2020 m. spalio 13 d., antradienis

Ar tai ne Policijos elito pretenzija į Lukašenkos tipo valstybę ?????

 

  

 2020 -04 24 Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Antano Miškinio 2020 m. balandžio 16 d. prašymą „Dėl Policijos departamento interneto svetainės“.

    Ir atkreipė  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ame dėmesį, kad vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 16.3. papunktyje numatyta, kad skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka).

 Atsižvelgiant į tai Komitetas paprašė Policijos departamentą  nurodytus duomenis paskelbti  įstaigos interneto svetainėje arba pateikti Komitetui informaciją, kodėl jie nėra skelbiami.

     Deja praėjo beveik pusė metų, o Policijos departamento kontaktų jo interneto svetainėje taip ir nėra.

        Negavo  jokios  informacijos ir  Informacinės visuomenės plėtros komitetas .......

 Tokiu būdu  šiuo metu Policijos departamento interneto svetainėje pvz. yra:

 Taigi policijos interneto svetainėje  kontaktų nėra ir tiek,  

  O Policijos departamentas ankščiau tai  motyvavo, tuo  kad jis esąs..............

žvalgybos institucija

 

   Būtų linksma, jeigu nebūtų liūdnakaip sakoma, nes tai eilinis įrodymas, kad esame neteisinė valstybė.

  Savaime suprantama, kad Policijos departamentas taip elgiasi todėl, nes (kas paneigsjaučiasi saugus po buvusių policininkų premjero ir Vyriausybės kanclerio „stogu“.

 Todėl ir klausimas  prezidentui,  – argi tai  Jums nepanašu į policinę  gerovės valstybę ..........

 Ir argi tai ne policijos elito pretenzija  į Lukašenkos tipo valstybę ??????

 Ir kas paneigs, kad Lietuva būtų ir tapusi tokia valstybe, jeigu ne jos įstojimas į Europos sąjungą .....

 Taigi yra, kaip yra, o nostalgija yra nostalgija ......

 

 

2020 m. spalio 10 d., šeštadienis

O rytoj Seimo rinkimai .................

D. Grybauskaitės  prezidentūros klerkų  inicijuotų  Šilumos ūkio įstatymo  pakeitimų dėka Vilniaus mieste     nuo 2010 metų  daugiabučiuose  namuose esančius šilumos tiekėjo  šilumos punktus   privalo nesudarydami  sutarčių prižiūrėti (eksploatuoti) daugiabučių namų  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai .

Tokiu būdu Vilniaus mieste de fakto susidarė situacija:

-          Šilumos pirkimo – pardavimo sutartyse su buitiniais vartotojais yra nustatyta, kad šiluma  yra perkama daugiabučio namo  šildymui ir karšto vandens ruošimui.

-          Už daugiabučių namų šilumos punktų (nepriklausomai nuo jų turtinės priklausomybės)  priežiūrą (eksploataciją) apmoka daugiabučių namų savininkai.

  Tokiu būdu yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad de fakto Vilniaus šilumos tiekėjas karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo.

    Tačiau Vilniaus karšto vandens tiekėjas parengė centralizuotai paruošto karšto vandens kainų projektą, pateikė  jį savivaldybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

  Savivaldybė teigia, kad tokio projekto ji nėra gavusi, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė akivaizdžiai ir nepaneigiamai netiekiamos paslaugos kainas.

  šilumos tiekėjui  paviešinus, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama AB Vilniaus šilumos tinklai   uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno (Priedas 1), ji buvo paprašytas informacijos:

Ø  Kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos (Priedas 2)..

 

  Po mėnesio buvo gautas atsakymas:

-          Bendrovė neskirsto sąnaudų atskiroms veikloms nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.  Dėl šios priežasties atsakyti, kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos galės 2021 m. II ketvirčio pradžioje.

 

 Tuo tarpu nepriklausomų ekspertų pateikta informacija kasmet iš Vilniaus šilumos vartotojų neteisėtai už neteikiamą karšto vandens tiekimo  paslaugą išreikalaujami keli milijonai eurų.

O  Vilniaus savivaldybę valdo Šimašiaus liberastai ir Benkunsko konservatoriai.

Todėl  kas paneigs, kad iš neteikiamos paslaugos gauto milijoninio pelno jiems kas nors nenubyra .............................

 

O rytoj Seimo rinkimai             .........................

 

****************************

Priedas 1

Efektyvesnės veiklos sprendimai lėmė ženkliai išaugusį didžiausio Lietuvoje centrinės šilumos tiekėjo pelną

2020-08-07

 

Per pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno, bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 16,8 mln. eurų.

Šiuos rezultatus daugiausia lėmė toliau sėkmingai optimizuojamos veiklos sąnaudos, stabili nereguliuojamos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamybos veikla ir nekilnojamojo turto pardavimas. T

uo tarpu VŠT pardavimo pajamos per pirmąjį pusmetį sudarė  63,4 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, mažėjo 20,2 proc.

Vien per antrąjį ketvirtį bendrovė sugeneravo 1,6 mln. eurų grynojo nuostolio, o EBITDA pelnas siekė 0,5 mln. eurų.

„Pusmečio veiklos rezultatai atspindi įmonėje slypintį potencialą, kurį stengiamės atskleisti ieškodami papildomų veiklų ir toliau sėkmingai efektyvindami VŠT procesus. Labai svarbu, kad tai pavyksta padaryti nedidinant kainos klientams - pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje Vilniaus miesto gyventojams tiekiamos šilumos kaina buvo viena mažiausių Lietuvoje ir sudarė 3,18 ct/kWh (be PVM). Lyginant pirmojo pusmečio svertinę šilumos kainą su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, šilumos kaina mažėjo beveik 20 proc. Bendrovės taikoma pastovioji šilumos kainos dalis yra mažiausia tarp stambiausių centralizuotos šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje. Mūsų uždirbtas pelnas atiteks miestui ir bus panaudotas vilniečių reikmėms“,  - sako VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas sako, kad nepaisant šiltėjančių žiemų ir susitraukusios apyvartos, bendrovė geba veikti efektyviai. Negana to į besikeičiančią rinkos padėtį reaguojama operatyviai, tad galiausiai išlošia sostinės gyventojai.

Tikiu, jog VŠT strategija koncentruotis į žaliąją energetiką, žengti į kitas sritis bei imtis lyderystės Lietuvos energetikos modernizavime reikšmingai prisideda prie vilniečių gyvenimo kokybės gerinimo. Optimizuodama darbo procesus bei atsisakydama nereikalingos infrastruktūros VŠT ne tik padeda vilniečiams kasmet mokėti vienas mažiausių šilumos kainų Lietuvoje, tačiau ir tampa diversifikuota įvairių energijos rūšių valdymo organizacija“, - pažymėjo V. Benkunskas.   

Pirmojo šių metų pusmečio VŠT grynasis pelnas, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, augo 72,1 proc., EBITDA augimas sudarė 46,1 proc. Šilumos tiekimo veiklai būdingas sezoniškumas, kuris lemia, kad per pirmuosius metų mėnesius (šildymo sezono metu) uždirbtos lėšos naudojamos veiklos tęstinumui užtikrinti šiltuoju metų laikotarpiu. Antrojo ir trečiojo ketvirčių metu natūraliai sumažėjant bendrovės pajamoms, pirmąjį ketvirtį sukauptas pelnas panaudojamas susidarančio neigiamo rezultato amortizavimui.

Iš viso per pirmąjį pusmetį VŠT į sostinės šilumos tinklą patiekė 1 498 tūkst. MWh šilumos energijos (5,4 proc.  mažiau nei 2019 metais per tą patį laikotarpį). Bendrovė per tą patį laikotarpį pagamino 79,9 GWh elektros energijos (1,2 proc.  mažiau nei pernai).

Tuo tarpu karšto vandens tiekimas šiemet išaugo – per pusmetį karšto vandens patiekta 2,777 tūkst. kubinių metrų arba 3,9 proc. daugiau nei 2019 atitinkamą laikotarpį. Augimą lėmė išaugusi paklausa buitinių vartotojų kategorijoje.

Per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovės pardavimo pajamos buvo 20,2 proc. mažesnės, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ir sudarė 63,4 mln. eurų. Pagrindinė pardavimo pajamų mažėjimo priežastis – 24,9 proc. mažesnės pajamos iš šilumos tiekimo veiklos, kurios pirmąjį šių metų pusmetį siekė 46,6 mln. eurų. Mažesnes šilumos tiekimo pajamas lėmė šildymo sezono metu vyravusi aukštesnė nei įprastai lauko oro temperatūra – dėl šios priežasties šilumos realizacija buvo 76,8 tūkst. MWh arba 6 proc. mažesnė, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Reikšmingas šilumos kainų kritimas taip pat turėjo lemiamą įtaką pajamų mažėjimui.

Apie VŠT

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centrinės šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei organizacijų.

Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje

********************* 

Priedas 2

    

                 

                  Antanas Algimantas  Miškinis

                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,    ak 34004080849 

Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  

 AB Vilniaus šilumos tinklai                                  2020-09-09   Nr. 11      

 DĖL  PELNO Iš karšto vandens TIEKIMO VEIKLOS

      Visai nesenai   šilumos tiekėjas paviešino, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno

 Ryšium su tuo ir prašome informacijos:

Ø  Kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos.

 

Antanas Miškinis

 ******************************

Priedas 3

 

Antanui Algimantui Miškiniui

Žirmūnų g. 104 - 106, LT - 09121 Vilnius

Siunčiama el. paštu:antanas1940@gmail.com 

 

 

 

2020-10-08   Nr. SD-

Į

2020-09-09   Nr. 11

 

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

 

 

Atsakydami į 2020-09-10 gautą raštą Nr. 11 dėl pelno iš karšto vandens tiekimo veiklos  informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio 5 dalimi bei „Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių“, patvirtintų 2020 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įstatymu Nr. 1-145 50 punktu, taip pat Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo  161 straipsnio 1 dalimi, AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) Reguliuojamos veiklos ataskaitas - energetikos įmonių Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) teikiamos vykdomos veiklos ataskaitos, kurios rengiamos vadovaujantis reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimais ir atskirų energetikos sektorių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir kuriose parodomas apskaitos atskyrimas ir sąnaudų paskirstymas pagal veiklas, rengia ir teikia už ataskaitinį laikotarpį, kuris Bendrovėje sutampa su kalendoriniais metais.

Remiantis aukščiau nurodytais įstatymais ir teisės aktais, Bendrovė neskirsto sąnaudų atskiroms veikloms nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Dėl šios priežasties atsakyti, kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos galės 2021 m. II ketvirčio pradžioje.

 

 

                Klientų aptarnavimo centro vadovė

 

Evelina Černiavskaja

Marija Turonienė, tel. (8 5) 266 7051, el. p. marija.turoniene@chc.lt