2014 m. rugpjūčio 29 d., penktadienis

Kad vėl grįžti prie visuotinos ir prievartinės gyvenamosios vietos registracijos, mes turėtume gręžti į sovietinius laikus ir KGB glėbį!


Sveiki,
Gerbiami bendrijų pirmininkai, gerbiami visi būsto valdytojai, gerbiami savivaldybių darbuotojai, visų rangų deputatai,

Būsto rūmai ilgus metus ir nuosekliai aiškino, kad žinoti gyventojų skaičių butuose negali nei bendrijų pirmininkai, nei administratoriai, tai draudžia Asmens duomenų apsaugos įstatymas ir asmens gyvenamosios vietos deklaravimą reglamentuojantys teisės aktai. 

Todėl visų lygmenų  politikų pasakos, kad, pvz. „šiukšlina ne kvadratai, o žmones“, kad „liftu važiuoja ne kvadratai, o žmones“ yra tik politikavimas ir žaidimas pasirodyti alia tariamai pažeistų teisių gynėju, ypač prieš kokius nors rinkimus.

Privalomoji registracija jau seniai panaikinta, užmirškite! Dabar yra GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS, o tai reiškia, kad apie deklaruotus bute žmones gali žinoti tik  būsto savininkas ir tie organai, kuriems tą teisę suteikė įstatymai. 

Gyvenkime ne Tarybų Sąjungoje, o Lietuvoje ir neišsigalvokime to, ko mūsų teisinėje bazėje nėra.

Atidžiai perskaitykite Duomenų apsaugos inspekcijos raštą ir nebepiliavokime pjuvenas.

Būsto valdytojams siūlyčiau Duomenų apsaugos inspekcijos raštą atspausdinti ir išplatinti visiems būsto savininkams, visiems  visų savivaldybių deputatams ir darbuotojams, visiems Seimo nariams, visiems esamiems ir būsimiems visų rangų politikams.

Nebežaiskime su žmonėmis, nebemeluokime, nežadėkime ko negalime, o aiškinkime mūsų šalies (Lietuvos) teisės aktus tinkamai ir agituokime žmones, kad jie vykdytų Lietuvos teisės aktų reikalavimus.

Kad vėl grįžti prie visuotinos ir prievartinės gyvenamosios vietos registracijos, mes turėtume gręžti į sovietinius laikus ir KGB glėbį!

Gal kas to ir norėtų, kas žino...


Pagarbiai,
Juozas Antanaitis
Būsto rūmų prezidentas

Visiškai draustina propaganda - Tokioje situacijoje belieka tik ruošti džiūvėsius ....Karo istorikas Valdas Rakutis  teigia, kad  esą nepraeis net metai, kai savo teritorijos vientisumą teks ginti ir Lietuvai, todėl tiek šalies valdžią, tiek gyventojus jis  ragina rimtai tam ruoštis.

Tuo tarpu Lietuvos padėtis Rusijos atžvilgiu yra iš tikro labai rimtai ir pavojingai  išskirtinė – per ją į Rusijos Karaliaučiaus anklavą eina trys tranzitai:

  • ·         Geležinkelio,
  • ·         Elektros energijos,
  • ·         Gamtinių dujų.


Taigi pakanka kokiu nors būdu, kam nors, pažeisti šių tranzitų veiklą ir Rusijai geresnio preteksto pasiųsti kariuomenę  į Lietuvą nebereikia.

O ką gi daro valstybės griovimo profesionalų partija savo pirmininko pavaduotojo lūpomis ???

Siūlo neleisti maisto produktų tranzito į Karaliaučiaus anklavą .... !!!!!?????

Štai taip ši partija „ruošiasi“ ginti Lietuvos vientisumą  ............


O kaip gi ruošiasi ginti Lietuvą Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgu vadas Prezidentė ??

O gi taip – išvykdama iš šalies nepaskiria save pavaduoti Seimo pirmininko ir tuo pačiu palieka šalį situacijoje, kad nebūtų kam skelbti nepaprastąją padėtį, mobilizaciją ir t.t.


O kaip gi ruošiasi ginti Lietuvą Vyriausybė ???

O gi niekaip nesusiruošdama įkurti  Strateginių tyrimų ir analizės centrą .................

Na ir kam gi jis jai, jei kažkoks tai panašus centras veikia visuomeninais pagrindais ....


O tuo tarpu Policijai trūksta ~ 1500 darbuotojų, todėl žmonių saugumas nei buityje, nei keliuose neužtikrinamas .

Valdžia aiškina - matote tam nėra lėšų....

O  uždarai  (ir kas paneigs, todėl smarkiai korumpuotai) krašto apsaugos sistemai surandami šimtai milijonų litų.

Matote jai skiriama permažai lėšų, nes matote  reikalinga skirti 2 % nuo BVP.

(O kiek gi  procentų  nuo BVP krašto apsaugai skiria pavyzdžiui Vokietija ???

Ogi tik 1,3 procento ..... ir tokiu būdu ji  randasi 14 vietoje tarp NATO šalių ...

„Esmė ne procentuose, o kaip efektyviai panaudojamos lėšos“, pareiškia Vokietijos gynybos ministrė, tuo patvirtindama, kad Vokietija nesiruošia didinti išlaidų krašto gynybai.

Maža to, ji pareiškia, kad   tarptautinis daugianacionalinis NATO kontingentas rytų sąjungininkų teritorijose rastųsi rotacijos principu ir lanksčiai , bet ne statiškai ir pastoviai ..... )

Taigi  šalies   ginkluotųjų pajėgų stiprinimo detalaus, strategiškai pramastyto ir pagrįsto plano nėra ...., o lėšos krašto apsaugai metamos didelės.

O vadovaujantis sveiko proto logika akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu Rusija, gerai apgalvotu būdu užpultų Lietuvą, jos Vakarai ir NATO tikrai negintų.

O mūsų pasipriešinimas tik iššauktų tokias pasekmes, kokias patyrė Čečėnija.

Tai Vakarai Rusijai padėjo kraujuje paskandinti Čečėniją, tai jie  padėjo Rusijai  nuo Gruzijos atplėšti Pietų Osetiją ir Abchaziją.

Jie , kaip sakoma, tik  lengvai padrebino orą sau už nugaros, Rusijai užpuolus ir aneksavus Krymą.

O Rusijai toliau tęsiant agresiją prieš Ukrainą Vakarai pareiškia, kad reikia įvertinti Rusijos interesus ....., kad priimti sprendimai turi būti apgalvoti, kad  tik nesukeltų rimtų pasekmių ....

Štai todėl  Vakarai  ir nepadeda Ukrainai ginkluote, amunicija  ????

Štai todėl Rusija ir toliau  Ukrainoje  realizuoja P. Osetijos ir Abchazijos variantą.

Todėl sumoje akivaizdu, kad visa prieš Rusiją nukreipta  mūsų šalies valdžios ir žiniasklaidos retorika turi tikslą mulkinti tamsią liaudį.

Bet kokiu atveju nieko iš esmės nedaroma, kad Rusijos agresijos atveju šalies ir gyventojų patirti  nuostoliai būtų minimalūs.

Iš esmės nieko nedaroma, kad kariuomenė būtų jaunimo pilietiškumo auklėjimo mokykla.

Ir kas gi  belieka eiliniams žmogeliams daryti  tokioje situacijoje ???


Kaip rusai sako, tik   „Ruošti džiūvėsius“ (Сушить сухари).
.

.
.

2014 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis

Tai turėtų būti aktualu daugiabučių namų gyventojams ir ne kurioms teisiškai neraštingoms savivaldybėms
Ši Duomenų apsaugos inspekcijos informacija turėtų būti naudinga daugiabučių namų  gyventojams, nes atsiranda bendrijų pirmininkų, kurie pasijaučia esą vietinės reikšmės karlikai ir nustatinėja faktiškai butuose gyvenančių žmonių skaičių.

Pasitaiko ir teisiškai neraštingų savivaldybių (pvz. Kauno miesto), kurios palaiko tokius karlikus,  tuo pačiu DN gyventojus prilyginant bendrojo naudojimo objektams ....

Pasitaiko ir teisiškai neraštingų geriamo vandens tiekėjų .....

*********************************************************************************Šiek tie draustinos propagandos apie valstybės valdymą


Valstybės tarnybos įstatymas nustato, kad į ministro  politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima ministras.

T. y. viceministrai yra ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, jo personalinė komanda !!!!!

O tuo tarpu buvęs energetikos ministras verkšlena, kad esą jį  jokio supratimo apie energetiką neturinčią R. Sytacka paskirti viceministre  vertė LRA partijos vadovas ....
                     Betgi užsienio reikalų ministras L. Linkevičius atsisakė skirti viceministru jam primestą kandidatą į viceministrus  kaip tik dėl jo kompetencijos stokos ir nieko dėl to  nenutiko ...

                     Aplamai reikia viešinti  tai, kaip ir kodėl  tokia partija pateko į Seimą, kodėl ją Prezidentė įtraukė į valdančią koaliciją.

Reikia viešinti,  kodėl taip drąsiai ir itin įžūliai Prezidentės atžvilgiu elgėsi R. Sytacka, kodėl energetikos ministras iš karto jos neatleido, jeigu, kaip rašo vienas pašepęs konservatorių ruporas, jis  esą buvęs  geriausias šios Vyriausybės ministras,  puikiai išsilavinęs, laisvai angliškai kalbantis,  dirbęs Vakaruose aukšto lygio vadybininku .................

Nes, sumoje vadovaujantis sveiko proto logika,  buvęs energetikos ministras buvo ne Vyriausybės ministras, o LRA vadovo, atsiprašant, liokajus, nežiūrint to , kad jis yra „Vakaruose dirbęs aukšto lygio vadybininku ......“

 Įdomiausia tai, kad vienas  valstybės griovimo profesionalas siūlo įstatymų pakeitimus, kad viceministrus skirtų ministras pirmininkas ministro teikimu.

T. y. jis nori, kad  iš esmės ministras pirmininkas formuotų ministro personalinę komandą ir tuo pačiu itin sumenkintų jo atsakomybę.

Betgi akivaizdu, kad  ministras pirmininkas turi sugebėti pasirinkti tokius ministrus, kurie sugebėtų vykdyti Vyriausybės programą ir politiką.

Ministras pirmininkas  turi sugebėti principingai ir atsakingai vertinti Vyriausybės ministrų veiklą, o Vyriausybės veiklą turi  principingai ir atsakingai vertinti Seimas ir tik Seimas.

Taip turtėtų būti, bet yra, kaip yra – už Vyriausybės veiklą neatsakinga Prezidentė, o ne Seimas,    pateikė jai  septynis užduočių paketus ........

Pirmasis Lietuvos gynybos stiprinimas: krašto apsaugos finansavimo užtikrinimas, prioritetų peržiūra, regioninės gynybos pajėgumų stiprinimas, pasirengimas atremti informacines atakas.  

Antrasis užduočių paketas susijęs su energetinio savarankiškumo užtikrinimu.  

Trečioji užduotis yra susijusi su pirmuoju euriniu Lietuvos biudžetu 2015 metams.  

Ketvirta užduotis  yra būtinybė  pasiruošti euro įvedimui, užtikrinti sklandų perėjimą ir išvengti nepagrįsto kainų didėjimo.  

Penktoji užduotissocialinės atskirties mažinimas.  

Šešta užduotis – sumažinti Rusijos embargo poveikį ekonomikai, verslui, darbo ir užimtumo lygiui, padėti verslui, kuris ieško naujų skaidrių ir stabilių rinkų, derėtis ir siekti kompensacijų už padarytą žalą iš europinių fondų

Septinta užduotis -  būtinumas  atnaujinti dėmesį regionams, kuriuose dominuoja viena ar kita tautinė mažuma.
 ....................

Na o Vyriausybės vadovas  pažadėjo, kad  Prezidentės,   keliamas užduotis bus stengiamasi įgyvendinti ...........

 Ir taip  kiekvieną pirmadienį jis bidzens į Prezidentūrą atsiskaityti, ką nuveikė, gauti pylos už tai ko nenuveikė, gauti naujų „vertingų nurodymų“ ....
.
.2014 m. rugpjūčio 26 d., antradienis

Ir kaip visa tai suprasti .....


Nors  Rusija ir suteikė Vladimirui Romanovui prieglobstį ir atsisakė jį išduoti Lietuvai, jis paliktas  įtariamuoju Ūkio banko byloje.

Generalinė prokuratūra žada pakartotinai kreiptis į Rusijos atitinkamas institucijas.

Ypatingai pažymėtina, kad šia proga ne kuriose žiniasklaidos priemonėse Rusijos prokurorai pavadinti mūsų prokurorų kolegomis .....

Atrodytų keista ir nesuprantama ...

Betgi yra, kaip yra – iš tikro mūsų prokurorai yra Rusijos prokurorų kolegos,   kaip sakoma, „jaunesnieji kolegos“....

Tai patvirtina patenkintas Rusijos prokurorų prašymas patraukti baudžiamojon atsakomybėn E. Kusaitę už teroro akto rengimą ....... Rusijos strateginiame objekte ..........

Tikrai taip, ne Lietuvos o  Rusijos ..............

Ir   nors  Lietuvos apeliacinis teismas  E. Kusaitę išteisino kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, prokurorai ir toliau, kas paneigs,  stengiasi įtikti „vyresniems kolegoms“ .....

Apeliacinio teismo sprendimas apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ....  

Tuo tarpu  Rusija neišduoda ir neišdavė Rainių žudikų, neišdavė ir neišduos Medininkų žudikų, neišduoda  ir neišduos V. Romanovo.

Ir kaipgi visa tai suprasti,  įvertinus dar  KGB rezervo „atplovimą“, KGB rezervistų skyrimą generaliniu prokuroru, užsienio reikalų ministru, ambasadorium ypatingiems pavedimams ....


Tiksliausią  ir šmaikščiausią  atsakymą, jam būdingu stiliumi,  galėtų pateikti nebent marksistinės etikos profesorius ....

.

2014 m. rugpjūčio 24 d., sekmadienis

Dar šiek tiek propagandos ....
*************************************************

ЕС не будет оплачивать выход Прибалтики из "Энергокольца" - немецкий эксперт

21.08.2014 15:46
Создание новой системы обеспечения Латвии, Литвы и Эстонии электричеством потребует больших затрат, на которые Евросоюз вряд ли пойдет, заявил в ходе видео-моста 21 августа директор Берлинского центра изучения Каспийского моря, эксперт по вопросам энергетики Германского общества внешней политики Беруз Абдолванд, передает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас Прибалтика подключена к так называемому "Энергокольцу", связывающему энергосистемы Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и Калининградской области. 
Однако после присоединения Крыма к России Прибалтийские государства заявили о намерении выйти из кольца, что может повлечь за собой проблемы с электроснабжением ряда сопредельных стран.
Немецкий эксперт считает, что руководство ЕС не поддержит инициативу своих членов. 
По его словам, на разработку и создание новой системы электроснабжения понадобится 3-3,5 млрд евро. 
У Латвии, Литвы и Эстонии таких средств нет, было бы странно ожидать, что проект оплатит Россия, отметил Абдолванд. 
"Я не думаю, что можно убедить Брюссель потратить такую сумму на нерациональный проект", - заявил он.

Напомним, "Энергокольцо" или "Электрическое кольцо БРЭЛЛ" - по первым буквам названий Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы - было создано в 2001 году. 
Страны-участницы договорились, что их энергосистемы будут работать в синхронном режиме, на единой частоте тока 50 Гц, смогут обмениваться электроэнергией и помогать друг другу в случае аварийных ситуаций.
 Разрыв кольца может привести к изоляции Калининградской области. 
Россия уже ищет запасные варианты и готова выделить на это средства "Роснефтегаза" и Фонда национального благосостояния, заявляют в Минтопэнерго. 
По подсчетам ведомства, затраты составят около 50 млрд. рублей.


Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1838908.html#ixzz3BKWlfkRG
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM 

2014 m. rugpjūčio 20 d., trečiadienis

Šiek tiek propagandos ...............

Expert Online» 15 авг 2014, 00:18

ЛНР произошла зачистка руководящих кадров.

 Основные посты в республике заняли люди, которые, с точки зрения Кремля, будут более управляемы и соответствовать стоящим перед Новороссией задачам Сюжеты Ситуация в Донецке: Помощь необходима как воздух «Есть ощущение, что до полного поражения сепаратистов осталось несколько недель» Теги Ситуация в Донецке Мир Кризис на Украине После Дениса Пушилина и Александра Бородая из руководства самопровозглашенных республик убрали еще двух знаковых людей.

Сначала с поста главы Луганской народной республики ушел Валерий Болотов. «Ни для кого не секрет, что мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. В этих обстоятельствах руководство республики должно работать на пределах своих возможностей, от этого зависит не только качество жизни луганчан, но и сама их жизнь... Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время», - пояснил он причины своей отставки.

Его место занял руководитель оборонного ведомства республики Игорь Плотницкий.
Затем уже появилась новость куда серьезнее: было объявлено об отставке Игоря Стрелкова - фактически символа Новороссии - с поста министра обороны Донецкой Народной Республики.

 На место Стрелкова назначен  Владимир Кононов - командир ополчения под псевдонимом «Царь». Даже ярые сторонники бывшего министра обороны наподобие известного блогера эль-Мюрида признают «Царя» более чем достойной заменой «Стрелку». 
По одной из версий, отставки Болотова и Стрелкова могут быть связаны с некими договоренностями, достигнутыми с олигархом Ренатом Ахметовым.

По другой, она соответствует интересам Москвы, продолжающей направлять все свои усилия на создание федеративной Украины и не желающей распада этого государства. Не исключено, что верны обе версии. Как известно, сам проект ДНР и ЛНР был изначально задуман Ахметовым (а не Россией, как утверждают украинские официальные власти)

Олигарх хотел добиться децентрализации Украины и тем самым получить для своей вотчины дополнительные полномочия. Однако план Ахметова не реализовался, проект зажил сам по себе и усилиями ряда прибывших лиц (типа того же Стрелкова) радикализировался.

 В итоге Ахметов принял решение отказаться от него и переметнулся на сторону киевских властей, оказав им даже посильную помощь для подавления восстания (например, помог взять под контроль Мариуполь, а также готовил сдачу Донецка, которую сорвал марш-бросок Стрелкова из окруженного Славянска).

 Однако жесты доброй воли Ахметова ему не помогли. Несмотря на все его раскаяние, победившая на Майдане часть украинского олигархата твердо намерена раскулачить некогда самого богатого человека Украины, и в этом их поддерживает большая часть населения.

 Владелец Днепропетровской области Игорь Коломойский прямо говорит о необходимости изъятия активов у «нелояльных власти бизнесменов», а Верховная Рада Украины принимает очень специфический законопроект о санкциях. 

Теоретически эти санкции направлены против России, однако на практике они позволят изъять собственность у любых лиц, которые будут обвинены в нелояльности новому режиму. Из этой ситуации у Ахметова выходов немного, а хороших выходов так и нет вовсе.

Он может аккумулировать свои наличные капиталы и уехать - но, видимо, не позволит честолюбие и амбиции. Он может попробовать поделиться своими активами с наиболее влиятельными олигархами и тем самым их задобрить - однако для этого нужно доверие, которого на Украине и в спокойные-то времена не было. 

Либо он может попытаться вернуться в свой проект - что, по некоторым данным, и было сделано в обмен на отставку ряда враждебных Ахметову лиц из руководства обеих республик.

Безусловно, эту сделку (если она, конечно, имела место) Ахметов заключал не с донецкими и луганскими элитами, а с Москвой - лишь Кремль мог инициировать отставку Стрелкова. Если раньше цели Москвы и Ахметова не сходились, (в частности, в вопросе сдачи Донецка - по некоторым данным, именно для вскрытия всей схемы Ахметова в ДНР и был командирован основатель Приднестровского КГБ Владимир Антюфеев), то сейчас они стали гораздо ближе.

Как и Ахметов, Россия выступает за территориальную целостность  Украины в посткрымских границах и федеративное устройство государства, которое гарантирует серьезное влияние пророссийских регионов и элит на процесс принятия решения в стране.

 Более того, в случае дальнейших кризисов и обострений ситуации федеративное устройство дает уже правовые основания для легального и мирного территориального распада Украины. Любые иные исходы противостояния на Донбассе России в данный момент не выгодны и даже опасны.

Так, сдача Донбасса  (в подготовке которой обвиняют Путина) через победу Порошенко в АТО повлечет за собой консолидацию всей Украины на антироссийских началах. В свою очередь, военная победа Новороссии и ее отделение от Украины автоматически  превращают в антироссийское пространство6 остальную территорию страны, которая, напомним, находится между нами и ЕС, и на территории которой находятся подземные газохранилища, используемые для транзита российского газа в Европу.

Курс России на деэскалацию ситуации на Украине может объясняться и определенными договоренностями с ЕС. 

И в Москве, и в Брюсселе понимают бесперспективность дальнейшего раскручивания санкционной спирали и продолжения конфликта на Украине. 

Не исключено, что сейчас стороны пытаются найти некий modus vivendi и создать такую Украину, которая больше не будет служить препятствием для российско-европейских отношений. 

Наконец, у решения российских властей санкционировать отставку Стрелкова было и личностное объяснение. 

Бескомпромиссность и символизм этого человека вызывали тревогу в Кремле.

Ряд псевдопатриотов наподобие Сергея Кургиняна ставили ему в вину тот факт, что Стрелков не опровергал различные заявления «белоленточников» о том, что он де может набрать за счет проекта «Новороссия» рейтинг и составить конкуренцию Путину. 

Сам министр, всегда чуравшийся публичных выступлений, не знал, как на подобные претензии реагировать, поскольку их абсурдность была понятна всем здравомыслящим людям - однако зерно сомнения в Кремле было посажено. Не исключено, что отчасти этим и объяснялись перебои с поставками российского оружия ополченцам, и возможно, сейчас после его отставки объемы помощи будут увеличены. 

В свою очередь сам Стрелков, судя по всему, против своей собственной отставки не возражал.

Ему был интересен проект независимой Новороссии, а не федеративной Украины, поэтому «он разуверился в поддержке со стороны Москвы. 

Как он не однократно заявлял, для него поддержка России являлась краеугольным камнем успеха построения ДНР и Новороссии», - считает глава украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. 

Конечно, совершая рокировку власти, Россия сильно рискует. Как раз сейчас украинские вооруженные силы предпринимают отчаянные попытки разбить ДНР и ЛНР массированными ударами по всей линии фронта. 

Как известно, Киеву нужно максимально быстрой победой закончить антитеррористическую операцию, дабы   Петр Порошенко мог спокойно начать предвыборную кампанию в Раду и   Украина могла и дальше получать кредиты от МВФ. Безусловно, отставка Стрелкова и Болотова в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на обороноспособности обеих республик.

Однако если ДНР и ЛНР выстоит, а его новое руководство будет пользоваться полным доверием Москвы, то развитие ситуации на Донбассе может быть более благоприятным для российских интересов.  

 ***********************************************************************

2014 m. rugpjūčio 19 d., antradienis

Galgi būsimam energetikos ministrui bus prieinama suvokti ...

...

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo, vadovaudamasi Konstitucija ir atsižvelgdama į Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus rugpjūčio 18 d. teikimą, nuo rugpjūčio 25 d. atleidžia Jaroslavą Neverovičių iš energetikos ministro pareigų.

         Laikinai eiti energetikos ministro pareigas iki rugsėjo 7 d. pavesta susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui, nuo rugsėjo 8 d. iki bus paskirtas naujas ministras - ūkio ministrui Evaldui Gustui.

 Ar Maskva leis energetikos ministru skirti energetikoje kompetentingą   politiką, pamatysime.

Ministrą, kuris sugebėtų bent jau suvokti, kad pvz. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės daugeliu atvejų, kaip sakoma, prasilenkia su sveiko proto logika, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priverstinai taikomas karšto vandens mokestis yra mokestis už nesuteiktas paslaugas -~ 3 litus už kubą karšto vandens.


  Vadovaujantis sveiko proto logika, Prezidentė, „egzaminuodama“ naują energetikos ministrą, turėtų  neapeiti šio mokesčio už nesuteiktas paslaugas.

Šiek tiek propagandos ....................
Šiek tiek propagandos, su kuria siūlo kovoti vienas ministras ....................


«Мы скажем люстрации нет!», – Верховная Рада Украины 7-го созыва

QR code
 Что же это такое, люди дорогие? За что пала «Небесная Сотня»? За что гибнут наши братья на Востоке? Ответ прост и ясен – за Украину, независимую Украину, страну для простых людей, страну демократии, а не демосократии.
 Как же это происходит, что все жертвы простого народа упираются в наглость, жадность, воровство всей, да абсолютно всей политической элиты. 
Это выходит, что наше нынешнее «демократическое» правительство и наш «народный» президент всего лишь замена марионетке Януковичу и его бандитской семейке – складывается впечатление, что именно так и есть. 
Вчера стало известно, что Уполномоченная Кабинета министров Украины по антикоррупционной политике Татьяна Чорновол решила подать в отставку. 
Об этом она написала в своем блоге на «Украинской правде». 
Как заявила Татьяна, она жалеет, что вообще надеялась добиться чего-то в нашей полностью коррупционной системе. 
По словам Чорновол, Генпрокуратура и другие органы, которые должны заниматься расследованиями и вершить люстрацию, сейчас активно тормозят все дела, в которых фигурируют ставленники бывшей власти. 
Татьяна решила уйти со своей должности, чтобы помогать независимому «Люстрационному комитету».
 Вообще парадоксально, все то, что народу было обещано нынешней властью, не выполняется из-за того, что нет большинства в ВР, чтобы проголосовать за нужные законопроекты, сразу возникает вопрос, когда это большинство было, за что вы голосовали? 
Почему все «шуты» Януковича, которые голосовали за законы 16 января, до сих пор себе спокойно ходят в ВР и блокируют принятие нужных решений, если вы народная власть, то проведите все реформы без голосования в Раде – они же в свое время не стеснялись так делать.
 Но все на самом деле проще, просто эти законы невыгодны и представителям власти, хотелось бы сказать, что все наши «слуги народные» повязаны между собой крепче-крепкого. 
Нужен пример, да, пожалуйста. 
Николай Литвин, младший брат экс-спикера Верховной Рады Литвина, возглавляет пограничную службу, ясно, что без его ведома господин Янукович и его свита бы не удрала из Украины так легко, а также сепаратисты не смогли бы так «незаметно» ввести военную технику и личный состав на территорию Донбасса. 
Люди требовали отставки и суда над этим чиновником, но после недолгой шумихи младший Литвин продолжает занимать свое место и дальше служит во благо «родины», только вот какая страна для него родина на самом деле? 
Многие обозреватели связывают такую протекцию Николая Литвина со стороны Порошенко из-за особых отношений между экс-спикером и нынешним президентом Украины.
 Еще у наших политиков пошла мода постить «свои достижения» в социальных сетях, скажу откровенно, поначалу это воспринималось нормально, но на данный момент совсем неуместно, ведь это не они освобождали Славянск или Ясиноватое, а простые солдаты. 
Все эти пустые посты в Facebook, Instagram или в других социальных сетях, они не нужны людям, так как и все обещания, которые они так громко дают, выступая по телевидению, людям нужен результат, нужны действия, нужны перемены к лучшему.
 На грядущих парламентских выборах будет конкретная рокировка во властных кругах, можно точно сказать, что такого социального контроля наша власть еще не видела, за этими выборами будут следить очень пристально, особенно изнутри страны, будет следить сам украинский народ. 
Питаю глубокие сомнения, что партия Петра Порошенко или «УДАР» наберут столько голосов, насколько они изначально рассчитывают, по причине своей некомпетентности во многих вопросах. 
Власти уже давно следовало сделать выводы, что «бал маскарад» окончен и продолжения не следует, пора начинать жить честно и для страны, и для людей, а не для себя любимых, пора становиться теми, кем и должны были быть изначально – «слугами народа».

Ir kas gi yra karšto vandens tiekėjas ....


Energetikos ministro patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS nustato:

5. Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), teisėtais pagrindais valdantys (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį.

Iki kol bus įgyvendintas teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas (išskyrus nuosavybės teise), karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo.

