2014 m. rugpjūčio 29 d., penktadienis

Visiškai draustina propaganda - Tokioje situacijoje belieka tik ruošti džiūvėsius ....Karo istorikas Valdas Rakutis  teigia, kad  esą nepraeis net metai, kai savo teritorijos vientisumą teks ginti ir Lietuvai, todėl tiek šalies valdžią, tiek gyventojus jis  ragina rimtai tam ruoštis.

Tuo tarpu Lietuvos padėtis Rusijos atžvilgiu yra iš tikro labai rimtai ir pavojingai  išskirtinė – per ją į Rusijos Karaliaučiaus anklavą eina trys tranzitai:

  • ·         Geležinkelio,
  • ·         Elektros energijos,
  • ·         Gamtinių dujų.


Taigi pakanka kokiu nors būdu, kam nors, pažeisti šių tranzitų veiklą ir Rusijai geresnio preteksto pasiųsti kariuomenę  į Lietuvą nebereikia.

O ką gi daro valstybės griovimo profesionalų partija savo pirmininko pavaduotojo lūpomis ???

Siūlo neleisti maisto produktų tranzito į Karaliaučiaus anklavą .... !!!!!?????

Štai taip ši partija „ruošiasi“ ginti Lietuvos vientisumą  ............


O kaip gi ruošiasi ginti Lietuvą Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgu vadas Prezidentė ??

O gi taip – išvykdama iš šalies nepaskiria save pavaduoti Seimo pirmininko ir tuo pačiu palieka šalį situacijoje, kad nebūtų kam skelbti nepaprastąją padėtį, mobilizaciją ir t.t.


O kaip gi ruošiasi ginti Lietuvą Vyriausybė ???

O gi niekaip nesusiruošdama įkurti  Strateginių tyrimų ir analizės centrą .................

Na ir kam gi jis jai, jei kažkoks tai panašus centras veikia visuomeninais pagrindais ....


O tuo tarpu Policijai trūksta ~ 1500 darbuotojų, todėl žmonių saugumas nei buityje, nei keliuose neužtikrinamas .

Valdžia aiškina - matote tam nėra lėšų....

O  uždarai  (ir kas paneigs, todėl smarkiai korumpuotai) krašto apsaugos sistemai surandami šimtai milijonų litų.

Matote jai skiriama permažai lėšų, nes matote  reikalinga skirti 2 % nuo BVP.

(O kiek gi  procentų  nuo BVP krašto apsaugai skiria pavyzdžiui Vokietija ???

Ogi tik 1,3 procento ..... ir tokiu būdu ji  randasi 14 vietoje tarp NATO šalių ...

„Esmė ne procentuose, o kaip efektyviai panaudojamos lėšos“, pareiškia Vokietijos gynybos ministrė, tuo patvirtindama, kad Vokietija nesiruošia didinti išlaidų krašto gynybai.

Maža to, ji pareiškia, kad   tarptautinis daugianacionalinis NATO kontingentas rytų sąjungininkų teritorijose rastųsi rotacijos principu ir lanksčiai , bet ne statiškai ir pastoviai ..... )

Taigi  šalies   ginkluotųjų pajėgų stiprinimo detalaus, strategiškai pramastyto ir pagrįsto plano nėra ...., o lėšos krašto apsaugai metamos didelės.

O vadovaujantis sveiko proto logika akivaizdu ir nepaneigiama, kad jeigu Rusija, gerai apgalvotu būdu užpultų Lietuvą, jos Vakarai ir NATO tikrai negintų.

O mūsų pasipriešinimas tik iššauktų tokias pasekmes, kokias patyrė Čečėnija.

Tai Vakarai Rusijai padėjo kraujuje paskandinti Čečėniją, tai jie  padėjo Rusijai  nuo Gruzijos atplėšti Pietų Osetiją ir Abchaziją.

Jie , kaip sakoma, tik  lengvai padrebino orą sau už nugaros, Rusijai užpuolus ir aneksavus Krymą.

O Rusijai toliau tęsiant agresiją prieš Ukrainą Vakarai pareiškia, kad reikia įvertinti Rusijos interesus ....., kad priimti sprendimai turi būti apgalvoti, kad  tik nesukeltų rimtų pasekmių ....

Štai todėl  Vakarai  ir nepadeda Ukrainai ginkluote, amunicija  ????

Štai todėl Rusija ir toliau  Ukrainoje  realizuoja P. Osetijos ir Abchazijos variantą.

Todėl sumoje akivaizdu, kad visa prieš Rusiją nukreipta  mūsų šalies valdžios ir žiniasklaidos retorika turi tikslą mulkinti tamsią liaudį.

Bet kokiu atveju nieko iš esmės nedaroma, kad Rusijos agresijos atveju šalies ir gyventojų patirti  nuostoliai būtų minimalūs.

Iš esmės nieko nedaroma, kad kariuomenė būtų jaunimo pilietiškumo auklėjimo mokykla.

Ir kas gi  belieka eiliniams žmogeliams daryti  tokioje situacijoje ???


Kaip rusai sako, tik   „Ruošti džiūvėsius“ (Сушить сухари).
.

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą