2013 m. birželio 8 d., šeštadienis

„Pati didžiausia kvailybė – ne ta linkme nukreiptas protas ......“***********************************************************************
BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
    Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
        Visuomenės informavimo priemonės valdytoja  
 
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121 

         8-686-65887,8-5-2764865,antanasm@iti.lt ,   Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ką tik išplatino „Šilumos tiekimo bendrovių  2012 metų ūkinės veiklos apžvalgą“, kurioje, kaip sakoma, juodu ant balto parašyta:
KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (kai ŠT įmonė perka vandenį iš šalto vandens tiekėjo namo įvade ar grupiniame šilumos punkte)

UAB „Vilniaus energija“
Pirkta šalto vandens  - 5 318,4 tūkst.m3
Parduota karšto vandens  - 4 300,4 tūkst.m3
Parduoto karšto vandens dalis nuo pirkto šalto vandens kiekio – 80,9 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tokiu būdu 2012 metais iš „karšto vandens veiklos“  Vilniaus šilumos tiekėjas patyrė  - 4,336 milijono litų nuostolio.

O 2011 metais iš šios „veiklos“ jo nuostoliai siekė 5 milijonus litų.

Situacija tikrai  tragikomiška – tamsi  liaudis piktybiškai džiaugiasi, politiškai korumpuota valdžia ir jai tarnaujantys tokie pat  "žurnaliūgos"  patyliukais  tam pritaria, o šilumos tiekėjas sukandęs dantis tyli ..........   nors gerai supranta, kad jis nėra joks nei   karšto vandens tiekėjas,  nei jo ruošėjas, nes nuo 2011 11 01 jis savo šilumos punktų, kurie randasi daugiabučiuose namuose,    nebevaldo, nebeprižiūri, nes taip nustatė Šilumos ūkio įstatymas.

Situacija dvigubai tragikomiška   tuo, kad ta pati  Vilniaus liaudis, besidžiaugdama šilumos tiekėjo nuostoliais,  už kiekvieną kubinį metrą karšto vandens už nieką permoka ~ 2 litus.

Tuo tarpu  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip sakoma, juodu ant balto pripažindama, kad nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjas savo šilumos punktų nebevaldo, teigia, kad tai nepanaikina galimybės šilumos tiekėjui būti karšto vandens tiekėju.

Visiškai teisingai – kada karštas vanduo tiekiamas iš kvartalinių boilerinių, šilumos tiekėjas yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas.

Betgi, kas liečia Vilnių, tai centralizuoto aprūpino karštu vandeniu čia jau  senai nebėra – grupines boilerines šilumos tiekėjas pakeitė šiuolaikiniais šilumos punktais, juos įrengdamas daugiabučiuose namuose.

Nežiūrint to, Kainų komisijos narys Darius Biekša kerta, kaip sakoma, iš peties  – „..... Komisija ir toliau nustatys karšto vandens kainas šilumos tiekėjams“.

  T.y. Vilniaus atžvilgiu, nors ir šilumos tiekėjas  de fakto karšto vandens nei tiekia, nei ruošia,  jam ir toliau Kainų komisija nustatys karšto vandens kainas ....

 Suprask, kaip liaudis sako, „na ir įkask tu man į kulną,  jeigu sugebi ....“

Betgi ispanai, jei tai sužinotų, pasakytų ( ispanų patarlė): „ Žinojimas be supratimo – dviguba kvailystė...“
  
Betgi ne visi gi prokurorai, teisėjai, policijos komisarai, seimūnai, "žurnaliūgos"  ir t.t. gyvena individualiuose "palociuose" ......

Tikrai yra tokių, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir moka, kaip sakė premjeras, "už nesuteiktą paslaugą" ...

Beje tą patį daro ir pats premjeras, nesenai įsigijęs butą daugiabučiame name .....
  
 Čia jau grenlandai, tai sužinoję,  palinguotų galvas (grenlandų patarlė) ...... -  Pati didžiausia kvailybė – ne ta linkme nukreiptas protas ......“
***********************************************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą