2015 m. sausio 30 d., penktadienis

Argi ne taip būdavo sovietmečiu ????


Generalinė prokuratūra   pranešė:

 už padarytą nusikaltimą neatsako:

  • valstybė,
  • savivaldybė,
  •  valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga
  •  bei tarptautinė viešoji organizacija.


Betgi ar tai ne akivaizdi ir  nepaneigiamai  nusikalstama veika  – padaryti taip, kad už gamtines dujas permokėjusių šilumos vartotojų sąskaita gamtinių dujų nuolaida naudotųsi  ir pramonės įmonės, kurios minėtu laikotarpiu gamtines dujas pirko tiesiai iš Gazpromo.

Argi nematyti, kad viešojo šilumos vartotojų intereso pažeidimas ir akivaizdus, ir nepaneigiamas.

Ir kaltininkai akivaizdūs –Vyriausybė ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Vyriausybę sudaro premjeras ir ministrai, Kainų komisiją –pirmininkas ir 4 nariai.

Visi šie ponai gyvi žmonės.


Teisės aktai, kurios priėmė šie ponai  yra viešai žinomi..


Ir štai   Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Zenonas Burokas nusprendžia:
 
 Informacija deklaratyvi, nėra faktinių duomenų, o tiktai prielaidos ir samprotavimai, todėl pradėti iki teisminį tyrimą atsisakytina ...
.

Ir taip jis nusprendžia, nors  Prokuratūros  įstatymas ir   nustato, kad   prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.


Tokiu būdu, nors ir nusikalstama veika, ir totalinis viešojo intereso pažeidimas akivaizdūs, prokuroras kažkodėl tai neveikė pagal savo kompetenciją, o tik formaliai atsirašė.


Kodėl jis taip padarė ?


Ir kas paneigs, kad, vadovaujantis sveiko proto logika,  darytina išvada, kad Premjeras ši   teisės aktą iš esmės pirma suderino su Prezidente, ir tai žinodama  Kainų komisija jį neprieštaraudama vykdė ...


Beje jeigu ne  šilumos vartotojų interesą ginanti Šilumos tiekėjų asociacija, tie šimtai milijonų litų gauti iš Gazpromo už permokėtas dujas būtų dingę bedugnėje valdžios kišenėje .... 


     Tokiu būdu prokuratūra pranešė gerą žinią nepelnytai  gamtinių dujų nuolaidomis besinaudojančioms įmonėms: ramiai gausite tai, ko nenusipelnėte.


 O tos įmonės, savaime suprantama, būdamos padorios, tomis nepelnytomis nuolaidomis, kas paneigs, pasidalins.


Tikrai ne su Premjeru ir ministrais, tikrai ne su  Kainų komisijos olimpu, bet, kas paneigs,  kad pasidalins tai tikrai.


Nes argi ne taip būdavo sovietmečiu, kada reikėdavo dalintis nepelnytomis premijomis ...


Mūsų nuomone,   prokuratūra  visa tai tai gerai žino ir supranta ...., todėl ir  yra, kaip yra ..... tokios jėgos struktūrų žaidimo taisyklės ...


Na o kaip gi nuskriausti šilumos vartotojai ???

Jie ir toliau tiki,  kad valdžia juos gina nuo vagių, šilumos tiekėjų ..... ...******************************************************************
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą