2013 m. liepos 23 d., antradienis

Priminimas Vyriausybei – viščiukus tai rudenį skaičiuoja ..                BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
*************************************************************************** Lietuvos Vyriausybė praneša:

Lietuvoje jau vyksta 46 namų renovacija.

Savivaldybių iniciatyva buvo atrinkti neefektyviausiai energiją vartojantys pastatai, kurių energinio efektyvumo didinimui savivaldybės rengia ir patvirtina programą.

 Savivaldybės paskirtasis programos įgyvendinimo administratorius kreipiasi į banką, pasirūpina reikiamomis lėšomis, tad patiems gyventojams nereikia prisiimti jokių kreditinių įsipareigojimų.

 Paskirtasis administratorius organizuoja rangos darbų konkursus, pasirašo sutartis ir prisiima atsakomybę už kokybišką pastatų atnaujinimo darbų įgyvendinimą laiku.

 Padidėjęs renovuotų namų energetinis efektyvumas leis sutaupyti gyventojams už šildymą.  Tačiau  kas gi  bus, jeigu pasirodys, kad renovuoto daugiabučio namo energetinis efektyvumas toks, kad  šilumos sutaupymas ne didesnis kaip 10 procentų –  taigi nieko nebelieka  administratoriui gautam kreditui padengti ....

  Todėl  visiškai vietoje klausimas - Kaip gi natūroje atrodys ta „paskirtųjų administratorių atsakomybė už kokybišką pastatų atnaujinimo darbų įgyvendinimą laiku ?
Kokiame teisės akte ir kokia ji konkrečiai  nustatyta ???Nes, kaip sakoma, –„viščiukus tai rudenį skaičiuoja ...“

Kas atsakys, kad Elektroninio bilieto sistemos eksploatuojamos neteisėtai.

  BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
*************************************************************************** 


Metrologijos įstatymas nustato:

 Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos „nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina“.

  Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą  tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
  Todėl, vien   vadovaujantis sveiko proto logika,  akivaizdu, kad elektroninio bilieto sistemoms turi būti taikomas teisinis metrologinis patvirtinimas, ką ir teigia Valstybinė metrologijos tarnyba.

    Vienkart ji  pažymi, kad „nei Vilniaus UAB „Susisiekimo paslaugos“ nei kitos įstaigos, Lietuvoje naudojančios elektroninių bilietų duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemas, nesikreipė į VMT dėl tokių sistemų metrologinio įteisinimo“. Tuo tarpu LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS  305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas nustato:

1. Tas, kas išleido į apyvartą arba naudojo matavimo priemonę, kuriai taikoma valstybinė metrologinė kontrolė, be patikros, kalibravimo įspaudo ar kitokio kontrolės rezultatų įforminimo arba pakeitęs matavimo priemonės parametrus po valstybinės metrologinės kontrolės,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
   Tačiau kaip ten bebūtų,  tenka pažymėti, kad Vilniaus savivaldybės administracija  jau septyni mėnesiai, kaip neatsako į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prašymą nurodyti, „ar dėl elektroninių  bilietų duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos metrologinio patvirtinimo buvo kreiptasi į Valstybinę metrologijos tarnybą.“

    Akivaizdu, kad be prokuratūros įsikišimo, kaip sakoma, „elektroninio bilieto vežimas iš vietos nepajudės...“

    Žinoma, jeigu Prezidentūra duos jai tam leidimą .......
   Tikėkimės, kad duos, kas būtų jos realus indėlis į kovą su korupcija ....

 

Geras klausimas – geras atsakymas ....


        BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
***************************************************************************  Geras klausimas -  Ką daryti, kad neatsitiktų taip, kaip vienai   teisininkei, kuri atseit  sugaišo daug savo brangaus,   skirto poilsiui,  laiko, kad išsiaiškintų  gautas  sąskaitas už šilumą, tačiau jai taip ir nepavyko nustatyti ar jos teisingos.

 Geras atsakymas – Negaišti veltui laiko, o kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri „ kaip šilumos vartotojų teises ginanti institucija PRIVALO  VERTINTI iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją“. Nes,  kaip sako italų patarlė, -    Išmintingas žmogus abejoja savimi, kvailas –  kitais .....

2013 m. liepos 13 d., šeštadienis

Kaip šauksi, taip ir atsišauks ....
                         BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
***************************************************************************

Galimai lesbietė Lina Žigelytė WW.Delfi.lt kaltina Vilniaus merą   dviveidiškumu, gebėjimu ilgai mulkinti  vilniečius.
Kuo gi jai nusikalto Vilniaus meras ???
Pasirodo tuo, kad  savo sprendimais dėl homoseksualų eitynių   patvirtina, kad seksualines mažumas laiko   niekiniais elementais kaip ir čigonus, elgetas ir pan.
 Visų pirma tai  panelytė turėtų žinoti, kad leidimus eitynėms duoda ne meras, ne savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos vadovybė.
 Antra –LR Konstitucija nustato:

Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

 Tokiu būdu visų pirma  gėjams savivaldybės administracija neuždraudė jų eitynių, o tik nurodė jų konkrečią vietą.
Ir   vietą  nurodyta visiškai teisėtai, nežiūrint teismų, kurie yra Prezidentūros įtakoje, sprendimų.
 Vien jau gėjų kvietimas Prezidentei dalyvauti eitynėse labai ir labai daug ką  šia tema pasako .....

 Kaip ten bebūtų gėjų eitynės yra demonstracija, tiktai klausimas ko ???
 Galima atsakingai teigti, kad nemaža dalis visuomenės gėjus laiko žmonėmis su negalia, kaip ir  yra iš tikro, ir atitinkamai jų eitynes, kaip atitinkamai  nederamą renginį, ir vertina, ir juo piktinasi.
 Ir kas gi iš esmės verčia šiuos žmones su negalia ją viešai demonstruoti ??
Argi ne akivaizdus jų nepilnavertiškumo kompleksas ?
Ir ko gi jiems trūksta, ko gi jiems dar negana ???
  Turi jie savo klubus, turi interneto svetaines, Seime kone kiekvienoje frakcijoje, dargi krikščioniškoje ...., jie turi savo atstovus, kai tuo tarpu kitus žmones su negalia atstovauja vos vienas Seimo narys.
Taigi pasirodo, kad  betrūksta tiktai  piktinti visuomenę  viešai demonstruojant savo negalią.
Ir ko gi jie tuo, vadovaujantis sveiko proto logika, siekia.
Gal to, kaip yra pas kalniečius, kurie gėjus lazdomis išvaro iš kaimų .....
 Todėl šioje vietoje visai tinka patarlės – „Kaip šauksi, taip ir atsišauks ....“, „Nevaryk Dievo į medį...“
********************************************************************
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ASOCIACIJOS LIETUVOS GĖJŲ LYGOS ORGANIZUOJAMŲ EITYNIŲ 
                                                    2013 m. birželio 26 d. Nr.   A30-1535
Vilnius

1. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginamas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 straipsnio 2 dalyje  nurodytas vertybes, siekdama apsaugoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką ir kitų asmenų teises ir laisves bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi  n e s u d e r i n u  asociacijos Lietuvos gėjų lygos 2013 m. liepos     27 d. 12–16 val. organizuojamų eitynių, dalyviams renkantis aikštelėje, esančioje tarp Odminių gatvės, Šventaragio gatvės ir Gedimino prospekto (priešais „Amberton“ viešbutį), koloną formuojant nuo Odminių gatvės ir einant Gedimino prospektu link Lukiškių aikštės, kurioje užbaigiamos eitynės ir sakomos baigiamosios kalbos, laiko, vietos ir formos.
2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL ASOCIACIJOS LIETUVOS GĖJŲ LYGOS ORGANIZUOJAMŲ EITYNIŲ 

2013 m. sausio 16 d.    Nr. A30-51
Vilnius

1. S u d e r i n u  asociacijos Lietuvos gėjų lygos 2013 m. liepos 27 d. 13–16 val. organizuojamų eitynių, kuriose dalyvaus 800 žmonių, dalyviams 12 val. renkantis automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie sporto, pramogų ir verslo centro „Forum palace“ ir einant Upės gatve iki automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie viešbučio „Radisson Blu“, laiką, vietą ir formą.
2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:
2.1. laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo reikalavimų;
2.2. pasibaigus eitynėms sutvarkyti teritoriją (iki 18 val.), išvežti šiukšles ir atlyginti galimus nuostolius.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ritas Vaiginas

2013 m. liepos 6 d., šeštadienis

Kodėl Seimo Peticijų komisija, kaip liaudis sako, apsimetė šlanga .........

                                       BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
**************************************************************

 Seimas 2013 01 17 priėmė Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriame Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Vyriausybė ar jos įgaliotos Energetikos ir Aplinkos ministerijos įpareigojamos  parengti poįstatyminius teisės aktus, susijusius su daugiabučių namų renovacija.

 Deja šių teisės aktų parengimo terminai įstatyme nenustatyti.

 Akivaizdu, kad, vertinant vyraujančią praktiką, jie taip ir nebus parengti.

Taigi iš esmės šis  įstatymas neturi prasmės.

 Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  raštu  kreipėsi į Seimo Peticijų komisiją, kuriame detaliai išdėstė situaciją ir jos pasekmes ir paprašė šį savo kreipimąsi laikyti peticija.

  Tačiau į   peticiją neįrašė prašymo papildyti įstatymą, nustatant  konkrečius poįstatyminių teisės aktų parengimo terminus, manydamas, kad tai savaime turi būti aišku.

  Pasirodo, kad jis klydo, nes „2013-07-03 Komisija nusprendė, kad kreipimasis neatitinka Peticijų įstatymo nustatytų formos ir turinio reikalavimų – neaišku, kokie siūlymai ar reikalavimai, kurių tenkinimui reikėtų keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą, yra suformuluoti šiame kreipimesi.

Atsižvelgus į tai, šis kreipimasis negali būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka.“

Neaišku, tai neaišku ..... o gal gi vis tiktai visiškai aišku, kodėl Peticijų komisija, kaip liaudis sako, apsimetė šlanga ....


 Pasirodo kad visi  Peticijų komisijos nariai: Petras ČIMBARAS                   Komisijos pirmininkas            

Vida Marija  ČIGRIEJIENĖ      Komisijos pirmininko pavaduotoja               

  Mindaugas BASTYS               

 Vytautas KAMBLEVIČIUS  

  Juzef KVETKOVSKIJ               

  Milda PETRAUSKIENĖ                                                                      

  Audronė PITRĖNIENĖ                                                                     

  Egidijus  VAREIKIS                  vieningai  balsavo už   įstatymą, kuriame nenustatyti poįstatyminių teisės aktų  parengimo terminai ....Tokiu būdu  Peticijų komisija nesiryžo pripažinti savo pačios akivaizdų ir nepaneigiamą broką ....Klausimas – ar galima pasitikėti tokia Energetikos ministerijos vadovybe ?                             BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
**************************************************************


 Šilumos ūkio įstatymui nuo 2011 11 01 nustačius, kad šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų   valdymas perduodamas daugiabučių namų valdytojams ( bendrijoms, savivaldybių paskirtiems administratoriams, jungtinės veiklos sutarties įgaliotiems asmenims) šiai datai Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija to įgyvendinimui  turėjo parengti atitinkamus poįstatyminius teisės aktus.
  
Deja  tas iki šiol nepadaryta.

  Jeigu Prezidentei, Premjerui, Energetikos ministrui, prožektuoajnt šilumos ūkio globalines reformas,  tokios, atsiprašant,smulkmenos“  visiškai nerūpi, tai šilumos tiekėjai yra labai ir labai sunerimę dėl savo nuosavybės likimo, dėl nepadengtų investicijų juos įrengti.
  
Visų pirma nebuvo parengta šilumos punktų   perdavimo tvarka, jų perdavimo –priėmimo aktų standartinės formos.
   
Jeigu  buvusi Energetikos ministerijos vadovybė to nepadarė, tai esama turėjo pakankamai laiko šią klaidą ištaisyti.

 Taigi laikas bėga, o Energetikos ministerija šiai aktualiai problemai, kaip sakoma, atsuko savo plačią nugarą, tuo tarpu  šilumos tiekėjai nebežino ką daryti ir pradeda iš nevilties ir nežinios, kaip sakoma, „improvizuoti tarybinės  liaudies dainų temomis...“

 Kaip rašo Marijampoles laikraštis „Suvalkietis“ „Marijampolės  šilumos“ direktoriui  Juozui Bartaškevičiui, kaip ir dera tikram suvalkiečiui,  kilo geniali mintis, kad šilumos punktus daugiabučių namų savininkai turi  nuomoti, jeigu   nuspręs jų neišsipirkti  ....

  Ir jeigu Energetikos ministerija toliau dels, kas žino, kokios dar „genialios mintys“  gali kilti šilumos tiekėjų galvose ...

 Juokas juokais, betgi pabandykime įsivaizduoti save jų vietoje.

  O jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai visiškai vietoje klausimas, ar galima pasitikėti  tokia ministerijos vadovybe.

  Kokį gi rimtesnį projektą jai galima patikėti, jeigu ji iki šiol šios problemos neišsprendžia ????

   Ir kaip bebūtų liūdna, bet  faktas tas, kad nesant ministerijos vadovybės tarpe energetikos specialistų, viceministrų funkcijas iš esmės kartais atlieka ..... skyrių  vyriausieji specialistai ....

  Ką jie parašo, tą viceministrai, neturėdami jokio supratimo apie problemą, ir pasirašo ....