2015 m. sausio 16 d., penktadienis

Ar energtikos įmonės gerbia ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS įstatymą


ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS įstatymas nustato:
                 .                           
191 straipsnis. Biokuro, naudojamo šilumos gamybai, įsigijimas
 .
1. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, privalo energijos išteklių biržoje įsigyti šią elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai reikalingo biokuro kiekio dalį:
 .
1) 2014 metais – ne mažiau kaip 10 procentų;
2) 2015 metais – ne mažiau kaip 30 procentų;
3) 2016 metais ir vėlesniais metais – ne mažiau kaip 50 procentų.
 .
     Ryšium su tuo  Kainų komisija paprašyta :
Pateikti Įstatymo 191 straipsnyje išvardintų energetikos įmonių  sąrašą,  nurodant 2014 metais energijos išteklių  biržoje nusipirkto  biokuro procentą.
.
 Pateiktį   Įstatymo 191 straipsnio pažeidėjų  sąrašą, nurodant kokios sankcijos jiems buvo   pritaikytos .

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą