2018 m. kovo 19 d., pirmadienis

Šilumos tiekėjai, vykdantys „Valstybinį reketą“, pateikiantys akivaizdžiai neteisingas sąskaitas už šilumą dar ir nesirūpina savo šilumos punktų remontu .....................


 Energetikos ministerija   2018 01 18 laiške Nr. (19.3-19)3-108 išaiškino:

„Į  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašą neįtrauktų šilumos punkto remonto ir atstatymo darbų sąnaudos turėtų būti padengiamos daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų lėšomis.

Įmokų dydis ir apmokėjimo terminas turėtų būti suderintas šilumos punkto savininko ir daugiabučio namo butų savininkų sutarimu.“


Tokiu būdu, kada daugiabučio namo šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas neturi teisės iš pastato savininkų reikalauti apmokėti šilumos tiekėjo šilumos punkto remonto sąnaudas.

Tačiau deja  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai tai daro, o butų savininkai moka.

Tuo ir naudojasi šilumos tiekėjai, beje pateikiantys akivaizdžiai neteisingas sąskaitas už šilumą ir vykdantys „Valstybinį reketą“.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą