2023 m. kovo 19 d., sekmadienis

. Kodėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pasitikėjimas turėtų būti nulinis ......

 

 Seimo  Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu     2023-02-06  parašiau raštą DĖL   PASITIKĖJIMO VALDŽIA:

 

Parašyti Komitetui laišką man subrendo mintis pažiūrėjus Komiteto nario diskusiją per TV su liberastų „tėvu“ dėl  komisijos informacijos nutekėjimui pedofilija kaltinamam Seimo nariui.

  Mano nuomone, valstybės interesas yra tai išaiškinti, tačiau netikiu, kad tai pavyks.

Paprastas dalykas – kas gi skiria generalinį prokurorą ? - Prezidentas  kuris  pasirenka, taip sakant,  savo „valdomą“ asmenį.

Iš kitos pusės, tradiciškai, mūsų valstybės sąlygomis,    aukštų asmenų veiklos tyrimas pradedamas tik gavus aukščiausios valdžios leidimą.

Dabar apie pasitikėjimą valdžia.

Štai LR Konstitucijos 89 straipsnis nustato:

  Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

 

O pagal Seimo Statutą :

 Seimo Pirmininkas laikinai pavaduotoja Respublikos Prezidentą, kai įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį ar susirgimo.

 

 Taigi Prezidentas ir Seimo pirmininkas.

Ir abu labu yra prisiekę gerbti ir laikytis Konstitucijos ir įstatymų.

Mano nuomone, yra akivaizdu, kada šiais atvejais  ir Prezidentas, ir Seimo pirmininkė sistemingai laužo savo duotas priesaikas.

Ir tyli Seimas, tyli žiniasklaida ....

O kada vieno mano gerbiamo Seimo nario iš opozicijos  paklausiau, kodėl jis tyli. 

Tyliu balsu gavau atsakymą: “Ar žinia, kas man už tai būtų ?“

Ryšium su tuo ir  tikiuosi gauti Komiteto atsakymą – Kodėl  jis tyli, kada ir Prezidentas, ir Seimo pirmininkė laužo duotas priesaikas?

Yra  dar viena valstybės saugumo  intereso  ir pasitikėjimo valdžia svarbi problema.

Nes Lietuvos respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas nustato:

Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė. Šio

 

Iš čia geras klausimas - Tiktai kurgi tas centas, kurgi ta viešoji įstaiga ???

Argi Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nedomia ir jam  nereikalinga  išorės aplinkos pokyčių ir jų įtakos  užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizė,  pasiūlymai  dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių , bei Centro vertinimai užsienio, saugumo ir gynybos klausimais ?

 

Ryšium su tuo taip pat tikiuosi gauti Komiteto išsamų ir motyvuotą atsakymą.

------------------------------------------------------

Deja atsakymo iki šiol taip ir negavau.

Savaime suprantama, kad nėra tokio teisės akto, kuris nustatytų pareigą atsakyti į esminius piliečių laiškus.

Betgi šio mano laiško turinys   pateikia nepaneigiamus faktus tiesiogiai liečiančius mūsų valstybės saugumą.

Ir aš manau, kad komiteto nariai  tai gerai supranta.

Vienkart pažymėtina, kad už Seimo nutarimą  į Lietuvos teritoriją neteisėtai patekusius asmenis kaip gyvulius varyti prie valstybės sienos ir juos per ją išstumti,  tuo pačiu pažeidžiant Baltarusijos ar Rusijos sieną,  ir kas  yra nesuderinama su Valstybės sienos apsaugos įstatymu ir Baudžiamuoju kodeksu,  balsavo 6 iš dešimties komiteto narių.

Vienas balsavo prieš, du susilaikė, 1nedalyvavo balsavime.

Taigi visi šeši komiteto nariai  balsavę de fakto sulaužė savo duotas priesaikas gerbti ir vykdyti Įstatymus ir Konstituciją.

O tai, kad tarpe jų  yra  ir buvęs kariuomenės vadas,  yra labai ir labai pavojingas reiškinys.

Taigi buvęs kariuomenės vadas savo balsavimu patvirtino, kad pasieniečiai turi vykdyti   neteisėtą, ir antižmogišką veiką.

Taigi ir kas paneigs, kad tokiems vadams paklusni kariuomenė  gali  panaudoti   ginklus prieš teisėtus piliečių veiksmus ginant savo valstybę, vykdydama prorusiškos valdžios nurodymus.

 

Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika ir valstybės interesais,  šiam komitetui pasitikėjimas turėtų  būti nulinis.

 Betgi yra, kaip yra, kaip ir toks jau yra mūsų valstybės saugumas .......

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą