2020 m. spalio 13 d., antradienis

Ar tai ne Policijos elito pretenzija į Lukašenkos tipo valstybę ?????

 

  

 2020 -04 24 Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Antano Miškinio 2020 m. balandžio 16 d. prašymą „Dėl Policijos departamento interneto svetainės“.

    Ir atkreipė  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ame dėmesį, kad vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, 16.3. papunktyje numatyta, kad skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka).

 Atsižvelgiant į tai Komitetas paprašė Policijos departamentą  nurodytus duomenis paskelbti  įstaigos interneto svetainėje arba pateikti Komitetui informaciją, kodėl jie nėra skelbiami.

     Deja praėjo beveik pusė metų, o Policijos departamento kontaktų jo interneto svetainėje taip ir nėra.

        Negavo  jokios  informacijos ir  Informacinės visuomenės plėtros komitetas .......

 Tokiu būdu  šiuo metu Policijos departamento interneto svetainėje pvz. yra:

 Taigi policijos interneto svetainėje  kontaktų nėra ir tiek,  

  O Policijos departamentas ankščiau tai  motyvavo, tuo  kad jis esąs..............

žvalgybos institucija

 

   Būtų linksma, jeigu nebūtų liūdnakaip sakoma, nes tai eilinis įrodymas, kad esame neteisinė valstybė.

  Savaime suprantama, kad Policijos departamentas taip elgiasi todėl, nes (kas paneigsjaučiasi saugus po buvusių policininkų premjero ir Vyriausybės kanclerio „stogu“.

 Todėl ir klausimas  prezidentui,  – argi tai  Jums nepanašu į policinę  gerovės valstybę ..........

 Ir argi tai ne policijos elito pretenzija  į Lukašenkos tipo valstybę ??????

 Ir kas paneigs, kad Lietuva būtų ir tapusi tokia valstybe, jeigu ne jos įstojimas į Europos sąjungą .....

 Taigi yra, kaip yra, o nostalgija yra nostalgija ......

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą