2022 m. kovo 24 d., ketvirtadienis

Puota maro metu ...

 

   Jau bus greit mėnuo, kaip Ukrainoje gimsta stebuklas- per dideles žmonių aukas Ukrainos valstybė laikosi prieš Rusijos imperiją.

Ir duok Dieve, kad jam pavyktų užgimti.

Kaip ten bebūtų šio stebuklo nenori ir Rusijos imperija ir Vakarai.

Būtent Vakarai,

Ir dėl kelių priežasčių.

Savaime suprantama, kad jiems nusibodo nesibaigiantis Rusijos vykdomas Ukrainos puolimas į vairiausiomis priemonėmis.

Kita vertus Vakarams didelį nerimą kelia tai, kas nutiktų su Rusijos imperija, jei ji pralaimėtų karą.

Nes gali nutikti ir taip, kad Rusijos imperija pasidalintų į kelias dalis.

O juk Rusija branduolinė valstybė.

Čia prisiminkime, kaip Vakarai nenorėjo, kad iš  Sovietų imperijos pasitrauktų Pabaltijo valstybės.

Vakarams reikėjo vienos nusilpusios Sovietų imperijos, o  ne jos subyrėjimo.

Deja tai faktas akivaizdus ir nepaneigiamas.

 Prisiminkime, kaip iš Ukrainos spruko JAV ir kitų valstybių ambasados: pirma iš Kijevo į Lvovą, o po to namo ...

Ir taip padarė trys NATO narės, pasižadėjusios užtikrinti Ukrainos sienų neliečiamumą.

Tai rodo, kad jos tikėjosi greitos Rusijos imperijos pergalės.

Tačiau į vyko stebuklas.

Ir kad jis neužgestų Ukrainai verkiant reikia veiksmingos karinės pagalbos.

O vietoje to Vakarai tariasi, posėdžiauja , taškosi pareiškimais i r pan.

 Kad apramintų  nesusivokiančią  Pabaltijo šalių visuomenę,  siunčia į jas   grupeles kareivių.

Tuo tarpu juk su šiomis šalimis yra ratifikuotos karinių bazių steigimo sutartys.

Ir nors tai buvo dar D. Grybauskaitės prezidentavimo laikais, tačiau tų bazių taip ir nėra ir nenusimato .....

O be šių bazių JAV ir NATO pažadai  apginti Pabaltijį yra tokios pat vertės, kaip Ukrainos sienų neliečiamybės užtikrinimas ...

 O  yra kaip yra – Arba Vakarų sankcijos Baltarusijai, jos izoliavimas,  buvo  tyčia skirta jos pajungimui Rusijai, tikslu  jai palengvinti Ukrainos užgrobimą.

Arba Vakarai visiškai nuprotėjo.

O rezultatas - Lietuvos siena su Rusija ~ 1000 km, o Latvijos Daugpilis, kur 80 procentų rusakalbiai, atsidūrė už 30 km nuo Rusijos, kaip ir mūsų Vilnius ....  


   O  ekspertai prognozuoja, kad jeigu Ukraina kris – sekanti Lietuva ...

Ir apie visa tai tyla – valdžios ir visuomenės vienybė .......

O Seimas ir valstybės vadovas  esant tokiai situacijai postringauja apie kažkokį tai Rusijos imperijos atgrasymą .......

O kodėl gi jiems  to nedaryti, jeigu  galima tai daryti ???

   Kaip sakoma, puota maro metu .

 

 

 

..

 

 

 

 

2022 m. kovo 22 d., antradienis

Ko nepasakė Žita Šličytė Seimui - ietuvoje taip, kaip buvo Ukrainoje prie Janukovičiaus ....

 

  Kainos kyla.

Infliacija didėja.

Bendromis ES valstybių vadovų pastangomis, pažymint ypatingą mūsų šalies vadovo aktyvumą, Rusijos imperijos sienos de fakto atsidūrė prie Medininkų pasienio posto, ir sumoje siena su šia imperija yra  ~ 1000 km .......

Rusijos imperija tęsia Ukrainos valstybės griovimą, o trys didžiausios NATO valstybė, įsipareigojusios užtikrinti šios valstybės sienų neliečiamybę, apie tai net neužsimena, kaip ir „demokratinė“  tų ir kitų šalių visuomenė ...

O ką fi veikia mūsų valdžia, kaip i padeda Ukrainai, jeigu privatūs asmenys organizuoja pvz. apsauginių liemenių gamybą ...

Na kad visai nepadeda, to negalima sakyti, nes štai perdavė Ukrainai pasenusius AK-47 (Kalašnikovo automatus, pagamintus pasinaudojant vermachto šturmo ginklo konstrukcija).

Kad sankcijos Rusijos imperijai, kaip sakoma, kitu lazdos galu trenks ir Lietuvai, abejoti netenka.

O ką gi daro mūsų valdžia, kad palengvintų nors kiek vartotojų, visų pirma pensininkų, gyvenimą mūsų Gerovės valstybėje.

Pvz. šilumos vartojimo srityje.

Gerai padarė, kad PVM tarifą šilumai nustatė lygų nuliui.

Betgi centralizuoto šilumos tiekimo ūkyje jau senai vyksta labai negražūs ir negeri dalykai.

Visų pirma tai Valstybinis reketas- neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos apmokėjimo reketavimas.

Štai vien tik Vilniaus šilumos tiekėjas pagal jo paties informaciją (beje gautą tik su prokuratūros pagalba) kasmet gauna virš milijono eurų pelno, o nepriklausomi ekspertai tvirtina, kad tris – keturis milijonus € .....

Ir visa tai, kaip sakoma, iš šilumos vartotojų kišenės.

Toliau –kita Valstybinio reketo atmaina – neteisėtas šilumos tiekėjų šilumos punktų priežiūros mokesčio reketavimas.

Dar toliau –dar viena Valstybinio reketo atmaina – neteisingas nepaskirstyto  geriamo vandens karšto vandens ruošimui nustatymas (tiksliau jo nenustatymas),  ir iš to neteisingas šilumos su nepaskirstytu karštu vandeniu paskaičiavimas.

Ir visa tai šilumos vartotojų sąskaita.

Ar visa tai žino Seimas, jo pozicija ir opozicija – ŽINO !!!

 Ar visa tai žino prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba , policija – ŽINO  !!!!-

Ar visa tai žino ketvirta valdžia – ŽINO!!!!

Ar visa tai žino Energetikos ministerija, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – ŽINO !!!

Ar visa tai žino  Jo kilnybė Gerovės valstybės konstruktorius ???

Čia jau tenka suabejoti.

Kad jo patarėjai tai žino, tai nepaneigiama.

  Betgi yra tokia nuomonė, kad Jo Kilnybei patarėjų nereikia, jam reikia tik pritarėjų ...

O jam siunčiami laiškai jam nepatenka.

Betgi Jo Kilnybės reitingas tarp valdžios atstovų tai aukščiausias ....

Taigi yra, kaip yra –Lietuvoje taip, kaip buvo Ukrainoje prie Janukovičiaus...

 O ko nėra, tai maidano, kurio beje ir nenusimato ....


....


2022 m. kovo 20 d., sekmadienis

Jeigu tikrasis nepriklausomybės atkūrimo demijurgas yra Tauta, pati Tauta, tai kam gi ir kokiais tikslais reikalingas „Mozė“ ... ???

 

  Kovo 11 dienos paminėjimas Seime.

Dalyvauja aibė „Jų kilnybių“,  jaunimo trupė, ir t.t.

Įsimintina:

I. Signatarų klubo įgaliotos Zitos Šličytės kalba -  diagnozė Seimui.

   Šią diagnozę patvirtino  palikusios salę šios  personos:

 1. Vilija Aleknaitė-Abramikienė
 2. Laima Andrikienė
 3. Aušrinė Armonaitė
 4. Agnė Bilotaitė 
 5. Viktorija Čmilytė-Nielsen
 6. Evelina Dobrovolska
 7. Arūnas Dulkys
 8. Simonas Gentvilas
 9. Faina Kukliansky
 10. Gabrielius Landsbergis
 11. Kęstutis Masiulis
 12. Kęstutis Navickas
 13. Juozas Olekas
 14. Nijolė Oželytė
 15. Ieva Pakarklytė
 16. Žygimantas Pavilionis
 17. Viktoras Pranckietis
 18. Tomas Vytautas Raskevičius
 19. Julius Sabatauskas
 20. Marius Skuodis
 21. Ingrida Šimonytė
 22. Birutė Vėsaitė
 23. Andrius Vyšniauskas
 24. Emanuelis Zingeris 
 25. Artūras Žukauskas  

 

II. Paviešinta signataro Vinco Ramučio Gudaičio nuomonė:

Mes buvome tiktai Tautos instrumentas.

Mus pasirinko Tauta.

Todėl aš visada maniau, kad mūsų  nuopelnas nepriklausomybės atkūrime yra kuklus.

Tikrasis nepriklausomybės atkūrimo demijurgas yra Tauta, pati Tauta.

 

 

 

Kas rodo, kad mūsų valstybėje, nežiūrint titaniškų įvairaus plauko liberastų, jedinstvininkų, penktosios kolonos, apkurtusių  „Mozės“ garbintojų kolektyvinių pastangų yra dar ir pagarbos verto inteligentijos elito.

       Beje verta pažymėti, kad kažkodėl tai nesigirdėjo ditirambų „Mozei“ ......

 

***************************************

Demiurgas - (gr. demiourgos - amatininkas, kūrėjas; sk. demijurgas):

1. senovės Graikijoje - laisvasis amatininkas, meistras, menininkas, taip pat gydytojas, architektas, poetas;

 2. kuriuose ne kuriuose graikų dorėnų poliuose - aukščiausiasis vyriausybės asmuo;

 3. filos.: a) Dievas, kuriantis pasaulį iš amžino pirminio chaoso - Platono filosofijoje; b) mąstymo procesas kaip nepriklausomoji jėga - Hėgelio filosofijoje;

.

 *******************************

Vincas Ramutis Gudaitis

Vincas Ramutis (Romas) Gudaitis (g. 1941 m. gruodžio 8 d. Pielkavoje, Igliškėlių valsčius, Marijampolės apskritis) – Lietuvos filologas, rašytojas, prozininkas, signataras, žurnalistų etikos inspektorius.

Biografija

Mokėsi Mokolų pradžios, Kapsuko J. Jablonskio vidurinėje mokykloje, 1960 m. baigė Kapsuko suaugusiųjų vakarinę vidurinę mokyklą. Dirbti pradėjo statybose ir Marijampolės cukraus fabrike darbininku. 1965 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

1965 m. Varėnos rajono Rudnios vidurinės mokyklos mokytojas. 1966 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1967 m. Varėnos rajono Naniškių vidurinės mokyklos direktorius. 19681970 m. „Ekrano naujienų“ redaktorius. 1970–1981 m. Lietuvos kino studijos scenarinės kolegijos redaktorius, vyriausiasis redaktorius. 1975 m. baigė Maskvos kinematografijos instituto aspirantūrą. 1981–1984 m. LSSR kultūros ministerijos repertuarinės kolegijos darbuotojas. 1984–1989 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos ir dramaturgijos konsultantas. Rašytojų sąjungos partinės organizacijos sekretorius.

19881990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989 m. išrinktas SSRS liaudies deputatu Marijampolės nacionalinėje teritorinėje rinkimų apygardoje, 1989–1990 m. SSRS AT narys. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo), jo Prezidiumo narys, signataras. [1] 1992–1994 m. LSDP narys. 1993–1998 m. LR prezidento Algirdo Brazausko Kultūros, švietimo ir mokslo grupės vyresnysis referentas. 1998 m. prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos komisijos narys. 2001 m. išrinktas Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriumi 5 metų kadencijai, 2006 m. perrinktas antrajai kadencijai, šias pareigas ėjo iki 2009 m. lapkričio 16 d. [2][3][4]

Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys. [5]

Vedęs, žmona – Stasė, sūnūs – Gytis ir Andrius. [6][7]

Kūryba

Romanuose „Sėjėjai“ (1981 m.), „Kartos“ (1985 m.), apysakoje „Lemties broliai“ (1983 m.) derinant nuotykių ir buities epizodus vaizduojamas vienos Užnemunės giminės gyvenimas nuo 1863 m. sukilimo iki kolektyvizacijos. Ironiškame romane „Metaforų medžiotojai“ (1987 m.) atsispindi XX a. 7-8 deš. Kino studijos bohema, pamflete „Chamskio eros rytas“ (1995 m.) – valdžios ir nusikaltėlių grupuočių santykiai.

Parašė scenarijus kino filmams „Laimingas laimės neradęs“ (1973 m., rež. Algirdas Araminas), „Žaltvykslės“ (1980 m., rež. Gytis Lukšas), pjesę („Atversk, angele, laiko knygą“, past. 1985 m.), esė (rink. „Mes – iš peršautų dainų krašto“, 2000 m.). [8]

R. Gudaitis yra analitinės žiniasklaidos šalininkas. Jo manymu, Lietuvoje šou verslas ir geltonoji spauda yra užėmę didžiąją dalį žiniasklaidos rinkos.

----

 

2022 m. kovo 17 d., ketvirtadienis

Pirmas tai tokią diagnozę nustatė Prancūzijos prezidentas Makronas .....

 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/alvydas-medalinskas.-ukraina-apgyne-nato   

 

 NATO -gyvas lavonas.

Pirmas tokią diagnozę nustatė E. Makronas.

Nesenai iš esmės tą patį patvirtino Linas Linkevičius.

Vadovaujantis sveiko proto logika tai  ir taip yra akivaizdu ir nepaneigiama.

Ukrainos užpuolimas tai tik eilinė kartą tai patvirtina.

Trys NATO šalys -JAV, JK, Prancūzija yra įsipareigojusios užtikrinti Ukrainos sienų neliečiamumą.

Na ir kaip jos jau antrą kartą pasielgia ??!!1

 Kokia bebūtų situacija, ją reikia vertinti teisingai, kitaip nebus galima rasti geriausią išeitį iš jos.

Taigi kam naudinga savi apgaulė - NATO mus apgins.

Ir kas mus tuo mulkina.

Pagalvokime apie tai, jeigu dar nesame Mozės zombiai.


 

2022 m. kovo 8 d., antradienis

.........pagal prigimtį ir iš inercijos .....

 

 2022 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ė:

1.    Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Žvėryno seniūnijoje bevardei gatvei Ukrainos Didvyrių vardą (pagal pridedamą planą).

2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

2.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Latvių gatvėje numerius 53 ir 53A (Žvėryno seniūnija);

2.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

****************************

Tokiu būdu atitinkamai pasikeitė ir dviejų Rusijos ambasados pastatų adresai.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai kitaip, kaip Ukrainos Didvyrių  vardo pažeminimu, pavadinti neišeina,  nes viso to tikslas  paerzinti Rusiją.

Jeigu miesto savivaldybė norėjo iš tikro pagerbti Ukrainos Didvyrius, ji būtų tikrai suradusi tam tinkamus objektus, pvz. Liudo Giros ir Salomėjos Neries gatves.

 Betgi,  savaime suprantama, kad šių Tėvynės išdavikų, vykusių į Maskvą su prašymu aneksuoti Lietuvą,  atminimas yra brangus  tiek liberastams, tiek konservatoriams, todėl ir taip iki šiol ir yra.

Tiksliau jis yra brangus konservatoriams, kaip sakoma, pagal  jų prigimtį, na o liberastams iš inercijos ....

..

....

 

 

  

2022 m. kovo 7 d., pirmadienis

Rusijos ekonominė blokada skylėta .... o esminės karinės pagalbos Ukrainai nėra ....

NATO valstybė Turkija neprisidės prie  sankcijų Rusijai.

Turkijos prezidentas pasiūlė Putinui, kad abi šalys prekyboje gali naudoti  dolerį, euro, rublį, auksą.

Į tai Putinas atsakė, kad Rusija nusiųs 30 laivų, kurie dabar randasi Azovo jūroje,  su saulėgrąžų aliejumi, ir kviečiais.

Prie sankcijų neprisidėjo Kinija ir Vidurinės Azijos postsovietinės valstybės.

Yra informacijos, kad Rusijos bankai prisijungs prie Kinijos bankų sistemos.

Vokietija neatsisakys rusiškų dujų ir naftos importo (O lietuva ??)

Kad Rusija, prieš pradėdama agresiją prieš Ukrainą, neįvertino sankcijų pasekmių, galvoti nederėtų.

Rusijos finansų politiką tvarko žydai, o tai labai šioje srityje nusimananti tauta.

Be to Rusijos gyventojai nėra taip išlepinti, kaip europiečiai.

Kaip sakoma, tiek žinių iš viso svieto ...

 

 

 

 

 

 

...

 

2022 m. kovo 5 d., šeštadienis

Svarbus imperijos laimėjimas ir lotynų patarlė ....

 

 Senai žinoma, kad vieno ar kito mūšio laimėjimas dar  nereiškia pergalę kare.

Ir dargi karo laimėjimas dar nėra pasirodo pergalė prieš pralaimėjusią valstybę ...

Štai Sovietų imperija, kaip sakoma, ant kiekvieno kampo trimitavo apie pergalę taip vadinamame Didžiajame tėvynės kare prieš „fašistinę“ Vokietiją.

Ir koks rezultatas po  45 metų ??

Sovietų imperija subyra, o pralaimėjusi karą Vokietija atsistato, susivienija ir  yra laikoma viena iš turtingiausių ir ekonomiškai pajėgiausių šalių  pasaulyje.

Ji viena iš Europos Sąjungos steigėjų ir faktinė jos valdytoja.

O  karą laimėjusios Sovietų sąjungos teisių ir pareigų perėmėja Rusijos imperija  seka po nugalėtos Vokietijos .....

    Savaime suprantama, kad tokia situacija žemina ir piktina tiek Rusijos imperiją, tiek  jos imperatorių.

Todėl ir turėtų būti suprantamas jos imperatoriaus siekis atsistatyti Sovietinės imperijos sienas.

Bet ne tai svarbiausia – svarbiausia tai, kad Vakarai kol kas jam šiame siekyje padėjo ir padeda.

Ir visi, kam tai prieinama neabejotinai tai  žino ir supranta.

 Štai Rusijos imperija laimėjo karą su Ičkerija, Gruzija, be karo aneksavo Krymą, atplėšė nuo Ukrainos dvi sritis.

Ir visos tos pergalės  su Vakarų pagalba.

  Paskutinė didelė Rusijos imperijos pergalė- Baltarusijos faktinis pajungimas Rusijos imperijai dėka Vakarų jai taikomų sankcijų, jos izoliacijos.

O viso to dėka Rusijos  imperijai ne tik   atsivėrė trumpiausias kelias į Kijevą –„rusų miestų motiną“, bet ir  ji atsidūrė prie rytinių Lietuvios sienų...

Pažymėtina, kad didžiausią iniciatyvą blokuojant Baltarusiją rodė mūsų visa valdžia: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė , žiniasklaida.

Todėl reikia suprasti, kad  tuo buvo siekiama, kad Rusijos imperija atsirastų ir prie rytinių mūsų valstybės sienų.

Kad, taip sakant, Lietuva atsidurtų Rusijos imperijos gniaužtuose.

Ir todėl  visiškai logiškas  užsienio politikų ir Zelinskio  perspėjimas, kad jeigu Rusijos imperija nebus Ukrainoje sustabdyta, sekantis jos žingsnis  bus Pabaltijo valstybės.  

Taigi ir turime tai, ko ir siekė mūsų  valdžia mūsų liaudžiai  entuziastingai pritariant.

Todėl ir aiškinti,  kad gyvas lavonas NATO mūsų nepagins, yra beviltiškas reikalas.

Tai rodo ir liaudis po balkonėliu, ir minia prie Rusijos ambasados šauksmais ir švilpimu pritarianti sovietinio profesoriaus tradiciškai provokacinei kalbai:

......paversti didžiulė tautą ( suprask rusų) z-----is yra nusikaltimas. ......

..... Kas parengs medžiagą, kad ją pamatytų kiekvienas suz------tas rusas, kad jo smegenys atsisuktų atgal. .....

 

Taigi ar kas paneigs lotynų patarlę ----  Kiaulė teikia pirmenybę purvui, o ne švariam vandeniui.

O kas yra galimai suz----tas,  aiškinti  argi verta ......

 ********************************


2022 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

Vakarų paliktą Ukrainą nuo Rusijos imperijos agresijos gali iš gelbėti tik stebuklas ...

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

************

Тарас Шевченко

       Rusija SSRS įpėdine įvardyta dvišalėse sutartyse su Prancūzija, Vengrija, Japonija, Vokietijos Federacine Respublika, Italija ir daugeliu kitų valstybių.

Tai yra, kalbant apie užsienio politiką,  suprask "Rusija yra SSRS “.

O SSRS ambasadoriai užsienio šalyse tapo Rusijos ambasadoriais , Rusijai ir toliau galiojo visos sovietų konvencijos ir tarptautinės sutartys, o Sovietų Sąjungos piliečių užsienyje pasai ,buvo pakeisti Rusijos Federacijos pasais.

SSRS atstovas prie JT nuo 1990 m. Julijus Voroncovas nuo 1991 m. gruodžio 24 d. tapo Rusijos atstovu  ir savo poste išbuvo iki 1994 metų ....

  Tokiu būdu Vakarai Rusiją pripažino - Sovietinės imperijos teisių ir pareigų perėmėja.

Vakarai džiaugėsi neskausminga  sovietinės imperijos griūtimi ir matyt nesitikėjo tokio Rusijos imperijos atgimimo.

O imperija yra imperija, i r labai gaila, kad tokio elementarus dalyko dauguma nesuvokia, ar nenori suvokti, ar yra neprieinama suvokti.

 Štai paklauskime žmogelio po balkonėliu mosuojančio taip vadinama istorine vėliava –kodėl ne trispalve valstybine.

N a ir ką jis atsakys ??

Arba štai Vilniaus miesto ribas žymi taip vadinamos istorinės vėliavos, ir tik jos.

O kurgi Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto vėliavos????

Kodėl gi nėra valstybinės vėliavos ??

Ką tuo nori pasakyti Vilniaus miesto valdžia ???

Geras klausimas kad ir vicemerui konservatoriui.

Pačiu geriausiu  atveju, tik ne Vilniaus savaivaldybės, tikėtina, kad taip norima pabrėžti  pagarbą LDK, kuri be abejo buvo imperija, kuria turime didžiuotis.

Bet mes esame mažytė Tauta ir atkurti LDK neketiname.

Visai kas kita didžiulė rusų Tauta.

Taigi pirma Rusijos imperija sumokėjo Sovietinės imperijos skolas, jas nurašė jos skolininkams, o po to ėmėsi jos teisių atstatymo.

Tai prasidėjo nuo Ičkerijos, kurios nepriklausomybę imperija buvo pripažinusi.

Kad sukurtų pretekstą ją užpulti, imperijos spectarnybos susprogdino porą daugiabučių namų su gyventojais,  o  kaltę suvertė čečėnams ......

O Vakarai, užuot suvokę su kokia imperija teks susidurti, padėjo jai kraujuje paskandinti nepriklausomą valstybę.

Su Baltarusija buvo sudaryta jungtinės valstybės sutartis, Vidurinės Azijos respublikos savanoriškai pasidavė Rusijos įtakai.

Nuo bandžiusios artėti prie Vakarų Gruzijos, su Prancūzijos pagalba buvo atplėštos Abchazija ir P. Osetija.

Vėliau ir pati Gruzija tapo prorusiška, o  Putinui labai neįtikęs jos prezidentas dabar yra kalėjime.

 Tačiau Vakarai į visa tai žiūrėjo ir žiūri abejingai – Kaukazas toli ir jų tai   neliečia.

O pradėjusi savo sienų atstatymą imperija, savaime suprantama, negali sustoti.

Taigi toliau sekė Ukrainos eilė, kurios Tautos tiek carinė, tiek ši  imperija nepripažįsta

Tokiu būdu su JAV tuometinio prezidento Nobelio Taikos premijos  laureato palaikymu Krymo aneksija įvyko labai sklandžiai.

O juk Budapešto memorandumu  Ukrainos sienų neliečiamybę       užtikrino ne tik JAV, bet ir JK  bei Prancūzija – trys didžiosios NATO valstybės ...

O Putino draugužė nuo VDR laikų Vokietijos kanclerė  kartu su Prancūzijos prezidentu  jam nuolankiai talkininkavo priverčiant Ukrainą pasirašyti Minsko susitarimą – kuris iš esmės buvo jai pražūtingas ir todėl nebuvo vykdomas.

 Pažymėtina, kad tokiu kritiniu Ukrainai momentu Vokietija atsisakė jai patiekti dargi liemenes ...

Pažymėtina, kad Rusijos imperatorius visą laiką nuosekliai siekė pajungti Baltarusiją, o jos prezidentas jam gana sėkmingai priešinosi, ir dargi nepripažino Krymo aneksijos.

Tai vyko tol, kol Vakarai visiškai izoliavo Lukašenką ir jis, neturėdamas kitos išeities, kapituliavo.

Tokiu būdu Rusijos imperijai atsidarė trumpiausias kelias į Kijevą.

Na, o kas buvo toliau, ir kas vyksta dabar -  šių dienų istorija.

Ir visa Ukrainos istorija, tai kovos už nepriklausomybę ir aplinkinių valstybių siekis ją pasidalyti.

Dauguma imperijų subyrėdavo kaip senovės imperijos, ar likdavo tik metropolijos, kaip kad . Ispanijos, Prancūzijos, JK.

Kitos išliko –Kinija, Indija, Rusija, beje JAV irgi imperija.

Šiuo metu pasaulyje dominuoja iš esmės trys imperijos: JAV, Kinijos, Rusijos.

Europos sąjungą galima butų  laikyti imperija, tačiau kas gi tada metropolija, kas gi tada imperatorius ?

 Taigi ES itin silpna imperija, ir kaip parodo įvykiai Ukrainoje, jos šalių vienybė labai jau trapi.

Na o apie NATO  išvis geriau patylėti, nes  krizių atveju jis visiškai yra bejėgis ir visiškai priklausomas nuo JAV imperijos, kuriai rūpi tik savo interesai.

Kaip ir visais ,laikais,  imperijų galybę sąlygoja jų imperatoriai.

Tačiau juos kaltinti ar kritikuoti kaip asmenybes, nesusietas su imperijomis, yra  ir neproduktyvu, ir apgaulinga.

Taip yra ir su Putino, Stalino, Hitlerio vertinimu atsietai nuo atitinkamų imperijų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir Stalinas, ir Putinas maždaug po tiek pat metų tapo visagaliais imperijos valdovais.

Ar sankcijos prives Rusijos imperiją prie esminių pokyčių - kas žino.

Laikas parodys ar vieną imperatorių pakeis kitas, ar imperija subyrės į gabalus, kaip kad buvo pradėjusi ir tik Putinas ją nuo to išgelbėjo.

Tačiau Ukrainą tik  stebuklas gali iš gelbėti nuo pavergimo, ar padalinimo.

 Beje jokio stebuklo prie Vyslos 1920 metais neįvyko, tik  patriotiškai nusiteikusi  lenkų Tauta atsilaikė prieš raudonuosius t su Prancūzijos  gausia karine pagalba.

O Ukrainos ir tuometinės Lenkijos situacija vienoda, tiktai Ukrainai pagalbos nėra .... ir tiktai stebuklas ją gali iš gelbėti.

Beje pažymėtina, kad tuomet puldama Lenkiją  raudonoji imperija tikėjosi darbo klasės palaikymo ir dargi sukilimo, kaip dabar jos teisių paveldėtoja  tikėjosi Ukrainoje būti sutikta su gėlėmis ....