2023 m. kovo 17 d., penktadienis

Vakar Seimas priėmė protingą nutarimą pagal protingą Peticijų komisijos išvadą.

  

   Vakar Seimas priėmė nutarimą:


DĖL  LIETUVOS  RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL ANTANO ALGIMANTO MIŠKINIO PETICIJOS
2023 m. kovo 16 d. Nr. XIV-1799  Vilnius
 

I straipsnis.

 Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai tenkinti Antano Algimanto Mi5kinio peticijoje pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos Šilumos Ūkio Įstatymo 2 straipsnio  44 dali ir sąvokos ,,Šilumos punktas" apibrėžtyje atsisakyti nuostatos, patikslinančios, kokiems tretiesiems asmenims draudžiama perduoti Šilumos punkto  įrenginius.

  2 straipsnis.

 Pavesti Seimo Peticijų komisijai  iki 2023 m. balandžio 28 d. parengti šio nutarimo įgyvendinamojo teisės akto  projektą.

---------------------

 

Peticijos tekstas  sekantis:

 

PETICIJA DĖL   ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKRITIMŲ

 

LR Konstitucija nustato:

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

 

O galiojantis Šilumos ūkio įstatymas nustato:

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus.

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).

 

O kadangi, daugiabučiuose namuose gali rastis ir randasi šilumos tiekėjo šilumos punktai, tai iš tos seka, kad  ir  šilumos tiekėjo šilumos punktai  yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai)“.

Kas akivaizdžiai yra nesuderinama su   LR Konstitucijos 23 straipsnio nuostatomis.

 Be to iš šios Šilumos ūkio įstatymo nuostatos seka, kad  neatskiriama namo dalis gali būti perduodama namo butų ir patalpų savininkams, kas yra visiškai nelogiška.

Kaip gi neatskiriamas namo dalis, ir dar būtinas   jo tinkamam eksploatavimui ,  galima atskirai perdavinėti??

 Todėl Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 44 punktą siūloma nustatyti sekančiai:

 

 

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai,,  būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, kurie yra  šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė , yra neatskiriama namo dalis, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims.

 

Ryšim su tuo ši mano pasiūlymą pakeisti Šilumos ūkio įstatymą prašau laikyti peticija.

 

Antanas Miškinis  

 

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą