2013 m. liepos 2 d., antradienis

Visiškai logiškas ir vietoje būtų toks pasiūlymas ūkio ministrui ...............
               BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja

                               8-686-65887,8-5-2764865,
METROLOGIJAmatavimo mokslas. Metrologija apima visus teorinius ir praktinius matavimo aspektus, nesvarbu, kokia yra matavimų neapibrėžtis ir kurioje mokslo ar technikos srityje atliekami matavimai.

Tokia metrologijos sąvoka nustatyta LR Metrologijos įstatyme.

Akivaizdu, kad Metrologijos tarnybai turi vadovauti pakankamai  matavimo  mokslo srityje nusimanantis specialistas.

Lygiai taip pat kaip ir kiekvienoje srityje .....

O kaip gi yra ???

Štai Valstybinei metrologijos tarnybai vadovauja finansų specialistas .....

 Neabejotinai tai drąsus žmogus, nes ne kiekvienas ryžtasi imtis to, apie ką, švelniai tariant,  nelabai jau ir nusimano......

 Visgi tačiau, kaip sakoma, visa bėda dar ne tame, o tame kad šios Tarnybos vadovas nesiklauso jos specialistų nuomonės, o vadovaujasi, kaip sakoma, „savu supratimu“ ....ar kokių nors neatsakingų politikų  patarimu ....
 Akivaizdus to pavyzdys yra jo iniciatyva, nepaisant specialistų prieštaravimų, sukurptas  projektas   DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO,  kuriame siūloma  šilumos ir  karšto vandens skaitiklių privalomuosius laiko intervalus tarp periodinių patikrų padidinti nuo 2 iki 5 metų, o šalto vandens skaitiklių nuo 2 iki 6 metų.
 Tuo tarpu, vadovaujantis sveiko proto logika, neįmanoma suvokti, kodėl metalinės liniuotės   patikros intervalas išlieka 2 metai, o įvadinių šilumos skaitiklių, kurie užkalkėja ir išsibalansuoja pro juos tekant milžiniškiems kiekiams vandens,  intervalas ketinamas pailginti net 2,5 karto.
 Mūsų turima informacija,  tokią idėją  galimai įpiršo vienos savivaldybės vienas tūlas  vicemeras, „paprotintas“  ne kurių žiniasklaidos priemonių numylėtų, kaip sakoma, „šilumos vartotojų - auksarankių  plūgo brolių ...“

 Iš vienos pusė juokinga, iš kitos pusės visiškai taip neturi būti,  kadangi tokie ir panašūs realizuoti sprendimai atneštų didelę žalą ar vartotojams, ar verslui, ar valstybei.

 Deja toks valstybės griovimo profesionalų  konservatorių palikimas ne vienintelis.

 Štai Valstybinės energetikos inspekcijai vadovauja statybininkas ....... kuris savo laiku išleido nutarimą, jeigu kurį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai būtų įvykdę, būtų buvę sugadinti visi  šilumos tiekėjams priklausantys šilumos punktai ....

 Pažymėtina, kad Tarnybos kontaktų sąraše po jos vadovo sekančiai  vyriausiajai  specialistei  – vadovybės atstovui  kokybei“  yra nustatyti tokie spec. reikalavimai, kurie turėtų būti nustatyti pačiam Tarnybos vadovui – tame tarpe – „sugebėti organizuoti Tarnybos darbą, kad jis atitiktų LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir būtų nuolat tobulinamas .....“

 O Tarnybos vadovui patys esminiai spec. reikalavimai -  ....... būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, metrologiją, taip pat metrologijos srities Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais ir normatyviniais dokumentais.

Todėl, ir  kas gali tai paneigti, kad  visiškai logiškas ir vietoje  būtų  toks pasiūlymas ūkio ministrui – viešojo intereso labui sukeisti abu labu vietomis ....

Beje pažymėtina, kad laikinai eidamas  Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus pareigas ponas Zabulionis save titulavo Tarnybos direktoriumi .....

Būtent taip jis pasirašinėjo po Tarnybos teisės aktais .....

********************************************
VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA
 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 12-162, nuo š. m. lapkričio 27 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus pareigas eina Daivis Zabulionis.
Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius   - Daivis Zabulionis
Gimė 1965 m. sausio 23 d. Vyžuonose, Utenos rajone.
1982 baigė Vyžuonų vidurinę mokyklą.
1982 -1989 studijavo Vilniaus universitete, Pramonės ekonomikos fakultete.
1983-1985 tarnavo armijoje.
1989 – 1991 VĮ „Elfa“, ekonomistas.
1991 – 1992 UAB „Elfinkom“, komercijos direktorius.
1992 – 1997 UAB ,,Grafobal Vilnius“, finansų direktorius.
1997 – 1999 Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, vyriausiasis valstybinis mokesčių inspektorius.
1999 – 2002 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, audito skyriaus viršininkas.
2002 – 2006 Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR FM, viršininko pavaduotojas.
2006 – 2007 Susisiekimo ministerija, Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojas
2007 – 2010 Viešųjų pirkimų tarnyba, Administravimo skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas.
2003 – 2011 M. Riomerio universitetas,  viešųjų finansų, mokesčių teisės lektorius.
2010 – 2012 Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, viršininko pavaduotojas.
Nuo 2012-01-18 iki 2012-11-26 laikinai einantis Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus pareigas.
Nuo 2012-11-27 Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius.

Moka anglų, rusų kalbas.   Vedęs, žmona Elena, vaikai – Giedrė, Vilius.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą