2021 m. kovo 31 d., trečiadienis

Klausimas – Kada bus pribaigtas kronvirusas???

 

Paskutines vakcinavimo naujienos.              

Lietuvoje 2021.03.31  stoviui  

Paskiepyta  pirmąja doze   -13.6 %

Paskiepyta  antrąja doze  – 5.9 %

Europos sąjungoje sumoje atitinkamai 13,4%  ir 5,7  %

****************************************** 

 P.S.

Vakcinavimo situacija ES ir jos šalyse:  https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

 

 

 

2021 m. kovo 29 d., pirmadienis

Gal mums ne taip matosi ...

 
Gautas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos laiškas, kuriame rašoma:

Dėl nepaskirstyto karšto vandens kiekio nustatymo ir leistinų apskaitos prietaisų paklaidų

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, nepaskirstytasis karšto
vandens kiekis
– viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens
skaitiklių rodmenų sumos.
Taigi, kaip matyti, nepaskirstytas karšto vandens kiekis nustatomas iš geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade atimant butų karšto vandens
skaitiklių rodmenų sumą.

 

Gali  būt mes kažko tai nesupratome, gal ne taip  mums matosi .............

Todėl ir būsime dėkingi, gerbiami Vilniaus miesto karšto vandens vartotojai, jei paaiškinsite,  kas gi yra tas „nepaskirstytasis karšto vandens kiekis“.

Tikimės kad tai Jūs,kurie gyvenate daugiabučiuose namuose (Seimo nariai, Prezidentūros klerkai, prokurorai, teisėjai, policininkai, VSD ir STT agentai, valstybės tarnautojai, bočiai, senjorai, pagyvenę žmonės  ,,)  žinote, nes kiekvieną mėnesį   apmokate  atitinkamą  jo dalį ......................  

***********************************************

P.S.

Šilumos ūkio įstatymas

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

23. Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas būdas pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26486

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880

 

2021 m. kovo 28 d., sekmadienis

Į tą pačią vietą tik aukštesniame lygyje ....

    LRT eteryje nuo 2018 m. rudens transliuojama  laida „Vartotojų kontrolė“:

Laidoje „Vartotojų kontrolė“ pateikiama svarbi vartotojams informacija, ekspertų patarimai ir rekomendacijos, ką reikia žinoti apie maisto ir ne maisto produktus, nekokybiškas ar klaidinančias vartojimo paslaugas.

Programos kūrėjų tikslas – šviesti vartotojus suteikiant naujausią aktualią informaciją.

Laida, kurios šūkis yra „Vartotojai privalo žinoti tiesą!“,

 Pasiūlyti temą laidos kūrėjams galima el. p. adresu vk@lrt.lt.

  Betgi šiaip ar taip vakcinos yra ne maisto produktas, o besiskiepijantys yra jų vartotojai, ką patvirtina jiems  po vakcinavimosi pagaliau išduodami: „Pakuotės lapeliai: informacija vartotojui

(https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020 )

 Ir juo labiau vartotojai apie vakcinas turi žinoti tiesą, leidus jiems pasirinkti vakcinas.

   Kadangi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos  interneto svetainėje patalpinta informacija apie vakcinas yra labai jau sunkiai prieinama vidutiniam besiskiepijančiam, pastaroji  viešojo intereso tikslu buvo paprašyta konkrečios informacijos apie vakcinų veiksmingumą:

--------------------------------------------------------------------------------

1.   Koks yra kiekvienos iš šių keturių

„Comirnaty“

„COVID-19 Vaccine Moderna

“COVID-19 Vaccine AstraZeneca“

COVID-19 Vaccine Janssen

 veiksmingumas procentais.

2. Jeigu pvz. vakcinos veiksmingumas 95 procentai, ar tai reikia suprasti, kad yra didelė tikimybė, kad vakcina 5 procentams pavakcinuotų gali nesuveikti, ar kitaip.

Atsakyti prašome konkrečiai ir suprantamai eiliniam besiskiepijančiam.

----------------------------------------------------------

Deja, deja .... konkrečios informacijos taip ir negavome, o tiktai krūvą internetinių nuorodų ...

Tuo tarpu, pagal žiniasklaidos informaciją:   vakcinavimo situacija ES yra tokia:

 Vaizdo konferencijos formatu vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime buvo paskelbti šie skaičiai:

 27 sąjungos valstybės per tris mėnesius gavo 88 milijonus vakcinos dozių, panaudojo 62 milijonus.

šiek tiek daugiau nei 18 milijonų žmonių buvo paskiepyti dviem dozėmis,

  tai yra 4,1% visų ES gyventojų.

 Buvo pripažinta, kad skiepijimo tempas nėra pakankamai greitas.


 

Tokiu būdu ES sumoje per tris mėnesius:

Nepanaudota 26 milijonai dozių.

Paskiepyta tik 4,1% visų ES gyventojų.

O kokia gi situacija Lietuvoje ??

Galimai imunizuotų gyventojų dalis proc. 12,8 % (357 217 gyventojų).

2021-03-27  tai rasta   Statistikos departamento interneto svetainėje.

 Vaizdelis pagal Viktorą, –tikrai NIKOKS .., juo labiau kad dalis gydytojų atsisako vakcinuotis, ir nėra informacijos kodėl?

 O kiek gi Lietuvoje vakcinų nepanaudota ??

  Tačiau, vietoje to, kad džiaugtis, kad žmonės vakcinuojasi,  Sveikatos apsaugos ministerija pranešė:

Šiandien SAM pasiekus informacijai apie galimus vakcinavimo nuo COVID-19 pažeidimus Šalčininkų rajono savivaldybėje, imtasi priemonių, norint kuo greičiau išsiaiškinti situaciją“,   

 Sveikatos apsaugos ministras patekino Santaros klinikų Šeimos centro vadovo profesorius Vytauto Kasiulevičiaus „prašymą atleisti iš užimamų pareigų“...

 Jo žmona buvo paskiepyta  tikslu neišmesti vakcinų ,  bet, matote,  ne pagal prioritetą ..............

O gal esmė tame, kad, mūsų turima informacija, jis yra S. Skvernelio šeimos gydytojas ...

 Galima suprasti, kodėl valdžia slepia informaciją, nes kas gi rinksis vakciną kurios veiksmingumas 80 procentų ir tarpas tarp dozių trys mėnesiai, kai kitos vakcinos veiksmingumas 95 procentai ir tarpas tarp dozių trys savaitės .....

 Betgi argi tai išeitis ????

 O kad Sveikatos apsaugos ministerija yra pasimetusi, prostracijoje - yra akivaizdu.

   Ir argi kitaip gali būti, kada į Ekspertų tarybą įtraukta skautų vadė.., o Užkrečiamų ligų ir AIDS centro atstovo nėra, o pat jos vadovas nežinia už ką atleistas dar buvusio sveikatos apsaugos ministro  ...

 Atleistas, ir neaišku už ką, ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovas ......

 Taigi, kas sekantis ??

 Ko gero tai bus  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas ...........

 Betgi,  vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų  būti nedelsiamas  sveikatos apsaugos ministro atstatydinimas.

 Bet to nereiktų tikėtis, nes labai jau panašu, kad  už jo stovintis   „force majore“ randasi už šalies ribų ...

 Tiktai ar sumoje visa tai nepanašu į tai, kaip Sovietų sąjungoje 1937 metais buvo kapojamos galvos ...

 Ar ne taip, kaip sako dialektinis materializmas  Į tą pačią vietą tik aukštesniu lygiu ...

 

 

.


2021 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

Tikra socialdemokratinė partija Lietuvai būtinai reikalinga ir neabejotinai tikrai ji bus.

 

 2021 m. kovo 25 d.

Socialdemokratų partija yra seniausia Lietuvos partija.

     Lietuviškoji socialdemokratų partija buvo įkurta dar  1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje, kai Lietuva vis dar priklausė Rusijos imperijai.

Socialdemokratai Steponas Kairys ir Mykolas Biržiška buvo Nepriklausomybės akto signatarai.

1936 m. vasario 6 d. partijos veikla buvo uždrausta, bet po uždarymo jos  nariai dalyvavo kultūros veikloje, partijos vadovų iniciatyva ėjo žurnalai ir laikraščiai.

.Sovietų aneksijos  metais Socialdemokratų partijos  veiklos centras emigracijoje buvo JAV.

Lietuvos socialdemokratų partija buvo atkurta 1989 m. balandžio 27 d. Kaune.

Vėliau socialdemokratų partija susijungė su Lietuvos demokratine  darbo partija – buvusia Lietuvos komunistų partija – ir  tuo pačiu tapo jos priedanga.

Dėl to   1999 metų pabaigoje atskilo ir  buvo užregistruota partija „Socialdemokratija 2000“, 2003 metais persitvarkiusi į  Lietuvos socialdemokratų sąjungą, kuri 2014 metų lapkričio 29 dieną nutraukė savo veiklą.

Savaime suprantama, kad susijungusi su buvusiais komunistais, Socialdemokratų partija netapo ir niekaip  negalėjo tapti tikra socialdemokratine partija.

Laikui bėgant, jaunėjant partijos nariams ir jos vadovybei, savaime suprantama, jos gretose atsirado ir tikros socialdemokratų partijos poreikis, poreikis iš esmės atstovauti šalies žmonių interesus.

  Pirma toks bandymas buvo partijos pirmininku  2017  m. sausio  išrinkus 38 metų Gintautą Palucką, kuris  2021 metų sausio 22 dieną  pranešė atsistatydinantis iš pirmininko posto.

  Savaime suprantama, kad partijos „senjorai pomidorai“  niekaip negalėjo susitaikyti  su palyginti jaunu ir pažangių pažiūrų vadovu.

Jo pjudymas išėjo į viešąją erdvę po Seimo rinkimų, kada kartas nuo karto per komercines žiniasklaidos priemones vis buvo peršama nuomonė, kad G. Paluckas turėtų trauktis iš savo partinio posto, nes nei jis, nei partija rinkimų nelaimėjo.

Savaime suprantama, kad nė viena tikra  partija (jo labiau socialdemokratų)   nereikalinga   šaliai kenkiančioms jėgoms, kurios sumaniai naudojasi  kosmopolitinių partijų interesais.

O kad Socialdemokratų partija po jos  skilimo negalėjo laimėti Seimo rinkimų, yra akivaizdu.

 O kas liečia G. Palucko Seimo rinkimų rezultatus  Utenos rinkiminėje apygardoje, tai nežinomo kandidato pralaimėjimas keliais balsais žinomam Seimo nariui,   iš esmės yra didelis jo pasiekimas.

 Tokia yra Socialdemokratų partijos istorija.

O dabar apie jos gėdą ir bėdą.

Visų pirma tai jos frakcijos Seime pirmininkas – Algirdas Sysas, kuris kartas nuo karto į viešąją erdvę, taip sakant, išsivemia ant lietuvių – tai jam lietuvis džiaugiasi, kad kaimyno karvė nudvesia, tai jam lietuvis džiaugiasi, kad kaimyno tvartas dega ..., beje  pastaruoju metu tai pavadindamas dargi tautosaka ...

  Sunku nuspėti, kuo vadovavosi frakcija, kuo jai neįtiko G. Paluckas, tačiau yra kaip yra – Lietuva ne tik vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos, bet ir kur Seime  randasi ir dar frakcijai vadovauja toks „senjoras pomidoras“ ...

 Kita Socialdemokratų partijos gėda ir bėda lyra laikinas Socialdemokratų partijos pirmininkas Jonavos meras, Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

  Tai jis viešai žavisi A.M.B., kuris nė iš tolo nebuvo panašus į socialdemokratą, tai jis viešai žeria tokius pareiškimus, kaip kad šiandien.

O šiandien jis per LRT radiją, paklaustas ar teisingai pasielgė Šalčininkų meras, pasiskiepijęs be eilės, ne, vadovaudamasis valstybės interesais, pritaria šio mero sprendimui gelbėti vakcinaciją rajone, o postringauja, kad taip nevertėjo daryti.

O paklaustas, ar jis pritartų leidimui savivaldybėms pačioms spręsti vakcinavimo tvarką, tam nepritaria,  tuo pačiu patvirtindamas, kad jis nepasitiki savivalda, kurios prezidentas pats  yra ....

Maža to, jis yra ganėtinai išsimokslinęs.

Baigė Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 Nuo 2004 iki 2008 m. neakivaizdžiai studijavo Mykolo Romerio universitete, teisės bakalauras. 2007–2009 m. baigė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tarptautinę magistrantūrą, įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2010-2015 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete anglų kalba parengė ir 2015 m. rugsėjo 11 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Alkoholio vartojimas prieštaringų visuomeninių ir asmeninių veiksnių kontekste“, socialinių mokslų srities (vadybos krypties) daktaras.

ir dar Jonavos meras.

O Jonavoje, kiek mums pavyko sužinoti, tų daugiabučių namų, kurie turi nuosavus šilumos punktus, savininkams tenka mokėti Valstybinio reketo mokestįmokestį už nesuteiktą karšto vandens tiekimo paslaugą.

O šiame Valstybiniame rekete Jonavos savivaldybė vaidina esminį vaidmenį.

Visų pirma Jonavos šilumos tiekėjas, kuris paruošia neteikiamos paslaugos kainų projektą, yra savivaldybei pavaldus.

O  kada šilumos tiekėjas pateikia savivaldybei Valstybinio reketo projektą, o ji  iš esmės jam pritaria.

Kur nuplaukia Valstybinio reketo pajamos , pakankami išsilavinęs Jonavos meras turi žinoti ir tegu paneigia, kad nežino.

Taigi štai tokia yra esamos Socialdemokratų partijos anatomija.

O  tikrai  socialdemokratinė  partija Lietuvai būtinai reikalinga ir neabejotinai tikrai ji  bus.

O tai priklauso nuo mūsų visų, jeigu norime, kad  mūsų interesai būtų atstovaujami Seime.

 -----------------------------------------------------------------------------  

.

2021 m. kovo 22 d., pirmadienis

Sveikatos apsaugos ministrui blaiviai mąstant ..

 

Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai          2021-03-22   

 

DĖL VAKCINŲ NUO  COVID – 19  CHARAKTERISTIKŲ

      Blaiviai mąstant, leidus pasirinkti vakcinas,  žmonėms turėjo būti suteikta informacija apie jas. 

  Paklausius Seimo nario,  psichiatro  L.S. patarimo susirasti teisingą informaciją apie vakcinas  internete, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos  interneto svetainėje pavyko surasti šią informaciją:

Vakcinos pavadinimas

Vakcinos dozės

Antra dozė po savaičių

Imunitetas susidaro po savaičių

Veiksmingumas

 %

Imuniteto išsilaikymas mėn.

Comirnaty“

2

3

 

95

 

„COVID-19 Vaccine Moderna”

2

2

2

94

 

“COVID-19 Vaccine AstraZeneca“

2

    4-12       pasirinkta 12

2

63

 

COVID-19 Vaccine Janssen

1

-----

2

       70

 

  Kadangi vakcinų aprašymuose ne specialistui labai  ir labai sunku susigaudyti,  prašome kuo skubiau užpildyti šią lentelę ir mums ją atsiųsti.

 Vertinant tai, kad jau vakcinuotas labai didelis žmonių skaičius, vienkart prašome informacijos:

 Ø  Ar vykdomas vakcinų veikimo atsakingas stebėjimas tikslu patikslinti tai, kas nustatyta klinikinių  tyrimų metu.

 Ø  Ir kas tai vykdo, jeigu tai vyksta.

 

Prezidentas Antanas Miškinis   

 

 

.

2021 m. kovo 21 d., sekmadienis

Eilinis valdžios pasityčiojimas

 

Pasiklausius per sekmadienio laidą  24/7 kalbintus vakcinacijos „žinovus“ , norinčiam pasirinkti ,kokia vakcina skiepytis, gali kilti problemų, kurią vakciną iš šiuo metu ES pripažintų  keturių pasirinkti:

Vakcinos pavadinimas

Vakcinos dozės

Antra dozė po savaičių

Imunitetas susidaro po savaičių

Veiksmingumas

procentais

Comirnaty“

2

3

 

95

„COVID-19 Vaccine Moderna”

2

2

2

94

“COVID-19 Vaccine AstraZeneca“

2

   4-12       pasirinkta 12

2

63

COVID-19 Vaccine Janssen

1

-

2

       70

 

 Akivaizdu, kad šią informaciją turėtų patvirtinti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kadangi vakcinų aprašymuose ne specialistui labai ir labai jau sunku susigaudyti.

Deja tokios kondensuotos atsakingos, viešos informacijos nėra ir todėl pasiūlymą pasirinkti vakciną galima vertinti ir kaip eilinį valdžios pasityčiojimą.....

Kaip kad   trijų aukščiausios valdžios šulų   ir sveikatos apsaugos ministro prievartinę vakcinaciją.

 

 

.