2015 m. sausio 12 d., pirmadienis

Ar pasikeitus Kainų komisijos pirmininkei, Komisija pradės vadovautis sveiko proto logika ?
Šilumos ūkio įstatymas  nuo 2014-06-01 nustatė:

 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo“.

Kadangi  nuo Šilumos ūkio įstatymo atitinkamos nuostatos įsigaliojimo jau  praėjo daugiau nei pusė   metų,  Buitinių vartotojų sąjunga Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją paprašė informacijos:

Ø  kada gi pagaliau ši metodika bus parengta ir patvirtinta,  

Ø  kas yra jos rengėjas,

Ø  kas iki šiol yra nuveikta.

Į tai Kainų komisijos pirmininko pavaduotojas Darius Biekša atsakė:

Informuojame, kad Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus specialistai šiuo metu rengia Jūsų minimo dokumento projektą, kuriame bus numatytas vidutinių lyginamųjų šilumos sąnaudų šalto geriamojo vandens vienam kubiniams metrui pašildyti, karštam vandeniui ir cirkuliacijai paruošti bei pastatui šildyti nustatymas bei palyginimas su Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo ir taikymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116, įtvirtintais normatyvais.
     Vadovaujantis Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350, parengtas dokumentas bus paskelbtas viešajai konsultacijai, planuojama tai padaryti iki 2015 m. sausio mėn. pabaigos.   
Visos vykstančios viešosios konsultacijos ir rinkos dalyvių pateiktos pastabos bei pasiūlymai teisės aktų projektams skelbiami Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt, rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

 Kodėl tiek laiko nevykdomas Šilumos ūkio įstatymo reikalavimas, informacijos neturime.

Mūsų nuomone,  Kainų komisijos specialistai suka galvas, kaip nustatyti šilumos punkto naudingo veikimo koeficientą, kuris, šiuo metu paskirstant šilumą daugiabučiame name, yra prilyginamas 1 ..........

Kita priežastis gali būti susijusi su sveiko proto logika.

Nes, nustačius vidutines lyginamąsias šilumos sąnaudas 1 m3  karšto vandens paruošti daugiabučio namo šilumos punkte, vadovaujantis sveiko proto logika, tai paneigtų Kainų komisijos įvestą  centralizuotai (katilinėse, kvartaliniuose  šilumos punktuose) paruošto, į pastatus lauko tinklais ar atvira šildymo sistema pristatyto, karšto vandens tiekimo  neteikiamą paslaugą (karšto vandens kainą).

O  Komisijos vadovybė, kaip sakoma, kol kas  šioje vietoje su sveiko proto logika nedraugauja.

Ar pasikeitus Kainų komisijos pirmininkei, pasikeis ir Komisijos vadovybės logika, kas žino ........]???


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą