2022 m. kovo 8 d., antradienis

.........pagal prigimtį ir iš inercijos .....

 

 2022 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ė:

1.    Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Žvėryno seniūnijoje bevardei gatvei Ukrainos Didvyrių vardą (pagal pridedamą planą).

2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

2.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Latvių gatvėje numerius 53 ir 53A (Žvėryno seniūnija);

2.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

****************************

Tokiu būdu atitinkamai pasikeitė ir dviejų Rusijos ambasados pastatų adresai.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai kitaip, kaip Ukrainos Didvyrių  vardo pažeminimu, pavadinti neišeina,  nes viso to tikslas  paerzinti Rusiją.

Jeigu miesto savivaldybė norėjo iš tikro pagerbti Ukrainos Didvyrius, ji būtų tikrai suradusi tam tinkamus objektus, pvz. Liudo Giros ir Salomėjos Neries gatves.

 Betgi,  savaime suprantama, kad šių Tėvynės išdavikų, vykusių į Maskvą su prašymu aneksuoti Lietuvą,  atminimas yra brangus  tiek liberastams, tiek konservatoriams, todėl ir taip iki šiol ir yra.

Tiksliau jis yra brangus konservatoriams, kaip sakoma, pagal  jų prigimtį, na o liberastams iš inercijos ....

..

....

 

 

  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą