2014 m. rugpjūčio 19 d., antradienis

Ir kas gi yra karšto vandens tiekėjas ....


Energetikos ministro patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS nustato:

5. Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), teisėtais pagrindais valdantys (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį.

Iki kol bus įgyvendintas teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas (išskyrus nuosavybės teise), karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo.

Daugiabučio namo patalpų savininkai, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I atvejis: Daugiabučio namo šilumos punktas yra namo bendrojo naudojimo objektas – pastato savininkų nuosavybė.

Tai kas gi yra karšto vandens šiam pastatui tiekėjas, nes pastato karšto vandens ruošimo įrenginį teisėtais pagrindais – nuosavybės teise valdo jo savininkai, o karštą vandenį ruošia jų pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ????

 II atvejis. Vilnius. Daugiabučių namų šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė.
  
  Tai kas gi yra šių daugiabučių namų karšto vandens tiekėjas, nes Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos tiekėjas savo nuosavybėje esančių daugiabučių namų šilumos punktų   prižiūrėti (tame tarpe jais ruošti karštą vandenį) negali.

Jo šilumos punktus prižiūri daugiabučių namų savininkų pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ir už tai jiems sumokama.

Tame tarpe ir už tinkamą karšto vandens ruošimą???


Tai kas gi yra šiais atvejais karšto vandens tiekėjas, jeigu Šilumos ūkio įstatymas nustato:
 Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Centralizuotai paruošto – t.y. šilumos tiekėjo katilinėse, arba kvartalinėse boilerinės paruošto -  karšto vandens pristatymas lauko tinklais pastatams ir pardavimas vartotojams.

****************************************************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą