2023 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis

Ką turėtų paaiškinti mūsų valdžiai popiežiaus nuncijus.

  

Šiaip ar taip Vatikanas yra tikinčiųjų  imperija, o Romos popiežius yra jų imperatorius.

Ir štai  visai  nesenai per radiją  ошы buvo  pavadintas tiesiog    Kristaus vikaru........

Taigi rugpjūčio 25  Romos popiežius štai kaip kreipėsi į Rusijos jaunimą:

"Niekada nepamirškite savo paveldo.

Jūs esate didžiosios Rusijos paveldėtojai: didi šventųjų, valdovų Rusija, didžioji Petro Didžiojo Rusija, Jekaterinos II, tos imperijos – didžios, apsišvietusios, [šalies] didžios kultūros ir didžio žmogiškumo.

Niekada neatsisakykite šio palikimo, esate didžiosios Motinos Rusijos įpėdiniai, eikite į priekį.

Ir ačiū.

 Ačiū už jūsų buvimo būdą, už jūsų būdą būti rusais".

 

«Никогда не забывайте о наследии. 

 Вы наследники великой России: великой России святых, правителей,  большой России Петра I,  Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности.

 Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с этим.

И спасибо вам.

Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами»

 

 O tai  mūsų valdžią  labai ir labai  jau  papiktino, kad ji net  nutarė pareikalauti iš popiežiaus nuncijaus paaiškinimo.

Ir visiškai suprantama kodėl.

Nes mūsų valdžia intensyviai  eskaluoja rusofobiją.

Rusai vadinami puspročiais, šiknalaižiais, gyvenančiais mėšle, driskiais, lopais ir pan.  .....

O čia Romos popiežius ima ir  dėkoja rusų jaunimui už  sugebėjimą būti rusais, didžios Rusijos imperijos paveldėtojais ...

Kas visiškai nesuderinama  su mūsų valdžios, deklaruojančios katalikybę,     rusų tautos niekinimo politikos  vykdymu..

Taigi belieka tikėtis, kad popiežiaus nuncijus delikačiai paaiškins mūsų valdžiai ( konservatorių Nozei), kad prieš Dievą visos Tautos yra lygios, kad niekinti kitas Tautas yra nuodėmė.

Savaime suprantama tikintiems į Dievą.

Na o bedieviams tai nusikaltimas.

 

 

 Komentarų nėra:

Rašyti komentarą