2024 m. balandžio 22 d., pirmadienis

Prašau Seimą gražinti tai, kas man teisėtai priklausė sovietmečiu ......

  

 Lietuvos Respublikos   Seimui           2024-04-21 Nr. 2-24

  DĖL  NUOSAVYBĖS TEISŲ Į DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ DALI ATKŪRIMO

   Kreipiuosi į LR Seimą,  į  Lietuvos respublikos aukščiausios valdžios instituciją , į Įstatymų leidėją prašydamas pagalbos,.

   Gyvenu   Vilniuje, Žirmūnų g. Nr. 104  daugiabučiame name nuo pat jo statybos,   Registrų centro pažyma Priedas1.

 Esu  buto Nr, 106  savininkas,  Registrų centro pažyma Priedas2.

  Problemos prasidėjo nuo to, kada  Registrų centras atsisakė man pateikti pastato bendraturčių sąrašą- motyvas asmens  duomenų apsauga.

 Tada kreipiausi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakė. Kad Registrų centras yra teisus.

 Tokiu būdu iš to seka, kad aš nesu daugiabučio namo, kuris kooperatinės statybos būdu už butų savininkų lėšas 1967 metais buvo pastatytas, bendrasavininkas, nes  Registrų centro išraše apie pačio pastato nuosavybę, kaip sakoma, juodu ant balto parašyta:

 

4. Nuosavybė: įrašų nėra

 

 

 

  Tokiu būdu pasirodo, kad, LTSR man teisėtai priklausiusi pastato bendrojo naudojimo objektų dalis,  nepriklausomoje Lietuvoje   buvo konfiskuota.

 Taip, kaip skrebai  konfiskavo mano senelių grūdus.

,Būtų konfiskavę ir karvę, bet ji,  parbloškusi ją vedantį skrebą, pabėgo, o skrebų sugaudytas vištas  ir gaidį nuo konfiskacijos išgelbėjo, jai vadovavęs enkavedistas.

 Todėl  ir prašau autentiško išaiškinimo, kaip gi čia taip nutiko – ką teisėtai  turėjau prie sovietinės okupacijos -LTSR, netekau nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.

 Ir vienkart prašau atkurti  nuosavybės teisę  į man    LTSR metu  teisėtai priklausiusio daugiabučio namo  bendrojo naudojimo objektų dalį.ir kad ji Registrų centro išrašuose būtų konkrečiai nurodyta, kaip tai nustato  Nekilnojamo turto registro  teisės aktai .

 

Antanas  Miškinis  

2024 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Hipuojantis Seimas pradžiugino .

 

 Galima džiaugtis -Seimas atmintinų dienų sąrašą papildė trimis naujomis dienomis.

Parlamentarai sutarė sąrašą papildyti gegužės 14-ąja – Jaunimo darbuotojo diena, rugpjūčio 10-ąja – Lituanistinės mokyklos diena, ir lapkričio 15-ąja – Mecenatystės diena.

Už šias Atmintinų dienų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikė 4 parlamentarai.

Iki  tol šis sąrašas buvo toks:

1) sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena;

2) sausio 4-oji – Pasaulinė Brailio rašto diena;

3) sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;

4) sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena;

5) sausio 22-oji – 1863–1864 m. sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena;

6) sausio 25-oji – Vilniaus pagarsinimo diena, Lietuvos samariečių bendrijos diena;

7) vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena, Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena;

8) vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena;

9) vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena;

10) kovo 1-oji – Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena;

11) kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

12) kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena;

13) kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena;

14) kovo 12-oji – Europos kovos su smurtu prieš gydytojus ir asmens sveikatos priežiūros specialistus diena;

15) kovo 15-oji – Lietuvos žydų gelbėtojų diena, Pasaulinė vartotojų teisių diena;

16) kovo 20-oji – Žemės diena;

17) kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena;

18) kovo 29-oji – Lietuvos įstojimo į NATO diena;

19) kovo 30-oji ‒ Prokuratūros diena;

20) balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena;

21) balandžio 6-oji – Saugaus eismo diena;

 22) balandžio 7-oji – Pasaulinė sveikatos diena;

23) balandžio 15-oji – Kultūros diena;

24) balandžio 17-oji – Lietuvos energetikų diena;

25) balandžio 26-oji – Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena;

26) balandžio 27-oji – Medicinos darbuotojų diena;

27) balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena;

28) balandžio paskutinis šeštadienis – Tarptautinė veterinarijos diena;

29) balandžio paskutinis sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena, Geologų diena;

30) gegužės 1-oji – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena;

31) gegužės 3-ioji – 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena;

32) gegužės 4-oji – Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena;

33) gegužės 5-oji – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena;

34) gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;

35) gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena;

36) gegužės 9-oji – Europos diena;

37) gegužės 11-oji – Pagarbos mokesčių mokėtojams diena;

38) gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena;

39) gegužės 15-oji – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, Respublikos diena, Tarptautinė šeimos diena;

40) gegužės 17-oji – Pasaulinė informacinės visuomenės diena;

41) gegužės 21-oji – Lietuvos tautinių bendrijų diena;

42) gegužės trečiasis penktadienis – Vaiko diena;

43) gegužės trečiasis sekmadienis – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena;

44) gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių vaikų diena;

45) birželio 3-ioji – Sąjūdžio diena;

46) birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena;

47) birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena;

48) birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena, Tarptautinė valstybės tarnautojų diena;

49) liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena;

50) liepos 13-oji – Durbės mūšio diena;

51) liepos 15-oji – Žalgirio mūšio dieną;       (  A. M. -Pergalės prieš Šv. Mergelės Marijos ordiną diena)

52) liepos 16-oji – Agronomų diena;

53) liepos 17-oji – Pasaulio lietuvių vienybės diena;

54) liepos paskutinis sekmadienis – Jūros diena, Žvejų diena;

55) liepos 31-oji – Medininkų žudynių diena;

56) rugpjūčio 2-oji – Romų genocido atminimo diena;

57) rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena;

58) rugpjūčio 12-oji – Tarptautinė jaunimo diena;

59) rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti, Baltijos kelio diena;

60) rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena;

61) rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena;

62) rugsėjo pirmasis sekmadienis – Senelių diena;

63) rugsėjo 8-oji – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo diena, Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;

64) rugsėjo antrasis šeštadienis – Statybininkų diena;

65) rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena;

66) rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena, Tarptautinė gestų kalbų diena;

67) rugsėjo 27-oji – Lietuvos socialinių darbuotojų diena;

68) rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena;

69) spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Besimokančių senjorų diena;

70) spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnijos diena, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena;

71) spalio pirmasis šeštadienis – Kūno kultūros ir sporto diena;

72) spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena;

73) spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena, Pasaulinė psichikos sveikatos diena;

74) spalio antrasis šeštadienis – Derliaus diena;

75) spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena;

76) spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena;

77) spalio 20-oji – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena;

78) spalio 25-oji – Konstitucijos diena;

79) spalio 29-oji – Teismo ekspertų diena;

80) spalio 31-oji – Reformacijos diena;

81) lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena, Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena;

82) lapkričio 20-oji – Pasaulinė vaiko teisių diena;

83) lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena;

84) lapkričio 30-oji – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;

85) gruodžio 3-ioji – Lietuvos advokatūros diena, Tarptautinė žmonių su negalia diena;

86) gruodžio 5-oji – Padėkos savanoriams diena;

87) gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena;

88) gruodžio 15-oji – Lietuvos teismų diena.

------------------------------------------------------ 

Taigi viso 88 diena.

O bus jau 91 diena.

Yra sakoma, kad kas per daug – nesveika.

O man į galvą atėjo mintis, kaip sovietmečiu kone kiekvieną  savaitgalį  būdavo švenčiama  kieno nors diena,: statybininkų, žvejų, geologų, mokslininkų ir t. t. – kas būdavo proga jas atitinkamai pažymėti ....

Prisimenu, kad vienas iš tuometinių disidentų ( ar tai Danielius, ar tai  Siniavskis)  neapsikentę pasiūlė įvesti Atvirų žudynių dieną .....

Už ką atitinkamai atsėdėjo ......

Aš gi prieš kurį laiką  nepasiūliau  iš atmintinų dienų sąrašo išbraukti:

5) sausio 22-oji – 1863–1864 m. sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena;

31) gegužės 3-ioji – 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena

77) spalio 20-oji – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena;

O tiktai pasiūliau peticiją:

 

 

   

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Istorija yra tokia, kad Lenkija visą laiką siekė ją pasiglemžti.

Iš pradžių unijų pagalba, o vėliau iš viso ją ištrinant iš pasaulio žemėlapio.

Kas gi įvyko 1791 metų gegužės 3 dieną ?

  1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija – Ketverių metų seimo reformų rezultatas – taip skelbia Seimo  interneto svetainė.

Toliau  skelbiama:

2021 metais Lietuva ir Lenkija mini Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines.

 Atsižvelgdamas į šią sukaktį, 2020 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2021 metus paskelbė Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.

1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje – iškilus Apšvietus epochos teisės paminklas

Taip skelbia mūsų Seimas.

O taip buvo iš tikro:

Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolita; lenk. Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacinė aristokratinė monarchija, susikūrusi po Liublino unijos 1569 m., gyvavo iki Lenkijos Konstitucijos priėmimo 1791 m. gegužės 3 d.

 Taigi Gegužės 3 Konstitucija (Ustawa Rządowa z dnia 3 maja)) , kuri nebuvo Abiejų Tautų respublikos (Rzeczpospolita Obojga Narodów  ) Konstitucija, užbaigė tai, ką pradėjo Liublino unija - – tai buvo  tik vienos   Lenkijos  konstitucija.

 Taigi gegužės 3 diena Lietuvos istorijoje  žymi tuo, kad  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vardas buvo ištrintas iš pasaulio valstybių  sąrašo, kas ateityje labai apsunkimo Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą po pirmo pasaulinio karo, sąlygojo Vilniaus krašto aneksijos pripažinimą Vakarų pasaulyje ir t.t., šio krašto žiaurią polonizaciją, beje  vykdomą dar ir dabar ....

Tai faktai, kurių paneigti yra  neįmanoma.

Todėl  gegužės 3 diena, kaip tragiškai lemtinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje diena,    turi būti  atitinkamai paminėta.

Todėl ir siūloma teisės aktais nustatyti, kad gegužės 3 dieną   Lietuvos valstybės istorinės (herbinės) vėliavos  būtų keliamos su gedulo ženklu, kaip tai nustato Vėliavų įstatymas.

Todėl ir prašau  įvertinti mano pasiūlymo tautinę, pilietinę svarbą ir jį laikyti  peticija.

-----------------------------------------------

P.s. Gegužės 3 dienos Konstitucijos preambulė

VYRIAUSYBĖS AKTAS

1791 metų gegužės 3 d

 

Vardan Dievo Šventojoje Trejybėje, Vienas.

 

Stanislovas Augustas, Dievo malone ir Tautos valia, Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, rusinų, prūsų, Mazovijos, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski ir Czerniechowski, kartu su Konfederovskio valstybe. , dvigubu skaičiumi atstovaujančiu Lenkijos tautai, pripažįstant, kad mūsų visų likimas tik pakibo nuo nacionalinės konstitucijos sutvirtinimo ir tobulėjimo, sužinoję apie ilgametes ilgas patirties ydas ir norintys pasinaudoti laikas, kuriame atsiduria Europa, ir ši mirštanti akimirka, kuri sugrįžo į mus, laisvus nuo gėdingų svetimų smurto užsakymų, vertinančių daugiau nei gyvybę už asmeninę laimę, politinę egzistenciją, išorinę nepriklausomybę ir vidinę tautos, kurios likimas patikėtas, laisvę. mūsų rankos, trokštančios ir už palaiminimą, nusipelnyti šiuolaikinių ir būsimų kartų dėkingumo, nepaisant kliūčių, kurias aistros mumyse gali daryti bendram gėriui, laisvės pamatui, tėvynės išgelbėjimui. Savo ir jos sienas mes priimame šią konstituciją su didžiausiu dvasios pastovumu ir skelbiame ją visiškai šventa ir nepajudinama, jei tik tauta laiku, nustatytu įstatymu, savo išreikšta valia pripažins būtinybę keisti straipsnis jame. Kokios konstitucijos visais atžvilgiais turi būti laikomasi tolesnių dabartinio Seimo įstatymų

--------------------------------------------------------------- 

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

 

  Į tai gavau atsakymą:, kad mano istorinės nuostatos kaip 20 amžiaus Lietuvos  radikalų ....

 

 

2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Išmanioji apskaita ir kas padės biednam vartotojui, gavus neadekvačią sąskaitą už elektros energiją .. .........

 

Jau keli metai kalbama apie išmaniuosius elektros skaitiklius.

O tuo tarpu  TLIUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS nustato:

Diegti išmaniosios apskaitos prietaisus elektros energijos vartotojams, įgalinant vartotojus aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje, realiuoju metu keičiant vartotojų elgseną atsižvelgiant į elektros kainų signalus ir (ar) elektros energetikos sistemos balansavimo poreikius.

Įvykdymo data – 2023 m. IV ketvirtis.

Atsakingas vykdytojas Energetikos ministerija

.

 Kadangi esu garbingo amžiaus, tai   tegu tie išmanieji elektros prietaisai įgalina jaunus išmanius s vartotojus aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje, realiuoju metu keičiant    elgseną atsižvelgiant į elektros kainų signalus ir (ar) elektros energetikos sistemos balansavimo poreikius.

Ir prisipažinsiu, kad nelabai  suvokiu kas tai yra ir kaip tai vyksta.

Mane domina tik ai, kad  nebereikės deklaruoti   skaitiklių parodymų ir galėsiu per internetą matyti elektros energijos sunaudojimą.

Tačiau žiniasklaidoje pilna informacijos, apie nenormaliai padidėjusias sąskaitas po išmaniojo elektros skaitiklio  įrengimo.

Taigi kalba eina apie gaunamų sąskaitų už elektros energiją patikimumą.

Todėl pasidomėjau, kaip tas išmanusis skaitiklis, tiksliau. ta išmanioji  apskaita, veikia.

Ir štai ką internete radau:

 Naujieji skaitikliai nuotoliniu būdu perduoda suvartojimo duomenis ir tinklo parametrus, o gyventojams nebereikia patiems nurašinėti ir deklaruoti elektros skaitiklių rodmenų.

   Išmaniojo skaitiklio užfiksuoti kliento elektros energijos vartojimo rodmenys perduodami į skirstymo operatoriaus informacines sistemas saugiu, šifruotu ir patikimu ryšiu kartą per parą.

 Sistemos apdoroja gautus rodmenis, atlieka patikrą, prognozavimą ir parengimą kitoms sistemoms.

Į ESO savitarnos portalą pateikiami iš skaitiklio gauti arba pagal kliento istorinį vartojimo profilį suprognozuoti rodmenys.

 Pasibaigus apskaitos periodui – mėnesiui – elektros energijos rodmenys perduodami teikėjui, kuris parengia sąskaitą.

 Klientai, kuriems įdiegtas išmanusis skaitiklis. ESO savitarnoje adresu eso.lt/savitarna gali stebėti savo energijos vartojimo duomenis net 15 minučių detalumu, juos palyginti padieniui ar kas mėnesį.

 Kai dėl ryšio ar elektros tiekimo sutrikimų sistemai nepavyksta susisiekti su skaitikliu,    duomenys nenuskaitomi.

 Tokiais atvejais įsijungia rodmenų  prognozavimo mechanizmas.

 Rodmenų prognozavimo mechanizmas analizuoja kliento istorinius elektros energijos suvartojimo rodmenis ir individualiai kiekvienam vartotojui prognozuoja galimą   konkrečiai dienai.

 Pavyzdžiui, jeigu dingsta ar yra išjungiama elektros energija, ESO savitarnoje klientas gali matyti prognozuojamą suvartojimą.

  Kai ryšys su skaitikliu atsistato, prognozuojami duomenys pakeičiami faktiniais skaitiklio užfiksuotais suvartojimo duomenimis.

 ESO informuoja, kad toliau tobulins  duomenų atvaizdavimą savo sistemose, siekiant atspindėti vartotojui, kada jis mato  prognozuotus, o kada faktinius skaitiklio užfiksuotus duomenis.  

 Iš ko seka išvada, kad ne išmanusis skaitiklis kaltas dėl netikusių sąskaitų, o kalta betvarkė pas  ESO, kuris neužtikrina apskaitos sistemos saugumo.

Įdiegė apskaitos  sistemą  jos tinkamai neišbandžius.

Iš čia ir klausimas – kas gi yra išmaniosios apskaitos sistemos   kūrėjas ir  ar ESO turi supratimą apie tokių sistemų diegimą ir  valdymą.

Ir tai  labai panašu, kad ši išmanioji sistema adekvati Energetikos ministerijos patvirtintoms „Šilumos tiekimo ir naudojimo taisyklėms“, kurios daugeliu atvejų prasilenkia su sveiko proto logika, o tos pačios logikos  stokojantys teismai jas taiko, spręsdami geriamo vandens tiekimo klausimus  ......  

O juk Energetikos ministerija yra šios apskaitos diegimo atsakingas vykdytojas .....

Taigi yra, kaip ir yra .....

O ir  kas gi  vartotojams iš esmės gali padėti gavus neadekvačias sąskaitas ???

Gal Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuri vartotojų skundus turi teisę nagrinėti pusę metų ......

Taigi ...taigi .... argi tai svarbu, svarbu kad NATO mus apgins , o p.p.e. dirba gerai ....  ir vėl bus išrinktas ....

 

 

 

2024 m. balandžio 19 d., penktadienis

Tokios tad yra mūsų teisinės Gerovės valstybės grimasos.

 

 Premjerė, kandidatė į prezidentus, gyvenanti  su šuneliu 600 kvm. valstybiniame bute ir nieko už tai nemokanti, pasiūlė,  o hipuojantis Seimas pritarė, ir  Gerovės  valstybės    vadovas, sistemingai laužantis duotą priesaiką, įžūliai korumpuotas, už nuopelnus Lietuvai ordinu apdovanojęs žydų bendruomenės pirmininkę už tai, kad ši bendruomenė neapkenčia lietuvių,  tylėjimu pritaręs sankcijoms cerebraliniu paralyžiumi sergančius  mūsų ir baltarusių vaikus  gydančiai Baltarusijos   sanatorijai Druskininkuose, ir t. t. ,savo parašu sutvirtino tai, kas mane  paskatino parašyti ir pateikti Seimui   žemiau pateiktą peticiją.

Nesistebėsiu, kad kai kas ir gali nesuprasti, kur, kaip sakoma, pakasta kiaulė.

Na o  šilumos tiekėjams  tai tikrai     primins laikus, kada  iš šalies, pasinaudojant liaudies tamsumu ir jos gyvuliškais instinktais, buvo iš varytas prancūzų investitorius, pavyzdingai  sutvarkęs  Vilniaus šilumos ūkį.

Na o tai, kad dėl to Prancūzija, kaip sakoma, ir piršto nepajudins , kada Rusija pateiks Lietuvai ultimatumą,   liaudžiai ne pagal jos intelektą suvokti.

Pažymėtina, kad Konstitucinio teismo teisėjų tarpe buvo kandidatas į prezidentus liūdno vaizdo teisingumo riteris.

 **************************************

  Seimo  Peticijų komisijai                  2024-04-19   Nr.2-24

 

PETICIJA  DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  NESUDERINAMUMO SU KONSTITUCINIO TEISMO IŠAIŠKINIMU

 

LR Konstitucinis teismas   savo nutarime

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO (2007 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 20 STRAIPSNIO 2, 4 DALIŲ (2012 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2016 m. birželio 7 d. Nr. KT17-N8/2016
Vilnius

https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1614/content

 

išaiškino:

.5.2. Paminėtina, kad 2014 m. gegužės 13 d. Šilumos ūkio įstatymo 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo travaux préparatoires nurodyta, jog nustatytų ūkinės veiklos apribojimų tikslas – užkirsti kelią monopolinėms tendencijoms šilumos ūkyje, kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdo ne nepriklausomi, o su šilumos tiekėju susiję asmenys, tiesiogiai suinteresuoti šilumos suvartojimo didėjimu.

 Šiais antimonopoliniais apribojimais buvo siekiama apsaugoti sąžiningą konkurenciją ir taip apginti galutinių šilumos vartotojų interesus, susijusius su ekonomišku ir racionaliu šilumos vartojimu, užtikrinančiu mažiausias sąskaitas už šilumą.

 

Taip aiškinama, kodėl šilumos tiekėjai negali būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais.

Tuo tarpu Energetikos ministerijos iniciatyva  Seimas 

CloseLietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2, 10-2, 29-1 straipsniais įstatymu,(  2023 m. balandžio 6 d. Nr. XIV-1876  Vilnius),

20 straipsnio pakeitimu

 https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a6211800de7511ed9978886e85107ab2

 nustatė

 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir (ar) šilumos tiekėjas gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

 

 Todėl yra   akivaizdu, kad  ši Šilumos ūkio įstatymo  nuostata  ( kaip  ir kitos  analogiškos)    prieštarauja Konstitucinio teismo išaiškinimui.

Ir todėl.    gerbiant teisinės valstybės statusą, ir tenkinant   Konstitucijos nuostatą „Valstybė gina vartotojo interesą,   būtina  priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, pašalinantį nuostatas, suteikiančias šilumos tiekėjams teisę būti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais.

 

Vertinant tai, kas  aukščiau išdėstyta, siūlau šį mano pasiūlymą laikyti peticija.

 

Antanas Miškinis