Daugiabučio namo patalpų savininkai, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I atvejis: Daugiabučio namo šilumos punktas yra namo bendrojo naudojimo objektas – pastato savininkų nuosavybė.

Tai kas gi yra karšto vandens šiam pastatui tiekėjas, nes pastato karšto vandens ruošimo įrenginį teisėtais pagrindais – nuosavybės teise valdo jo savininkai, o karštą vandenį ruošia jų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ????

 II atvejis. Vilnius. Daugiabučių namų šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė.
  
  Tai kas gi yra šių daugiabučių namų karšto vandens tiekėjas, nes Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos tiekėjas savo nuosavybėje esančių daugiabučių namų šilumos punktų   prižiūrėti (tame tarpe jais ruošti karštą vandenį) negali.

Jo šilumos punktus prižiūri daugiabučių namų savininkų pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ir už tai jiems sumokama.

Tame tarpe ir už tinkamą karšto vandens ruošimą???


Tai kas gi yra šiais atvejais karšto vandens tiekėjas, jeigu Šilumos ūkio įstatymas nustato:
 Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Centralizuotai paruošto – t.y. šilumos tiekėjo katilinėse, arba kvartalinėse boilerinės paruošto -  karšto vandens pristatymas lauko tinklais pastatams ir pardavimas vartotojams.

****************************************************************

2014 m. rugpjūčio 18 d., pirmadienis

Ar Prezidentė, kaip šalies vadovė, išdrįs apginti ir Vyriausybės, ir savo garbę
 Premjeras Algirdas Butkevičius teiks prezidentei Daliai Grybauskaitei pasiūlymą atleisti Jeroslavą Neverovičių iš energetikos ministro pareigų, kadangi jis neįvykdė   valdančiosios koalicijos politinės tarybos  sprendimo, kad visų viceministrų kandidatūros turi būti suderintos su juo.

Vadovaujantis vien sveiko proto logika tokiai atsakingai ministerijai turėtų vadovauti bent kiek supratimo energetikoje turintis politikas.

Na pagaliau, jeigu jau kitaip neišeina, tai bent jo komanda – viceministrai turėtų būti pakankamai aukštos kompetencijos.

Savivaldybės tarybos sekretorės paskyrimas viceministre yra ne tik didžiulė gėda vyriausybei, bet ir įžūlus pasityčiojimas iš jos.

Kodėl Lenkų rinkimų akcija taip elgiasi ???

Juk Lietuvos lenkų tarpe tikrai yra nemažai    aukštos kompetencijos teisininkų, mokslininkų, inžinierių, tame tarpe ir energetikų.

Kodėl gi juos Lenkų rinkimų akcija ignoruoja ???

Galima spėti kad ir todėl, kad jie yra Lietuvos lenkai, nepriklausomi nuo Maskvos, nes LRA patekimas į Seimą ir vyriausybę yra akivaizdžiai Kremliaus projektas.

Kitaip LRA taip nesielgtų, kitaip R.Cytacka nesityčiotų iš Prezidentės.

Todėl vis tiktai įdomu, kuo gi baigsis šis politinis incidentas, ar Prezidentė, kaip šalies vadovė, išdrįs apginti ir Vyriausybės, ir savo garbę.2014 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis

Tikėkimės, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas apgins teismų ir teisinės valstybės garbę
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 12 d. nutartimi sustabdė administracinės  bylos pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl  Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto panaikinimo iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės civilinę bylą dėl vienodo teisės aiškinimo ir taikymo antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą pasirinkusiuose sostinės daugiabučiuose įgyvendinimo.

Kodėl, kas gerbiamam teismui neaišku, kuo jis abejoja ???

Tikrai keista ir nesuprantama, kadangi Šilumos ūkio įstatymas, kurį, kaip ir kitus įstatymus reikia skaityti nuo pradžios iki galo (ypatingą dėmesį atkreipiant į sąvokas), ir taikyti sistemiškai ir vientisai, nustato, kad tuomet, kada daugiabučiame name yra įrengtas šilumos punktas (  karšto vandens ruošimo įrenginys),   apie centralizuotai paruošto, jo tiekimo tinklais pastatui pristatyto ir parduoto karšto vandens tiekėją  net kalba negali eiti.

Juo labiau kad nuo 2011 11 01 Šilumos ūkio įstatymas daugiabučių namų šilumos punktus pagal jų paskirtį (nepriklausomai nuo jų nuosavybės)  priskyrė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams.

Ir dar daugiau, Šilumos ūkio įstatymas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų didžiųjų miestų šilumos tiekėjams uždraudė būti daugiabučių namų šilumos punktų   prižiūrėtojais.

O mažuose miestuose šilumos tiekėjai gali būti daugiabučių namų  šilumos punktų   prižiūrėtojais tik jų savininkams laisva valia juos pasirinkus.

Populiariai sakant,  šilumos tiekėjams didžiuosiuose miestuose uždrausta. kaip sakoma, dargi prisiliesti prie daugiabučių namų šilumos punktų   ir šildymo ir karšto vandens sistemų, o mažuose miestuose jie gali būti pasirinkti kaip samdomi karšto vandens   su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektais ruošėjai.

Betgi  akivaizdu ir nepaneigiama, kad Vilniuje praktiškai absoliuti dauguma daugiabučių namų gyventojų    prieš keliolika metų atsisakė centralizuoto karšto vandens tiekimo ir leido šilumos tiekėjams įrengti šilumos punktus.

Tokiu būdu , vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu   Vilniuje jau keliolika metų DE FAKTO egzistuoja taip vadinamas antras karšto vandens ruošimo būdas – BE KARŠTO VANDENS TIEKĖJO.

Deja  daugiabučių namų šilumos vartotojai, patys (pasisamdę šilumos punktų   prižiūrėtojuskaršto vandens ruošėjus) ruošdami sau karštą vandenį dar papildomai moka karšto vandens kainąmokestį už nesuteiktą karšto vandens tiekimo paslaugą - ~ 3 litus už kubą karšto vandens ....

Nes  nors ir karšto vandens tiekėjo nėra, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato karšto vandens kainą ir priverčia šilumos tiekėjus ją taikyti su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, tame tarpe bylinėjimusi.

Kodėl? - todėl kad, matote, nepasirinktas karšto vandens tiekimo būdas be karšto vandens tiekėjo .....

Taigi todėl ir yra, kaip yra – yra tai, kas  vadovaujantis sveiko proto logika, būtų nesuvokiama.


Todėl tikėkimės, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas apgins teismų ir teisinės valstybės garbę ir pagaliau  padės tašką, šioje, Gineso rekordų vertoje,   situacijoje.

*******************************************************************************

Teismas sustabdė „Vilniaus energijos“ ir Metrologijos inspekcijos ginčo nagrinėjimą

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 12 d. nutartimi sustabdė administracinės  bylos pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl  Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto panaikinimo iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės civilinę bylą dėl vienodo teisės aiškinimo ir taikymo antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą pasirinkusiuose sostinės daugiabučiuose įgyvendinimo.

UAB „Vilniaus energija“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo panaikinti kaip neteisėtą Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012-10-22 Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą.
Šiame akte konstatuojama, kad UAB „Vilniaus energija“ elgesys, kai atsiskaitymams su karšto vandens vartotojais naudoja karšto vandens skaitiklių, neturinčių metrologinės patikros, rodmenis, vertintinas kaip karšto vandens vartotojų interesų pažeidimas, karšto vandens skaitikliai yra vartotojų, o ne pareiškėjos nuosavybė.
Pasak Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus, 2–ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą pasirinkusiems vartotojams nei karšto vandens kainos, nei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavime mokesčiai nėra ir negali būti taikomi.
Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus Akte pareiškėjai nurodyta atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra; parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros tvarkaraščius.

UAB „Vilniaus energija“ mano, kad Akto nurodymai neatitinka teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir objektyviai negali būti įgyvendinti dėl ne nuo UAB „Vilniaus energija“ priklausančių priežasčių.
 Pasak pareiškėjos, vykdant inspekcijos reikalavimus, ji privalėtų visiems Vilniaus miesto karšto vandens vartotojams, kurie pareiškėjai nėra pateikę įrodymų, patvirtinančių jiems priklausančių skaitiklių metrologinės patikros atlikimą, suvartoto karšto vandens kiekį apskaičiuoti ne pagal vartotojų deklaruotą karšto vandens kiekį, o pagal Vandens vartojimo normoje RSN 26-90 nustatytą normatyvą – 92 1 per parą 1 žmogui.
Tokie veiksmai, pareiškėjo manymu, ir vartotojams, ir šilumos tiekėjams būtų nuostolingi.
Pareiškėja teigia neteikianti karšto vandens daugiabučiam namui Algirdo g. 18, Vilniuje, nes šio namo gyventojai pasirinko 2–ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, pagal kurį gyventojai iš šilumos tiekėjo perka tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus vandenys“).
Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą metrologinę patikrą karšto vandens tiekėjas vykdo tik jo įrengtiems ir jam priklausantiems karšto vandens skaitikliams.

Vilniaus apygardos administracinis teismas rugpjūčio 12 d. nutartimi sustabdė šios administracinės bylos nagrinėjimą iki Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išnagrinėtas UAB „Vilniaus energija" kasacinis skundas dėl vienodo teisės aiškinimo ir taikymo antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (be karšto vandens tiekėjo) pasirinkusiuose Vilniaus miesto daugiabučiuose įgyvendinimo.

Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.
Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Daugiau informacijos:                                       
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininkės padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 698 16 692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt