2015 m. sausio 8 d., ketvirtadienis

Gal tai ir nerimta, ir banalu, bet, kas paneigs, kad taip yra ....
   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai paviešinus, kad,   vieno miesto šilumos tiekėjo pateikta informacija,  centralizuotai paruošto, lauko tinklais, ar atvira šilumos tiekimo sistema į pastatus pristatomo ir tenai parduodamo karšto vandens tiekimo veikla užsiima tiktai 2,5 darbuotojo (etato),  Komisija buvo paprašyta šio šilumos tiekėjo karšto vandens tiekimo kainų nustatymo svarstymą atidėti iki bus patikslinta, sveiko proto logikos neatitinkanti informacija.

   Deja Kainų komisija šio prašymo netenkino ir šiam šilumos tiekėjui nustatė centralizuotai paruošto, lauko tinklais ar atvira šildymo sistema į pastatus pristatomo ir ten parduodamo karšto vandens kainą ...

    Tada Kainų komisija buvo paprašyta informacijos, kokia gi konkrečia veikla užsiima šie 2,5 darbuotojo (etato).

   Deja prašomos informacijos negavome, o vietoje jos buvo paaiškinta, kad darbuotojų skaičius karštam  vandeniui ruošti nustatomas lyginamosios analizė būdu .....

    Lyginamoji analizė, tarkime, labai geras ir naudingas dalykas, bet visgi labai įdomu sužinoti ką gi veikia tie 2,5 darbuotojo (etato), nes šiaip ar taip, bet  juos išlaiko šilumos vartotojai.

 Argi negali būti panašiai, kaip vienoje elektros bendrovėje  su šampanu ....??

Kas paneigs, kad gali ?

Na, tarkime,  viena moteriška direktoriui kavą verda, kita jam konjaką pilsto, na o trečia ..., trečia  jam erotinį masažą daro ..

 O kodėl trečios tik pusė ??    Ogi todėl, kad jos kas antrą dieną keičiasi ...

  Gal kai kas pasakys, kad tai labai jau nerimta ir banalu.


  Galima butų sutikti, jeigu bus sutikta su tuo, kad visiškai nerimta yra įvesti neteikiamos, centralizuotai paruošto, lauko tinklais ar atvira šildymo sistema į pastatus pristatyto, ir ten parduoto, karšto vandens tiekimo paslaugos kainas ...

Betgi jeigu paslauga neteikiama, o darbuotojai yra, tai jie gi turi ką nors naudingo nuveikti ??

Gal kas tai paneigs ??

Ypatingai čia plati  dirva  pasireikšti Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui  paksiečiui  R. Žemaitaičiui ir tiems  Seimo nariams, kurie choru gieda ditirambus Kainų komisijos pirmininkei.

.
.
.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą