2022 m. kovo 5 d., šeštadienis

Svarbus imperijos laimėjimas ir lotynų patarlė ....

 

 Senai žinoma, kad vieno ar kito mūšio laimėjimas dar  nereiškia pergalę kare.

Ir dargi karo laimėjimas dar nėra pasirodo pergalė prieš pralaimėjusią valstybę ...

Štai Sovietų imperija, kaip sakoma, ant kiekvieno kampo trimitavo apie pergalę taip vadinamame Didžiajame tėvynės kare prieš „fašistinę“ Vokietiją.

Ir koks rezultatas po  45 metų ??

Sovietų imperija subyra, o pralaimėjusi karą Vokietija atsistato, susivienija ir  yra laikoma viena iš turtingiausių ir ekonomiškai pajėgiausių šalių  pasaulyje.

Ji viena iš Europos Sąjungos steigėjų ir faktinė jos valdytoja.

O  karą laimėjusios Sovietų sąjungos teisių ir pareigų perėmėja Rusijos imperija  seka po nugalėtos Vokietijos .....

    Savaime suprantama, kad tokia situacija žemina ir piktina tiek Rusijos imperiją, tiek  jos imperatorių.

Todėl ir turėtų būti suprantamas jos imperatoriaus siekis atsistatyti Sovietinės imperijos sienas.

Bet ne tai svarbiausia – svarbiausia tai, kad Vakarai kol kas jam šiame siekyje padėjo ir padeda.

Ir visi, kam tai prieinama neabejotinai tai  žino ir supranta.

 Štai Rusijos imperija laimėjo karą su Ičkerija, Gruzija, be karo aneksavo Krymą, atplėšė nuo Ukrainos dvi sritis.

Ir visos tos pergalės  su Vakarų pagalba.

  Paskutinė didelė Rusijos imperijos pergalė- Baltarusijos faktinis pajungimas Rusijos imperijai dėka Vakarų jai taikomų sankcijų, jos izoliacijos.

O viso to dėka Rusijos  imperijai ne tik   atsivėrė trumpiausias kelias į Kijevą –„rusų miestų motiną“, bet ir  ji atsidūrė prie rytinių Lietuvios sienų...

Pažymėtina, kad didžiausią iniciatyvą blokuojant Baltarusiją rodė mūsų visa valdžia: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė , žiniasklaida.

Todėl reikia suprasti, kad  tuo buvo siekiama, kad Rusijos imperija atsirastų ir prie rytinių mūsų valstybės sienų.

Kad, taip sakant, Lietuva atsidurtų Rusijos imperijos gniaužtuose.

Ir todėl  visiškai logiškas  užsienio politikų ir Zelinskio  perspėjimas, kad jeigu Rusijos imperija nebus Ukrainoje sustabdyta, sekantis jos žingsnis  bus Pabaltijo valstybės.  

Taigi ir turime tai, ko ir siekė mūsų  valdžia mūsų liaudžiai  entuziastingai pritariant.

Todėl ir aiškinti,  kad gyvas lavonas NATO mūsų nepagins, yra beviltiškas reikalas.

Tai rodo ir liaudis po balkonėliu, ir minia prie Rusijos ambasados šauksmais ir švilpimu pritarianti sovietinio profesoriaus tradiciškai provokacinei kalbai:

......paversti didžiulė tautą ( suprask rusų) z-----is yra nusikaltimas. ......

..... Kas parengs medžiagą, kad ją pamatytų kiekvienas suz------tas rusas, kad jo smegenys atsisuktų atgal. .....

 

Taigi ar kas paneigs lotynų patarlę ----  Kiaulė teikia pirmenybę purvui, o ne švariam vandeniui.

O kas yra galimai suz----tas,  aiškinti  argi verta ......

 ********************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą