2013 m. birželio 8 d., šeštadienis

Ponas Feliksas labai jau nenori "apginti daugabučių namų savininkus nuo šilumininkų.."***********************************************************************
BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
    Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
        Visuomenės informavimo priemonės valdytoja  
 
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121 

         8-686-65887,8-5-2764865,antanasm@iti.lt ,  


  2013-04-22  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui išplatinus  pareiškimą „AR BUS APGINTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAI NUO ŠILUMININKŲ“ (Priedas 1), kuriame  teigiama:


Suprantama, kad DAR VIENAS PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA NETIEKIAMA, kelia didelį gyventojų pasipiktinimą.


Galbūt ši problema nebūtų tokia aktuali, jei bent mokestis už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas būtų simbolinis.


  Tačiau šilumos tiekėjai šiose situacijose nesikuklina ir gyventojams už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas atsiunčia sąskaitas, kurios šią žiemą siekė iki 50 Lt.


  Nenuostabu, kad tokios sąskaitos UŽ PASLAUGAS, KURIOS YRA NETIEKIAMOS, piktina daugiabučių namų gyventojus, ypač gaunančius mažas pajamas.“  Buitinių vartotojų sąjunga paprašė Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą pagal savo kompetenciją:


Ø  Nustatyti kas yra tas kitas papildomas mokestis už paslaugą, kuri yra netiekiama (taip pranešime).


Ø  Nedelsiant imtis priemonių šiems abiems  neteisėtiems mokesčiams nutraukti ir gražinti vartotojams neteisėtai išreikalautas sumas.


Ø  Nubausti pagal savo kompetenciją, ir (arba)   perduoti teisėtvarkos organams tuos šilumos tiekėjus, kurie tuos mokesčius nustatė.


Ø  Apie tai mus informuoti.
  Į tai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsakė, kad sumoje tai nėra jos kompetencija.


  Gavę  tokį Tarnybos atsakymą  buvome nustebinti ir kilo klausimas, gal Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d.     nutarimas Nr.  182   DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ SĄSKAITŲ (MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ PRANEŠIMŲ), TEIKIAMŲ BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS, VERTINIMO jau nebegalioja.

     Deja pasirodė, kad jis tebegalioja.
  Todėl Tarnyba buvo paprašyta  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,  pateikti     informaciją  ar  Tarnyba iš esmės išnagrinės mūsų 2013 04 25 laišką Nr.  A – 67 aukščiau  paminėto Vyriausybės nutarimo reikalavimų šviesoje.

  Į tai Tarnybos vadovas ponas Feliksas Petrauskas, kaip sakoma, nė kiek neparaudonavęs   ir neatsiprašęs, atsiuntė laišką, kuriame iš esmės pripažino, kad    šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimas tebėra  Tarnybos kompetencija. Tačiau ir toliau ponas Feliksas  bando „kabinti makaronus ant ausų“ – jis  „maloniai prašo patikslinti kuriuose daugiabučiuose namuose ir už kokį laikotarpį šilumos tiekėjai galimai neteisėtai priskyrė papildomą mokestį už nesuteiktą paslaugą...“   Betgi  minimas Vyriausybės nutarimas nustatė:
Jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai arba Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo informuoti vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti. Todėl ir keletas  kuklučių klausimėlių ponui Feliksui:
1.  Ar ši nuostata yra Tarnybai privaloma?

 2. Ar Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko informacija nėra pagrindas manyti, kad   šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises ? 

3. Ar tokiu atveju Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo imtis visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti?


************************************************************
        
Priedas 1 

  2013-04-22  

Seimo nario R. Žemaitaičio pranešimas: „AR BUS APGINTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAI NUO ŠILUMININKŲ“

     Šiandien Seimo narys Remigijus Žemaitaitis užregistravo Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio ir atitinkamas Civilinio kodekso pataisas, kuriomis siūloma apginti daugiabučio namo savininkų interesus ir užkirsti kelią šilumos tiekėjų savivalei, teikiant nepagrįstas sąskaitas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą tais atvejais, kai patalpos yra visai nešildomos.

Ši problema yra itin opi Lietuvos gyventojams: šildymo sąskaitos už gyvenamąsias patalpas kiekvieną žiemą vis muša naujus rekordus.

 Daugiabučių namų gyventojų kišenes dar labiau patuština mokestis už bendrojo naudojimo patalpų, kurioms priskiriami rūsiai, laiptinės, koridoriai, sandėliai ir kitos patalpos daugiabučiame name, šildymą.

 Išimtiniai atvejai yra tie, kuomet daugiabučių namų gyventojai yra priversti mokėti už bendrojo naudojimo patalpas netgi tais atvejais, kai jos yra visiškai nešildomos, kadangi yra atjungta visa šildymo sistema.

 Suprantama, kad dar vienas papildomas mokestis už paslaugą, kuri yra netiekiama, kelia didelį gyventojų pasipiktinimą.


Svarbu pažymėti, kad tokioje padėtyje atsidūrusių gyventojų yra nemažai: bendrojo naudojimo patalpų šildymo sistemos yra atjungtos 40 Klaipėdos daugiabučių, tokių namų yra ir Šilutėje, bei Šilalėje. 

Neabejotina, kad kituose miestuose tokioje padėtyje atsidūrusių gyventojų taip pat atsirastų.

Galbūt ši problema nebūtų tokia aktuali, jei bent mokestis už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas būtų simbolinis.

Tačiau šilumos tiekėjai šiose situacijose nesikuklina ir gyventojams už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas atsiunčia sąskaitas, kurios šią žiemą siekė iki 50 Lt.

Nenuostabu, kad tokios sąskaitos už paslaugas, kurios yra netiekiamos, piktina daugiabučių namų gyventojus, ypač gaunančius mažas pajamas.

Ekonomikos komiteto pirmininkui R. Žemaitaičiui ši gyventojų problema yra žinoma: siekdamas spręsti esamą padėtį, jis pateikė Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio projektą, kuriuo siūloma netaikyti apmokėjimo už bendrojo naudojimo patalpas, kuriose šildymo sistema yra atjungta.

Gal taip bus apginti daugiabučio namo savininkų finansiniai interesai ir užkirstas kelias šilumos tiekėjų savivalei, teikiant nepagrįstas sąskaitas už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas?Daugiau informacijos:

Remigijus Žemaitaitis  +370 698 42 238

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, LR Seimo kanceliarija
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą