2021 m. liepos 26 d., pirmadienis

„Gerovės valstybės“ atributas - koncentracijos stovykla miestelyje ....

 

Dieveniškėse vietos bendruomenei ir Vyriausybės atstovams šeštadienį nepavykus susitarti dėl migrantų apgyvendinimo, šiandien klausimas bus svarstomas Vyriausybėje- praneša žiniasklaida.

  Jeigu žiniasklaida būtų pilietinė, skelbtų, kad valdžia Dieveniškėse nori steigti koncentracijos stovyklą.

Koncentracijos stovykla miestelyje, šalis be vietos savivaldos, šalis su Valstybiniu reketu, šalis su prezidentu totališkai laužančiu savo priesaiką, šalis kur valdžios daugumą sudaro moterys ............

Kuo dar galima pasigirti prieš pasaulį ????

O Dieveniškių žmonėms derėtų valdžią pasitikti su plakatais –„Mes prieš koncentracijos stovyklos  kaimynystę“ arba panašiai.

Siūlyti plakatą „Nutraukite hibridinį karą prieš Baltarusiją, paviešinkite jo nešamus nuostolius šaliai, paskelbkite kas dėl to kaltas“ – kol kas nerealu, tačiau vis tik reikėtų.

 

 

/

2021 m. liepos 23 d., penktadienis

Tai ne Baltarusija, o Lietuva su ES pagalba kariauja hibridinį karą su Baltarusija,

 

2020 m. gegužės mėn. pabaigoje Europos Sąjungos Taryba patvirtino susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų su Baltarusijos respublika ir skyrė jai tam tikslui finansinę paramą.

 Readmisijos susitarimas reiškia, kad Baltarusija ir ES turės abipusiai priimti savo piliečius, trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės, kurie „neatitinka arba nebetenkina teisėtumo kriterijų vienas kito teritorijoje.

„Baltarusija sustabdo savo dalyvavimą ES Rytų partnerystės iniciatyvoje ir pradeda įgyvendinti readmisijos susitarimo su ES sustabdymo procedūrą“ - tai birželio 28 d. pareiškė Baltarusijos  užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba.

Tokia buvo Baltarusijos reakcija į ES sankcijas.

Na o po to prasidėjo tai, ką ne kurie neadekvatūs politikai, visuomenės veikėjai ir žurnaliūgos“ (pagal V.U.) vadina  Baltarusijos hibridiniu karu prieš Lietuvą.

Betgi  kas taip perdėtai aktyviai reikalavo ES sankcijų Baltarusijai, kas konkrečiai  lakstė po ES ir tarsi „viduriuodami“  meldė jai sankcijų ???

Ar apie readmisijos sutartį žinojo mūsų valdžia – geras klausimas.

Betgi  yrapvz.  STRATA - Vyriausybės strateginės analizės centras -  ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Taigi valdžia  gerai žinojo, kad į ES sankcijas ir mūsų valdžios „iniciatyvas parodyti kumštį“  Baltarusija reaguos atitinkamai

Betgi yra rusų posakis – „Pasaulyje baisiausia yra kvailys su iniciatyva“ .

Taigi ir yra kaip yra – tai ne Baltarusija, o Lietuva su ES pagalba kariauja hibridinį karą su Baltarusija.

Visų pirma tai rodo visiškai neteisėtas Vyriausybės nurodymas bankams užblokuoti sanatorijos "Belorus"  sąskaitas ir palikti be atlyginimo jos darbuotojus, bei  valdančios Seimo daugumos patyčios iš sanatorijos darbuotojų.

Sumoje pagaliau,  vaizdžiai sakant „pagaliau pavyko susprogdinti geležinkelio tiltą per Bražuolės upelį“.

Taigi kas kaltas dėl migrantų antplūdžio turėtų būti aišku.

Ir čia tikrai verta pažymėti Šalčininkų savivaldybę, kur vienas jos tarybos narys, kaip sakoma, dūrė pirštu į užsienio reikalų ministrą ....

Taip pat verta paminėti Dieveniškių žmones, kurie išdrįso pasipriešinti gėdos jausmą praradusiai centrinei valdžiai.

Jeigu valdžia prisidirbo, tai ir turi pati problemą spręsti.

Yra gi nenaudojamų poligonų, yra veikiantys poligonai, yra Seimo viešbutis, yra Daukanto a. rūmai, yra nenaudojamų valdžios vilų Turniškėse ...

  Pažymėtina, kad visiškai teisėtą ir sveiku protu pagrįstą  Dieveniškių gyventojų norą apšepęs liberastų idėjinis vadas aiškino jų skirtingu mentalitetu .......

 Iš čia klausimas  -o  koks gi mentalitetas tose savivaldybėse, kur nuolankiai tenkinami  prisidirbusios valdžios norai?

Ar ne valdžios cholopų ???

O iš to galima spręsti ir koks yra šio vaduko mentalitetas.

 Taigi pridirbusi valdžia blaškosi, toliau rodo kumštį Lukašenkai, laukia paramos iš ES.

Tuo tarpu, jeigu vadovautis sveiko proto logika ir valstybės interesais, reikia priimti Lukašenkos pasiūlymą tartis dėl readmisijos sutarties atnaujinimo.

Tiktai sunku to tikėtis, kada didelė dalis visuomenės nesuvokia, kad tarp Rusijos ir Baltarusijos yra pasirašyta sąjunginės valstybės sutartis, ir kuo blogiau Lukašenkai, tuo geriau Putinui, tuo arčiau sąjunginės valstybės.

 Taip kad demokratijos Baltarusijoje greit nebus, o  Putinas laukia kol Lukašenka susidoros su tautiškai nusiteikusia Baltarusijos visuomenės dalimi.

Na o jeigu Baltarusija taptų nepriklausoma, tai neabejotinai pareikštų pretenzijas į    Vilnių, kaip į savo sotinę,  kaip į istorinę LDK sotinę, nes LDK  tenai laikoma  baltarusių valstybe.

P. S.

"Jeigu asilas atėjo į kaimą su raudonais pusbačiais, tai ar tikrai visas kaimas dėl to kaltas?" – tai R. Pakso advokato žodžiai jo apkaltos metu.

Savaime suprantama, kad jie buvo suprasti  nevienareikšmiškai.

Taigi kas  gi gali uždrausti juos suprasti  kad  ir taip  - "Jeigu asilas atėjo į kaimą su raudonais pusbačiais, tai ar ne  kaimas yra dėl to kaltas?" .......

Ir todėl, kad  leido jam ateiti, ir todėl, kad jo neišvarė su lazdomis. kaip kalniečiai, kada pamatė jo raudonus  pusbačius ....

 


 

.

 

2021 m. liepos 22 d., ketvirtadienis

Vilniaus savivaldybėje trūksta kultūros ....

Vilniaus savivaldybė 2021 06 03 buvo prašoma pateikti informaciją:

Kadangi mums nepavyko rasti teisės aktų, kurie nustatytų Vilniaus gatvėse  vienokios  ar kitokios  reklamos ar kt. paišymo tvarką, tai ryšium su tuo ir prašome informacijos:

      Kas atliko šį, aukščiau paminėtą, gatvės dažymą LGBT  spalva.

      Kas jį atnaujino.

      Kiek visa tai atsiėjo savivaldybei.

     Koks teisės aktas leidžia Vilniaus gatvėse paišyti vienokią ar kitokią reklamą.

     Kaip elgtųsi Vilniaus savivaldybė, jeigu pvz. savo meną Vilniaus gatvių važiuojamoje dalyje pradėtų demonstruoti dar ir grafiti mėgėjai.

   Kadangi  laisvės teisuolio R. Š. vadovaujama Vilnius savivaldybė nepajėgė laiku pateikti šią informaciją, ją teko apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai su prašymu paprotinti šiek tiek kultūros ....

 

.

 

 

2021 m. liepos 20 d., antradienis

Iki gerovės valstybės tiek pat, kiek iki mėnulio ...

 


Prezidentui Gitanai Nausėdai

   Persiunčiame Jums, valstybės vadovui,  žemiau pateiktą informaciją, kaip neteisinės valstybės įrodymą. 

  Kaip įrodymą, kad iki Jūsų "Gerovės valstybės" tiek pat, kiek iki mėnulio ...


Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas   Antanas Miškinis

***********************************************************

 

Vilniaus apygardos prokuratūrai            2021-07-20  Nr. 2 

DĖL  LVAT  SPRENDIMO NEVYKDYMO

      LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 2021 m. kovo 31d.

Administracinėje byloje Nr. I-5-261/2021 priėmė sprendimą, kurio esmė, kad daugiabučių namų savininkai neturi apmokėti jų pastatuose besirandančių šilumos tiekėjo nuosavybėje esančių šilumos punktų priežiūros, eksploatavimo, remonto sąnaudų.

  Tačiau iki šiol šis sprendimas nevykdomas- daugiabučių namų administratoriai toliau prievartauja daugiabučių namų savininkus apmokėti svetimos nuosavybės priežiūrą.

 O ką jau bekalbėti apie patirtos žalos atlyginimą .....

Ir taip vyksta ES šalyje, kuri deklaruoja esanti teisinė valstybė .....

 Tokiu būdu tai yra ne tik Lietuvos vartotojų viešojo intereso nepaisymas, bet ir ES valstybės viešasis interesas.

 Ryšium su tuo prašome pagal savo kompetenciją tai apginti, nustatyti kaltus dėl LVAT sprendimo nevykdymo, imtis priemonių juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

 Pridedama kaip įrodymas UAB MANO BUSTAS sąskaita.

 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas   Antanas Miškinis 

--------------------------------------------------------.

 

 

 

 

 

2021 m. liepos 16 d., penktadienis

Šalies valdovas ar simbolinė figūra ...............................

 

 LR Konstitucija nustato:

 77 straipsnis

 Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.
Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos* ir įstatymų.

 O Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuva yra parlamentinė respublika su tam tikromis Prezidento galiomis.

 

O Seimo pagrindinė funkcija yra įstatymų leidyba.

 Vyriausybės  gi pagrindinė funkcija yra tvarkyti krašto reikalus.

 O Valstybė interesas  yra tai, kad visos trys valdžios institucijos veiktų darniai  Konstitucijos rėmuose.

 Juo labiau netrukdytų viena kitai.

 Taip turėtų būti, tačiau taip nėra.

 Dėl įvairių priežasčių pastaruoju metu mūsų šalies vadovai pradeda jaustis esą šalies valdovai.

 Viena iš esminių to priežasčių, kad labai jau silpna ir nebrandi  šalies pilietinė visuomenė.

 Kuriai valstybė tapatinasi su šalies valdovu.

 Taip yra šalies viduje, o kaip Lietuvos Prezidento institucija atrodo iš užsienio valstybių pusės.

 Štai Lenkijos Prezidentas atvyksta į svečius pas šalies lenkus ir tik viešnagės pabaigoje užsuka į Prezidentūrą ....................... (atsiprašant kaip į tualetą ..).

 Arba štai Prancūzijos Prezidentas su žmona atvyksta į mūsų šalį, savaime suprantama, tikslu suvokti kodėl visame pasaulyje gerai vertinama prancūzų firma buvo tiesiog laukiniu būdu, pačiame aukščiausiame šalies valdžios lygyje,  buvo išvaryta iš Vilniaus šilumos ūkio.

 Ir, reikia manyti, greitai suvokė kodėl, nes du kartus po pusvalandį vėlavo į oficialius renginius ....., tuo duodamas suprasti, kaip kas yra vertinamas .....

 Arba štai LDK Mindaugo karūnavimo minėjimo metinės,  kuriose iš ES šalių vadovų dalyvavo kas  .....??????

 Taigi ar ne taip yra, kad Lietuvoje prezidentas  tituluojamas Jo Kilnybe, o užsienyje ....

 Ir argi gali būti kitaip, kada mūsų  Prezidentas, vaizdžiai tariant viduriuoja po Europą kovodamas su Lukašenka, ar dalina tenai filmukus apie nesaugią baltarusišką elektrą, kada TATENA, kurios narys yra ir Lietuva, yra davusi leidimą veikti Astravo AE....

 Taigi Prezidentas prisišaukė „hibridinį karą su Baltarusija“.

 Na ir kaip jis, vyriausiasis kariuomenės vadas, vadovauja šiam karui.

 Žymiausias pasiekimas tai jo Zokniuose surengta spaudos konferencija su Ispanijos premjeru ant greito reagavimo naikintuvų tako ....

 Ką jau padarysi, kad šalies vadovas nori būti šalies valdovu – valdžia veikia kaip narkotikai, žiauriausias išbandymas yra išbandymas valdžia.....

 Betgi ar čia tas atvejis, kurį liaudis vaizdžiai ir trumpai apsako – penkta šuns koja ....

 --------------------------

*LR Konstitucija:

 84 straipsnis

Respublikos Prezidentas:

1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;

2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;

3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;

4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;

5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;

6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;

7) priima Vyriausybės atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė; priima ministrų atsistatydinimą ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras;

8) Vyriausybei atsistatydinus ar Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą;

9) Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;

10) nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;

11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;

12) teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą;

13) teikia Seimui valstybės kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmininko kandidatūrą; gali teikti Seimui pareikšti nepasitikėjimą jais;

14) Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą;

15) suteikia aukščiausius karinius laipsnius;

16) ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

17) įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

18) daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką;

19) Konstitucijoje numatytais atvejais šaukia neeilinę Seimo sesiją;

20) skelbia eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 58 straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais – pirmalaikius Seimo rinkimus;

21) įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę;

22) skiria valstybinius apdovanojimus;

23) teikia malonę nuteistiesiems;

24) pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnyje nustatyta tvarka.

.