2022 m. rugpjūčio 10 d., trečiadienis

Profesorius edukologas .....

 

 Profesorius, Lietuvos edukologas ir sociologas, 19891992 m. – Rusijos edukacinių mokslų akademijos Teorinės pedagogikos ir tarptautinių švietimo tyrimų institute Maskvoje  apgynė disertaciją „Eksperimentinio pedagoginio tyrimo hipotezės struktūra ir metodologiniai normatyvai“, habilituotas socialinių mokslų daktaras.   Gediminas MERKYS  https://www.pozicija.org//rašo : “Demokratija išsigimė? Aplinkos ministras ir liberalai vėl korumpuojasi?”


 Kaip ten bebūtų, bet kuris profesorius turėtų žinoti. kad Lietuvoje nėra demokratijos, nes nėra jos pamato –vietos savivaldos.

Taigi nėra kam ir išsigimti .......

O laisvės tėra laisvės. Bet vienos jos tai dar ne demokratija.

 Taipogi bet kuris profesorius turėtų žinoti, kad didžiausia korupcija yra Krašto apsaugos sistemoje dėl jos uždarumo.

 Be to kiekvienas save gerbiantis profesorius nepasirašytų tokios Elektros pirkimo –pardavimo sutarties, kokią pasirašė šis profesorius.

 O man šis profesorius įsiminė dar prieš kokius dešimt metų, mitinge prie buvusių Profsąjungų rūmų, tada dar nesudegusių.

 Tribūnoje profesorius ir dar keletas „edukologų“.

 Minoje šalia tribūnos plevėsuoja raudona A, Paleckio „Fronto“ vėliava.

 Šiek tolėliau atskiras būrelis Mindaugo Murzos šalininkų su savo vėliava.

Taigi štai šiam profesoriui neužkliuvo A. Paleckio Fronto vėliava, bet jį  labai papiktino Mindaugo Murzos vėliava.

 Ir dar  taip, kad jis  kone pamėlo  visa gerkle šaukdamas ant šios vėliavos ir siūlydamas šį būrelį išvaryti,

 Taigi tiek apie šį profesorių „edukologą“.

 

 

 

 

 

Kas ko lauks. kol susipras nedelsiant paprotinti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ......

  

   Gruodžio 31 dieną pagal Elektros energetikos įstatymą turi baigtis  paskutinis, taip vadinamas. elektros rinkos liberalizavimo etapas.

Situaciją paaštrino  vieno iš taip vadinamų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Prlas energija  pranešimas savo klientams:

 Šiuo pranešimu informuojame, kad remdamiesi su Jumis UAB “Perlas Energija” sudarytos  Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutarties 7.4 ir 3.4 punktais, keičiame savo klientams elektros energijos planą (elektros energijos kainos apskaičiavimo mechanizmą) iš fiksuoto plano į „Birža“ planą.

 Naujas elektros planas įsigalios nuo rugsėjo 5 dienos. Laiko zonų kiekis Jūsų objekte nesikeičia.

Remiantis Sutarties 7.4 punktu, tiekėjas gali vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, įskaitant ir kainas bei planą, įspėdamas klientus likus mažiausiai 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos

 

3.4. Tiekėjas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja vartotoją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju vartotojas kartu
informuojamas ir apie teisę per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos,
nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį.

7. 4. Tiekėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, įskaitant kainas, apie planuojamą sutarties sąlygų ir (arba) kainų pasikeitimą
pranešdamas viešai savo interneto svetainėje www.perlasenergija.lt, likus mažiausiai 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar
naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos. Visas naujos redakcijos sutarties tekstas taip pat pasikeitusios sąlygos paskelbiamos tiekėjo
interneto svetainėje.


 O komentarų tiek iš žiniasklaidos, tiek iš visuomenės, tiek iš valdžios institucijų apstu, tačiau kokia gi iš to kam nauda.

Štai lrytas.lt G. „Nausėda laukia, kada I. Šimonytė sugrįš iš atostogų: po „Perlas Energija“ skandalo nori aptarti situaciją“  straipsnio pradžioje rašo, kad    „Perlas energija“ nutraukė sutartis su beveik 180 tūkst. ją pasirinkusių gyventojų.

 0 toliau rašo, kad „Perlas energija“ penktadienį pranešė perkelianti fiksuotos kainos planus pasirinkusius klientus į kintamos kainos planą „Birža“, kurio tarifas priklauso nuo elektros kainos biržoje.

O juk tai didžiausia šalies žiniasklaidos priemonė ....

 

 Vertinant situaciją teisiškai ir pagal konstituciją:

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms  ir Valstybė gina vartotojo interesą,  

Valstybinė vartotojų teisių  apsaugos tarnyba pagal savo kompetenciją turėjo įvertinti Elektros tiekimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygas.  nelaukdama jų o rašymų.

 Juo labiau ,kad ji gavo  Seimo žmogaus teisių komiteto posėdžio protokolą, 2022-06-15 nr. 112-p-24,  Kuriame rašoma:

             6. svarstyta. kiti klausimai:

6.2. Dėl buitinių vartotojų sąjungos 2022-06-14 kreipimosi dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo.

       Nutarta. persiųsti kreipimąsi valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai su prašymu įvertinti kreipimesi dėstomas aplinkybes.

-----------------------------------

 O tame kreipimąsi  buvo nuosekliai ir detaliai įrodyta, kad sutartys su elektros tiekėjais yra  iš esmės nesąžiningos.

Na ir ką gi nuveikė Valstybinė vartotojų teisių  apsaugos tarnyba – ogi jai įprastu  stiliumi „atsirašė“ ....

 O ši tarnyba yra pavaldi Teisingumo ministerijai.

Ir ką gi nuveikė ši valdžios institucija vykdydama savo konstitucinę priedermę ???

Gal ji,  esant tokiai rezonansinei situacijai, paprotino Valstybinę vartotojų teisių  apsaugos tarnybą   atlikti šių sutarčių ekspertizę ???

 Kurgi ne .....

 Taigi ir klausimas – kas ko lauks, kol susipras nedelsiant  paprotinti Valstybinę vartotojų teisių  apsaugos tarnybą.

 ************************

P.s.  Rugpjūčio 5 dieną Valstybinei vartotojų teisių  apsaugos tarnybai nusiunčiau laišką:

 Siunčiu Birštono energija ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO - PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO BUITINIAMS VARTOTOJAMS SUTARTĮ tikslu, kad ji bus Tarnybos atidžiai perskaityta ir atsakingai įvertinta.

Vienkart tenka pažymėti, kad Tarnyba, vykdydama savo konstitucinę priemonę tarnauti žmonėms, atsižvelgusi į rezonansinę situaciją, pati savo iniciatyva privalėjo įvertinti visų šešių elektros energijos tiekėjų buitiniams vartotojams elektros tiekimo sutartis.

Todėl būsiu dėkingas už informaciją, kodėl ji to nepadarė.

 


 

 

 

 


2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis

Filosofinis klausimėlis energetikos ministrui - Ar elektros energija yra prekė ???

 

Kadangi  interneto svetainėje https://www.pasirinkitetiekeja.lt   skelbiama

 

Tiekėjai

Susipažinkite su įmonėmis prekiaujančiomis elektros energija privatiems klientams.

Visos jos turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotus leidimus – licencijuotų tiekėjų sąrašas skelbiamas čia.

 

Su bet kuriuo iš jų – turinčiu teisę vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą ir veikiančiu Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitose valstybėse narėse – kiekvienas vartotojas turi teisę sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį.

Laikantis Elektros energetikos įstatymo ar esamos sutarties su tiekėju sąlygų, elektros energiją tiekiančią įmonę galima keisti.

 
Pateikiame tiekėjų sąrašą (abėcėlės tvarka):

Birštono Elektra, MB

 UAB “EGTO” energija 

 Elektrum Lietuva UAB

   Enefit UAB

 UAB Ignitis

 UAB „Perlas Energija“

***********************************

 

Jeigu elektros energijos tiekimo licencijas turinčių asmenų arti šimto, o buitiniams  vartotojams siūlomi tik šeši iš jų, tai blaiviai mąstant turėtų būti įdomu kodėl gi.

 Todėl ir pasidomėjau – KODEL ?

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje pirmu telefonu gavau nuoširdų prisipažinimą, kad tai yra nežinoma .....

Kitas jos  valstybės tarnautojas iš pradžių tvirtino, kad tai toks tų  šešių elektros tiekėjų pasirinkimas.

  Tačiau paaiškinus, kad sutartys su elektros tiekėjais pagal Civilinį kodeksą  yra viešosios – t. y. turi būti sudaromos su visais, kurie kreipiasi, pasigirdo atsakymas su giliu atodūsiu – „TADA TAI FILOSOFINIS KLAUSIMAS ..“  ir ryšis nutrūko ...

 

Kadangi interneto svetainė https://www.pasirinkitetiekeja.lt yra Energetikos ministerijos projektas, bandžiau sužinoti jos nuomonę.

Tačiau projektą kuruojančio asmens telefonas visą dieną neatsakė.

 O prieš kurį laiką  vienas Energetikos ministerijos darbuotojas į klausimą kad jeigu  sudaroma sutartis su elektros tiekėju tai jis vienas  ir turi atsakyti už jos tiekimą, jį tinkamą užtikrinti, atsakė, kad buitiniai vartotojai nesudaro su tarčių su ESO, nes viena tiekėjo  sutartis yra vartotojams patogiau.

I argumentą, kad Civilinis kodeksas nenustato kokių nors trišalių ar pan. sutarčių, tik dvišales, atsakymo nebuvo.

O pavykus įrodyti ,kad Civilinis kodeksas nustato, kad elektros energija yra prekė, ir todėl sutartyse turi būti nurodytos jos charakteristikos: įtampa, galingumas, patikimumo kategorija, sekė atsakymas, kad buitiniai vartotojai vis tiek nesupranta, kas yra elektra ....

 

Kadangi neteko girdėti, ar kas nors iš šimtų tūkstančių  jau pasirašiusių elektros energijos tiekimo sutartis būtų pasipiktinęs tokiomis sutartimis, teko nutylėjimu su tuo sutikti ...

 

O juk tokias sutartis pasirašė įstatymų leidėjai, teisėjai, prokurorai. spectarnybų vadovai ir darbuotojai, premjerė, šalies vadovas, ministrai ir viceministrai, dargi teisingumo ministerijos ,,,,, merai. vicemerai. tame tarpe Vilniaus ... taipogi vartotojų asociacijų vadovai ...t.t.  Antimonopolinio Lietuvos piliečių sąjūdžio ..., bei 14 vartotojų teises ginančių institucijų vadovai ...

 Taigi tik tuo ir tegalima pasidžiaugti, kad  tai yra eilinis nepaneigiamas įrodymas, jog  mūsų valstybei iki teisinės tiek, kaip iki mėnulio ...

 O tuo tarpu žiniasklaida skelbia: D. Kreivys: šiuo metu trečiojo elektros rinkos liberalizavimo atidėjimas neplanuojamas

Neplanuojamas, tai neplanuojamas ...

Bet visgi, dėl šventos, kaip sakoma, ramybės, viešas filosofinis klausimėlis  energetikos ministrui:

Gerbiamas  energetikos ministre, būsiu labai dėkingas už viešą išaiškinimą, ar elektros energija yra prekė ???

 ------------

P.s. Visų paminėtų  valstybės tarnautojų pavardės žinomos.

 

...

 

2022 m. rugpjūčio 7 d., sekmadienis

NATO sutartis tiek pat verta, kiek Budapešto memorandumas ....

 

 164 –ta Rusijos agresijos prieš Ukrainą diena,

Kiek nužudytų, kiek sužeistųjų, kiek iš jų liks invalidais,  kiek pabėgėlių nuo karo ...

Ir štai organizacija  Amnesty International i apkaltino   Ukrainą tuo pačiu, kuo ją kaltina Rusija –naudojant civilius gyventojus kaip skydą ....

T.y. kaip buvo Lietuvoje sausio 13 .....

 Ir tai rodo, kad Ukraina nespėjo apsivalyti nuo Rusijos agentūros, kurios tenai prisiveisė kaip utėlių .....

Betgi būtų Ukraina pradėjusi intensyviai valytis, tai pati Amnesty vėl šauktų – pažeidžiamos žmonių teisės ....kaip kad  šaukė ant Čečėnijos tuometinės valdžios ....

 Vienu žodžiu ta Amnesty yra  akivaizdus Putino projektas ....

Deja yra, kaip yra .... tokia jau ta Vakarų liberastinė demokratija.......

 

Yra dar vienas momentas, kuris apeinamas.

Tai Budapešto memorandumas dėl saugumo garantijų Ukrainai, tarptautinis dokumentas, pasirašytas Kijevui prisijungus prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties.

Jis turėjo garantuoti Ukrainos teritorinį vientisumą mainais į Kijevo sutikimą atsisakyti branduolinio arsenalo, likusio, kai 1991 metais subyrėjo Sovietų Sąjunga.

Memorandumas turėjo  garantuoti, kad branduolinio ginklo neturinčios Ukrainos atžvilgiu bus laikomasi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Baigiamojo akto, Jungtinių Tautų chartijos ir NPT nuostatų.

 Budapešto memorandumą 1994 metų gruodžio 5 dieną pasirašė Ukrainos, JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai.

 Prancūzija ir Kinija – dar dvi valstybės, priklausančios NPT, Budapešto memorandumo pasirašymo metu turėjusios branduolinių ginklų, atskirais pareiškimais patvirtino, kad laikysis analogiškų garantijų, bet šio dokumento nepasirašė.

 Tokiu būdu  saugoti Ukrainos teritorinį vientisumą įsipareigojo visos didžiosios valstybės.

 Ir štai kai viena iš jų užpuolė Ukrainą, kitos ne piršto nepajudino, kad jai padėtų,

 Na jei 2014 metais jos pasirodė esančios ne taip jau didelės, tai šiais metais taip jau tikrai neturėjo nutikti,

 Tačiau deja nutiko  - jų įsipareigojimas Ukrainai pasirodė esąs visiškas niekalas.

  Kodėl JAV, JUNGTINĖ KARAKYSTĖ, PRANCŪZZUJA bijo Rusijos, galima prigalvoti n +1 priežasčių.

 

Tačiau kaip tada su NATO kolektyvine gynyba prieš Rusiją ???

 O gi taip pat, kaip ir su Ukrainos teritorinio vientisumo užtikrinimu.

 Lygiai taip pat.

 juo labiau, kad Ukrainoje galima buvo užkirsti kelią Rusijos agresijai 2022 metais be tiesioginės konfrontacijos.

 O vietoje to – paniškas Vakarų ambasadų bėgimas iš Ukrainos.

 Taigi pakanka elementarios logikos, kad suvokti - --NATO sutartis tiek pat verta kiek Budapešto memorandumas ...

 Na o tie valdžios vyrai ir moterys, kurie su NATO gynyba  kvailina liaudį, patys iš šono atrodo, kaip politikos cirko  klonai .......

 

...

2022 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis

Vilniaus savivaldybė tyčiojasi, o prokurorai .....

 

  Generalinė  prokuratūra pranešė, kad jos Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos  tyrimo departamento prokurorai, įvertinę turimą informaciją, šiandien pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalį.


  Tyrimas pradėtas dėl asociacijos ,,Tarptautinis geros kaimynystės forumas" ir su juo susijusių asmenų galimo veikimo prieš Lietuvos Respubliką.


Ikiteisminį tyrimą atliks Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, tyrimą organizuos ir kontroliuos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.
 

Primename, kad š. m. liepos 15 d. Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl minėtos asociacijos įsteigimo aplinkybių.

 

Tarkime prokurorai šaunuoliai, tačiau ....

  O tas tačiau yra tai, kad  jie ar tai  nemato, ar tai nesuvokia, ar yra neįgalūs, ir panašiai, kad nesiima tirti bent vieno  akivaizdaus ir nepaneigiamo  vartotojų teisių pažeidimo- viešojo intereso.

  Jeigu pvz. jie negali tirti Valstybinio reketo (paslaugos nėra, bet už ją reikia mokėti), tai gal   jie gali ištirti visai  paprastą situaciją:

  Štai Vilniuje yra daug daugiabučių namų, kurių rūsiuose šilumos tiekėjas turi patalpas ( pakloti šilumos tiekimo vamzdynai) .

  Tos patalpos užima kone trečdalį visų rūsio patalpų.

 Tokiu būdu savivaldybė yra tokių daugiabučių namų bendrasavininkė, tačiau jokių mokesčių pastatų išlaikymui ji nemoka.

  Savivaldybės atstovas patvirtina, kad patalpos priklauso  savivaldybei, bet tvirtina, kad jos nėra pastato dalis ....

Taigi tyčiojasi, nes jaučiasi nebaudžiamas.

Jeigu jau prokurorai nesiima to ištirti, tai kas paneigs, kad šioje vietoje jie yra visiškoje prostracijoje ....

 

 

 

 

 

 Kaip mūsų valdžia atvirai palaiko Rusiją .......

 

  Štai Azerbaidžanas toliau vykdo agresiją  prieš Armėniją, ir, blaiviai mąstant, mūsų valdžia turėtų palaikyti Armėniją, nes Azerbaidžaną valdo Alijevų klanas ir demokratijos tenai ir su žiburiu nesurasi.

Tačiau ir mūsų valdžia, ir žiniasklaida yra agresoriaus pusėje.

Štai mūsų viena televizija armėnų karius pavadino nacionalistais ...

O mūsų šalies vadovas pagerbė azerų diktatorių savo apsilankymu ...

 Tiek metų Kalnų Karabache buvo ramu ir štai azerai už[puolė armėnus.

Kodėl ??

Kaip žinoma Armėnija iš vienos pusės ribojasi su Turkija, kuri prieš šimtą metų išžudė  apie 1,5 milijono armėnų, iš kitos – Turkijos satelitas Azerbaidžanas, abi itin agresyvios musulmonų valstybės.

 Taigi Armėnija būtų senai užpulta ir sutriuškinta, jei ne Rusijos tenai esanti karinė bazė.

 Ir viskas buvo ramu, kol armėnai, nuvertę prorusišką valdžią. panoro suartėti su Europa.

Tada Rusija davė suprasti Turkijai, kad laikas pamokyti Armėniją.

 Tada  Azerbaidžanas su Turkijos karine pagalba ( bairaktarai), ramiai stebint Rusijai, užėmė pusę Kalnų Karabacho.

 O armėnų tai nepamokė, jie ir toliau nori Europą.

Todėl ir  Azerbaidžanas, ramiai stebint Rusijai, toliau siautėja, žudydamas armenų „nacionalistus“, kaip kad Rusija Ukrainoje žudo „nacistus“ ....

 Ir čia niekur nedingsi- ir mūsų valdžia, ir žiniasklaida yra visiškai  atvirai Rusijos pusėje ....

 Tiktai ar tai, vadovaujantis sveiko proto logika, yra kokia nors naujiena ...