2018 m. kovo 7 d., trečiadienis

Vilniaus meras informuotas apie Vilniaus šilumos tinklų neteisingas sąskaitas už šilumą .....

    Vilniaus merui Remigijui Šimašiui nusiųstas laiškas (kopija STT), kuriame rašoma:

 Tikimės,  įrodinėti, kad AB Vilniaus šilumos tinklai yra šilumos tiekėjas, nereikia.


Tikimės,  įrodinėti, kad licencijuotas šilumos tiekėjas privalo laikytis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, kurios nustato:

34. Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.

irgi nereikia.

Taigi Šilumos tiekėjas privalo laikytis Šilumos ūkio įstatymo, kuris nustato:

2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams.


  Tokiu būdu  kiekvienas daugiabučio namo šilumos vartotojas turi gauti   sąskaitą už šilumą, kurios rekvizitus nustato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:

2. Informacija apie mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį
Pavadinimas
Mato vnt.
Kiekis
V/kaina be PVM
Taikomas PVM ir jo dalis, Eur
Suma su PVM, Eur
Butui (patalpoms) šildyti suvartotas šilumos kiekis
kWh

ct/kWh


Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms
kWh

ct/kWh


Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti
kWh

ct/kWh


Butui priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)
kWh

ct/kWh


Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis
kWh

ct/kWh


Suvartotas karštas vanduo
m3

Eur/m3


Apskaitos prietaisų aptarnavimas
vnt.

Eur/vnt


Iš viso


   Tačiau privalomo rekvizito: „Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“ AB Vilniaus šilumos tinklai pateikiamose sąskaitose už šilumą nuo pat jo šilumos tiekimo veiklos nėra.

Ir jeigu jums tai iki šiol buvo nežinoma, tai dabar Jums tikrai  bus tai  žinoma.

   Todėl tikimės, kad  tiek generalinio AB Vilniaus šilumos tinklai direktoriaus, tiek visos  valdybos  ir visos stebėtojų tarybos tokia  veikla“  bus nedelsiant  atitinkamai įvertinta ir mes būsime apie tai informuoti.

 Sumoje tikimės, kad Jūs, kaip teisės mokslų daktaras, buvęs Laisvosios rinkos instituto direktorius, buvęs teisingumo ministras, buvęs Seimo narys, Vilniaus meras,  mūsų pateiktą informaciją tikrai  labai atsakingai įvertinsite, o šilumos vartotojai pradės gauti teisingas sąskaitas už šilumą.


    
                           Prezidentas                   Antanas Miškinis   

 ---------------------------Komentarų nėra:

Rašyti komentarą