti tikslingai, viešojo intereso labui ...
Pastaraisiais metais,   sudarant kitų metų valstybės biudžetą, vis kyla diskusijos dėl PVM lengvatos šilumai ir karštam vandeniui panaikinimo.

Kas liečia PVM centralizuotai paruoštam karštam vandeniui, tai ši paslauga teikiama tiktai pusei Visagino miesto, Panevėžio miesto labai nežymiai daliai ir dar  kur. ne kur ...

Tuo tarpu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtai, visoje šalyje  įvedė  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainą ir privertė šilumos tiekėjus ją taikyti, o vartotojus ją mokėti.

Ryšium su tuo, siūlome šį faktą, svarstant PVM lengvatos  karštam vandeniui panaikinimą,  atitinkamai įvertinti.

O kas liečia PVM lengvatą šilumai, tai reikėtų  ją taikyti tikslingai, viešojo intereso labui,  diferencijuojant    pagal šilumos  daugiabučių namų   šildymui sunaudojimą.

Tiems daugiabučiams namams, kurių šilumos sunaudojimas neviršija nustatyto normatyvo, reiktų taikyti lengvatinį PVM tarifą.

O tiems daugiabučiams namams, kurių  šilumos sunaudojimas viršija nustatytą normatyvą, taikyti 21 % tarifą.

Tai skatintų daugiabučių namų savininkus susitvarkyti savo būstą, jį renovuoti, taupyti šilumos energiją, ženkliai  prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir t.t.

 O kas liečia daugiabučių namų renovaciją, tai šiuo metu taikomas Jesica modelis  pastatams, su daugybe jo savininkų, akivaizdžiai netinka.

Tokia jo taikymo praktika dargi gali būti laikoma nusikalstama.

Daugiabučių namų renovacijai turėtų būti taikomas Esco modelis.

O daugiabučių namų renovacijai skirtos lėšos turėtų būti naudojamos renovacijas vykdančių patikimų firmų finansavimui.

Tiktai tokiu būdu daugiabučių namų renovacijos problema gali būti išspręsta.

 Deja iki šiol Esco modelio taikymas iš esmės nevyksta.

 Tai turėtų būti Statybos ir urbanistikos ministerijos, kaip sakoma, galvos skausmas.

 Betgi  ši ministerija 1997 metais konservatorių vyriausybės buvo tikslingai panaikinta kartu su Energetikos ministerija, tikslu  sugriauti urbanistikos politiką,  valstybinę statybos inspekcijos sistemą, miestų planingą vystymąsi ir t.t.


  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą