2015 m. sausio 31 d., šeštadienis

Kietas anekdotas apie liberum veto

Vikipedija rašo:

JTO tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną, nepripažintą Taivaną ir Koso). 

Jungtinių Tautų Organizacijos įkūrimo idėja kilo Antrojo pasaulinio karo metu, Teherano konferencijoje, vykusioje 1943 metais.

Pagrindinis idėjos propaguotojas buvo JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas.

1944 metų antrojoje pusėje Prancūzijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir TSRS atstovai Vašingtone nustatė naujosios organizacijos paskirtį, tikslus ir veikimo būdus.

1945 metais, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Jungtinių Tautų Organizaciją (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) įkūrė Jungtinių Tautų chartiją pasirašiusi 51 valstybė.

1945 m. spalio 24 d. Antrojo pasaulinio karo nugalėtojai – Kinija, JAV, Prancūzija, TSRS ir Jungtinė Karalystė ratifikavo Jungtinių Tautų chartiją, kuria buvo įkurta Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.

Visos šios šalys tapo nuolatinėmis Saugumo Tarybos narėmis ir tik jos įgijo unikalią galimybę taikyti veto teisę priimant Saugumo Tarybos sprendimus.

Kinijos Respublika buvo viena Jungtinių Tautų steigiančiųjų valstybių ir viena iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių iki 1971 m., kai spalio 25 d. vykusiu Generalinės Asamblėjos balsavimu, joje buvo pakeista Kinijos Liaudies Respublika. 

Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija 2758, pripažinta, kad Kinijos Liaudies Respublika yra vienintelė teisėta Kinijos atstovybė Jungtinėse Tautose. 

Kinijos Respublika buvo taip pat pašalinta iš Jungtinių Tautų organizacijos. 

1991 m. pabaigoje subyrėjus TSRS, jos vieta Saugumo Taryboje atiteko Rusijai, kaip TSRS teisių perėmėjai.

 Be to pažymėtina, kad ne tik TSRS bet ir jos narės Ukrainos tarybinė socialistinė respublika ir tokia pati Baltarusijos, tapo JTO narėmis ...

Rusijos socialistinės federatyvinės respublikos JTO narių tarpe nebuvo ...

Kaip matome JTO organizacija buvo sukurta tikslu penkioms didžiosioms valstybėms valdyti pasaulį.

Tiesą sakant jos daugiau plepėjo, negu valdė.

Labai daug tikėtis iš JTO, kada tai paliečia didžiųjų valstybių interesus, nebuvo ir nėra pagrindo. 

Liberum veto teisė to neleidžia.

Taigi yra,   taip, kaip aprašyta šaržuotoje JT saugumo tarybos stenogramoje.


**************************************
JT Saugumo Tarybos 30-ojo posėdžio Ukrainos klausimu stenograma

Pirmininkaujantis: Kokių bus pasiūlymų?
 
Čiurkinas (Rusija): Galima, aš pri…. ant stalo?
 
Visi...: NE-E-E!!
 
Čiurkinas (š... ant stalo priešais Klimkiną, Ukraina): Ačiū!
 
Ukrainos atstovas: Visi matėt, taip?! Rusija ką tik pri…. mums ant stalo!
 
Čiurkinas: Jūs neturite įrodymų!
 
Ukraina: Tai buvo jūsų š….. ir iš jos išlindo jūsų š….!
 
Čiurkinas: Pateikite mums faktus!
 
JAV atstovas: Mūsų ekspertai atliko medžiagos sudėties analizę, sumodeliavo koordinates ir priėjo išvados, kad tai be abejonės š…. ir jį paš….. Rusija.
 
Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus!
 
Jungtinės Karalystės atstovas: Tai pasibaisėtina! Š…. be abejonės paš… Rusija. Tai negali ilgiau tęstis.
 
Vokietijos atstovas: siūlau apsvarstyti galimybę pareikšti mūsų bendrą susirūpinimą Rusijos elgesiu.
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Vėl š…. ant Ukrainos stalo)
 
Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai vėl! Rusija ap…. mums ant stalo, štai š…, štai š…, štai jis maunasi kelnes!
 
JT pirmininkas: Jei tie faktai pasitvirtins, mes turėsime deramu būdu į tai reaguoti!
 
Čiurkinas: Kartoju, pateikite mums nors vieną įrodymą!
 
Vokietija: Mes tikėjomės, kad sankcijos padės, tačiau smar... kaskart darosi vis stipresnė! Mes įtariame, kad 
Rusija galimai š... Ukrainai ant stalo.
 
Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus!
 
JT pirmininkas: Siūlau priimti nutarimą, kad mes giliai šokiruoti!
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Š.... ant JT pirmininko stalo)
 
Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai dabar! Rusija ap..... ant JT pirmininko stalo!!! Ji pavojinga, nes gali ap.... bet kurios Europos šalies stalą!
 
Čiurkinas: Jūs taip ir nepateikėte nei vieno įrodymo, kurį mes pripažintume!
 
JAV atstovas: Pentagono palydovai užfiksavo padidintą sm... lygį, sklindantį nuo Rusijos pusės. Mes turėtume apsvarstyti galimybę atimti Rusijai teisę š.... JT posėdžiuose!
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Pri.... ant Ukrainos stalo). Jūs neturite nei vieno įrodymo. Priešingai, daugybė faktų byloja apie tai, kad Ukraina ap.... pati!
 
Ukraina: Jūs matėt, Rusija ką tik vėl pri.... ant mūsų stalo!
 
Vokietijos atstovas: Darosi vis sudėtingiau būti čia, mes kviečiame abi puses dialogui!
 
Čiurkinas: Rusija nori pasinaudoti papildomo pranešimo teise! (pradeda ja mėtyti š.... ant visų JT narių). – Rusija didinga valstybė ir niekam neleis daryti jai spaudimo! Jūs neturite teisės nepateikę nei vieno fakto diktuoti mums savo sąlygas. Geriau pasižiūrėkit į save. Juk jūs visi – apsi......., sėdit čia š....., nuo jūsų d...... Kaip jūs galite mums nurodinėti, kaip turėtumėme elgtis? Ačiū už dėmesį. (Palieka salę).
 
JT pirmininkas: Dėkoju visiems ir kiekvienam už jūsų poziciją, kitas posėdis skirtas susirūpinimui dėl Ukrainos prasidės, kai išvėdinsime salę.  


Pensininko nuotykaiVadovaujantis sveiko proto logika reiktų paskaityti ką rašo "nepriklausomi ekspertai" .....

Vadovaujantis sveiko proto logika, reiktų domėtis ne tik ką rašo mūsų "kišeninė" žiniasklaida apie Rusiją, bet ir ką rašo Rusijos "nepriklausomi .... ekspertai" ......

Juo labiau "nepriklausomas ekspertas"   su lietuviška pavarde ...

1982 metais baigęs Minsko radiotechnikos institutą, kilęs iš Vilniaus.

*************************************

Александр Запольскис. Политический календарь на 2015 год 

 

  30.01.2015 21:16


Одно из самых главных событий 2015 года уже наступило — с 1 января 2015 года начал свою жизнь Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Правда, пока без валютной и банковской части. Эти компоненты объединения будут запущены к 2018 году. К ЕАЭС Беларуси, Казахстана и России уже присоединилась Армения, а в середине года добавится Киргизия. Таким образом, создание евроазиатского общего рынка успешно продолжается.

На этой неделе началась зимняя сессия парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Напомню, что после присоединения Крыма в апреле 2014, Россию лишили там права голоса. Зимняя сессия не внесла никаких изменений — статус России заморожен до конца 2015 года. В том же ключе выглядит нашумевшее заявление министров иностранных дел стран Евросоюза о продлении антироссийских санкций.

 Только один маленький нюанс забыли сделать перед опубликованием заявления — согласовать его со всеми членами ЕС. В результате вышел конфуз — новое правительство Греции, с которым не посчитали необходимым согласовывать окончательный текст заявления, попросило убрать из него фразу о продлении санкций в отношении России.

На фронте санкционной войны появилась своя реперная точка. Главы государств и правительств стран ЕС поручили министрам иностранных дел «оценить ситуацию в зоне конфликта на Украине» и «рассмотреть принятие соответствующих шагов, в особенности ограничительных мер».

Претензии к России прежние. Невыполнение минских соглашений и «усиливающаяся поддержка сепаратистов на Донбассе». Неоднократные заявления России о том, что она не является стороной этого конфликта, пока игнорируются официальными структурами ЕС. Окончательное решение Европейский совет должен приять на своем неофициальном саммите 12 февраля.
Через месяц, в марте, нас ждет очень знаковое событие — переговоры группы международных посредников (в нее входят Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) с Ираном по иранской ядерной программе. Собственно, в самой программе никаких особых перемен не произошло, и Америке отменять санкции и возвращать Ирану подключение к SWIFT как бы не за что.

Но созданный при участии американцев ИГИЛ окончательно отбился от рук и грозит полностью снести всю с таким трудом созданную Западом на Ближнем Востоке политическую и экономическую систему. Сдуть, как карты со стола. Америке, и всему Западному миру в целом, срочно требуется сильный союзник в регионе.

Кроме Ирана там больше никого нет. Вот джентльмены в стетсонах и начали срочным порядком искать прогресс в переговорах. Первоначально встреча намечалась не раньше, чем на июль, но в свете последних успехов ИГИЛ ее сдвинули на март.

Непосредственно для России эта встреча особого значения не имеет. Полностью с Ирана американцы санкции не снимут. Да и Иран сумел научиться извлекать значительную для себя выгоду из их существования. В том числе — за счет тесных связей с РФ. Но на вопросы безопасности в регионе она повлияет, а это не так уж далеко от России и ее партнеров по ОДКБ.

Апрель пройдет спокойно. Разве что в Финляндии на это время назначены парламентские выборы, после которых там возможно проведение национального референдума по вопросу вступления страны в НАТО. Тема, на протяжении всего прошедшего года часто подымавшаяся в Скандинавии. Особенно в Швеции.

Ряд местных политиков даже заявляют, что война, которую якобы ведет Россия на юго-востоке Украины для сближения Финляндии и Швеции с НАТО сделала больше, чем само НАТО за всю историю своего существования. Как бы там ни было, скорее всего, это есть простой политический шум части местных элит, тем или иным образом связанных с финансированием национальных армий.

Пока все смеялись над глупыми шведскими солдатами и моряками, тщетно искавшими в прибрежных водах черную кошку, простите, подводную лодку в темной комнате, простите, нет… в общем, что-то там усиленно искавшие… министерство обороны Швеции добилось значительного расширения своего бюджета на 2015 год. И еще большего расширения на последующие три года.

 Как из государственной казны, так и из фондов НАТО. Раз простая публичная риторика приносит такие дивиденды, то ее вероятнее всего продолжат. Но вступление самих стран в Альянс в ближайшей перспективе маловероятно.


Зато май ожидается бурным. Во всех смыслах. Первым крупным его событием являются парламентские выборы в Великобритании. Джентльмены выбирают Палату Общин. Из всех подобных мероприятий эти, пожалуй, являются важнейшими если не для всего мира в целом, то для Европы однозначно.

Слишком высоки ставки. Премьер-министр Девид Кэмерон уже дал понять, что если консерваторы и в этот раз выборы выиграют, то до 2017 года в Великобритании точно будет проведен общенациональный референдум по вопросу выхода страны из ЕС. Не просто из зоны евро и возврату к фунту стерлингов, а из всех структур Евросоюза. В том числе с введением пограничного и таможенного контроля.

Подобный шаг неизбежно вызовет серьезную встряску европейской экономики и необходимость перестройки ее механизмов. Учитывая, что ЕС уже пятый год с трудом балансирует на грани масштабной рецессии, может так получиться, что выход Великобритании его туда окончательно столкнет.

Интрига заключается в том, что текущая политическая картина в Великобритании крайне неоднозначна, противоречива и запутана. Поэтому итоги предстоящих выборов не может предсказать никто.

Не менее масштабным ожидается отмечание 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве. Фактически торжества продемонстрируют реальный расклад сил «наших и не наших» в мире. Приглашены все мировые лидеры, включая Барака Обаму, но некоторые из них уже ответили официальным отказом. Так, в частности, в Москву не приедут президенты всех трех прибалтийских республик.

С точки зрения стран Прибалтики, капитуляция гитлеровской Германии в 1945 году стала не освобождением, а началом советской оккупации, которая продолжалась до обретения национальной независимости в 1991 году. Вернемся к этому вопросу лет примерно через 5-7, после окончательного спада добычи углеводородов в Северном море.

Кстати, что интересно, в текущем году, в июне, в Европе будет отмечаться 200-летняя годовщина битвы при Ватерлоо, состоявшаяся вблизи нынешней столицы ЕС — Брюсселя. Ее в Европе часто позиционируют как победу демократии над тираном, желавшим захватить весь континент.
 Торжества ожидаются величайшие. В том числе, как сообщается, будет проведена самая большая в истории инсценировка этого сражения любителями исторической реконструкции. Наверняка все выйдет красиво и зрелищно, но вместе с тем будет не лишним послушать, о чем там скажут главы европейских государств. Особенно в свете некоторых попыток переписывания Истории.

Пока прибалты рассуждают об оккупации, взглянем на список приглашенных дальше. Оказывается, в нем значатся Ким Чен Ын и Пак Кын Хе. Для справки, это главы обоих корейских государств. Если они в Москву действительно приедут, то это будет означать серьезный прогресс в процессе сближения Севера и Юга Кореи. Конечно, неопределенный. Конечно, не однозначный.

Но прогресс, масштабы которого сегодня трудно переоценить. Впрочем, США этому делу мешали, мешают и будут мешать всячески. Отражение северокорейской военной угрозы является единственным предлогом сохранения американского военного присутствия в Южной Корее и даже Японии. Если наступит мир, им придется уйти, чего Вашингтону делать не хочется совершенно.

 Тем более, чтобы прогресс оказался достигнут благодаря усилиям Москвы?! Чтобы сорвать наметившийся прогресс, США активизируют усилия по проведению внеплановых крупномасштабных совместных с РК, военных маневров в расчете спровоцировать КНДР на ответный жесткий демарш.

Еще в мае, в Риге, пройдет саммит Восточного партнерства — западной программы по социокультурному и экономическому объединению «исторически близких соседних народов». Изначально проект создавался для формирования отдельного междусобойчика в составе шести стран: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

 В общем, этот саммит, ни в экономике, ни в политике ничего принципиально не решает. Но он, тем не менее, содержит три важных момента, требующих к себе отдельного внимания. Во-первых, через него прибалтийские страны пытаются приобрести дополнительный политический вес в ЕС.

Прежде всего, в международной политике Евросоюза. Вес значительно превышающий их собственное экономическое значение в Европе. Не стоит забывать давнюю тягу этих стран «стать первыми среди равных» и «указывать Европе истинный путь борьбы с Россией».

Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов стремление Польши на особую роль в ЕС. Благодаря нормам Лиссабонского договора, у Варшавы появляется юридическая возможность создать своего рода мини-ЕС внутри самого ЕС, тем самым возглавить «альянс лимитрофов», тем не менее, обладающих количеством влияющих голосов в Брюсселе, почти равным их количеству у Германии. Что несколько меняет значимость такого периферийного мероприятия, как Восточное Партнерство.

Ну и третье, пожалуй, самое важное. В этом году через саммит ВП Запад расставил ловушку на Лукашенко, пригласив на него Беларусь. Латвия выразила свое желание «видеть Беларусь представленной на саммите на самом высоком возможном уровне». На сколько известно на данный момент, Минск своего ответа на сей счет не дал.

Но учитывая резко активизировавшиеся в последнее время попытки отколоть Александра Лукашенко от союза с Россией, надо полагать, попытки Минск в Ригу заманить продолжатся. Наверняка в ход пойдет и факт председательства Латвии в ЕС, начавшееся 1 января 2015 года. Т.е. можно подавать вопрос так, что Беларусь в Ригу приглашает как бы весь Евросоюз. Тот самый, который еще совсем недавно именовал белорусского президента «последним диктатором Европы». Получится ли — вопрос отдельный.

 Как говорится, будем посмотреть.
Саммит «большой восьмерки», хозяйкой которого в 2015 году будет Германия, пройдет 7-8 июня в Баварии, т.е. через месяц после празднования 70-летия победы СССР в Великой отечественной войне.

 В этом контексте, и с учетом текущего состояния российско-западных отношений, вполне логичным выглядит отказ канцлера Германии Меркель пригласить на саммит президента России Владимира Путина. Этот отказ выглядит продолжением известной шутки о том, что если Германия не хочет, чтобы мы проводили парад Победы в Москве, то мы можем провести его в Берлине.

Главной темой немецкого председательства в G8 — с учетом запланированной на конец 2015 года в Париже климатической конференции — станет защита климата. Берлин намерен вынести на повестку обсуждение сформированных ООН целей развития тысячелетия, борьбу с бедностью и улучшение профилактической медицины. В преддверии саммита в Германии состоятся три конференции: министров финансов, иностранных дел и энергетики. Сама же встреча на высшем уровне пройдет в замке Эльмау в Верхней Баварии.

13 июня парламентские выборы состоятся в Турции. Это событие по своему значению для России в чем-то похоже на переговоры в Иране. На первый взгляд — почти никакой связи. Вне зависимости от их результатов «Турецкому потоку» быть, и «российской атомной электростанции» в Аккую тоже.

Но если внимательно рассмотреть детали, то становится ясно, что эти выборы являются вторым этапом обширного и амбициозного плана президента Эрдогана. Если ему удастся выиграть выборы в Парламент, то у него появится возможность изменить Конституцию Турции, кардинально расширив президентские полномочия. А вот это уже для России небезразлично.

 Возможны новые, дополнительные перспективы для расширения экономического и политического сотрудничества между двумя странами. Правда, на пути реализации этого плана произошел ряд сбоев. На президентских выборах Эрдоган выиграл, но получил заметно меньшую поддержку народа, чем рассчитывал. Это может не позволить добиться контроля над количеством мест в парламенте, критично необходимых для подобных конституционных преобразований.

Спустя месяц, 9-10 июля, внимание всего мира окажется приковано к Уфе, в которой одновременно пройдут сразу два крупнейших международных саммита. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммит стран БРИКС. ШОС, являющуюся крупнейшим азиатским наднациональным объединением, всё чаще называют политико-экономическим НАТО.

Специалисты отмечают, что лидерами в этой структуре являются Китай и Россия. Перед этим восточно-евразийским объединением возникают всё новые вызовы и открываются хорошие перспективы. Учитывая разворот мира на восток, сегодня это фактически организация, по своей значимости, мало чем уступающая ООН. А в экономическом смысле даже превосходящая. Так что вопросов там обсуждаться будет много.

Среди прочих наиболее важными являются следующие: выстраивание взаимных отношений с вновь созданной ЕАЭС; формирование общего видения решения проблем евроазиатского региона с аналогичными евразийскими организациями, например с ОДКБ; устранение трений между некоторыми участниками Организации. Например: между Индией и Пакистаном; между Китаем и Турцией (вопрос, связанный с Исламским движением Восточного Туркестана). Если все проблемы удастся урегулировать, ШОС имеет все шансы стать процветающим объединением развитых стран.

БРИКС… Несмотря на все еще сохраняющийся статус объединения развивающихся стран, по экономическим показателям в прошлом году он уже превзошел ведущие экономики мира — США и ЕС. Учитывая сохраняющийся режим антироссийских санкций и, в особенности, ответные российские санкции по продовольствию, главам этих стран есть что обсудить в смысле расширения экономического сотрудничества.

К примеру, создание альтернативного МВФ международного банка. Или дальнейшие шаги по выходу из долларовой зоны. А уж проведение обоих саммитов в одно время и в одном месте… Много всего интересного из Уфы стоит ждать непременно.

Далее — «вторая Греция». В промежутке между 20 сентября и 11 октября должны состояться выборы в парламент Португалии. Прогнозировать их исход крайне сложно. Экономически страна очень похожа на Грецию. И в части последствий вступления в ЕС, и в части реализации программы реформ, и в части накопления внешнего долга.

И даже в части степени накала политической борьбы. Разница заключается лишь в том, что португальское правительство реформы все же проводит и делает это заметно более жестко. Но ожидаемого эффекта в виде роста уровня жизни они не дают. Учитывая итоги выборов в Греции, очень даже можно ожидать «бунта на корабле» и там. Вдобавок ко всему, ситуация осложняется непрекращающейся чередой громких коррупционных скандалов, сотрясающих Португалию на протяжении ряда лет.

В ноябре прошлого года подал в отставку министр внутренних дел страны, а через неделю по обвинению в коррупции был арестован бывший ее премьер-министр. Эти события создают шанс левым перехватить протестные настроения и взять на выборах верх. Тогда… выхода из зоны евро сразу двух должников ЕС не переживет точно.
На этом фоне парламентские выборы (в местные Сейм и Сенат) в Польше в октябре даже как-то теряются. Впрочем, на общеполитическую или экономическую ситуацию в мире их результаты не влияют практически совсем. Разве что обострения внешней политики страны можно ожидать в случае победы оппозиции и назначением «ястреба» Ярослава Качиньского премьер-министром страны.

15 ноября (пока — предположительно, окончательно дата станет известна где-то в августе) состоятся президентские выборы в Беларуси. Действующий глава государства Александр Лукашенко, срок полномочий которого истекает в 2015 году, намерен снова принять участие в президентской гонке и победить в первом туре с 80-85% поддержкой электората. При этом Лукашенко заявил, что пока не видит достойных кандидатов, которые могли бы его сменить. Белорусская оппозиция пока не договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты.

Ранее пять из семи участвовавших в переговорах оппозиционных структур — БХД, партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия («Громада»), общественная кампания «Говори правду» и движение «За свободу» — подписали соглашение о процедуре выдвижения единого кандидата выборах. Лукашенко является первым и единственным президентом Белоруссии. Он избирался на этот пост в 1994, 2001, 2006 и 2010 годах.

Из прочего еще стоит отметить начало президентской гонки в США. Хотя сами выборы там состоятся лишь в 2016, но длинный и многотрудный забег к Овальному кабинету Белого дома начнется уже в текущем году. Учитывая сильно пошатнувшиеся позиции Барака Обамы, не исключены попытки обострения международной обстановки с целью восстановления его репутации, как все еще крутого парня, способного привести Америку к процветанию.

Завершит политический год саммит G20 в середине ноября в Турции. Как и все последние годы его основными темами станут — выход из мирового экономического кризиса, попытка изменения квот в мировых финансовых организациях. Несмотря на грандиозность тем, все-таки становится очевидным, что формат G20 это все-таки дискуссионный клуб, а не то место, где вырабатываются конкретные решения и пути их реализации. Поэтому, рискнем предположить, что значимость этого нового форума со временем будет только ослабевать.

Ну и, конечно же, важным центром внимания на протяжении всего этого года остается Украина. Если Россия будет мягко дожимать свою линию на дипломатическом фронте, а Вооруженные силы Новороссии выйдут через две недели — месяц на границы ЛНР и ДНР и остановятся, фиксируя свою промежуточную победу, то, скорее всего, на рубеже февраля-марта необандеровскую хунту сотрясет очередной Майдан.

Останется ли по его итогам хунта у власти, или проект «Украина — не Россия» в том виде, в котором он существовал с момента распада СССР, прекратит свое существование, в любом случае, мы увидим уже достаточно скоро.

 В общем, год ожидается насыщенным и на интересные важные события богатым.

Александр Запольскис — независимый эксперт, специально для ИА REGNUM


Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1890314.html#ixzz3QNhlrcKv
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM 

2015 m. sausio 30 d., penktadienis

Argi ne taip būdavo sovietmečiu ????


Generalinė prokuratūra   pranešė:

 už padarytą nusikaltimą neatsako:

  • valstybė,
  • savivaldybė,
  •  valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga
  •  bei tarptautinė viešoji organizacija.


Betgi ar tai ne akivaizdi ir  nepaneigiamai  nusikalstama veika  – padaryti taip, kad už gamtines dujas permokėjusių šilumos vartotojų sąskaita gamtinių dujų nuolaida naudotųsi  ir pramonės įmonės, kurios minėtu laikotarpiu gamtines dujas pirko tiesiai iš Gazpromo.

Argi nematyti, kad viešojo šilumos vartotojų intereso pažeidimas ir akivaizdus, ir nepaneigiamas.

Ir kaltininkai akivaizdūs –Vyriausybė ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Vyriausybę sudaro premjeras ir ministrai, Kainų komisiją –pirmininkas ir 4 nariai.

Visi šie ponai gyvi žmonės.


Teisės aktai, kurios priėmė šie ponai  yra viešai žinomi..


Ir štai   Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Zenonas Burokas nusprendžia:
 
 Informacija deklaratyvi, nėra faktinių duomenų, o tiktai prielaidos ir samprotavimai, todėl pradėti iki teisminį tyrimą atsisakytina ...
.

Ir taip jis nusprendžia, nors  Prokuratūros  įstatymas ir   nustato, kad   prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.


Tokiu būdu, nors ir nusikalstama veika, ir totalinis viešojo intereso pažeidimas akivaizdūs, prokuroras kažkodėl tai neveikė pagal savo kompetenciją, o tik formaliai atsirašė.


Kodėl jis taip padarė ?


Ir kas paneigs, kad, vadovaujantis sveiko proto logika,  darytina išvada, kad Premjeras ši   teisės aktą iš esmės pirma suderino su Prezidente, ir tai žinodama  Kainų komisija jį neprieštaraudama vykdė ...


Beje jeigu ne  šilumos vartotojų interesą ginanti Šilumos tiekėjų asociacija, tie šimtai milijonų litų gauti iš Gazpromo už permokėtas dujas būtų dingę bedugnėje valdžios kišenėje .... 


     Tokiu būdu prokuratūra pranešė gerą žinią nepelnytai  gamtinių dujų nuolaidomis besinaudojančioms įmonėms: ramiai gausite tai, ko nenusipelnėte.


 O tos įmonės, savaime suprantama, būdamos padorios, tomis nepelnytomis nuolaidomis, kas paneigs, pasidalins.


Tikrai ne su Premjeru ir ministrais, tikrai ne su  Kainų komisijos olimpu, bet, kas paneigs,  kad pasidalins tai tikrai.


Nes argi ne taip būdavo sovietmečiu, kada reikėdavo dalintis nepelnytomis premijomis ...


Mūsų nuomone,   prokuratūra  visa tai tai gerai žino ir supranta ...., todėl ir  yra, kaip yra ..... tokios jėgos struktūrų žaidimo taisyklės ...


Na o kaip gi nuskriausti šilumos vartotojai ???

Jie ir toliau tiki,  kad valdžia juos gina nuo vagių, šilumos tiekėjų ..... ...******************************************************************
Tiesa, kaip taisyklė, nebūna maloni ...
Pasirodo, kad nuo Rusijos  paskelbto embargo kenčia ES !!!!

O ES ir JAV  žada sankcijas Rusijai griežtinti, jeigu Rusija nepasiprotins ...

Tokiu būdu Vakarai "kariauja" su Rusija.

O tuo tarpu  Izraelis, kaip liaudis sako, "žinda dvi karves ...."

Jį  tradiciškai globoja ir gina JAV, o su Rusija Izraelis palaiko  itin draugiškus santykius.

Ir vos tiktai JAV delikačiai pabando paprotinti   Izraelį su palestiniečiais elgtis civilizuotai, pastarasis  pradeda iš Obamos  tyčiotis.

JAV turi kentėti, kadangi Izraelis gali pereiti Rusijos globon,  kaip kad buvo Izraelio valstybės sukūrimo pradžioje.

Tokiu būdu  Izraelis lieka neutralus agresijos prieš Ukrainą atžvilgiu.

Yra dar vienas momentas Izraelio veiksmuose.

 Rusija su Ukraina elgiasi labai panašiai, kaip Izraelis su palestiniečiais.

Izraelis užėmė Palestiną - "Dievo pažadėtą" žemę, atliko joje etninį valymą, dabar ją kolonizuoja - Putinas  Ukrainoje realizuoja  "Rusija vieninga ir nedaloma" politiką.

Vakarams palestiniečiai tiek ir terūpi, o Ukrainos gynimas daugiau yra imitacija, siekiant išsaugoti savo veidą griuvus į purvyną.

Nes Vakarai Ukrainai pažadėjo jos sienų neliečiamybę mainais už atominio ginklo atidavimą Rusijai .....

Kaip kad JTO pažadėjo apsaugoti bosnių musulmonus nuo serbų žudikų  jos įkurtoje Serebrenicos "saugumo zonoje", į kurią jie subėgo, ir kur buvo serbų  išžudyti,  abejingai stebint olandų kareivoms .... ...

   Tik ~ 6.000 vyrų ir paauglių ......  na ir ne krikščionių gi, ne izraelitų,  o tiktai musulmonų ....

 

Trys patys pavojingiausi narkotikai

Три самых опасных наркотика в мире

Самыми опасными наркотиками в мире являются не героин или кокаин, а вполне легальные табак и алкоголь. 

Они уносят куда больше жизней, а их потребление не считается чем-то выходящим из ряда вон. В этом их основная угроза.
Photo
Thinkstock/Fotobank.ru
Опасными наркотиками принято считать героин, кокаин и различные психотропные вещества. Они изменяют сознание и уносят жизни людей.

За их распространение, хранение и употребление можно попасть в тюрьму, а в некоторых странах мира вам может угрожать смертная казнь.

Однако на портале Vox обратили внимание на парадокс: эти наркотики не настолько опасны, как алкоголь и табак, которые абсолютно легальны в большинстве стран мира. 

Эти два вещества, а также обезболивающие уносят в большинстве стран мира больше жизней, чем нелегальные наркотики.

Алкоголь является прямой или косвенной причиной высокой смертности в России.

В середине 2000-х годов с алкоголем было связано 19% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 61% смертей от внешних причин, согласно оценкам экспертов.

Алкоголь является фактором риска и для инфекционных заболеваний. Кроме того, пьющие люди редко лечатся.

В России смертность начала снижаться после 2005 года на фоне антиалкогольной кампании.

Похожая ситуация складывается и в других странах.

 Например, в США алкоголь и табак уносят больше жизней, чем такие наркотики, как кокаин и героин.
Graph
Vox
Один из факторов, который способствует росту количества смертей от алкоголя и табака, это их доступность.

Если бы другие вещества было бы легко купить, скорее всего, они убивали бы больше людей.

Официальной статистике, конечно, доступны далеко не все данные о смертности, однако большинство из тех, которые все же доступны, свидетельствуют о том, что табак, алкоголь и разрешенные обезболивающие ежегодно убивают сотни тысяч людей. 

.