2013 m. liepos 6 d., šeštadienis

Kodėl Seimo Peticijų komisija, kaip liaudis sako, apsimetė šlanga .........

                                       BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
**************************************************************

 Seimas 2013 01 17 priėmė Šilumos ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriame Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Vyriausybė ar jos įgaliotos Energetikos ir Aplinkos ministerijos įpareigojamos  parengti poįstatyminius teisės aktus, susijusius su daugiabučių namų renovacija.

 Deja šių teisės aktų parengimo terminai įstatyme nenustatyti.

 Akivaizdu, kad, vertinant vyraujančią praktiką, jie taip ir nebus parengti.

Taigi iš esmės šis  įstatymas neturi prasmės.

 Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  raštu  kreipėsi į Seimo Peticijų komisiją, kuriame detaliai išdėstė situaciją ir jos pasekmes ir paprašė šį savo kreipimąsi laikyti peticija.

  Tačiau į   peticiją neįrašė prašymo papildyti įstatymą, nustatant  konkrečius poįstatyminių teisės aktų parengimo terminus, manydamas, kad tai savaime turi būti aišku.

  Pasirodo, kad jis klydo, nes „2013-07-03 Komisija nusprendė, kad kreipimasis neatitinka Peticijų įstatymo nustatytų formos ir turinio reikalavimų – neaišku, kokie siūlymai ar reikalavimai, kurių tenkinimui reikėtų keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą, yra suformuluoti šiame kreipimesi.

Atsižvelgus į tai, šis kreipimasis negali būti nagrinėjamas Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka.“

Neaišku, tai neaišku ..... o gal gi vis tiktai visiškai aišku, kodėl Peticijų komisija, kaip liaudis sako, apsimetė šlanga ....


 Pasirodo kad visi  Peticijų komisijos nariai: Petras ČIMBARAS                   Komisijos pirmininkas            

Vida Marija  ČIGRIEJIENĖ      Komisijos pirmininko pavaduotoja               

  Mindaugas BASTYS               

 Vytautas KAMBLEVIČIUS  

  Juzef KVETKOVSKIJ               

  Milda PETRAUSKIENĖ                                                                      

  Audronė PITRĖNIENĖ                                                                     

  Egidijus  VAREIKIS                  vieningai  balsavo už   įstatymą, kuriame nenustatyti poįstatyminių teisės aktų  parengimo terminai ....Tokiu būdu  Peticijų komisija nesiryžo pripažinti savo pačios akivaizdų ir nepaneigiamą broką ....Komentarų nėra:

Rašyti komentarą