2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis

Ir kas sustabdys Turkijos imperatorių Recepą Erdoganą atkurti Osmanų imperiją?

  

Paskutinės  pasaulio naujienos.

Azerbaidžanas, už kurio nugaros NATO šalis Turkija ,sėkmingai vykdo Kalnų karabacho armėnų genocidą.

Kai kas tai vadina etniniu valymu.

O iš esmės teritorijos atžvilgiu tai yra genocidas.

genocdas (gr. genos  gentis + lot. caedo  žudau), tyčinis tautinės, etninės, rasinės ar religinės grupės naikinimas.

Šiuo t atveju tai yra K120.000  Karabacho  armėnų išvarymas iš ten, kur  jie  gyveno amžius  ir jų Tėvynės pavertimas   azerišku, musulmonišku kraštu.

Taip Izraelis išvarė iš gimtų vietų 3 mln. savo „pusbrolių“ musulmonų palestiniečių.

Taip iš savo gimtų vietų  buvo išvaryti Sudetų, Silezijos vokiečiai.

 Taip šiose teritorijos уįvyko genocidas, ne fizinis, bet genocidas.

Taigi pasaulis abejingai stebi, kaip vyks a K.  Karabacho armėnų genocidas.

Bet tai jau įprasta ir nieko naujo.

O turėtų dominti Armėnijos situacija ir elgesys.

Armėnija ribojasi su islamo šalimis Turkija, Iranu, Azerbaidžanu ir prorusiška Gruzija.

Armėnijoje randasi Rusijos karinė bazė, su  Rusija sudaryta tarpusavio pagalbos sutartis.

Kai kas kaltina Rusiją išdavus Armėniją.

Betgi K. Karabachas su Rusijos karine pagalba  pasiskelbė nepriklausomybę, tačiau   jos nepripažino visos pasaulio valstybės.

Oficialiai j K. karabacho  nepriklausomybės nepripažino ir pati Armėnija.

Savaime suprantama, kad tokia situacija negalėjo būti amžina.

Ir štai pasitaikė palanki  Turkijai, atkuriančiai Osmanų imperiją,  situacija.- Armėnija paskelbė orientaciją į Vakarus, o Rusija įklimpo kare su Ukraina.

Taigi Sočyje du imperatoriai sutarė dėl K. Karabacho likimo.

Panašiai kaip Vakarai su Stalinu sutarė  dėl Pabaltijo valstybių Jaltoje.

Taigi istorija iš esmės  kartojasi, ir visada panašiai kartosis.

Taip ir su Armėnija jau antrą kartą.

1915 metų armėnų genocidas kilo todėl, kad Rusija sukurstė armėnus Turkijoje pradėti partizaninį karą.

 jie ir padarė ir kuo tai baigėsi .....

Dabar Vakarai apsidžiaugė  Armėnijos  orientacija ir JAV surengė dargi bendrus manevrus.

Ir kuo tai baigsis  Armėnijai   tokioje apsuptyje.

Ir kas sustabdys Turkijos  imperatorių Recepą   Erdoganą atkurti Osmanų imperiją?

 

Kai Rusija silpna, o Vakarai toli ir be to Turkija NATO narė, kurios rankose vartai į Juodąją jūrą.

 

 .

2023 m. rugsėjo 22 d., penktadienis

O čia tai ko jau trūksta, tai jau trūksta ...

 

Ką tik armėnų tauta patyrė labai ir labai skaudų  smūgį -  kapituliavo Kalnų karabacho armėnai.

Kapituliavo armėnų Arcach respublika.O jos istorija tokia.

Po  Rusijos revoliucijos 1917 m. šis regionas buvo ginčijama teritorija tarp Armėnijos Demokratinės Respublikos ir Azerbaidžano Demokratinės Respublikos.

 Britai, kurie administravo regioną po Pirmojo pasaulinio karo, regioną priskyrė Azerbaidžanui, nepaisant to, kad didumą gyventojų čia sudarė etniniai armėnai.

Taip krikščioniškas  Kalnų Karabachas atsidūrė musulmoniško Azerbaidžano sudėtyje.

Nuo 1988 m. tarp Kalnų Karabacho armėnų suaktyvėjo judėjimas dėl prisijungimo prie Armėnijos.

 Įtampą dėl regiono statuso padidino 1988 m. vasario mėn. prieš armėnus vykdyti pogromai Sumgaite.

1991 m. Azerbaidžano parlamentas panaikino regiono autonominį statusą. Kaip atsakas į tai Kalnų Karabache buvo surengtas referendumas dėl nepriklausomybės, kuriame 1991 m. gruodžio 10 d. didžioji dalis armėnų gyventojų pasisakė už nepriklausomybę.

Armėnijos ir Azerbaidžano konfrontacijos metu игмщ plačiai vykdomi   nusikaltimai prieš Azerbaidžane ir ypač Baku gyvenančius armėnus.

Tarp Azerbaidžano ir Armėnijos palaikomo Kalnų Karabacho parsidėjo kariniai veiksmai.

 Armėnus šiame konflikte aktyviai palaikė Rusija.

Armėnų pajėgoms pavyko pasiekti daug pergalių ir per kelis metus užimti didžiąją dalį Kalnų Karabacho bei Azerbaidžano teritorijas tarp Kalnų Karabacho ir Armėnijos.

Kovas nutraukė 1994 m. gegužės 12 d. Rusijai tarpininkaujant pasiektas ugnies nutraukimas.

 Taip susikūrė de facto nepriklausoma armėnų valdoma valstybė, kuri nėra pripažįstama.

 Armėnijos vyriausybė, nors ir palaikė Arcachą, tačiau, nepaisant vidinio spaudimo, atsisakė galimybių suvienyti Arcachą su Armėnija, nes tai grėstų atsaku iš Azerbaidžano ir tarptautinės bendruomenės, kuri teritoriją laiko Azerbaidžano dalimi, pusės.

Tarptautinėje erdvėje ši  valstybė nėra pripažinta ir neturi užmezgusi santykių nė su viena pasaulio valstybe.

Tačiau ji priklauso Nepripažintų valstybių bendrijai kartu su Abchazija, Padnestrė ir Pietų Osetija.

 Arcachas yra įsteigęs pastovias diplomatines misijas Armėnijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, JAV ir Vokietijoje.

Rusija turi karinę bazę Armėnijoje ir yra sudariusi savitarpio pagalbos sutartį.

Azerbaidžanas, už kurio stovi NATO narė Turkija, po to, kai Armėnijoje  pasikeitė valdžia ir ji pradėjo orientuotis į Vakarus,  užpuolė Karabachą ir užėmė kelis jo rajonus, kuriuose ankščiau gyveno azerai.

Dabar gi užpuolė armėnų gyvenamą Karabacho dalį ir privertė jo valdžią kapituliuoti.

O Vakarai į tai iš esmės nereaguoja.

Akivaizdu, kad   jiems  visiškai nerūpi Karabacho armėnų likimas.

Štai jų žiniasklaida skelbia, kad vyksta derybos.

O kokios gi gali būti derybos po kapituliacijos.

Nebent  dėl armėnų pasitraukimo – su turtu, ar tuščiomis.

Ar išleis visus, ar sulaikys ką panorės.

Taigi toks yra mažų valstybių likimas.

1915 metų armėnų genocidas Turkijoje prasidėjo po to. Kai Rusijos agentai sukurstė armėnus pradėti partizaninį karą.

Dabar gi, kas paneigs, kad Vakarų agentai sukurstė armėnus pradėti orientuotis į Vakarus.

 

Vakarai toli, o iš šiaurės prorusiška Gruzija.

Toliau  Turkija, Azerbaidžanas, Iranas – visos islamiškos valstybės .....

Situacija tikrai nepavydėtina, tačiau Armėnijos valdžia matyt  žino, ką daro.

O kuo tai baigsis pamatysime.

Be to Azerbaidžanas reikalauja koridoriaus į  Nachičevanę.

Ir tikėtina, kad tai gaus, jei Rusija sutiks.

Lietuvai situacija su Armėnija turėtų paprotinti, kad Vakarais negalima pasitikėti.

Juo labiau kad tai patvirtina mūsų valstybės istorija.

Bet tam reikalinga sveiko proto pergalė prieš mulkinimą rusofobija.

O čia tai  ko jau trūksta, tai jau trūksta ...

 .

2023 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis

Todėl ir Valstybinis reketas yra taip gajus, kaip devyngalvis slibinas ....

 

2021 03 03  Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinta nauja Šilumos tarybos sudėtis.

Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais veikianti su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio strategijos klausimais.

Šilumos tarybą sudarys 12 narių – Inga Žilienė – Energetikos viceministrė (Šilumos tarybos pirmininkė);

Karolis Švaikauskas – Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas (Šilumos tarybos pirmininkės pavaduotojas);

Gerimantas Bakanas –  AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius (šilumos tiekėjų atstovas);

Vilma Gaubytė – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA direktorė (Lietuvos biomasės energetikos asociacijos atstovė);

Vytautas Kisielius – Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos prezidentas (Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos atstovas);

Kęstutis Kupšys – Vartotojų aljanso viceprezidentas (vartotojų atstovas);

Valdas Lukoševičius  – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas (šilumos tiekėjų atstovas);

Vidmantas Macevičius – Mažeikių rajono meras (Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas);

Edvinas Pabrinkis – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris (vartotojų atstovas);

Nerijus Rasburskis – AB „Ignitis grupė“ Šilumos ir elektros energijos sprendimų departamento vadovas (Lietuvos šilumos ir elektros energijos gamintojų atstovas);

Matas Taparauskas – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys;

Rimantas Zabarauskas – Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos energetikos ekspertas (vartotojų atstovas).

______________

 

Atnaujinta Šilumos taryba turės galimybę veikti ir teikti energetikos ministrui išvadas ir pasiūlymus aktualiais šilumos ūkio strateginiais klausimais.

Svarbiausias 2021 m. šilumos tarybos prioritetas – Šilumos ūkio įstatymo peržiūra ir įstatymo pakeitimo pasiūlymai, susiję su  šilumos punktų ir karšto vandens tiekimo probleminių klausimų sprendimu.

 

Betgi mano daugiabutis namas nuo 2022 metų pradžios karštą vandenį ruošiasi su iš AB Vilniaus šilumos tinklai  įsigytu šilumos punktu, tačiau ir toliau šilumos tiekėjas prievartauja  namo butų savininkus mokėti karšto vandens kainą, atsisako nutraukti karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutartis.

O Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  jau 7 mėnesiai, kaip nenagrinėja mano skundo.

Vienu žodžiu vyksta Valstybins reketas.

Ir štai skaitau energetikos ministro įsakymą į Šilumos tarybos sudėtį įtraukti :

Matą Taparauską – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narį

Ir

Gerimantą Bakaną –  AB Vilniaus šilumos tinklai generalinį direktorių  (šilumos tiekėjų atstovas);

Tokiu būdu Šilumos taryboje posėdžiauja du Valstybinio reketo vykdytojų atstovai ....

 Todėl ir nenuostabu, kad Valstybinis reketas yra taip gajus, kaip devyngalvis slibinas ....

 **************** 

P.s.  Būtų gerai, kad užsienio ambasadas sudomintų Valstybinis reketas taip, kaip vieno Seimo nario nuomonė facebooke.

 

 

 

 


2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Pakol Rusijos imperija gyvuos –taip ir bus.

 

ATO generalinis sekretorius: Rusijos karas prieš Ukrainą greitai  nesibaigs.

Jis  pažymėjo, kad visos karinio aljanso šalys nori, kad taika ateitų kuo greičiau, tačiau jei Ukraina nustos kovoti, tai kaip šalis ji išnyks.

Jei prezidentas Vladimiras Putinas ir Rusija sudės ginklus, turėsime taiką, – pabrėžė J. Stoltenbergas, pažymėdamas, kad Ukraina galiausiai įstos į NATO.

 Na gerai, tarkime nuo ryt dienos abi šalys „sudeda ginklus“.

Ir kas tada būtų?

Rusija būtų, tarkime, patenkinta.

O Ukrainos nemaža dalis liktų aneksuota Rusijos.

 Vertinant sistemiškai ir kompleksiškai Rusijos ir Vakarų santykius nuo pat Tarybų sąjungos „perestrojkos“, yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad Vakarai nesiekia Putino Rusijos pralaimėjimo Ukrainai.

Todėl ir karas tikrai tęsis ilgai, jeigu Ukrainoje, negailestingai daužomoje raketomis ir dronais, visuomenė nepavargs.

O tai, kad Vakarai Ukrainai  nesudaro apsaugos  nuo oro, akivaizdžiai ir nepaneigiamai rodo, kad Vakarai nenori Putino Rusijos pralaimėjimo, o siekia, kad Ukrainos visuomenę pavargtų ...

O   jeigu Ukraina atsikovotų Rusijos  aneksuotas teritorijas (Krymo aneksiją Vakarai iš esmės įteisino),tada  Rusija netektų dalies savo teritorijos, įtrauktos į  jos  Konstituciją.

Ir kas tada nutiktų Rusijoje ??

  Tėvynė pavojuje !!!!   Viskas frontui!“, suirutė ir imperijos subyrėjimas į gabalus, naudingas Kinijai ir t.t. ir pan.

 Taigi iš geopolitikos pusės Vakarų elgesys  suprantamas.

Tačiau atsisakymas padėti Ukrainai apsiginti nuo puolimo iš oro yra atvirai nusikalstamas ir nežmoniškas.

Todėl Pabaltijo šalys turėtų suprati, kad dėl tos pačios priežasties Vakarai –NATO dėl jų  į karinį konfliktą su Rusija nestotų.

 Taigi   Pabaltijo šalys yra atsidūrusios situacijoje, analogiškoje JTO  karo su Serbija metu paskelbtoje  Serebrnicos saugumo zonoje.


Ir kas vadovaujasi sveiko proto logika, tai supranta  - pakol Rusijos imperija gyvuos –taip ir bus.

 

 

 

 

2023 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

O mes save vadiname teisine valstybe......

 

Artėja šildymo sezonas.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos turi būti parengtos darbui.

O  šilumos ūkio įstatymas nustato: 

Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.

 

Taip ir yra Vilniaus miesto daugiabučiame name Povilaičio g. Nr.14, kur šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė.
Taigi šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė o jį be sutarties su jo savininku prižiūri savivaldybės paskirtas pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Mano būstas“.

Tokia situacija, savaime suprantama, gali būti tik tokioje šalyje kaip mūsų ...

Taigi ir yra, kaip yra:

 Ir argi gali būti kitaip, kada  „prižiūrimas“ svetimas įrenginys be jokių teisinių santykių su jo šeimininku, o mokestį už tą „priežiūrą“ moka   daugiabučio namo butų savininkai.

 Tiesa Vyriausiasis administracinis  teismas 2021 kovo 31 dieną yra nusprendęs, kad tas mokestis negali būti imamas, betgi kas iš to, jeigu jis ir toliau imamas ….

 Ir tokių pavyzdžių  n+n .....

O  mes save vadiname teisine valstybe......

 

O  Seime yra tokia Energetikos komisija.

 Taigi ši Komisija  bu0 informuota apie šią situaciją su prašymu ją tinkamai teisiškai spręsti atliekant parlamentinę kontrolę.


2023 m. rugsėjo 11 d., pirmadienis

Būtų linksma, jei nebūtų dėl to liūdna ..

  

 Laba diena,  dėkoju, kad kreipėtės.

 

Informuoju, kad sutarties projekto pavyzdžio klientams nesiunčiame, jeigu norite gauti konkretaus elektros tiekimo plano projekto sutartį prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

 

Iškilus papildomiems klausimams kreipkitės telefonu +370 5261 9141 (I–V nuo 8 iki 20 val., VI-VII nuo 9 iki 15 val., šventinėmis dienomis nedirbame). Dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais taip pat galite rasti čia DUK.
 
Saulėti linkėjimai!


Marius 
Klientų aptarnavimo specialistas

Enefit UAB  
+370 5 261 9141 | elektra@enefit.lt
V. Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius Lithuania | www.enefit.lt


Tokį atsakymą gavau į prašymą Civilinio kodekso ir Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka per 10 dienų pateikti Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties projektą.

 Taigi, ar tai ne  akivaizdus įrodymas, kad nepriklausomas elektros energijos tiekėjas mano, kad Lietuvos respublikos įstatymai  jam negalioja.

 Kitas atvejis: Kai prezidentas išvyksta iš šalies jam LR Konstitucija nustato pareigą palikti save pavaduoti Seimo pirmininką.

Tačiau prezidentas to nevykdo, nors yra „prisiekęs   Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai“.

 

Taigi jau taip išeina, kad  mūsų šalies vadovas irgi yra taip  „nepriklausomas“ kaip ir nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.....

Betgi nepriklausomų iš esmės  tai nebūna, vistiek  abu labu nuo ko nors tai priklauso ....

Taigi i būtų linksma, jei nebūtų  dėl to liūdna ......

 

 

2023 m. rugsėjo 10 d., sekmadienis

...Rusijos imperatoriaus poilsis ir Lietuva .....

Kadangi Rusijos  imperatoriaus darbas iš tikro yra labai sunkus - valdyti valstybę kur viename pakraštyje saulė kyla, o kitame leidžiasi. ..., o kur dar speciali operacija prieš ukronacistus, banderobcus  .....

Tai ir tinkamai pailsėti jis turi teisę.

Tam yra skirta asmeninė jo jachta.

Tiesa per metus jis ja  naudojasi tik porą dienų.

Taigi apie jo jachtą skaitykite  -https://www.youtube.com/watch?v=oFFEOH7PEHg

O prie ko čia Lietuva ?

Jeigu skaitysite iki pabaigos -sužinosite.,//


2023 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

Lietuvoje nepriklausomi elektros energijos tiekėjai yra tikrai nepriklausomi ...

 

2022 metų birželio 6 dieną nepriklausomiems elektros energijos  tiekėjams  nusiunčiau laišką, kuriame   Civilinio kodekso nustatyta tvarka prašiau elektroniniu būdu (antanas1940@gmail.com) atsiųsti savo Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties elektroninę kopiją susipažinimui.

 Ta2iau jau  praėjo metai ir  du mėnesiai, o sutarčių projektų taip ir nesulaukiau.

 Tiesa buvo pasiūlymų telefonu sudaryti sutartis  internetu,  kas manęs visiškai netenkino, nes internetu sudaromos sutartys   savo turiniu neatitinka esminių Civilinio kodekso reikalavimų.

 Tuo tarpu Elektros energetikos įstatymas  nustato:

46 straipsnis. Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

 Vartotojo prašymu nepriklausomas tiekėjas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos privalo parengti ir pateikti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties projektą.

 Šios sutartys sudaromos raštu ar ........

 

Taigi dar kartą paprašiau elektros energijos tiekėjus  ne vėliau, kaip per 10 dienų nuo  mano  prašymo pateikimo dienos    parengti ir pateikti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties   projektą elektroniniu adresu  antanas1940@ gmail.com .                                

 Ir pridėjau, kad t geranoriškai tikiuosi, kad šį kartą Įstatymų reikalavimai bus vykdomi.

 

O Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą paprašiau atitinkamai pagal savo kompetenciją paprotinti elektros tiekėjus, kad man nereikėtų juos skųsti Tarybai dėl sutarčių projektų negavimo.  

  Taigi kantriai lauksiu sutarčių projektų.

Tiktai ar vėl nebus  taip, kaip rusai sako – Жди у моря погоды  .......

 .

2023 m. rugsėjo 5 d., antradienis

Romos popiežius paaiškino savo kalbą Rusijos katalikų jaunimui

 
  Kilus sujudimui po  popiežiaus kalbos, skirtos Rusijos katalikų jaunimui, Vatikano naujienos paskelbė jo  atsakymą į agentūros ANSA žurnalisto klausimą.

ūsų Šventenybe, Jūsų žodžiai jauniems Rusijos katalikams apie "didžiąją Rusiją motiną", tokių asmenybių kaip Petras Didysis ir Jekaterina II palikimą, neseniai sukėlė ginčų.

Šie pareiškimai, kurie, sakykime, sukėlė susierzinimą, pavyzdžiui, tarp ukrainiečių, sukėlė pasekmes diplomatinėje srityje ir tam tikru mastu buvo suvokiami beveik kaip Rusijos imperializmo pagyrimas ir savotiška garantija ir putino politikai

. Norėčiau paklausti, kodėl jautėte poreikį pateikti šiuos pareiškimus, ar pagalvojote apie jų aktualumą, ar pakartotumėte juos dar kartą? Be to, aiškumo dėlei, ar galėtumėte papasakoti, ką manote apie imperializmą ir ypač apie Rusijos imperializmą?

 

Taigi popiežiaus atsakymą skaitykite ČIA.2023 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis

Ką turėtų paaiškinti mūsų valdžiai popiežiaus nuncijus.

  

Šiaip ar taip Vatikanas yra tikinčiųjų  imperija, o Romos popiežius yra jų imperatorius.

Ir štai  visai  nesenai per radiją  ошы buvo  pavadintas tiesiog    Kristaus vikaru........

Taigi rugpjūčio 25  Romos popiežius štai kaip kreipėsi į Rusijos jaunimą:

"Niekada nepamirškite savo paveldo.

Jūs esate didžiosios Rusijos paveldėtojai: didi šventųjų, valdovų Rusija, didžioji Petro Didžiojo Rusija, Jekaterinos II, tos imperijos – didžios, apsišvietusios, [šalies] didžios kultūros ir didžio žmogiškumo.

Niekada neatsisakykite šio palikimo, esate didžiosios Motinos Rusijos įpėdiniai, eikite į priekį.

Ir ačiū.

 Ačiū už jūsų buvimo būdą, už jūsų būdą būti rusais".

 

«Никогда не забывайте о наследии. 

 Вы наследники великой России: великой России святых, правителей,  большой России Петра I,  Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности.

 Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с этим.

И спасибо вам.

Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами»

 

 O tai  mūsų valdžią  labai ir labai  jau  papiktino, kad ji net  nutarė pareikalauti iš popiežiaus nuncijaus paaiškinimo.

Ir visiškai suprantama kodėl.

Nes mūsų valdžia intensyviai  eskaluoja rusofobiją.

Rusai vadinami puspročiais, šiknalaižiais, gyvenančiais mėšle, driskiais, lopais ir pan.  .....

O čia Romos popiežius ima ir  dėkoja rusų jaunimui už  sugebėjimą būti rusais, didžios Rusijos imperijos paveldėtojais ...

Kas visiškai nesuderinama  su mūsų valdžios, deklaruojančios katalikybę,     rusų tautos niekinimo politikos  vykdymu..

Taigi belieka tikėtis, kad popiežiaus nuncijus delikačiai paaiškins mūsų valdžiai ( konservatorių Nozei), kad prieš Dievą visos Tautos yra lygios, kad niekinti kitas Tautas yra nuodėmė.

Savaime suprantama tikintiems į Dievą.

Na o bedieviams tai nusikaltimas.

 

 

 Geras klausimas- Kam priklauso Vilnius?

   

 Vilniaus apygardos administracinis teismas   gauna nemažai skundų, kuriuose pareiškėjai ginčija Migracijos departamento priimtus sprendimus nepratęsti leidimo gyventi Lietuvoje, nes, atsakydami į Migracijos departamento klausimyną, nurodė, kad Krymas priklauso Rusijai.  

Nes   Migracijos departamentas i  sprendžia,  kad asmenys, kurie klausimyne atsakė, kad Krymas priklauso Rusijai, kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui.

Panašia mano ir VSD.

Anot jos kelia grėsmę mūsų šalies saugumui ir  baltarusė Olga Kopač,  kuri kažkada atseit susitikinėjo su Rusijos saugumu.

Ar pagal VSD kelia  grėsmę mūsų šalies saugumui ir prieš 20 metų Rusijos alėjime dirbęs asmuo.

Gal ir iš tikro kelia grėsmę tokios  asmenybės, tačiau vis tik reiktų konkrečių įrodymų.

Betgi jeigu jau vadovautis tokia logika, tai  absolventas Gitanas Nausėda prieš išvydamas į  Vokietiją tikrai bendravo su KGB.

Dar daugiau – KGB davė sutikimą jo išvykimui.

Na o vadovaujantis sveiko proto logika, jis  turėjo KGB  užduotį.

Ir ką jau padarysi, nes tuomet buvo tokia išvykimo į užsienį  tvarka.

Beje ir klausimas – Kam priklauso Krymas –yra akivaizdžiai provokacinis.

Nes Krymas yra Rusijos  aneksuotas ir šiuo metu priklauso Rusijai.

Lygiai taip pat klausimas - Kam priklauso Sirijos Golano aukštumos, Izraelio aneksuotos.

Arba klausimas- Kam priklauso Karaliaučiaus sritis ?

Rusijai ar Vokietijai ?

Lygiai kaip ir klausimas   – Kam priklauso Vilnius ?

Kai kas atsakys, kad priklauso Lenkijai ir dar  kaip to patvirtinimą pateiks faktą, kad Gegužės 3 dienos Konstitucija, naikinanti LDK, pas mus yra atmintina diena, kaip  šventė .......

(O kada aš Seimui pateikiau peticiją, kad Gegužės 3 dieną būtų keliama  istorinė vėliava su gedulo juosta, pažymint LDK išbraukimą iš istorijos žemėlapio niekaip nepaneigiamą  faktą, buvau Peticijos komisijos, kuriai vadovauja E. Pupinis,  {iš  pavardės galimai lietuvis} pavadintas 19 amžiaus radikalu ....)

Štai taip jau yra mūsų valstybėje,  kur KGGB rezervistai yra tapę ministru, dargi  VSD  vadovu ...

O kaipgi vertinti  VSD pulkininko išsiuntimą jo  nužudymui į Baltarusiją, arba tai, kad Rusijos  pilietis Jedinstvos vadovas tebegyvena Lietuvoje, arba tai, kad ne be  Rusijos spectarnybų žinios  paskirtas Rusijai pavaldžios stačiatikių bažnyčios metropolitas Lietuvoje, gavo leidimą dar metus joje gyventi, kad Rusijos valdoma ši bažnyčia gavo valstybės paramą ?

/