2021 m. kovo 5 d., penktadienis

Kam „Gerovės valstybei“ reikalinga ta Stambulo konvencija ?????

  


Žiniasklaida skelbia, kad Stambulo konvencija suskaldė visuomenę, tačiau ar daug kas žino kas yra ta Stambulo konvencija.

 O Stambulo konvencijos tikras pavadinimas yra - Europos Tarybos  konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

----------------------

Europos Taryba – 47 Europos demokratinių valstybių tarptautinė organizacija, seniausia Europos valstybes vienijanti  organizacija, įsteigta 1949 m. gegužės 5 d. Londono sutartimi.

------------------------

Konvencija  buvo pasirašyta 2011 m. gegužės 11 d. Stambule – todėl  ji taip ir vadinama.

 Lietuva prie konvencijos prisijungė po poros metų.

  Konvencija įpareigoja ją pasirašiusias ir ratifikavusias valstybes vykdyti smurto prieš moteris bei smurto šeimoje prevenciją, užtikrinti aukų apsaugą ir smurtautojų baudžiamąją atsakomybę.

  Kartu įtvirtintas įsipareigojimas keisti visuomenės požiūrį ir kovoti su lyčių stereotipais, dėl kurių toleruojamas smurtas prieš moteris.

  Konvencija taip pat nustato specialų stebėjimo mechanizmą ("GREVIO"), siekiant užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai įgyvendintų jos nuostatas

Visų pirma tai mes kuriame „Gerovės valstybę“, o joje joks smurtas negali būti toleruojamas.

Nei smurtas prieš moteris, nei smurtas prieš vaikus, nei smurtas prieš vyrus, nei prieš pavaldinius ir t.t., nei smurtas prieš gyvūnus, nei smurtas prieš gamtą.

 Deja yra, kaip yra –  „Gerovės valstybės“ Prezidentas yra smurtautojas ...

 Nes kaip gi pavadinti tai, kad jo iniciatyva ~400 Druskininkų gyventojų neteko darbo?

 Ir argi ne jo  smurtas yra tai, kad trys buvę valstybės tarnautojai liko be darbo?

Blaiviai mąstant, tai argi be šios Konvencijos negalime susitvarkyti savo šalyje.

Jeigu negalime ir dar reikalinga išorinė kontrolė, tai apie tai ir reikia viešai kalbėti.

O jeigu esame suvereni civilizuota šalis – tai kame gi problema.

Ir jeigu šalį valdantys nesugeba be Konvencijos ratifikavimo  kovoti su smurtu, tai tą turi ir pripažinti.

Sumoje yra akivaizdu, kad Stambulo konvencijos ratifikuoti nereikia, o visų pirma reikia sutramdyti smurtaujantį Prezidentą ir apginti nuo jo nukentėjusius žmones.

Nuo to  Seimui ir linkime pradėti.

 ------------------

 Vienkart  būtina  pažymėti „Respublikos“ informaciją:

"Garsioji Stambulo konvencija ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje jau suskaldė visuomenę į dvi dalis.

 Vieni įsitikinę - konvencija kovoje su smurtu nepadės, tačiau atvers galimybę socialiniams eksperimentams su visuomene.

Kiti plaka sau į krūtinę, rėkdami, esą konvencija - visų mūsų išsigelbėjimas. O kaip neplaksi, kai nuo jos priklauso tavo organizacijos finansinė ateitis."

 

Turima mintyje taip vadinamos „visuomeninės“ organizacijos, kurias valdžia paperka per jų vykdomų projektų finansavimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą