2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

Kainų komisijos vadovybė yra savo "teisininkų" įkaitė ....

   


 Šiandien  2017-07-24, 13 val. 30 min. įvyko Buitinių vartotojų sąjungos prezidento A.Miškinio ir energetikos eksperto R. Zabarausko  susitikimas su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke I. Žiliene, administracijos direktoriumi Ž. Klimka, Kainų komisijos specialistais.

Susitikime buvo  paliestos dvi temos:
1.Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymas.
2.Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo būtinybė.

Kad būtina pakeisti Šilumos ūkio įstatymą, kas liečia karšto vandens tiekimą daugiabučiams namams, sutiko abi pusės.

Energetikos ekspertas R. Zabarauskas, ant lentos nupiešdamas principinę šilumos tiekimo daugiabučiams namams schemą, pademonstravo, kad centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nevyksta, kad karštas vanduo ruošiamas pastatų šilumos punktuose, kuriuos valdyti šilumos tiekėjams draudžia Šilumos ūkio įstatymas.

Tam neprieštaravo niekas iš Kainų komisijos pusės.

Tačiau, pradėjus kalbėti apie nevykdomas centralizuotai apruošto karšto vandens pirkimo- pardavimo sutartis, prabilo  pasitarime dalyvaujanti Kainų komisijos teisininkė, kuri su giliausiu įsitikinimu tvirtino, kad Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad karšto vandens tiekėjas turi būti, turi būti centralizuotai paruošto karšto vandens kaina, turi būti ir atitinkamos sutartys.

Susitikimo eiga parodė, kad   Kainų komisijos taip vadinami „teisininkai“ yra įtikinę Kainų komisijos vadovybę, kad netiekiamos paslaugos kainos turi būti nustatinėjamos, kad turi būti ir nevykdomos paslaugos sutartys, kad visa tai nustatyta Šilumos ūkio įstatyme.

Į klausimą, koks gi įstatymas nustato, kad neteikiamos paslaugos kaina turi būti taikoma, atsako nepasigirdo.

Argumentai, kad sutartys pagal Civilinį kodeksą turi įstatymo galią ir turi būti vykdomos, kaip sakoma, atsitrenkė į sieną  .....

Nežiūrint to, susitikimas neabejotinai buvo naudingas abiems pusėms.

Visų pirma, vadovaujantis sveiko proto logika, Kainų komisijos pirmininkė turėjo suvokti, kad  Komisijos „teisininkai“  ją dezinformuoja, kad Komisijos vadovybė yra jų įkaitas.

Juo labiau, kad šis kriminalas,   tęsiasi jau kokius septynis metus, o Komisijos pirmininkę tą „Valstybinį reketą“ gavo kaip palikimą, kaip ir tuos „teisininkus“ ....

 Pasidomėjus vieno tokio žymaus Kainų komisijos  „teisininko“ kvalifikacija buvo gautas atsakymas, kad šis specialistas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities  teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą, teisinio darbo energetikos srityje patirties ...........

Taigi ... taigi ...., kaip sakoma, būtų linksma, jei nebūtų liūdna ..... jei nebūtų „Valstybinio reketo“, visos aibės Kainų komisijos įvykdytų akivaizdžių ir nepaneigiamų teisės aktų pažeidimų, nustatant valstybės reguliuojamas kainas.

 Tuo tarpu, eksperto R. Zabarausko  preliminaria nuomone, šilumos vartotojai kiekvienam kubiniam metrui karšto vandens, kurį patys sau pasiruošia pasisamdę pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus, patiria nuostolių ~15 procentų karšto vandens kainos.

Tokiu būdu AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdomi konservatorių,  „nuskriaudžia“ šilumos vartotojus sulig kiekvienu suvartotu karšto vandens kubiniu metru 0,77 euro,

Savaime suprantam, kad tai buvusiam premjerui, prokurorams, Seimo nariams, teisėjams ir t.t. yra vieni niekai.

Tačiau pensininkams, skaičiuojantiems kiekvieną centą,  tai visai kas kita.

Betgi ne tiktai tame esmė, o esmė tame, kad tiek metų trunka toks sveiko proto logika nesuvokiamas nonsensas, akivaizdžiai parodantis, kad iki teisinės valstybės mūsų šaliai su tokia jos valdžia, gal ir arčiau kaip iki mėnulio, bet tikrai nelabai daug ....


Vienkart akivaizdžiai parodantys, kokia neišprususi, žiauriai savigarbos stokojanti  yra visuomenė, kaip  lengvai ji yra  manipuliuojama tipo  „rubikonu, jo  berniukais“,  taip, kaip ir kaip ir „Rusija puola"   ...

Vienkart ypatingai būtina pažymėti, kad susitikimo metu Kainų komisijos pirmininkė keletą kartų prasitarė apie tai  kad jai rūpi, kas gali būti naudinga vartotojams.

Mūsų nuomone ji tą padarė nuoširdžiai,  tuo besirūpindama.

Betgi, mūsų nuomone, jai pritariant, iš esmės vartotojams turi būti naudingas tik  teisingumas, jo vykdymas, o ne spragų įstatymuose ieškojimas, ar jų apėjimas.

Beje taip 2010 metais ir atsirado konservatorių valdomos Energetikos   ministerijos „berniukų“  iniciatyva neteikiamos paslaugos mokestis, kuris yra atseit naudingas šilumos vartotojams.

Tuometinė Kainų komisijos pirmininkė D. Korsakaitė nubaudė tūkstantinėmis (litais) baudomis tris šilumos tiekėjų atstovus, kurie viešai įrodinėjo, kad taip nedera daryti.

Gerai, kad teismas vadovavosi sveiko proto logika ir šias baudas panaikino.

Pažymėtina, kad ekspertas R. Zabarauskas gyvena daugiabučiame name, kur šilumos punktas yra jo savininkų, o ne šilumos tiekėjo,  nuosavybė.

Todėl visiškai suprantamas yra jo pasipiktinimas netiekiamos paslaugos kaina, jo pritarimas, kad tai iš tikro yra „Valstybinis reketas“.

Deja susitikimo metu taip ir nebuvo išgirsta, ką gi Kainų komisija ruošiasi daryti su neteikiamos paslaugos sutartimis.

Buvo tiktai pažadėta, kad bus priimtas skundas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ karšto vandens pirkimo –pardavimo sutarties nevykdymo.
-------------------------

P.s.
Tokiu būdu be atsako taip ir  liko klausimas – Kada gi  baigsis tas „Valstybinis reketas“, kada ir kas grąžins milijonus šilumos vartotojams ??

  Sprendžiant pagal tai, kad  naujas Seimo Ekonomikos komitetas bendru sutarimu patvirtino 2016 metų Kainų komisijos veiklos ataskaitą ir tuo pačiu iš esmės „Valstybinį reketą“, šis „Valstybinis reketas“  yra valstiečių vartotojų teisių „gynimo“ politikos dalis ....

Neteisėtas šilumos tiekėjų pelnas šilumos vartotojų sąskaita – kaip matome, šioje vietoje vieningos visos Seimo partijos, dargi liaudies numylėta  ir Seimo narius avinais išvadinusi A. Maldeikienė .........


2017 m. liepos 22 d., šeštadienis

Ar "valstiečiams" rūpi žemės savininkų interesai - žemės reformos kokybė???


                                      NŽT direktorius ramus "kaip belgas" ........

Nacionalinė žemės tarnyba  2017-07-20 pranešė:


ŽEMĖS REFORMA BAIGTA BEVEIK PUSĖJE ŠALIES MIESTŲ IR MIESTELIŲ
Per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje vykdoma žemės reforma pasistūmėjo į priekį. Žemės reforma visiškai baigta 43-iuose iš 103 miestų ir miestelių. 
Liepos 1 d. duomenimis, nuosavybės teisės į žemę, miško paskirties žemę ar vandens telkinius miestuose atkurtos 90,73 proc., o kaimo vietovėse į 99,75 proc. ploto, nurodyto piliečių prašymuose.
 „Nuosavybės teisių atkūrimo procesai vyksta visoje šalyje. 
Aktyviai stengiamės, kad žemės reforma judėtų į priekį ir būtų kuo greičiau užbaigta“,
 – sako NŽT direktorius Danielius Kuprys.
Daugiau nei 99 proc. atkurto ploto, nurodyto piliečių prašymuose, yra visose šalies kaimiškosiose vietovėse, išskyrus Vilniaus rajono (97,15 proc.) kaimiškąją vietovę. 
99,99 proc. atkurta Kelmės ir 99,98 proc. – Kėdainių, Raseinių, Pasvalio ir Joniškio kaimo vietovėse.
Miestuose nuosavybės teisių atkūrimo procesas pagerėjo. 
100 proc. atkurto ploto, nurodyto piliečių prašymuose, yra Daugų, Simno, Jonavos, Kaišiadorių, Ariogalos, Raseinių, Priekulės, Kėdainių, Klaipėdos, Neringos, Skuodo, Šilutės, Šakių, Gelgaudiškio, Kudirkos Naumiesčio, Kybartų, Vilkaviškio, Virbalio, Vabalninko, Akmenės, Naujosios Akmenės, Ventos, Joniškio, Žagarės, Kazlų Rūdos, Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Pakruojo, Šeduvos, Radviliškio, Jurbarko, Smalininkų, Pagėgių, Panemunės, Sedos, Plungės, Rietavo, Varnių, Troškūnų, Dūkšto, Visagino, Švenčionėlių miestuose ir miesteliuose. 
Daugiau kaip 99 proc. nuosavybės teisų atkūrimas įvykdytas dar 27 miestuose ir miesteliuose.
Mažiausiai atkurto ploto yra Baltosios Vokės (48,82 proc.), Vilniaus (54,55 proc.), Ežerėlio (58,49 proc.), Šalčininkų (75,86 proc.), Grigiškių (81,76 proc.), Palangos (83,45 proc.), Trakų (83,04 proc.) miestuose ir miesteliuose.
                                                       ------------------------------
  Sprendžiant pagal pranešimo turinį, atrodytų, kad taip vadinama žemės reforma artėja prie pabaigos.
  Tačiau kokia gi yra tos  "besibaigiančios" žemės  reformos kokybė??
Ar Nacionalinė žemės tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Seimo Kaimo reikalų komitetas turi informaciją apie reformos kokybę.
T. y. ar žino kiek sugrąžintų žemės sklypų neturi būtinų servitutų gretimuose žemės sklypuose.
T. y. ar žino, kiek yra žemės sklypų, kuriems išduoti laikini žemės planai, atlikti pagal preliminarius matavimus.

Jeigu žemės reformos kokybė joms rūpėtų, tai tikrai žinotų.

  Praeito  Seimo Kaimo reikalų komitetas turėjo informaciją, kiek žemės sklypų neturi būtinų servitutų gretimuose žemės sklypuose, tačiau tai, kad labai daug žemės sklypų suformuoti pagal preliminarinius matavimus ir turi laikinus planus, jo nedomino.

Kad įsitikinti, ar šiai valdžiai rūpi   žemės savininkų interesai,  visos trys valdžios institucijos bus paklaustos, ar jos turi  informaciją apie žemės reformos kokybę, ar ji joms rūpi.2017 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

Sakyk ko nori ??
Atvažiuoja žmogus į Vilnių iš provincijos ir nusiperka butą.

Žmogus kaip žmogus, tiktai jis nei „vartotojas“, nei iš  liaudies, o tiesiog normalus žmogus.

Jeigu jau jis gyvena daugiabučiame name, tai suvokia, kad jis yra ne tik buto savininkas, bet ir  viso pastato bendrasavininkas.

Todėl jis susipažįsta su savo  daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašu, su pastato šildymo ir karšto vandens sistema, sužino, kad šilumos punktas yra pastato savininkų nuosavybė.

Sudaro jis sutartis dujų, elektros, vandens tiekimui.

Nueina jis ir į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Klientų aptarnavimo centrą Nr. X (KAC), kur  jam pateikia dvi sutartis:

Ø  Šilumos pirkimo – pardavimo.
Ø  Karšto vandens pirkimo –pardavimo.

 Gavęs abi   sutartis žmogus, prieš jas pasirašydamas, skaito   ir mato, kad Šilumos pirkimo pardavimo sutartyje parašyta:

Pagal sutartį Šilumos tiekėjas tiekia Buitiniam vartotojui šilumą butui ir pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato karšto vandens sistemoje.

O Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartyje parašyta:

Karšto vandens tiekėjas tiekia Vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį (geriamą šaltą vandenį ir šilumą jam sušildyti iki teisės aktuose higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros), paskirsto šilumos tiekėjo šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato karšto vandens sistemoje, o taip pat vykdo kitas, su tuo susijusias karšto vandens tiekėjo pareigas.
Karšto vandens tiekėjas įsipareigoja:
7.1. nenutrūkstamai teikti Vartotojui karštą vandenį .....................


             Nesupranta žmogus,  kokį čia dar kompleksinį produktą karštą vandenį jam  siūlo pirkti, nes karštas vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte,  kuris  yra   pastato savininkų, o ne šilumos tiekėjo nuosavybė.

  Kreipiasi jis   į Klientų aptarnavimo centro darbuotoją, kuri jam pateikė sutartis, paaiškinimo, tačiau ta tik purto galvą  ir kviečia į pagalbą „vadybininką“.

 Po kokių 10 minučių pasirodo „vadybininkas“ – aukštas, trumpai kirptais plaukais, nieko gero nežadančia fizionomija, vyriškis ir neprisistatęs klausia: Sakyk ko nori??

Žmogus ir sako: Pasakykite prašau kokiam tikslui   pagal sutartį tiekiama šiluma?

„Vadybininkas“, įsisprendęs rankas į šonus, buku  žvilgsniu bando paveikti klausiantįjį: Sakyk ko nori??

Tačiau žmogus vėl to paties klausia, o atsakymas vėl  tas pats- Sakyk ko nori??

Tada žmogus klausia „vadybininko“- Ar tamsta esate susipažinęs su sutartimi?? 

Po šio klausimo „vadybininkas“ numoja ranka ir dingsta ...

Žmogus tada prašo darbuotoją pakviesti KAC viršininkę.

Darbuotoja išeina ir po kelių minučių grįžta su informacija, kad viršininkė išvykusi, kur išvykusi niekas nežino, nežino ir kada ji sugrįš, o jos pavaduotojas atostogauja ...

Tačiau žmogus nenusileidžia ir prašo  tada pakviesti specialistą, suprantantį, kas rašoma sutartyje.

Darbuotoja išeina ir po kokių 10 minučių grįžta su normaliai atrodančiu, pasitikėjimą keliančiu, besišypsančiu vyriškiu  - specialistu.

Jis prisistato, maloniai paaiškina, kad šiluma tiekiama pastato ir butų šildymui, karštam vandeniui ruošti pastato šilumos punkte.
     
Su šia sutartimi žmogui viskas aišku.

Tačiau, perėjus prie Karšto vandens pirkimo –pardavimo sutarties, situacija  komplikuojasi, nes specialistas nevykusiai bando paaiškinti, kaip  šilumos tiekėjas ruošia karštą vandenį  pastato šilumos punkte ........

Akivaizdžiai matosi, kad jis supranta situaciją, tačiau kitaip elgtis  negali, nes tada, ko gero,  netektų darbo ...............

   {  Beje būtų labai įdomu sužinoti, kaip paaiškintų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdomą karšto vandens tiekimo veiklą jo Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, konservatorius, TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas ............   }

Tada žmogus pasirašo Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, o Karšto vandens pirkimo pardavimo sutarties nepasirašo.

Tačiau darbuotoja jam paaiškina, kad tai neturės jokios įtakos, nes mokestis už karšto vandens tiekimą vis tiek bus pateiktas...

............................
.........................................P.s. Klientų aptarnavimo centras, kuriame vyko aprašyta situacija,  yra mums žinomas.  

.

2017 m. liepos 19 d., trečiadienis

„Rašalinio mėšlagrybio „sindromas .... ???????Štai Arvydas Jocius  „Lietuvos žiniose: rašo:
 “
  • Kad „Birželio mėnesį Vilniaus šilumos tinklai tiekė tik karštą vandenį, nes šildymo sezonas sostinėje baigtas gegužės 4 dieną“.

[Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/vilniecius-stebina-saskaitos-uz-karsta-vandeni/247323]

  • Kad VŠT Komunikacijos vadovė Edita Sirutienė pareiškė: „Kiekvienu atveju reikia nagrinėti kliento atsiskaitymo istoriją, suvartojimo duomenis ir apskaitai žinoti, už kokias paslaugas atsiskaitoma – tik už karštą vandenį ar ir už šildymą“.

Jeigu vadovautis sveiko proto logika,  kad vykdyti karšto vandens tiekimą, visų pirma būtina jį paruošti.

Taigi ir klausimas –Kurgi ruošia karštą vandenį AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ??

O sprendžiant pagal tai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra nustačiusi centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, vadovaujantis sveiko proto logika, karštas vanduo turėtų būti ruošiamas centralizuotai.

Tiktai, kad ta pati Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija raštu patvirtino, kad Vilniuje nėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo, o karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose esančiuose šilumos punktuose.

Tačiau daugiabučių namų šilumos punktų prižiūrėti ir su jais ruošti karšto vandens AB „Vilniaus šilumos tinklai“ negali, nes tai  jam draudžia Šilumos ūkio įstatymas.

O ir tai būtų ne centralizuotas karšto vandens tiekimas, o karšto vandens ruošimas daugiabučių namų individualiuose šilumos punktuose.

O ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė laiške Seimo nariui J. R. rašo, kad tai, jog AB „Vilniaus šilumos tinklai“ daugiabučių namų šilumos punktuose karšto vandens neruošia, yra neesminė teisinė aplinkybė.


Betgi AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sudaro Karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartis ir išstato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

O, vadovaujantis sveiko proto logika, jeigu jau yra sudaryta sutartis, tai ir karštas vanduo turi būti tiekiamas.

Tą pati patvirtina ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija –karštas vanduo turi  būti tiekiamas.


Todėl ir klausimas - O kokia gi  logika vadovaujasi
„Lietuvos  žinių“  žurnalistas,
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Komunikacijos vadovė,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  ???

Bet yra, kaip – sveiko proto logikos čia visiškai nėra.

O kas  tada yra ??


  • Visiška nekompetencija ??

  • „Valstybinis reketas“ ??

  • Ar kas nors dar blogiau???

Pvz. „Rašalinio mėšlagrybio“ sindromas.

Bet gi  žmonės tai skaito ir tiki – juk ne bet kokios, o „Lietuvos žinios“, praneša .....


                                                 

2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Kvartetas ............
Vilniaus apygardos prokuratūrai      2017 07 11  Nr.  10DĖL  TEISMŲ SUKLAIDINIMO


     Esamo Seimo narys Juozas Imbrasas, buvęs Vilniaus šilumos tinklų o vadovas  Bronius Cicėnas ir    Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos  prezidentė Alvita Armanavičienė  kartu su  aibe   advokatų,  laimėjo bylą prieš tuometinį Vilniaus šilumos tiekėją UAB ,,Vilniaus energija“.

    Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A-2681-822/2016  2017 sausio 24 dieną  priėmė neskundžiamą nutartį patenkinti ieškovų reikalavimą:

1.Panaikinti Kainų komisijos 2010 12 15 nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB ,,Vilniaus energija““ (Priedas 1).

2.Įpareigoti Kainų komisiją priimti naują nutarimą dėl karšto vandens kainų dedamųjų UAB ,,Vilniaus energija“ .

    Bylos esme tame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilniaus šilumos tiekėjui UAB ,,Vilniaus energija“  nustatė centralizuotai paruošto karšto vandens kainą ( Šilumos ūkio įstatymas 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos,   11. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.),  nors  karštas vanduo buvo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose,   priklausančiuose  šilumos tiekėjui, kuriuos jis ir  prižiūrėjo (eksploatavo), o ne karštas vanduo  buvo centralizuotai ruošiamas ir tiekiamas lauko tinklais, kurie buvo panaikinti daugiabučiuose namuose įrengiant šilumos punktus.

   Todėl turėjo būti taikomas Šilumos ūkio įstatymo  15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas:

1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.
Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų.
Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.
Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas.
Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.
Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje.
Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.

3. Savivaldybės taryba pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27)
Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26)

kuris nieko bendro su centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimu (lauko tinklais ar atvira šildymo sistema) neturi.

Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio įgyvendinimui Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turėjo parengti atitinkamą Karšto vandens kainų nustatymo metodiką, nes tuo metu taikoma  Karšto vandens kainų nustatymo metodika
(Priedas 2, Suvestinė redakcija (2010-05-07 - 2012-06-16),
II. SĄVOKOS,
15. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.
.Punkto numeracijos pakeitimas: Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83)
 buvo skirta centralizuotam karšto vandens tiekimui lauko tinklais.

   Deja Teismas, priimdamas neskundžiamą nutartį (įpareigojimas priimti naują nutarimą taikant centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodiką), buvo suklaidintas tiek pareiškėjų, jų advokatų,  tiek atsakovo, tiek trečio asmens Vilniaus savivaldybės, tiek pagaliau eksperto.

Todėl Vilniaus apygardos prokuratūra  prašoma  pagal savo kompetenciją ištirti, ar šios bylos dalyviai, suklaidindami Vilniaus apygardos administracinį ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismus, nepadarė nusikaltimo:

235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas
1. Tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

O taip pat pagal savo kompetenciją prašome imtis priemonių teisingumui atstatyti – kad karšto vandens kaina  būtų perskaičiuota   Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio nuostatas (Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas) atitinkančią karšto vandens kainų nustatymo metodiką.-


                          Prezidentas                   Antanas Miškinis

                                                                                                                                                                   


                                  
 
                                                                                                            


                                                                                                                            

                                                         

Pikų dama .....Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai   2017 06 23  Nr. 21
 Žiniai: Vyriausybės kanceliarijai

DĖL   KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS TAIKYMO

    Susipažinus  su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu     Nr. O3-106     patvirtinta   KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01) kyla aibė neaiškumų.

Štai skyriuje II. SĄVOKOS nustatyta:

14. Karšto vandens tiekėjas  juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83

15. Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83


Taigi galima būtų suprasti, kad Metodika skirta centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimui.

Betgi  skyriuje  VII. KARŠTO VANDENS KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS nustatyta

38. Karšto vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Išleistų nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83


   Tačiau   nuo 2011 11 01  Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad daugiabučiuose namuose  su šilumos tiekėjų karšto vandens ruošimo įrenginiais  karštą vandenį   ruošia daugiabučių namų savininkų  pasirinkti jų prižiūrėtojai, kuriems už karšto vandens ruošimą atlyginama per įrenginių priežiūros mokestį.

  Taigi akivaizdu, kad daugiabučiuose namuose, kur įrengti karšto vandens ruošimo įrenginiai,  joks karšto vandens tiekimas nevyksta.

   Tokiu būdu ši Metodikos nuostata akivaizdžiai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra nuostatai:

Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.


O  šiuo metu karšto vandens tiekimas gali būti vykdomas tik dviem būdais:
  • Lauko tinklais.
  •  Atvira šilumos tiekimo sistema.

    Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome konkrečios  trumpos informacijos  ( be tradicinio įžanginio  kelių puslapių,  mums neblogiau nei  Komisijai žinomų,  teisės aktų  nuostatų citavimo) kokiam karšto vandens tiekimo būdui ši Metodika yra skirta:

Ø Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimui lauko tinklais.

Ø Centralizuotai paruošto karšto vandens (šilumnešio) tiekimui atvira šilumos tiekimo sistema.

--------------------------------------------


ATSAKYMAS:

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA


Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Buitinių vartotojų sąjungai
Antanas1940@gmail.com


Nr. R2-(Š)-

Į 2017-06-23
Nr. 21 

Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos taikymo

                     
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. birželio 23 d. gavo Buitinių vartotojų sąjungos raštą „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos taikymo“.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punkte nustatyta viena iš Komisijos funkcijų – tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas. Šiuo metu galiojanti Karšto vandens kainų nustatymo metodika patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika).
  
Komisijos pirmininkė              Inga Žilienė                                                                                                                                                                                  
----------------------------------------------------------------------------- 
Visi mafijos požymiai akivaizdūs ir nepaneigiami ..............Pagal lenkų posakį Vilniaus šilumos tiekėją "Vilniaus šilumos tinklus" valdo "kompanija nedidelė bet labai maloni" :
 [ "Kampania jest mały, ale bardzo przyjemne "]Stebėtojų taryba

Valdas Benkunskas (pirmininkas)   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai


Vincas Jurgutis (pirmininko pavaduotojas) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys  
Lietuvos liberalų sąjūdis
Marius Skarupskas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
Lietuvos socialdemokratų partija.
Šarūnas Skučas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys
Lietuvos liberalų sąjūdis
Paulė Kuzmickienė  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Gintautas Terleckas  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, 
istorikas, Lietuvos sąrašo narys, A. Maldeikienės partijos draugas ....!!!!1

--------------------------------------------------------


Valdyba

Arvydas Darulis (pirmininkas)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Buvęs energetikos viceministras
Mantas Burokas
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius
Virginijus Pauža
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius
Edvardas Varoneckas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktorius
Dovilė Mikalajūnė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja
----------------------------------

 Konservatoriai,  liberastai, socialdemokratai .................

Ir kas gi juos šioje kompanijoje vienija, kokias gi vertybes jie šioje kompanijoje  deklaruoja ???

Na ir kas  paneigs, kad juos vienija "Valstybinis reketas" - neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokesčio prievartavimas.

Na liberastai, na socialdemokratai, kurių tarpe dar  apstu buvusių komunistų, betgi konservatoriai - Tėvynės sąjunga -Krikščionys demokratai ... ...?????!!!!!

Na ir kurgi dingo jų "krikščioniškos vertybės", kurgi dingo 10 Dievo įsakymų  ??

Aplamai tai netektų stebėtis, nes savo laiku Italijoje krikščionių demokratų  partija palaikė labai glaudžius ryšius su mafija ......

O jeigu jau egzistuoja ""Valstybinis reketas", tai savaime suprantama, kad be mafijos jo negali būti ....

O ko labiausiai bijo mafija ???

Ji labiausiai bijo paviešinti savo pelnus.

Taigi ir yra, kaip yra  ...   Vilniaus šilumos tiekėjas atsisakė paviešinti gautą pelną iš šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos už gegužės mėnesį.

O j Valstybinė kainų ir energetikos ministerija pasielgė"  kaip jo "stogas" -  jį pateisino.....

Tokiu būdu, pridėjus tai, kad Vilniaus apygardos prokurorai   irgi  teisina  "Valstybinį reketą",  visi mafijos požymiai akivaizdūs ir nepaneigiami ......