2022 m. rugsėjo 25 d., sekmadienis

Gabrielius žada įteisintą pagalbą Rusijai ...

    Lietuva nesuteiks prieglobsčio tiems, kurie tiesiog bėga nuo atsakomybės. Rusai turi likti ir kovoti. Prieš Putiną“, – 

taip tviteryje parašė užsienio reikalų ministras  Gabrielius Landsbergis apie bėgančios nuo mobilizacijos į Rusijos  kariuomenę, bėgančius nuo siuntimo žudyti ukrainiečius.

 T.y. suteiks pagalbą Rusijai kare su Ukraina.

 O kol kas tai vyksta akivaizdus ir neteisėtas tų, kurie pasak konservatorių vado, tiesiog bėga nuo atsakomybės iš Rusijos, "išstūmimas",  kas yra akivaizdi pagalba Rusijai  žudant ir  niokojant Ukrainą, tačiau neįteisinta

 Taigi laukime įteisinant tai,  kas, vadovaujantis sveiko proto logika, senai   buvo  aišku .....

O kol to nėra yra    padaryta taip:

 **********************************

Generalinei prokuratūrai                                         2022-09-25  Nr. 2

DĖL  NUSIKALSTAMO LR ĮSTATYMŲ NEVYKDYMO

 

LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas nustato:

7. Asmenys, pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką ir pasienio teisinį režimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba dėl būtinojo reikalingumo ar svarbių nenumatytų aplinkybių: nelaimingo įvykio, avarijos, sugedusių laivų vilkimo, išgelbėtų žmonių pristatymo, administracinėn atsakomybėn netraukiami arba nuo administracinės atsakomybės atleidžiami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

 

 O Baudžiamasis kodeksas nustato:  

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.

3. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

 

O kas gi šiuo metu vyksta Lietuvos pasienyje su Jungtine Rusijos –Baltarusijos valstybe ?

Ogi sienos pažeidėjai atseit „išstumiami“ iš mūsų šalies teritorijos.

  Betgi kas gi yra valstybės siena ?

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas nustato:

Lietuvos Respublikos valstybės siena (  – linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, pasienio vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.

 

Ir kaip gi per šią liniją galima „išstumti“ sienos pažeidėjus ???

O gi taip – sienos pažeidėjai sulaikomi Lietuvos teritorijoje, kartais per kelis kilometrus nuo sienos, ir kaip gyvuliai varomi iki sienos ir tada per ją „išstumiami“.

Tai akivaizdus, tyčinis ir nepaneigiamas ir LR Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo nevykdymas,  pasieniečių pareigų viršijimas,  Baudžiamojo kodekso netaikymas.

Juo labiau, kad  bėgančių nuo šaukimo Į Rusijos armiją (ir tuo pačiu jų siuntimo žudyti ukrainiečius)  tas jų tas „išstūmimas“ yra tiesioginė pagalba Rusijai, vykdoma Valstybės sienos  apsaugos tarnybos pagal  kažkieno tai  nurodymus.

Ryšium su tuo prašau nustatyti, kas Valstybės sienos apsaugos tarnybai davė tokius akivaizdžiai neteisėtus ir nusikalstamus nurodymus, ir kokia forma,   ir mane informuoti.

Vienkart prašau pagal savo kompetenciją imtis priemonių atstatyti teisingumui,   nustatyti kaltus asmenis,  patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.

 

  Antanas Miškinis

.

 

2022 m. rugsėjo 24 d., šeštadienis

Tiesa tai ar provokacija, skirta bėgantiems į Lietuvą Rusijos šauktiniams –kas žino ?

  MASKVA, rugsėjo 23 d. - RIA Novosti.

Rusijos tiriamojo komiteto pirmininkas Aleksandras Bastrykinas nurodė pradėti baudžiamąją bylą dėl Lietuvos pasieniečių įvykdyto rusų sumušimo, rašoma Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto telegramos kanale.

Anksčiau Rusijos Federacija reikalavo, kad Lietuvos valdžia nedelsdama reaguotų ir nubaustų asmenis, atsakingus už ruso  sumušimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.

Baltarusijos pasienio komitetas pranešė, kad Lietuvos pasieniečiai prievarta išvarė Rusijos pilietį iš Lietuvos teritorijos į Baltarusiją, sumušdami ir palikdami jį važiuojamojoje dalyje.

Rusijos ambasada incidentą pavadino "siaubingu savo grubumu" Rusijos piliečio atžvilgiu.

 Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto pirmininkas Aleksandras Bastrykinas nurodė iškelti baudžiamąją bylą dėl to, kad Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai sumušė Rusijos pilietį...

 Rusijos tyrimų komiteto pirmininkas nurodė nustatyti visas incidento aplinkybes.

Tyrėjams buvo nurodyta prašyti visos reikalingos informacijos iš Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos. Pažymima, kad viešojoje erdvėje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame vaizduojami grubūs Lietuvos pasieniečių veiksmai prieš Rusijos pilietį.

Baudžiamosios bylos tyrimo eiga bus kontroliuojama Rusijos tyrimų komiteto centriniame biure.

 

Tiesa tai ar provokacija, skirta bėgantiems į Lietuvą Rusijos šauktiniams –kas žino.

 Tačiau tas mūsų valdžios vykdomas valstybės sienos pažeidėjų „išstūmimas“ yra ne tik grubus Valstybės sienos apsaugos įstatymo ir kitų atitinkamų teisės aktų pažeidimas, bet ir idealios sąlygos elgtis su sienos pažeidėjais kaip su gyvuliais, varant juos prie sienos.

 Vertinant elgesį su ankstesniais migrantais,   kas paneigs  nuomonę, kad mūsų valdžia jaučia kažkokį tai malonumą iš sienos pažeidėjų kančių ....

 Kaip ten bebūtų su ta mūsų išrinkta valdžia, ypač prezidentu, kuris savo tylėjimu pritaria Rusijos piliečių, bėgančių nuo siuntimo žudyti ukrainiečius „išstūmimui“, tačiau toks elgesys su sienos pažeidėjais yra grubiausias Lietuvos teisės aktų pažeidimas, kuris turi būti prokuratūros ištirtas, nustatyti kalti asmenys ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

 Todėl ir bus kreiptasi į generalinę prokuratūrą su atitinkamu prašymu.

 Savaime suprantama, kad tokio elgesio su Rusijos piliečiais, bėgančiais nuo siuntimo žudyti ukrainiečius, tyrimą galėtų atlikti kad ir LRT Tyrimų skyrius, nesenai apdovanotas už tyrimą „Riaušių anatomija“,  kuriam informaciją suteikė spectarnybos  .....

 

Žinoma galėtų, jeigu tam leidimą turėtų .....

 

 

2022 m. rugsėjo 23 d., penktadienis

Lietuva trečiame pasauliniame kare nacistinės Rusijos imperijos pusėje !!!!!!

 

 

Taigi, dvi šalys prieš maždaug 40 šalių, įskaitant Lietuvą.

Pagal savo mastą jis priskirtinas pasauliniam karui, kuris yra labiau hibridinis nei ankstesnis.

 

Taip apibūdino Rusijos karą prieš Ukrainą P. Gylys  Respublikoje“.

Dvi  šalys jo nuomone, tai Rusija ir Baltarusija.

Kad tai pasaulinis karas, yra akivaizdu, ir čia jam  aš pritariu.

Tačiau dėl Baltarusijos dalyvavimo kare, tai čia jau yra  Vakarų projektas, jų kolektyvinė pagalba Rusijai (tuometiniam strateginiam NATO partneriui), kad ji greičiau užimtų Ukrainą ir tuo užbaigtų tą Vakarų galvos skausmą, gyvą jų išdavystės  priminimą (Budapešto memorandumas).

Tai yra akivaizdu ir nepaneigiama.

Kitaip Vakarai būtų ne stūmę Lukašenką į Putino glėbį, o ėmęsi priemonių, kaip kuo didesnį pleištą tarp jų įvaryti.

Tačiau yra toks dalykas, kaip geopolitika ir tai jos pavyzdys.

Taigi pasaulinis karas vyksta ir pereina į kitą esminį etapą –Rusija paskelbė atseit dalinę mobilizaciją ir greitu laiku turi įvykti  Ukrainos kelių sričių aneksija.

Kad mobilizacija turėjo įvykti buvo ir taip aišku.

Aš maniau, kad ji įvyks  po  Ukrainos dalies teritorijos aneksijos, nes tada jau būtų Rusijos ir Ukrainos karas, o ne kokia tai specoperacija prieš nacikus, fašistus  ir banderovcus.

Beje mūsų visuomeninis transliuotojas  būtinai turėjo  parodyti Putino kalbą ir originale, ir verčiant į lietuvių kalbą.

Kokiu tikslu ?

Ogi tam, kad  blaiviai įvertinti ko galima tikėtis iš Rusijos, kaip veikiama rusų liaudies sąmonė.

Ir nėra čia ko bijoti, nes kas norėjo ją internete laisvai susirado, o tiems, kurie dar neprarado kritinio mąstymo ir neapkvailinti rusofobijos, būtų informacija, kaip rafinuotai  veikiama rusų liaudies sąmonė.

Nes, savaime suprantama, kad Putinui kalbą ruošė patyrę  propagandos, psichologijos  ir pan, specialistai.

Na o dabar dėl mobilizacijos ir mūsų valdžios reakcijos į ją.

Taigi mūsų valdžia neįleidžia į šalį iš Rusijos bėgančių nuo mobilizacijos.

Savaime suprantama, kad iš vienos pusės jie saugo savo gyvybes, tačiau iš kitos pusės jie nenori eiti žudyti ukrainiečių.

Taip, vengiantys mobilizacijos į Rusijos kariuomenę  yra dezertyrai.

Ir kaipgi, vadovaujantis sveiko proto logika, reikia vertinti dezertyravimą iš žiauraus agresoriaus kariuomenės ?

Ar jį skatinti, ar jam trukdyti ??

Akivaizdu, kad jeigu norime padėti Ukrainai ir tuo pačiu Lietuvai, bei Europai, reikia jį skatinti,

Tokiu atveju reikia bėgančius nuo mobilizacijos į Rusijos kariuomenę   įsileisti į Lietuvą, kaip tai yra paskelbusi Vokietija.

O kaip gi elgiasi mūsų valdžia?

Ogi ji neįsileidžia bėgančių nuo mobilizacijos į Rusijos kariuomenę ......

Atseit juos apgręžia ...

O tas apgręžimas yra sienos pažeidimas, ir pažeidėjo iš Lietuvos teritorijos varymas prie valstybės sienos ir išstūmimas į Baltarusijos teritoriją.

Visų pirma tai  tas „išstūmimas“  yra  akivaizdus Valstybės sienos apsaugos įstatymo nevykdymas:

Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

 

Na o svarbiausia yra tai, kad toks mūsų šalies valdžios veikimas iš esmės yra dalyvavimas pasauliniame  kare nacistinės Rusijos imperijos pusėje, vykdant tokias pat  funkcijas, kokias Lietuvoje vykdė NKVD 1944 metais .

Man tai anokia čia naujiena, kas dėl konservatorių valdžios, tačiau nustebino DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“   pirmininkas S. Skvernelis, kuris su neslepiama ironija, besišypsodamas, kalbėjo apie penktosios kolonos pavojų ....

O kad penktoji kolona yra ir ji valdžioje,   rodo kad  ir Utenos rajono valdžios sprendimas nekeisti P. Cvirkos gatvės ir L. Giros gatvės, Utenoje, pavadinimų.

Visiškai pragmatiškas  sprendimas, nes Vakarų ekspertai žada, kad po Ukrainos  ateis Lietuvos eilė.

Taigi sumoje reikia tam ruoštis, ir Rusijai padėti ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Apsvarsčiusi vietos gyventojų apklausų dėl P. Cvirkos ir L. Giros gatvių, Utenoje, pavadinimų pakeitimo rezultatus, nurodytus Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo 2022 m. rugsėjo 9 d. protokoluose Nr. 1 ir Nr. 2, nekeisti P. Cvirkos gatvės ir L. Giros gatvės, Utenoje, pavadinimų.