2018 m. kovo 28 d., trečiadienis

Sunku patikėti, bet tenka tuo tikėti - institucijos, kurios pareiga saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką nebėra .....

 Jau baigėsi žiniasklaidos priemonėse vykęs „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo 2018“,  pateikto  dviejų žvalgybos institucijų VSD departamento ir  Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM,  „vertinimas“.

  Galima būtų diskutuoti, kaip iš esmės verta pavadinti šį kūrinį, tačiau nieko naujo esminio jame ir nėra,  ir negalėjo būti.

Išskyrus tai, kad buvo viešai  pripažinta, kad yra, kaip yra:

 Rusija toliau sieks išlaikyti Baltijos regioną savo infrastruktūrinėje ir ekonominėje erdvėje, naudodama informacinius, ekonominius ir politinius svertus.

  Taigi yra, kaip yra –  visos trys Pabaltijo valstybės buvo, yra, ir liks Rusijos įtakos zonoje.

Taip elgėsi, elgiasi, ir elgsis  ne tik  Rusija, bet ir  visos didesnės valstybės.

Tai yra akivaizdu ir nepaneigiama, jeigu vadovautis elementaria sveiko proto logika.

Tai ir patvirtina abiejų žvalgybos institucijų ataskaita..

 O įrodymas, kad   mūsų šalis yra Rusijos įtakoje - Povilas Gylys. Septyni neginkluoto valstybės naikinimo būdai

Savaime suprantama, kad   grėsmių ataskaitoje to abi žvalgybos institucijos paminėti   negalėjo.

Lygiai taip pat jos negalėjo  savo ataskaitoje, kaip įrodymą, kad šalis yra Rusijos valdoma,  paminėti tai, kad šalyje nebėra institucijos, kurios pareiga  saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką.

  O tai buvo padaryta 2010 metų spalio 17 dieną, panaikinant VSD įstatymą.

Pažymėtina, kad už tai   balsavo visos Seimo frakcijos, o konservatoriai vieningai:


Frakcija
Santrumpa
     Prieš

Susil.
DPF
1

1
TTF
7

3
KPF
2

1
LSF
6


LCSF
1

6
LSDPF
10

1
MG
5

4
TS-LKDF
31   Taigi sunku patikėti, bet tenka tuo tikėti  - institucijos, kurios pareiga  saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką nuo to laiko nebėra .....

Kaip iki šiol nėra  Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme nustatyto Vyriausybės įsteigto Strateginių tyrimų ir analizės centro, kuris
 analizuotų bei prognozuotų išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, 
sektų  rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi
 ir teiktų  pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.  

....

Kaip Vilniaus apygardos prokuratūra vykdo savo konstitucinę priedermę


  Nežiūrint to, kad jau yra Aplinkos ministerijos patvirtintos Vandens vartojimo normos RSN 26-90, kurios nustato ir karšto vandens suvartojimo normas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino savus KARŠTO VANDENS SUVARTOJIMO NORMATYVUS, nustatytus jos pačios patvirtintoje „ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS, METODIKOJE“.

Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydama įvertinti pagal savo kompetenciją tokią Kainų komisijos savivalę.

Kovo 22 dieną buvo gautas  prokuroro Rolando Kruopio nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tokiu būdu prokuroras, galima sakyti, „įteisino“ dvi karšto vandens suvartojimo normas ...

Taip pačiais atvejais vienų taikymas nustatytas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir Karšto vandens pirkimo -  pardavimo sutartyse, kitų Kainų komisijos Metodikoje.

Kuo vadovavosi prokuroras, kas žino, bet kad ne sveiko proto logika, yra akivaizdu ir nepaneigiama.

   Todėl Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai  prokurorei Sonatai Galentienei buvo pasiūlyta prokuroro Rolando Kruopio nutarimą panaikinti, o  Buitinių vartotojų  laišką išnagrinėti iš esmės,  jį vertinant sistemiškai ir kompleksiškai,  ištisai ir vientisai. 

 Kuo vadovausis Viešojo intereso gynimo skyriaus vadovė po mėnesio sužinosime ....

Ar sveiko proto, ar "munduro garbės gynimo"  logika ...???


.
.
.

2018 m. kovo 25 d., sekmadienis

O jeigu tai tiesa????https://www.facebook.com/silvijus.maciulis/posts/1471487796239441

Yra, kaip yra ... o kaip bus nesvarbu ....


 Kovo 23 d.  Seime buvo surengta konferencija „Lietuva ir Baltarusija prieš 100 metų ir dabar“. ............

Kovo 24 d. pavakare Vilniaus gudų kultūros draugija padedant Lietuvos Tautininkų ir respublikonų sąjungai Vilniuje surengė Šventinės eitynės skirtas Baltarusijos nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui. 

Baltarusijos liaudies respubliką (BLR) 1918 m. kovo 25 d.  paskelbė Visos Baltarusijos kongresas.

   Paskelbiant nepriklausomybę dalyvavo ne tik baltarusių nacionalistai, bet ir krajovcai (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai), pvz., Roman Skirmunt, Paweł Aleksiuk arba Włodzimierz Falski. 

Rusijos pilietinio karo metu, kuris palietė ir Baltarusiją, šalis pateko į komunistų rankas ir 1919 m. sausį buvo sudaryta Lietuvos-Baltarusijos Tarybų Respublika. 

Vakaruose Lenkija vadovaujant maršalui J. Pilsudskiui stengėsi perimti kuo didesnę dalį Baltarusijos į savo rankas, kad ten galėtų paskelbti nepriklausomą valstybę, sietiną su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija, kuri būtų sujungta su Lenkija. 

Po Lenkijos puolimo 1919 m. ir neilgo karo tarp Lenkijos ir Rusijos 1920 m. Baltarusija buvo padalinta – dalis atiteko Lenkijai, o dalis tapo Baltarusijos Tarybų Socialistine Respublika.

Nuo to laiko veikia BLR  vyriausybė tremtyje, kurios dabartinė lyderė – Ivonka Survila.

BLR herbas:


BLR teritorija:


Beje vienas iš Baltarusijos liaudies fronto veikėjų yra pareiškęs:

Vilniaus ir Vilniaus kraštas priklauso Baltarusijai. Mes jį atsiimsime. Bet ne karo, o taikiomis priemonėmis. Vilnius yra Baltarusijos sostinė ...“

O prieš kurį laiką Seimo pirmininkas yra pareiškęs, kad vieno  1863 metų (lenkmečio)  sukilimo   vadų baltarusio Z. Sierakausko palaikus reiktų palaidoti Katedroje ...

Taigi yra, kaip yra     .................

2018 m. kovo 24 d., šeštadienis

Ar Jums ne gėda Vilniaus mere ???


    Taip LRYTAS.TV  (reikia suprasti, kad ne už Ačiū)  reklamuoja Vilniaus mero R. Šimašiaus gerumą.

   O tuo pačiu metu Vilniaus savivaldybės valdomas Vilniaus šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai,  nepriklausomo energetikos eksperto R. Zabarausko  paskaičiavimu, kas mėnesį nuskriaudžia Vilniaus šilumos vartotojus ~ 0,25 milijono eurų sumai, prievartaudamas   mokėti nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos mokesčius (Valstybinis reketas).

   Vilniaus meras tai žino, tačiau nieko nedaro.

  Kodėl jis taip elgiasi, kur čia slypi jo asmeninis interesas, turėtų išsiaiškinti Specialiųjų tyrimų tarnyba ....

  Na o mes viešai kreipiamės į gražiai atrodantį, savimi labai jau patenkintą, Vilniaus merą su klausimu:

  Ar Jums ne gėda ponas mere,  kad savivaldybei pavaldus šilumos tiekėjas taip elgiasi??

  Jeigu bent truputį gėda – nurodykite  šilumos tiekėjui bent dalį iš nevykdomos veiklos gauto pelno skirti „Maisto banko" akcijai.

   Lygiai taip pat kreipiamės ir  į kitų savivaldybių merus – ar Jums ne gėda ???

.