2017 m. liepos 11 d., antradienis

"Valstybinis reketas" yra valstybės politika vartotojų teisių apsaugos srityje ......................???

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba   2017 gegužės 26 dieną priėmė nutarimą Nr. 10-738 Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutarties.

   Jame rašoma, kad  Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas įtvirtina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.

   O Civilinis kodeksas nustato:

5. Ar vartojimo sutarties sąlyga nesąžininga, turi būti vertinama atsižvelgiant į sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų prigimtį ir visas sutarties sudarymo metu buvusias ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes, ir visas kitas tos sutarties ar kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas.


 Tokiu būdu Civilinis kodeksas nustato, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turėjo įvertinti sutartyje nustatytus karšto vandens tiekėjo įsipareigojimus:

-       Nenutrūkstamai tiekti karštą vandenį.....................;


 Deja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba to nepadarė, nevertino, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ karšto vandens nei   ruošia, nei jį tiekia.

Beje, kaip aiškina jos specialistai,  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gerai žino, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ negali karšto vandens tiekti .......

Tuo tarpu Civilinis kodeksas nustato:

 6.225 straipsnis. Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas
1. Sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai.

   
Todėl yra akivaizdu, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutartis nuo pat jos sudarymo yra niekinė, kadangi karšto vandens tiekimo paslaugos šilumos tiekėjas neteikė, neteikia  ir negali teikti.

Tokiu būdu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, žinodama, kad sutartis niekinė, to nevertino ......

Tokiu būdu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba de fakto prisipažino esanti  „Valstybinio reketo“ dalyve.

Tokiu būdu ne kas kitas, o VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA:

„įgyvendinanti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir užtikrinanti vartotojų teisių apsaugą ...........“


Tokiu būdu ir Seimo Ekonomikos komitetas, kuris patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metinę ataskaitą, irgi de fakto yra „Valstybinio reketo“ dalyvis ....

Kol kas „Valstybinį reketą“ teisiškai bejėgiškai  dangsto ir Vilniaus apygardos prokurorai....

Informuoti apie „Valstybinį reketą“ yra:
Prezidentūra, Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,  

 Informuoti, ir  kad jų kai kurie  darbuotojai moka „Valstybinio reketo“ mokestį ...

Informuotas apie „Valstybinį reketą“ ir  Seimo Energetikos komisijos pirmininkas ............

O Energetikos ministerija yra šio reketo iniciatorius ...........

Taigi „Valstybinis reketas“: yra tikrai VALSTYBINIS:

Prezidentūra,
Seimo Ekonomikos komitetas,
Seimo Energetikos komisija,
Teisingumo ministerija,
Energetikos ministerija,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
Vilniaus apygardos prokurorai
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

****************************************************
Susipažinti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais  Nr. 10-737 ir Nr. 10-738  Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Šilumos ir Karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutarčių galite 
ČIA


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą