2023 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

Džiaukimės tuo, kad turime šalies vadovą paprastą lietuvį su prasikalusiu laibu tautinės refleksijos daigeliu .....

 

 Lietuvos žmogaus teisių informacinis leidinys “Pozicija“straipsnyje  Edvardas Čiuldė. Kolektyvinis Zimanas rašo:

Kai Lietuvos ryto žurnalistas Vytautas Bruveris tapo ELTA vyriausiuoju redaktoriumi, jo įtakos laukas labai prasiplėtė, taigi ir insinuacijos, nukreiptos prieš LR prezidentą Gitaną Nausėdą, įgavo didesnį žinomumą.

 

Taigi ponui Edvardui kyla klusimas – dėl ko  G. Nausėda susilaukė pono Vytauto nemalonės?

Mat  ponui Edvardui atrodo, kad  V. Bruverį labiausiai piktina ta aplinkybė, kad LR prezidento postą užėmė paprastasis lietuvis su prasikalusiu laibu tautinės refleksijos daigeliu, kad  tokia ir  yra didžioji G. Nausėdos nuodėmė.

O aš balsavau už  G. Nausėdą  gerai suprasdamas  LR   prezidento galias,  tikėdamas, kad  jis yra ekonomistas ir pagal savo galimybes darys atitinkamą įtaką Įstatymų leidybai.

Deja pasirodė, kad žiauriai klydau.

Gal ponas Gitanas neišlaikė žiauriausio išbandymo –išbandymo narkotiku valdžia ?

Bet deja yra kaip yra – viešumoje pasipūtęs narcizas, o iš ekonomisto tik piš ....

Taigi ir kas paneigs, kad  teisus V. Bruveris, jį pavadindamas kaimo diedu.

Todėl  G. Nausėdos palyginimas su sovietiniu Ukrainos komiku Štepseliu yra tam adekvatus.

O, kada G. Nausėda,  išlipęs iš JAV tanko, viena į kitą nusivalė rankas, kaip koks bomža išlindęs iš atliekų konteinerio, jo išdidi  laikysena visiškai atitiko komiko Štepselio išvaizdą.

Tai ir kur čia, ir kaip  ponas Edvardas  G. Nausėdoje įžvelgia paprastą lietuvį su prasikalusiu laibu tautinės refleksijos daigeliu, tai jau tikrai, tik lotynai galėtų jam  padėti, nes jie sake -  Žmogaus protas yra pats žmogus“ .....

 

 

2023 m. kovo 29 d., trečiadienis

„Teisinio pliuralizmo tėvas .....

 

     Gavęs iš s SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” sąskaitą   už atliekų  tvarkymą nesupratau, ką reiškia sąskaitos eilutė:  –„ NELEISTINAI  ATLIEKŲ PALIKTŲ PRIE KONTEINERIO TVARKYMAS“.

 Nustebau,  kadangi: 

1.     Atliekų konteineriai randasi savivaldybei priklausančiame žemės sklype.

2.     Atliekas į šiuos, mano daugiabučiam namui skirtus, konteinerius neša visas kvartalas, nes tokia, labai jau i patogi gyventojams, yra šių konteinerių vieta.

3.     Savivaldybė tai senai žino, tačiau pakuotėms ir kt. konteinerį įrengė neatitinkantį realius poreikius, todėl kitiems konteineriams esant pustuštiems, šis konteineris persipildo ir šalia jo, bei ant jo dažnokai  pūpso krūvos maišų su atliekomis.

Tą atliekų administratorių paprašiau informacijos:

1.     Nurodyti įstatymus, kodeksus, ar Konstitucijos nuostatą, kad aš privalau už tai mokėti.

2.     Prašau nurodyti ne poįstatyminius teisės aktus, o įstatymus, kodeksus, ar Konstitucijos nuostatas.

Deja tas administratorius tatrašė, kad jis taip elgiasi, nes taip nustato Savivaldybės mero pasirašyti „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI “o  tas Vilniaus meras, tai Remigijus Šimašius.

Tikrai ne eilinė asmenybė:

Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo teisininko kvalifikaciją, studijavo Centrinės Europos universitete (Budapešte, Mises institute Alabamoje, stažavosi Heritage fonde Vašingtone (JAV). LTU Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros doktorantas, asistentas,

 LTU teisės teorijos dėstytojas (2002–2005 m.). 2002 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos teisės universitete apgynė disertaciją „Teisinis  pliuralizmas“ ( socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras.

Dar plius Laisvosios rinkos instituto vadovas,  Teisingumo ministras, Seimo narys, Vilniaus meras ....

Man teko susidurti su ponu Remigijumi, kada jis buvo teisingumo ministras.

Tada aš nesupratau, kodėl jis taip elgiasi ignoruodamas LT Įstatymus ir Kodeksus, nes nežinojau, kad jis yra, taip sakant, „Teisinio pliuralizmo  tėvas Lietuvoje.

 Ilgai ieškojau internete man prieinama forma sąvokos „Teisinis pliuralizmas“.

Iš to, ką radau, supratau, kad tai yra   situacija, kai   greta valstybės teisės egzistuoja ne valstybės  valia grindžiamos teisinės  normos.

Taigi „Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų“. 52.6 punktas

52.6. Rinkliavos dydis kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime perskaičiuojamas tiems
rinkliavos mokėtojams, prie kuriems priskirtų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių buvo rastos ir
sutvarkytos tokios atliekos, kurias privaloma šalinti konteineriuose, taip pat statybos ir griovimo,
didelių gabaritų, tekstilės, pavojingos atliekos, padangos, automobilių ardymo atliekos, kitos neleistinai  paliktos atliekos.

 

yra akivaizdus ‚Teisinio pliuralizmo“  pavyzdys.

Ir tokių pavyzdžių aibių aibės.

Tai ir Valstybinis reketas, ir Vilniaus savivaldybės-daugiabučio namo savininko  atsisakymas mokėti jo išlaikymo mokesčius,

 Tai ir energetikos ministro patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kur jis reguliuoja tai, kas yra Aplinkos ministerijos kompetencija.

 Teisinis pliuralizmas, o ne duotos Seimo bario priesaikos, gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir Įstatymus, laužymas yra balsavimas už Seimo nutarimą, nustatantį, kad  valstybės sienos pažeidėjas, parą prabuvęs pasienio užkardoje, „neįleidžiamas“ į  šalies teritoriją ...

Taigi visas valdžios institucijų atsirašinėjimas ignoruojant LR Įstatymus ir Kodeksus yra „Teisinis pliuralizmas“. .....

Ir už visa tai turim  dėkoti  nueinančiam Vilniaus  merui Remigijui Šimašiui ....

 

 

 

 

Rusija ir Vakarai iš esmės toje pačioje Ukrainos karo fronto pusėje

 

 Vakarų žiniasklaida  po siūlymų Ukrainai palikti Bachmutą,  džiūgauja kad daugiau kaip pusę jo užėmė rusai.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas yra įsitikinęs, kad jeigu bus pralaimėtas mūšis už Bachmutą, tai padidės apaudimas ieškoti  nepriimtinų  kompromisų su agresoriumi.

 Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad jeigu bus prarastas Bachmutas, visuomenė pajaus nuovargį, kas ją pastūmės į kompromisus.

   O tuo tarpu  JAV Valstybės departamento vadovas Blinkenas yra pareiškęs, kad Ukraina galės atsiimti Krymą  tik diplomatiniu derybų keliu ....

(Kaip 2014  metais tuometinis JAV viceprezidentas D. Badenas kvietė Ukrainos valdžią nesipriešinti ginklu Krymo okupacijai, neprovokuoti Rusijos, žadėdamas padėti diplomatinėmis priemonėmis.    )

 Taigi, blaiviai mąstant, sistemiškai ir kompleksiškai vertinant faktus ir valstybių interesus, yra aišku, kad Vakarai yra visiškai nesuinteresuoti, kad Ukraina atsiimtų Rusijos aneksuotas teritorijas.

 

Būtent taip – VISIŠKAI NESUINTERESUOTI.

 

Tai ko gi siekia VAKARAI ?

 Vakarams tikrai nusibodo karas Ukrainoje, tiksliau jų visuomenėje bręsta nepasitenkinimas.

Taip, kaip nutiko po Pirmojo pasaulinio karo remiant baltagvardiečius Rusijos imperijos pilietiniame kare.

 Tai visiškai natūrali visuomenės  reakcija, ir tuo nereikia stebėtis.

Jeigu ir reikia stebėtis, tai tuo, kaip Vakarų visuomenė nepastebėjo  kad metus su virš tyčia neteikiama veiksminga parama Ukrainai.

Būtent – TYČIA, TIKSLINGAI.

 Taigi ir gal kas ir  nebijos paneigti, kad   Rusija ir Vakarai iš esmės yra vienoje  fronto pusėje.

 O iš Lietuvos pusės to aiškus ir nepaneigiamas įrodymas yra atstisakymas  pagelbėti bent keliomis  haubicomis, kuris labai ir labai padėtų Bacmuto gynėjams.

 Reikia suprati, kad būtent už tai G. Ladnsbergis ir gavo Ukrainos ordiną.

 Ir jį priėmė taip, kaip buvo paskelbęs sankcijas Druskininkų sanatorijai   ..... be jokio sąžinės trupinėlio, kaip tikras Mozės anūkas .........

 O tuo tarpu Seimo narys akademikas, profesorius Eugenijus Jovaiša  Respublikoje rašo:  „Valstybė be valstybinės kalbos“.

 

Betgi, gerbimas Seimo nary,  o argi kitaip gali būti valstybėje be pilietinės visuomenės ???

 

 .

2023 m. kovo 28 d., antradienis

Tarapunka ir Štepselis nemirtingi ...

 

 TSRS laikais buvo populiarus Ukrainos TSR liaudies artistų  komikų duetas:  Tarapunka (Jurijus Timošenka ) ir Štepselis ( Jefimmas Beriozinas ).

Kiek pamenu scenoje vienas kalbėjo rusiškai – Tarapunka, o litas –ukrainietiškai –Štepselis.

 Jis sveikosi –„Zdorovenki buly".

Ir čia geras klausimas – Kodėl aš juos prisiminiau ?

Ogi todėl, kad tai, kas vyksta mūsų valdžioje labai jau panašu į ar tai  į  „Šėpos teatrą“, ar į   šių komikų duetą.

Kur Tarapunkos vaidmens atlikėjai keičiasi, tačiau Štepselio vaidmens atlikėjas yra nepakeičiamas – tai Gitanas Nausėda.

Kuris šį vaidmenį atlieka tikrai be priekaištų , pradedant narcizine jo laikysena.

 Taigi paminėdamas D. Nausėdos pavardę galėsiu rašyti – G. Nausėda –Štepselis.

 Ir manau, kad už tai nebūsiu nubaustas.

Kodėl ?

Nes štai „Respublika rašo“ – Į laisvę išėjęs A. Kandrotas – Celofanas: apie metus kalėjime, riaušių bylą ir politiką.

  Ir taip elgiasi kitos žiniasklaidos priemonės, pvz. kad ir BNS - A.  Kandrotas - Celofanas dėl finansinių nusikaltimų siunčiamas už grotų beveik 2 metams (papildytas)

 O kas liečia Tarapunkos vaidmenį, tai, mano nuomone, jį geriausia atlieka  L. Kasčiūnas.

Kartais duete, o dažniausia ir vienas.

  Ir kas paneigs, kad ,   taip suprantant  mūsų politikų elgseną,  galima  sumažinti savo stresą ....