2018 m. kovo 13 d., antradienis

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje permainos ...

LŠTA taryba. Iš kairės: Artūr Danulevič (UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ direktorius), Antanas Katinas (AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius), Jonas Jurkus (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ direktorius), Mantas Burokas (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius, LŠTA Tarybos pirmininkas), Gintaras Diržauskas (UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius), Česlovas Kasputis (AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius), Petras Diksa (AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius), Rimantas Bakas (AB „Kauno energija“ generalinis direktorius), Rimantas Germanas (UAB "Litesko" komercijos direktorius (nuotraukoje nėra))

2018-03-12
Š.m. kovo 9 d. prezidentas Vytautas Stasiūnas ir viceprezidentas Romaldas Morkvėnas baigė darbą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje. 

Tą pačią dieną įvyko visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas, kuris trejų metų kadencijai išrinko naują Tarybą. 

Pirmajame Tarybos posėdyje Mantas Burokas (AB Vilniaus šilumos tinklų gen. direktorius) buvo išrinktas Tarybos pirmininku, o asociacijos prezidentu – Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas dr. Valdas Lukoševičius, kuris darbą asociacijoje pradėjo nuo š.m. kovo 12 d. 

Šilumos tiekimo įmonių vadovai ir atstovai LŠTA 2018-03-09 d. visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime
 
Tapęs asociacijos Tarybos pirmininku, M. Burokas žada reikšmingų pokyčių organizacijoje.
 
„Šilumos ūkis šiuo metu išgyvena transformacijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti būsimus Nacionalinės energetikos strategijos tikslus, būtina nedelsiant imtis ryžtingų darbų ir pokyčių. Šie pokyčiai būtini reguliavimo aplinkoje, energijos efektyvumo srityje. Todėl sieksime, kad šių klausimų sprendimas prisidėtų prie efektyvesnio šilumos ūkio valdymo, Europos Sąjungos finansavimo galimybių panaudojimo ir geresnių sąlygų šilumos vartotojams kūrimo. Manau, kad LŠTA turi dideles galimybes siekiant šių tikslų, pasitelkdama geriausias praktikas ir inicijuodama teisės aktų ir veiklos reguliavimo pokyčius, kurie leistų greičiau pasiekti teigiamų rezultatų. Jei norime kurti pažangių ir pasitikėjimo vertų šilumos energetikų įvaizdį, turime aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, atvirai bendrauti su visuomene ir prisidėti prie bendro šalies energetikos vystymo“, – sako LŠTA Tarybos pirmininkas Mantas Burokas.

 
Pasak LŠTA prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus, šildymo kokybė ir išlaidos yra labai svarbūs šalies žmonėms Lietuvos klimato sąlygomis. 

LŠTA turėtų apjungti atskirų įmonių pastangas, siekdama patikimo ir efektyvaus šilumos tiekimo. 

Tuo tikslu mūsų asociacija teiks pagalbą ir skatins Lietuvos šilumos tiekėjus perimti pažangų kitų šalių patirtį, diegti naujoves ir siekti, kad centralizuota energijos gamyba ir tiekimas tarnautų jos vartotojams, kad tai būtų patrauklus aprūpinimo šiluma būdas, bet ne pasipelnymo sritis. 

Nors šildymo išlaidos pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau infrastruktūrą reikia priderinti prie naujų šilumos poreikių, įgyvendinti aplinkosaugos priemones, žmonėms turi būti suteikta teisė patiems reguliuoti energijos vartojimą ir pan. 

Taigi, asociacijos laukia daug darbų siekiant tolimesnės pažangos šilumos ūkyje“,

 – sako naujasis LŠTA prezidentas. 
 
 
  .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą