2018 m. kovo 19 d., pirmadienis

Lietuvos respublikos įstatymai "valstybiniam kainų reguliatoriui" negalioja ...Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  paviešino:

Ar reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, jei butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojų ir UAB „Ukmergės šiluma“ ginčą dėl šilumos priskyrimo bendrojo naudojimo patalpoms, pasisakė, kad visi pastato bendrasavininkiai turi prisidėti prie bendro turto išlaikymo, nepaisant to, kad jų butai yra atjungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. 

Komisijai pateiktame prašyme daugiabučio namo Ukmergėje gyventojai nurodė, kad nuo 2011 m. bendru sutarimu butams, kurie teisėtai atsijungę nuo centralizuoto šildymo sistemos, nebuvo priskiriamas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

Tačiau UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. šiems butams pradėjo priskirti šilumos kiekį bendrosioms reikmėms.

 Gyventojai, kurių butai atjungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, su tuo nesutinka.
Jų manymu, šiluma bendrojo naudojimo patalpoms kaip ir anksčiau turėtų būti paskirstoma tik tiems butams, kurie yra prisijungę prie centralizuoto šildymo sistemos. 

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, šiuo atveju vartotojų reikalavimams nepritarė.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. taikomi atnaujinti Komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai, kurie užtikrina aiškesnį ir tikslesnį šilumos paskirstymą, todėl šilumos tiekėjai daugiabučiuose namuose šilumą bendrosioms reikmėms skirsto ne pagal gyventojų pasirinktą koeficientą, o šilumos paskirstymo metoduose įtvirtintas rekomendacijas arba auditoriaus išvadas.
----------------

Betgi daugiabutis namas yra vientisas statinys – butų bendros sienos, lubos grindys.

  Tokiu būdu, nors ir butai atseit „teisėtai“ atjungti nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, jie iš esmės šiuo metu iš Kainų komisijos malonės yra tapę „šilumos vagimis“, nes jų bendros lubos, sienos, grindys yra apšildomos kaimynų.

Tuo tarpu Teisingumo ministerija yra išaiškinusi, kad Šilumos ūkio įstatymo nuostatą:

„2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.“

reikia suprasti, taip, kaip diktuoja elementari fizika,  kad „visas pastate suvartotas šilumos kiekis“  apima visiems be išimties pastato butams šildyti suvartotas šilumos kiekis.

 Betgi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuriai iš esmės vadovauja kokie tai  socialinių mokslų teisinės krypties specialistai su nuliniu techniniu išsilavinimu ir supratimu, to suvokti niekaip neišgali ....

 Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, tai Seimui,  kuris suformavo tokį, atsiprašant, „ nepriklausomą valstybinį kainų reguliatorių“, kuris kas metai tvirtina jo metinę ataskaitą,   turi būti tarptautinio masto gėda.

Turėtų būti gėda ir prezidentei, kuri pasiūlė tokią šio „reguliatoriaus“ vadovybę.

Na Seimo pirmininkui, kaip sakoma, ačiū ponui Dievui, gėda nesvetima.

Tačiau kas liečia prezidentę, tai jai šis žmoniškas jausmas yra tiesiog neprieinamas, kaip ir dera tautos liaupsinamai Jos Kilnybei ....

Lygiai taip, kaip ir jos bendražygiui  sovietiniam marksistinės etikos  profesoriui ..............   Todėl ir klesti „Valstybinis reketas“,  todėl ir Lietuvos respublikos įstatymai „valstybiniam reguliatoriui“ negalioja  .....


  
.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą