2015 m. sausio 18 d., sekmadienis

Mokslas, kuris veikia ...... tiktai rezultatų nsimato ....Radikalia politinės valdžios kritika pasižyminčių
tinklapių socialinis tinklas

Projekto „Mokslo pieva“ ataskaita
 
 

Komanda:
Tomas Krilavičius
Vaidas Morkevičius
Justina Mandravickaitė
Tyrimą atliko:
Vytautas Mickevičius
Vytenis Čipinys
Rūta Užupytė
Žilvinas Švedkauskas


                                     
                           Tyrimo prielaidos
Lietuvoje egzistuoja daug įvairių socio-politinių judėjimų, grupių ar atskirų žmonių, aktyviai veikiančių
virtualioje politinėje erdvėje.

Internetiniuose puslapiuose jie skleidžia savo idėjas – nuo patriotinių idėjų iki radikalios valdžios institucijų kritikos. 

Naršant tokius puslapius galima pastebėti, kad daugelis jų užima radikaliai kritišką poziciją Lietuvos valdžios institucijų atžvilgiu, kurią neretai reiškia nenormatyvine leksika.

Tai lėmė, jog savo mokslinį darbą grindėme prielaida, kad Lietuvoje valdžia kritikuojama naudojant dviejų rūšių internetinius diskursus: radikalų/nekonvencinį ir neradikalų/ konvencinį. 

Konvencinė kritika gali būti apibrėžta, kaip kritika neišeinanti už viešos nuomonės reiškimui priimtų mandagumo bei konstruktyvumo taisyklių. 

Nekonvencinis kalbėjimas pasižymi kritika, kuri peržengia tokias ribas.

                                       Tyrimo imtis
Siekiant atrasti visus lietuviškus tinklapius, radikaliai/ nekonvenciškai kritikuojančius valdžios
institucijas, pirma ekspertiniu būdu sudarytas pirminis 62 tinklapių sąrašas


                                 Kiekybinė diskurso analizė. 
š šių tinklalapių išrinkti tekstai, radikaliai/ nekonvenciškai  kritikuojantys valdžios institucijas, po to, naudojant kiekybinės turinio analizės programą AntConc 3.4, jie buvo analizuoti. 

Programos pagalba atrasti radikalūs raktažodžių (pasirinktų pagal valdžios institucijas:
prezident*, grybauskait*, vyriausyb*, seim*, konstitucin*, partij*) kolokatai ir klasteriai (ang. collocates and
clusters) – dažnai vienas šalia kito tekste/teksto vienete pasitaikantys žodžiai.

Naudojant raktinį žodį prezident*, pavyko aptikti tokių epitetų kaip panelė, tarnaitė

Su grybauskait* kartu buvo galima rasti - prispjaudo, meluoja, begėdiškai – apibūdinimų.
Verta pažymėti, kad iš visų valdžios institucijų būtent prezidentas kaip institucija, arba prezidentas kaip asmuo buvo tie, kurie sulaukė vienos aštriausių ir nekonstruktyviausių kritikų. 

Kitos dvi mažiausiai „mėgiamos“ institucijos yra partijos (išsigimėlės, homoseksualistų, oligarchinės) ir seimas (uzurpavo, schodkėje, iškrypėlis). Kiek mažiau arba švelnesnės kritikos savo atžvilgiu sulaukia Konstitucinis teismas, dažniausiai kaltinamas perversmu, referuojama į jo nelegitimumą, valdžios uzurpavimą. 

Darytina išvada, kad nekonvencinė kritika labiausiai pasireiškia Prezidento, Seimo bei partijų atžvilgiu.
***
 
Projektą „Mokslo pieva“ organizuoja mokslininkų ir dėstytojų komanda iš Baltijos pažangių technologijų
instituto, Kauno technologijos universiteto, Socialinių inovacijų instituto, Vilniaus universiteto ir Vytauto
Didžiojo universiteto. Iniciatyvą remia UAB „Philip Morris Baltic“.
Daugiau informacijos: www.mokslopieva.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą