2023 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

O mes save vadiname teisine valstybe......

 

Artėja šildymo sezonas.

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos turi būti parengtos darbui.

O  šilumos ūkio įstatymas nustato: 

Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.

 

Taip ir yra Vilniaus miesto daugiabučiame name Povilaičio g. Nr.14, kur šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė.
Taigi šilumos punktas yra šilumos tiekėjo nuosavybė o jį be sutarties su jo savininku prižiūri savivaldybės paskirtas pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Mano būstas“.

Tokia situacija, savaime suprantama, gali būti tik tokioje šalyje kaip mūsų ...

Taigi ir yra, kaip yra:

 Ir argi gali būti kitaip, kada  „prižiūrimas“ svetimas įrenginys be jokių teisinių santykių su jo šeimininku, o mokestį už tą „priežiūrą“ moka   daugiabučio namo butų savininkai.

 Tiesa Vyriausiasis administracinis  teismas 2021 kovo 31 dieną yra nusprendęs, kad tas mokestis negali būti imamas, betgi kas iš to, jeigu jis ir toliau imamas ….

 Ir tokių pavyzdžių  n+n .....

O  mes save vadiname teisine valstybe......

 

O  Seime yra tokia Energetikos komisija.

 Taigi ši Komisija  bu0 informuota apie šią situaciją su prašymu ją tinkamai teisiškai spręsti atliekant parlamentinę kontrolę.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą