2015 m. sausio 10 d., šeštadienis

Byla dėl karšto vandens skaitikliams keliamų reikalavimų išnagrinėta remiantis ESTT išaiškinimu


Vadovaudamasis byloje gautu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išaiškinimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, kad su Europos Sąjungos teise nesuderinamais reikalavimais pagrįsti  įpareigojimai dėl karšto vandens skaitiklio naudojimo yra neteisėti.

Nagrinėtoje byloje pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ ginčijo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus duotus įpareigojimus dėl karšto vandens skaitiklio naudojimo jo veikloje:

 1) nenaudoti nuotoliniu (telemetriniu) būdu perduotų karšto vandens skaitiklio matavimo rezultatų (išrašant sąskaitas), kol nustatyta tvarka nebus atlikta sistemos metrologinė patikra;

2) naudoti tik metrologiškai patvirtinto bute sumontuoto karšto vandens skaitiklio su galiojančia metrologine patikra deklaruotus rodmenų duomenis;

3) apie priimtus sprendimus ir duotų nurodymų vykdymą raštu iki nustatytos datos informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.


Pagal nacionalinį reguliavimą ir praktiką vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio duomenų perdavimo prietaisu, yra laikomi kokybiškai nauja matavimo priemone – matavimo sistema, ir būtent šia aplinkybe buvo grindžiamos galimybės jiems taikyti papildomus nacionalinius reikalavimus ir procedūras.

Bylą nagrinėjusiai LVAT teisėjų kolegijai kilo abejonė dėl aptartos nacionalinės teisės ir praktikos suderinamumo su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsniu (kiekybinių importo apribojimų ir visų lygiaverčio poveikio priemonių uždraudimas tarp valstybių narių) bei  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (toliau – Direktyva), todėl byloje buvo kreiptasi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

ESTT patvirtino šias LVAT abejones ir konstatavo, jog pagal Europos Sąjungos teisę yra draudžiamas toks nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus Direktyvos reikalavimus atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu, yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra kaip matavimo sistemai.

Vadovaudamasi ESTT prejudiciniame sprendime pateiktu aiškiu ir besąlygišku Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimu, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje negalima remtis pagrindiniu ginčijamo individualaus administracinio akto priėmimo argumentu, kad metrologinė patikra turėjo būti atlikta skaitikliui ir duomenų perdavimo įrenginiui, kaip matavimo sistemai, įvertinant duomenų perdavimo funkciją.

Atsižvelgdamas į tai, teismas visus ginčytus įpareigojimus panaikino.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-858-46-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.Informaciją pateikė:


Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
Vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  268 5583, Mob. tel. (8 655) 22 506, Faks. (8 5)  268 5875
Žygimantų g. 2, LT–01102, Vilnius
www.lvat.lt | facebook/LVAT | twitter/LVAT

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą