2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Seimo Peticijų komisijai


PETICIJA DĖL KONSTITUCIJOS ĮTEIKIMO

 

    Gegužės pabaigoje  Rusijoje tapo žinoma, kad kartu su pirmuoju pasu rusams bus įteikta Konstitucija.

Ji bus įteikta ne tik 14 metų rusams, bet ir Rusijos pilietybę gaunantiems užsieniečiams.

Kaip ten bevertintume situaciją Rusijos imperijoje, tačiau tokia  iniciatyva neabejotinai yra sektina.

Kodėl ??

 Ogi todėl kad  jau tapo   įprasta LR Konstitucijai rodyti nepagarbą jos nevykdant dargi  pačiu aukščiausiu šalies valdžios lygmeniu.

  Štai pvz. mūsų valstybės simbolis išvyksta į Gruziją, dabar vadinamą Sakartvelu, ir ar tai nežino, ar tyčia ignoruoja LR Konstitucijos 89 straipsnį:

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.

Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų

 

Vienkart ir Seimas nesuprantama kodėl toleruoja tokį akivaizdų ir nepaneigiamą  Prezidento priesaikos laužymą (beje sistemingą).

 Nes  valstybės vadovas Vilniuje, dalyvaujant Tautos atstovams – SEIMO NARIAMS, yra prisiekęs Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas ......

     Jeigu jau taip elgiasi Jo Kilnybė (Jo Ekscelencija), o Seimas tai toleruoja – tai  ir nereikia stebėtis, kad  praktiškai bevertėmis tapo tokios LR Konstitucijos nuostatos:

Valdžios galias riboja Konstitucija.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Valstybė gina vartotojo interesus.

Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose (apskrityse) įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė.

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį  tiesiogiai.

 

  Ryšium su tuo, tenkinant teisinės valstybės interesus,  būtina teisės aktais nustatyti, kad  visiems priesaiką davusiems ir po jos tekstu pasirašiusiems asmenims būtų įteikta po LR Konstitucijos egzempliorių.

 Tą patį būtina atlikti ir įteikiant pirmą kartą Lietuvos piliečio pasą ar tapatybės kortelę.

  Vertinant ypatingą, valstybinę svarbą laikytis LR pagrindinio teisės akto – LR Konstitucijos nuostatų,  prašau šį mano kreipimąsi laikyti peticija.

 

 Antanas Miškinis 

 

2021 m. birželio 3 d., ketvirtadienis

Būtų linksma, jei nebūtų juokinga ...

 


Vilniaus savivaldybei                     2021.06.03     Nr. 2

 

DĖL  PYLIMO  GATVĖS   TEPLIOJIMO  

 

Www.respublika.lt rašo: Spalvotoji sostinės perėja pajuodo.

2021 birželio 01 12:25:00
 
  Nes pirmadienio vakarą Vilniuje, Pylimo gatvėje ketvertas nenustatytų asmenų   juodais dažais užpurškė praėjusią savaitę atnaujintą, gėjų bendruomenės simboliu laikomos vėliavos spalvomis išmargintą perėją.

Betgi Kelių įstatymas nustato:

 

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. 

Gatvė kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą.

  Taigi Vilniaus Pylimo gatvė yra kelias, kuris yra skirtas   transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui,  ir kam  taikomos Kelių eismo taisyklės, kurios ir nustato kelių žymėjimą.

   O Kelių eksploatavimo taisyklės nustato: Vilniuje visų gatvių taisymo ir priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas atlieka savivaldybė.

   O komentuodamas šį įvykį per TV, savivaldybės atstovas pareiškė, kad perėja bus vėl atidažyta, o tie, kurie ją nudažė juodai, turės atlyginti išlaidas.

   Kadangi mums nepavyko rasti teisės aktų, kurie nustatytų Vilniaus gatvėse  vienokios  ar kitokios  reklamos ar kt. paišymo tvarką, tai ryšium su tuo ir prašome informacijos:

  •  Kas atliko šį, aukščiau paminėtą, gatvės dažymą.
  • Kas jį atnaujino.
  • Kiek visa tai atsiėjo savivaldybei.
  • Koks teisės aktas leidžia Vilniaus gatvėse paišyti vienokią ar kitokią reklamą.
  • Kaip elgtųsi Vilniaus savivaldybė, jeigu pvz. savo meną Vilniaus gatvių važiuojamoje dalyje pradėtų demonstruoti dar ir grafiti mėgėjai.

 

           Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas  Antanas Miškinis   

 

...... 

2021 m. gegužės 29 d., šeštadienis

ES atstovybei Lietuvoje - prašymas patvirtinti ar paneigti informaciją

 

Europos Komisijos atstovybei   Lietuvoje                                   2021-05-29 Nr. 2

 DĖL  RADIO SPUTNIK INFORMACIJOS 

Радио Sputnik pranešė:

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/belaes-1733509806.html

 Еврокомиссия планирует выделить 2,7 миллиона евро на поддержку белорусский государственных органов, контролирующих БелАЭС, пишет RT со ссылкой на соответствующий тендер.

 Дополнительное внешнее финансирование, по мнению представителей Еврокомиссии, должно улучшить надзор и регулятивный контроль за радиационной и ядерной безопасностью на БелАЭС на ранних этапах ее эксплуатации.

 

Europos Komisija planuoja skirti 2,7 milijono eurų Baltarusijos valstybinėms įstaigoms, kontroliuojančioms BelAES, rašo RT, remdamasi atitinkamu konkursu.

Papildomas išorinis finansavimas, pasak Europos Komisijos atstovų, turėtų pagerinti BelAES radiacijos ir branduolinės saugos priežiūrą ir kontrolę ankstyvais jos veiklos etapais.

 Ryšium su tuo prašome patvirtinti, arba paneigti šią informaciją.

  

 Prezidentas Antanas Miškinis   

 

 

..

2021 05 28 ESO diegs daugiau kaip milijoną išmaniųjų elektros skaitiklių: tiekėju pasirinkta šių sprendimų lyderė Europoje

 

 Energetikos ministerija pranešė:

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir Prancūzijos bendrovė „Sagemcom Energy and Telecom“ SAS pasirašė išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sutartį, kuria bus įsigyjama ir diegiama apie 1,2 mln. naujos kartos – išmaniųjų – elektros energijos skaitiklių bei sistemos duomenų valdymo ir ryšio sprendimai. Išmanieji skaitikliai informaciją apie energijos vartojimą perduos saugiu ryšiu, o gyventojai galės pamiršti apie skaitiklių rodmenų nurašymą, galės matyti tikslų savo vartojimą, gauti naujas paslaugas iš rinkos dalyvių bei efektyviau vartoti energiją. Didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto sutarties vertė siekia 75 mln. eurų.

„Sagemcom“ pasiūlymą įgyvendins kartu su partneriais. Programinę įrangą diegs ilgametę patirtį sprendimų energetikos sektoriui kūrime turinti „Siemens“, o naujiesiems įrenginiams ryšį teiks „Bitė Lietuva“. Siekiant geriausio technologinio ryšio sprendimo, telekomunikacijų bendrovė vieną pirmųjų regione paleido siaurajuosčio daiktų interneto technologiją (NB-IoT).

„Išmaniųjų skaitiklių diegimas – svarbus žingsnis transformuojant energetikos sektorių, žymintis viso Lietuvos energetikos sektoriaus pažangą ir skaitmenizaciją. Tai didžiausias Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projektas, kuris padės užtikrinti energijos naudojimo efektyvumą bei patikimą elektros energijos tiekimą už konkurencingą kainą. Mūsų tikslas – šviesūs ir šilti namai, tad tokie sprendiniai motyvuoja vartotojus keisti įpročius, efektyviau naudoti energiją, o tiekėjus – siūlyti didesnę galimybių ir paslaugų vartotojams įvairovę“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Pagerės energijos paslaugų kokybė

Pakeitus skaitiklius, tiksli mokėjimo suma iki kliento atkeliaus jau parengtoje jo tiekėjo sąskaitoje. Tai leis gyventojui paprastai, tiksliai ir suprantamai matyti savo suvartojimo duomenis, analizuoti ir keisti vartojimo įpročius.

„Naujos kartos išmanieji skaitikliai yra svarbi kompleksiškos elektros tinklo infrastruktūros dalis, kurią atnaujinus pagerės energijos skirstymo operatoriaus paslaugų kokybė, o išmaniosios apskaitos sistemos diegimas įgalins energetikos pažangą Lietuvoje. Todėl džiaugiamės pasirašę sutartį su profesionaliu, patyrusiu ir, svarbiausia, patikimu partneriu, kuris yra šių technologijų lyderis Europoje ir turi ilgametę patirtį dirbant mūsų regione“, – teigia Mindaugas Keizeris, ESO generalinis direktorius.

Bendrovės vadovas pabrėžia, kad pirkimo metu buvo užtikrinta, jog Lietuva gauna pažangiausią sprendimą už geriausią kainą.

Pokyčiai prasidės jau šiais metais

Didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto diegimo darbai bus pradėti dar šiemet.

„Džiaugiamės tapę technologijų partnere – įgaliname ESO siekį įgyvendinti išmaniosios apskaitos sprendimo diegimą. Šis pasirinkimas parodo bendrovės pasitikėjimą „Sagemcom“, kuris grįstas patirtimi įgyvendinant pažangiausius sprendimus ir ekonomiškai vertingiausiu pateiktu pasiūlymu konkurse. Taip pat, tai yra svarbus projektas siekiant elektros skirstomąjį tinklą valdyti realiu laiku, patikimai ir išmaniai, plečiant galutinio vartotojo galimybę kontroliuoti savo energijos vartojimą“, – sako Ericas Rieul, „Sagemcom Energy and Telecom“ SAS generalinis direktorius.

Pasak E. Rieul, pasiektas rezultatas parodo, kad „Sagemcom“ vertinama už įmonės ekspertines žinias ir skiriamą dėmesį naujovėms išmaniosios apskaitos technologijų rinkoje, taip pat ir reikšmingą patirtį vykdant kompleksinius projektus.

Lietuvoje startuoja ir nauja ryšio technologija

Kartu išmaniausiais skaitikliais startuoja ir vienas pirmųjų Baltijos šalyse komercinis siaurajuostis internetas (LTE CAT-M). Jis veiks kartu su kita siaurajuosčio daiktų interneto – NB-IoT technologija, pradėjusia veikti tik pernai.

„Esame daiktų interneto sprendimų verslui pionieriai ir lyderiai šalyje. Vis tik projektas svarbus ne tik mums, bet ir visai Lietuvai, nes kartu su šiuo projektu praktiškai visoje šalies teritorijoje pradės veikti net dvi pažangios technologijos – NB-IoT ir LTE CAT-M. Tai pagrindinės daiktų interneto (IoT) technologijos ir jų atsiradimas Lietuvoje yra galimybė visos ekosistemos proveržiui bei lyderystei ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje“, – įsitikinęs „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys.

Anot P. Kuisio, abi naujos ryšio technologijos grįstos Švedijos gamintojo „Ericsson“ įranga ir padės užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ESO klientams, nes užtikrina puikią duomenų skvarbą net ir ten, kur nėra ryšio. Tai būtina naujiesiems, prie interneto saugiai prijungtiems elektros skaitikliams.

Iki 2023 m. pabaigos gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1 tūkst. kWh elektros bei visiems verslo klientams, iš senųjų į išmanius bus pakeisti apie 1,2 mln. skaitiklių. Nuo 2024 m. – keičiama visiems likusiems gyventojams, pasibaigus senųjų skaitiklių metrologinei patikrai. Skaitiklio keitimas gyventojams papildomai nekainuos – tai ESO vykdomų tinklo investicijų dalis.

Visą aktualią informaciją apie ESO vykdomą išmaniosios apskaitos infrastruktūros projektą galima rasti tinklalapyje ismaniejiskaitikliai.lt.

 

..