2023 m. rugsėjo 30 d., šeštadienis

Ką gi vienija šis susivienijimas ..

 

 Tai Vytautas Sinica – politologas, politinės filosofijos ir teorijos knygų leidėjas.

 Vytautas Sinica priklauso partijai „Nacionalinis susivienijimas“, yra partijos pirmininko Vytauto Radžvilo pavaduotojas.

Nuo 2023 metų Vilniaus savivaldybės tarybos narys. 

 

Ir štai ką rašo profesoriaus V. Radžvilo pavaduotojas  straipsnyje   

Vytautas Sinica. Celofanas kaip Šurajevas, Gražulis kaip Simonko.

Celofanas, Celofanas, Celofanas .........

Kada taip elgiasi koks nors gerai žinomas  žurnalūiga, tai galima suprasti – Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.

Bet gi čia   profesoriaus pavaduotojas, ir ne bet ko, o „Nacionalinio susivienijimo“  pirmininko ........

Neradau internete kokią mokyklą yra baigęs šis subjektas, tačiau apie pravardžiuojančius   anais  sovietmečio laikais  mano mokykloje sakydavo   Matyt  su paršiukais kartu augo .... ....

Gal kitokie tada buvo mokytojai ????

Šiai[ ar taip yra akivaizdu, kad  tai bandymas  prilygti      sovietiniam profesoriui  konservatorių  Mozei .....

Iš čia ir klausimas – Ką gi vienija  šis susivienijimas ????

 

   Ar ir jie  VISI  taip išauklėti ?


*****************

 P. S, Būtų labai  įdomu sužinoti profesoriaus  nuomonę apie tokį jo pavaduotojo straipsnį.

 

 

 

2023 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

Įdomumo dėlei teks paklausti ą ar toks Valstybinis reketas įmanomas Baltarusijoje..

  

 Nuo praeitų metų pradžios  mano daugiabutis namas Vilnius, Žirmūnų g. Nr. 104 iš šilumos tiekėjo įsigijo jo šilumos punktą. Tai padaryti privertė pats  šilumos punkto savininkas šilumos tiekėjas.

Nes kitaip  jis bederino pastato renovacijos projekto.

Taigi vadovaujantis sveiko proto logika šilumos tiekėjas turėjo nedelsiant nutraukti karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartį ir atitinkamai šilumos punkto nuosavybei pakeisti šilumos pirkimo –pardavimo sutartį.

Tačiau nei vieno nei kito šilumos tiekėjas nepadarė ir nuo 2022 metų pradžios pateikia apmokėti karšto vandens kainą.

Ir taip reketuojami ne tik mano daugiabučio namo butų savininkai, bet ir dš6imtys ar daugiau tūkstančių butų savininkų.

Taip sakant vyksta Valstybinis reketas, kuriame dalyvauja savivaldybei pavaldus šilumos tiekėjas, savivaldybė ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  ....

Apie tai    prašymu apginti viešąjį interesą  2023-08-23 buvo informuota Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus     tyresnioji  prokurorė   Eidivalda Meškienė.

Tačiau prokurorė mano skundą perdavė savo pavaldiniui, kuris neišdrįso ar  dėl kitų priežasčių iš esmės jo nagrinėti    ir jį  persiuntė :

1.    Vilniaus savivaldybei,

2.   Valstybinei  energetikos reguliavimo tarybai,

3.   Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

man atsakyti.

Tokiu būdu prokuratūra iš esmės tapo Valstybinio reketo dalyve, ką patvirtina Vilniaus savivaldybės, kuriai  pavaldus šilumos tiekėjas, atsakymas, kad tai ne savivaldybės o Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  kompetencija.

 Atsakymą pasirašė  l . e. Energetikos skyriaus vedėjo pareigas  Kęstutis Karosas, parengė Neringa Radzevičienė         Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausioji specialistė.

Štai taip savivaldybė  dangsto jai  pavaldžios įmonės neteisėtai gaunamą pelną ......

Kodėl jie taip elgiasi, kas žino?

Gal iš solidarumo, o gal kad atlyginimai netenkina, ar kitaip?

To teks paklausti konservatorių merą  Valdą Benkunską, tarkime  nuoširdžiai besipiktinantį buvusio  šilumos tiekėjo elgesiu.

O taip pat apie tai  informuoti  savivaldybės narius Nacionalinio susivienijimo atstovus.

 O iš  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymai dar negauti, tačiau neabejotinai bus atsirašymai.

 Juo labiau kad jau 7 mėnesiai, kaip Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  neatsako  į ,ano skundą dėl  to paties, apie  ką buvo informuota ir prokuratūra.

Tokiu būdu yra akivaizdu, kad Vilniaus apygardos Viešojo intereso gynimo skyrius dangsto  Valstybinį reketą.

Kodėl jis taip elgiasi, kas žino?

Gal iš solidarumo, o gal kad atlyginimai netenkina, ar kitaip .....

Taigi štai taip ginamas  viešasis interesas mūsų prezidentinėje  Europos sąjungos Gerovės valstybėje .....

 

 Įdomumo dėlei teks paklausti  ą ar toks Valstybinis reketas įmanomas Baltarusijoje..


 ******************** 

P. S.

Ir aplamai vartotojų teisų apsaugos stovis mūsų  šalyje yra, kaip sakoma, žemiau plintuso, nes nėra pilietinės visuomenės, dominuoja liaudis, pastoviai  kvailinama įvairiomis fobijomis.

 

 .

2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis

Ir kas sustabdys Turkijos imperatorių Recepą Erdoganą atkurti Osmanų imperiją?

  

Paskutinės  pasaulio naujienos.

Azerbaidžanas, už kurio nugaros NATO šalis Turkija ,sėkmingai vykdo Kalnų karabacho armėnų genocidą.

Kai kas tai vadina etniniu valymu.

O iš esmės teritorijos atžvilgiu tai yra genocidas.

genocdas (gr. genos  gentis + lot. caedo  žudau), tyčinis tautinės, etninės, rasinės ar religinės grupės naikinimas.

Šiuo t atveju tai yra K120.000  Karabacho  armėnų išvarymas iš ten, kur  jie  gyveno amžius  ir jų Tėvynės pavertimas   azerišku, musulmonišku kraštu.

Taip Izraelis išvarė iš gimtų vietų 3 mln. savo „pusbrolių“ musulmonų palestiniečių.

Taip iš savo gimtų vietų  buvo išvaryti Sudetų, Silezijos vokiečiai.

 Taip šiose teritorijos уįvyko genocidas, ne fizinis, bet genocidas.

Taigi pasaulis abejingai stebi, kaip vyks a K.  Karabacho armėnų genocidas.

Bet tai jau įprasta ir nieko naujo.

O turėtų dominti Armėnijos situacija ir elgesys.

Armėnija ribojasi su islamo šalimis Turkija, Iranu, Azerbaidžanu ir prorusiška Gruzija.

Armėnijoje randasi Rusijos karinė bazė, su  Rusija sudaryta tarpusavio pagalbos sutartis.

Kai kas kaltina Rusiją išdavus Armėniją.

Betgi K. Karabachas su Rusijos karine pagalba  pasiskelbė nepriklausomybę, tačiau   jos nepripažino visos pasaulio valstybės.

Oficialiai j K. karabacho  nepriklausomybės nepripažino ir pati Armėnija.

Savaime suprantama, kad tokia situacija negalėjo būti amžina.

Ir štai pasitaikė palanki  Turkijai, atkuriančiai Osmanų imperiją,  situacija.- Armėnija paskelbė orientaciją į Vakarus, o Rusija įklimpo kare su Ukraina.

Taigi Sočyje du imperatoriai sutarė dėl K. Karabacho likimo.

Panašiai kaip Vakarai su Stalinu sutarė  dėl Pabaltijo valstybių Jaltoje.

Taigi istorija iš esmės  kartojasi, ir visada panašiai kartosis.

Taip ir su Armėnija jau antrą kartą.

1915 metų armėnų genocidas kilo todėl, kad Rusija sukurstė armėnus Turkijoje pradėti partizaninį karą.

 jie ir padarė ir kuo tai baigėsi .....

Dabar Vakarai apsidžiaugė  Armėnijos  orientacija ir JAV surengė dargi bendrus manevrus.

Ir kuo tai baigsis  Armėnijai   tokioje apsuptyje.

Ir kas sustabdys Turkijos  imperatorių Recepą   Erdoganą atkurti Osmanų imperiją?

 

Kai Rusija silpna, o Vakarai toli ir be to Turkija NATO narė, kurios rankose vartai į Juodąją jūrą.

 

 .

2023 m. rugsėjo 22 d., penktadienis

O čia tai ko jau trūksta, tai jau trūksta ...

 

Ką tik armėnų tauta patyrė labai ir labai skaudų  smūgį -  kapituliavo Kalnų karabacho armėnai.

Kapituliavo armėnų Arcach respublika.O jos istorija tokia.

Po  Rusijos revoliucijos 1917 m. šis regionas buvo ginčijama teritorija tarp Armėnijos Demokratinės Respublikos ir Azerbaidžano Demokratinės Respublikos.

 Britai, kurie administravo regioną po Pirmojo pasaulinio karo, regioną priskyrė Azerbaidžanui, nepaisant to, kad didumą gyventojų čia sudarė etniniai armėnai.

Taip krikščioniškas  Kalnų Karabachas atsidūrė musulmoniško Azerbaidžano sudėtyje.

Nuo 1988 m. tarp Kalnų Karabacho armėnų suaktyvėjo judėjimas dėl prisijungimo prie Armėnijos.

 Įtampą dėl regiono statuso padidino 1988 m. vasario mėn. prieš armėnus vykdyti pogromai Sumgaite.

1991 m. Azerbaidžano parlamentas panaikino regiono autonominį statusą. Kaip atsakas į tai Kalnų Karabache buvo surengtas referendumas dėl nepriklausomybės, kuriame 1991 m. gruodžio 10 d. didžioji dalis armėnų gyventojų pasisakė už nepriklausomybę.

Armėnijos ir Azerbaidžano konfrontacijos metu игмщ plačiai vykdomi   nusikaltimai prieš Azerbaidžane ir ypač Baku gyvenančius armėnus.

Tarp Azerbaidžano ir Armėnijos palaikomo Kalnų Karabacho parsidėjo kariniai veiksmai.

 Armėnus šiame konflikte aktyviai palaikė Rusija.

Armėnų pajėgoms pavyko pasiekti daug pergalių ir per kelis metus užimti didžiąją dalį Kalnų Karabacho bei Azerbaidžano teritorijas tarp Kalnų Karabacho ir Armėnijos.

Kovas nutraukė 1994 m. gegužės 12 d. Rusijai tarpininkaujant pasiektas ugnies nutraukimas.

 Taip susikūrė de facto nepriklausoma armėnų valdoma valstybė, kuri nėra pripažįstama.

 Armėnijos vyriausybė, nors ir palaikė Arcachą, tačiau, nepaisant vidinio spaudimo, atsisakė galimybių suvienyti Arcachą su Armėnija, nes tai grėstų atsaku iš Azerbaidžano ir tarptautinės bendruomenės, kuri teritoriją laiko Azerbaidžano dalimi, pusės.

Tarptautinėje erdvėje ši  valstybė nėra pripažinta ir neturi užmezgusi santykių nė su viena pasaulio valstybe.

Tačiau ji priklauso Nepripažintų valstybių bendrijai kartu su Abchazija, Padnestrė ir Pietų Osetija.

 Arcachas yra įsteigęs pastovias diplomatines misijas Armėnijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, JAV ir Vokietijoje.

Rusija turi karinę bazę Armėnijoje ir yra sudariusi savitarpio pagalbos sutartį.

Azerbaidžanas, už kurio stovi NATO narė Turkija, po to, kai Armėnijoje  pasikeitė valdžia ir ji pradėjo orientuotis į Vakarus,  užpuolė Karabachą ir užėmė kelis jo rajonus, kuriuose ankščiau gyveno azerai.

Dabar gi užpuolė armėnų gyvenamą Karabacho dalį ir privertė jo valdžią kapituliuoti.

O Vakarai į tai iš esmės nereaguoja.

Akivaizdu, kad   jiems  visiškai nerūpi Karabacho armėnų likimas.

Štai jų žiniasklaida skelbia, kad vyksta derybos.

O kokios gi gali būti derybos po kapituliacijos.

Nebent  dėl armėnų pasitraukimo – su turtu, ar tuščiomis.

Ar išleis visus, ar sulaikys ką panorės.

Taigi toks yra mažų valstybių likimas.

1915 metų armėnų genocidas Turkijoje prasidėjo po to. Kai Rusijos agentai sukurstė armėnus pradėti partizaninį karą.

Dabar gi, kas paneigs, kad Vakarų agentai sukurstė armėnus pradėti orientuotis į Vakarus.

 

Vakarai toli, o iš šiaurės prorusiška Gruzija.

Toliau  Turkija, Azerbaidžanas, Iranas – visos islamiškos valstybės .....

Situacija tikrai nepavydėtina, tačiau Armėnijos valdžia matyt  žino, ką daro.

O kuo tai baigsis pamatysime.

Be to Azerbaidžanas reikalauja koridoriaus į  Nachičevanę.

Ir tikėtina, kad tai gaus, jei Rusija sutiks.

Lietuvai situacija su Armėnija turėtų paprotinti, kad Vakarais negalima pasitikėti.

Juo labiau kad tai patvirtina mūsų valstybės istorija.

Bet tam reikalinga sveiko proto pergalė prieš mulkinimą rusofobija.

O čia tai  ko jau trūksta, tai jau trūksta ...

 .