2017 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

Sakyk ko nori ??
Atvažiuoja žmogus į Vilnių iš provincijos ir nusiperka butą.

Žmogus kaip žmogus, tiktai jis nei „vartotojas“, nei iš  liaudies, o tiesiog normalus žmogus.

Jeigu jau jis gyvena daugiabučiame name, tai suvokia, kad jis yra ne tik buto savininkas, bet ir  viso pastato bendrasavininkas.

Todėl jis susipažįsta su savo  daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašu, su pastato šildymo ir karšto vandens sistema, sužino, kad šilumos punktas yra pastato savininkų nuosavybė.

Sudaro jis sutartis dujų, elektros, vandens tiekimui.

Nueina jis ir į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Klientų aptarnavimo centrą Nr. X (KAC), kur  jam pateikia dvi sutartis:

Ø  Šilumos pirkimo – pardavimo.
Ø  Karšto vandens pirkimo –pardavimo.

 Gavęs abi   sutartis žmogus, prieš jas pasirašydamas, skaito   ir mato, kad Šilumos pirkimo pardavimo sutartyje parašyta:

Pagal sutartį Šilumos tiekėjas tiekia Buitiniam vartotojui šilumą butui ir pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato karšto vandens sistemoje.

O Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartyje parašyta:

Karšto vandens tiekėjas tiekia Vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį (geriamą šaltą vandenį ir šilumą jam sušildyti iki teisės aktuose higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros), paskirsto šilumos tiekėjo šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato karšto vandens sistemoje, o taip pat vykdo kitas, su tuo susijusias karšto vandens tiekėjo pareigas.
Karšto vandens tiekėjas įsipareigoja:
7.1. nenutrūkstamai teikti Vartotojui karštą vandenį .....................


             Nesupranta žmogus,  kokį čia dar kompleksinį produktą karštą vandenį jam  siūlo pirkti, nes karštas vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte,  kuris  yra   pastato savininkų, o ne šilumos tiekėjo nuosavybė.

  Kreipiasi jis   į Klientų aptarnavimo centro darbuotoją, kuri jam pateikė sutartis, paaiškinimo, tačiau ta tik purto galvą  ir kviečia į pagalbą „vadybininką“.

 Po kokių 10 minučių pasirodo „vadybininkas“ – aukštas, trumpai kirptais plaukais, nieko gero nežadančia fizionomija, vyriškis ir neprisistatęs klausia: Sakyk ko nori??

Žmogus ir sako: Pasakykite prašau kokiam tikslui   pagal sutartį tiekiama šiluma?

„Vadybininkas“, įsisprendęs rankas į šonus, buku  žvilgsniu bando paveikti klausiantįjį: Sakyk ko nori??

Tačiau žmogus vėl to paties klausia, o atsakymas vėl  tas pats- Sakyk ko nori??

Tada žmogus klausia „vadybininko“- Ar tamsta esate susipažinęs su sutartimi?? 

Po šio klausimo „vadybininkas“ numoja ranka ir dingsta ...

Žmogus tada prašo darbuotoją pakviesti KAC viršininkę.

Darbuotoja išeina ir po kelių minučių grįžta su informacija, kad viršininkė išvykusi, kur išvykusi niekas nežino, nežino ir kada ji sugrįš, o jos pavaduotojas atostogauja ...

Tačiau žmogus nenusileidžia ir prašo  tada pakviesti specialistą, suprantantį, kas rašoma sutartyje.

Darbuotoja išeina ir po kokių 10 minučių grįžta su normaliai atrodančiu, pasitikėjimą keliančiu, besišypsančiu vyriškiu  - specialistu.

Jis prisistato, maloniai paaiškina, kad šiluma tiekiama pastato ir butų šildymui, karštam vandeniui ruošti pastato šilumos punkte.
     
Su šia sutartimi žmogui viskas aišku.

Tačiau, perėjus prie Karšto vandens pirkimo –pardavimo sutarties, situacija  komplikuojasi, nes specialistas nevykusiai bando paaiškinti, kaip  šilumos tiekėjas ruošia karštą vandenį  pastato šilumos punkte ........

Akivaizdžiai matosi, kad jis supranta situaciją, tačiau kitaip elgtis  negali, nes tada, ko gero,  netektų darbo ...............

   {  Beje būtų labai įdomu sužinoti, kaip paaiškintų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdomą karšto vandens tiekimo veiklą jo Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, konservatorius, TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas ............   }

Tada žmogus pasirašo Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, o Karšto vandens pirkimo pardavimo sutarties nepasirašo.

Tačiau darbuotoja jam paaiškina, kad tai neturės jokios įtakos, nes mokestis už karšto vandens tiekimą vis tiek bus pateiktas...

............................
.........................................P.s. Klientų aptarnavimo centras, kuriame vyko aprašyta situacija,  yra mums žinomas.  

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą