2018 m. kovo 2 d., penktadienis

Kuo galima pasitikėti nustatant šilumos kainas ???Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje skelbiama:

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.
Teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu vertiname:
  • savo iniciatyva;
  • Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos siūlymu.

  Tuo tarpu  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija paviešino:

Publikuota: 2018.02.28. Atnaujinta:

Keičiasi šilumos supirkimo tvarka

  Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 str. nuostatomis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje, patvirtino teisės aktus, naujai reglamentuojančius šilumos supirkimą tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų, tiek iš centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjų.

  Šie pakeitimai palies 12 šilumos tiekėjų (arba 18 savivaldybių), kurių sistemose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.

  Naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, taip pat Šilumos kainų nustatymo metodikos bei Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimai įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

  Pagal naują tvarką šilumos supirkimo aukcionas bus organizuojamas 2018 m. gruodžio 20 d., superkant šilumą 2019 m. sausio mėnesiui.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 42 nepriklausomi šilumos gamintojai (24 – reguliuojami), daugiausia jų veiklą vykdo Kaune (11) ir Klaipėdoje (6), Vilniuje yra 5 nepriklausomi šilumos gamintojai.


Tokiu būdu naujos redakcijos

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas,
 2. Šilumos kainų nustatymo metodika,
 3. Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas

  įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

  Šiuos Kainų komisijos teisės aktų pakeitimus iššaukė „nepriklausomų“  šilumos tiekėjų vykdytas  aršus, itin agresyvus šilumos tiekėjų puolimas per užsakomuosius straipsnius žiniasklaidoje ir pan.

  Tuo tarpu yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad tiems „nepriklausomiems“ šilumos tiekėjams rūpi tiktai savo pelnai, o ne šilumos vartotojų interesai.

 Vienareikšmiškai pasitikėti šioje situacijoje šilumos tiekėjais, vadovaujantis sveiko proto logika, irgi niekaip neišeina, nes jie parengia neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainų projektus, kuriems  savivaldybės, kaip taisyklė, pastabų neturi, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  juos su savo pastabomis  patvirtina. (Tai šilumos vartotojai vadina „Valstybiniu reketu“.)
                           
  Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, negalima pasitikėti ir savivaldybių  administracijomis.

  Ypatingai negalima pasitikėti Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri patvirtina neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

 Ko pasėkoje nepriklausomo energetikos  eksperto Rimanto Zabarausko paskaičiavimu vien Vilniaus šilumos vartotojai per metus nuskriaudžiami ~ 2,5 milijono eurų sumai.

  Iš kitos pusės, mūsų turima informacija,  yra pagrindas įtarti, kad į nevykdomos veiklos sąnaudas gali būti perkeliamos šilumos gamybos sąnaudos, tikslu tokiu būdu sumažinti šilumos kainas .......!!!!!

  Šiuo metu Specialiųjų tyrimų tarnybai yra pateikta daugiau negu reikia informacijos, kad įrodyti, jog šilumos tiekėjai pelnosi iš nevykdomos veiklos, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtai nustato neteikiamos paslaugos kainas.

 Sumoje, viešojo intereso tikslu, Seiomo Socialdemokratų darbo frakcija yra paprašyta pasiūlyti Specialiųjų tyrimų tarnybą įvertinti antikorupciniu požiūriu: 

1.Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą,                                                                                                                                                2.Šilumos kainų nustatymo metodiką,                                                                                                 3.Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą

kurie pradės galioti nuo 2018 m. gruodžio 1 d..
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą