2015 m. sausio 31 d., šeštadienis

Kietas anekdotas apie liberum veto

Vikipedija rašo:

JTO tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną, nepripažintą Taivaną ir Koso). 

Jungtinių Tautų Organizacijos įkūrimo idėja kilo Antrojo pasaulinio karo metu, Teherano konferencijoje, vykusioje 1943 metais.

Pagrindinis idėjos propaguotojas buvo JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas.

1944 metų antrojoje pusėje Prancūzijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir TSRS atstovai Vašingtone nustatė naujosios organizacijos paskirtį, tikslus ir veikimo būdus.

1945 metais, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Jungtinių Tautų Organizaciją (sutrumpintai – JTO arba Jungtinės Tautos) įkūrė Jungtinių Tautų chartiją pasirašiusi 51 valstybė.

1945 m. spalio 24 d. Antrojo pasaulinio karo nugalėtojai – Kinija, JAV, Prancūzija, TSRS ir Jungtinė Karalystė ratifikavo Jungtinių Tautų chartiją, kuria buvo įkurta Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.

Visos šios šalys tapo nuolatinėmis Saugumo Tarybos narėmis ir tik jos įgijo unikalią galimybę taikyti veto teisę priimant Saugumo Tarybos sprendimus.

Kinijos Respublika buvo viena Jungtinių Tautų steigiančiųjų valstybių ir viena iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių iki 1971 m., kai spalio 25 d. vykusiu Generalinės Asamblėjos balsavimu, joje buvo pakeista Kinijos Liaudies Respublika. 

Generalinės Asamblėjos priimta rezoliucija 2758, pripažinta, kad Kinijos Liaudies Respublika yra vienintelė teisėta Kinijos atstovybė Jungtinėse Tautose. 

Kinijos Respublika buvo taip pat pašalinta iš Jungtinių Tautų organizacijos. 

1991 m. pabaigoje subyrėjus TSRS, jos vieta Saugumo Taryboje atiteko Rusijai, kaip TSRS teisių perėmėjai.

 Be to pažymėtina, kad ne tik TSRS bet ir jos narės Ukrainos tarybinė socialistinė respublika ir tokia pati Baltarusijos, tapo JTO narėmis ...

Rusijos socialistinės federatyvinės respublikos JTO narių tarpe nebuvo ...

Kaip matome JTO organizacija buvo sukurta tikslu penkioms didžiosioms valstybėms valdyti pasaulį.

Tiesą sakant jos daugiau plepėjo, negu valdė.

Labai daug tikėtis iš JTO, kada tai paliečia didžiųjų valstybių interesus, nebuvo ir nėra pagrindo. 

Liberum veto teisė to neleidžia.

Taigi yra,   taip, kaip aprašyta šaržuotoje JT saugumo tarybos stenogramoje.


**************************************
JT Saugumo Tarybos 30-ojo posėdžio Ukrainos klausimu stenograma

Pirmininkaujantis: Kokių bus pasiūlymų?
 
Čiurkinas (Rusija): Galima, aš pri…. ant stalo?
 
Visi...: NE-E-E!!
 
Čiurkinas (š... ant stalo priešais Klimkiną, Ukraina): Ačiū!
 
Ukrainos atstovas: Visi matėt, taip?! Rusija ką tik pri…. mums ant stalo!
 
Čiurkinas: Jūs neturite įrodymų!
 
Ukraina: Tai buvo jūsų š….. ir iš jos išlindo jūsų š….!
 
Čiurkinas: Pateikite mums faktus!
 
JAV atstovas: Mūsų ekspertai atliko medžiagos sudėties analizę, sumodeliavo koordinates ir priėjo išvados, kad tai be abejonės š…. ir jį paš….. Rusija.
 
Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus!
 
Jungtinės Karalystės atstovas: Tai pasibaisėtina! Š…. be abejonės paš… Rusija. Tai negali ilgiau tęstis.
 
Vokietijos atstovas: siūlau apsvarstyti galimybę pareikšti mūsų bendrą susirūpinimą Rusijos elgesiu.
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Vėl š…. ant Ukrainos stalo)
 
Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai vėl! Rusija ap…. mums ant stalo, štai š…, štai š…, štai jis maunasi kelnes!
 
JT pirmininkas: Jei tie faktai pasitvirtins, mes turėsime deramu būdu į tai reaguoti!
 
Čiurkinas: Kartoju, pateikite mums nors vieną įrodymą!
 
Vokietija: Mes tikėjomės, kad sankcijos padės, tačiau smar... kaskart darosi vis stipresnė! Mes įtariame, kad 
Rusija galimai š... Ukrainai ant stalo.
 
Čiurkinas: Pateikite mums įrodymus!
 
JT pirmininkas: Siūlau priimti nutarimą, kad mes giliai šokiruoti!
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Š.... ant JT pirmininko stalo)
 
Ukraina: Jūs matėt, taip?! Štai dabar! Rusija ap..... ant JT pirmininko stalo!!! Ji pavojinga, nes gali ap.... bet kurios Europos šalies stalą!
 
Čiurkinas: Jūs taip ir nepateikėte nei vieno įrodymo, kurį mes pripažintume!
 
JAV atstovas: Pentagono palydovai užfiksavo padidintą sm... lygį, sklindantį nuo Rusijos pusės. Mes turėtume apsvarstyti galimybę atimti Rusijai teisę š.... JT posėdžiuose!
 
Čiurkinas: Aš vetuoju šį sprendimą. (Pri.... ant Ukrainos stalo). Jūs neturite nei vieno įrodymo. Priešingai, daugybė faktų byloja apie tai, kad Ukraina ap.... pati!
 
Ukraina: Jūs matėt, Rusija ką tik vėl pri.... ant mūsų stalo!
 
Vokietijos atstovas: Darosi vis sudėtingiau būti čia, mes kviečiame abi puses dialogui!
 
Čiurkinas: Rusija nori pasinaudoti papildomo pranešimo teise! (pradeda ja mėtyti š.... ant visų JT narių). – Rusija didinga valstybė ir niekam neleis daryti jai spaudimo! Jūs neturite teisės nepateikę nei vieno fakto diktuoti mums savo sąlygas. Geriau pasižiūrėkit į save. Juk jūs visi – apsi......., sėdit čia š....., nuo jūsų d...... Kaip jūs galite mums nurodinėti, kaip turėtumėme elgtis? Ačiū už dėmesį. (Palieka salę).
 
JT pirmininkas: Dėkoju visiems ir kiekvienam už jūsų poziciją, kitas posėdis skirtas susirūpinimui dėl Ukrainos prasidės, kai išvėdinsime salę.  


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą