2018 m. kovo 28 d., trečiadienis

Kaip Vilniaus apygardos prokuratūra vykdo savo konstitucinę priedermę


  Nežiūrint to, kad jau yra Aplinkos ministerijos patvirtintos Vandens vartojimo normos RSN 26-90, kurios nustato ir karšto vandens suvartojimo normas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino savus KARŠTO VANDENS SUVARTOJIMO NORMATYVUS, nustatytus jos pačios patvirtintoje „ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS, METODIKOJE“.

Ryšium su tuo Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą prašydama įvertinti pagal savo kompetenciją tokią Kainų komisijos savivalę.

Kovo 22 dieną buvo gautas  prokuroro Rolando Kruopio nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tokiu būdu prokuroras, galima sakyti, „įteisino“ dvi karšto vandens suvartojimo normas ...

Taip pačiais atvejais vienų taikymas nustatytas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir Karšto vandens pirkimo -  pardavimo sutartyse, kitų Kainų komisijos Metodikoje.

Kuo vadovavosi prokuroras, kas žino, bet kad ne sveiko proto logika, yra akivaizdu ir nepaneigiama.

   Todėl Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai  prokurorei Sonatai Galentienei buvo pasiūlyta prokuroro Rolando Kruopio nutarimą panaikinti, o  Buitinių vartotojų  laišką išnagrinėti iš esmės,  jį vertinant sistemiškai ir kompleksiškai,  ištisai ir vientisai. 

 Kuo vadovausis Viešojo intereso gynimo skyriaus vadovė po mėnesio sužinosime ....

Ar sveiko proto, ar "munduro garbės gynimo"  logika ...???


.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą