2021 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

Tikra socialdemokratinė partija Lietuvai būtinai reikalinga ir neabejotinai tikrai ji bus.

 

 2021 m. kovo 25 d.

Socialdemokratų partija yra seniausia Lietuvos partija.

     Lietuviškoji socialdemokratų partija buvo įkurta dar  1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje, kai Lietuva vis dar priklausė Rusijos imperijai.

Socialdemokratai Steponas Kairys ir Mykolas Biržiška buvo Nepriklausomybės akto signatarai.

1936 m. vasario 6 d. partijos veikla buvo uždrausta, bet po uždarymo jos  nariai dalyvavo kultūros veikloje, partijos vadovų iniciatyva ėjo žurnalai ir laikraščiai.

.Sovietų aneksijos  metais Socialdemokratų partijos  veiklos centras emigracijoje buvo JAV.

Lietuvos socialdemokratų partija buvo atkurta 1989 m. balandžio 27 d. Kaune.

Vėliau socialdemokratų partija susijungė su Lietuvos demokratine  darbo partija – buvusia Lietuvos komunistų partija – ir  tuo pačiu tapo jos priedanga.

Dėl to   1999 metų pabaigoje atskilo ir  buvo užregistruota partija „Socialdemokratija 2000“, 2003 metais persitvarkiusi į  Lietuvos socialdemokratų sąjungą, kuri 2014 metų lapkričio 29 dieną nutraukė savo veiklą.

Savaime suprantama, kad susijungusi su buvusiais komunistais, Socialdemokratų partija netapo ir niekaip  negalėjo tapti tikra socialdemokratine partija.

Laikui bėgant, jaunėjant partijos nariams ir jos vadovybei, savaime suprantama, jos gretose atsirado ir tikros socialdemokratų partijos poreikis, poreikis iš esmės atstovauti šalies žmonių interesus.

  Pirma toks bandymas buvo partijos pirmininku  2017  m. sausio  išrinkus 38 metų Gintautą Palucką, kuris  2021 metų sausio 22 dieną  pranešė atsistatydinantis iš pirmininko posto.

  Savaime suprantama, kad partijos „senjorai pomidorai“  niekaip negalėjo susitaikyti  su palyginti jaunu ir pažangių pažiūrų vadovu.

Jo pjudymas išėjo į viešąją erdvę po Seimo rinkimų, kada kartas nuo karto per komercines žiniasklaidos priemones vis buvo peršama nuomonė, kad G. Paluckas turėtų trauktis iš savo partinio posto, nes nei jis, nei partija rinkimų nelaimėjo.

Savaime suprantama, kad nė viena tikra  partija (jo labiau socialdemokratų)   nereikalinga   šaliai kenkiančioms jėgoms, kurios sumaniai naudojasi  kosmopolitinių partijų interesais.

O kad Socialdemokratų partija po jos  skilimo negalėjo laimėti Seimo rinkimų, yra akivaizdu.

 O kas liečia G. Palucko Seimo rinkimų rezultatus  Utenos rinkiminėje apygardoje, tai nežinomo kandidato pralaimėjimas keliais balsais žinomam Seimo nariui,   iš esmės yra didelis jo pasiekimas.

 Tokia yra Socialdemokratų partijos istorija.

O dabar apie jos gėdą ir bėdą.

Visų pirma tai jos frakcijos Seime pirmininkas – Algirdas Sysas, kuris kartas nuo karto į viešąją erdvę, taip sakant, išsivemia ant lietuvių – tai jam lietuvis džiaugiasi, kad kaimyno karvė nudvesia, tai jam lietuvis džiaugiasi, kad kaimyno tvartas dega ..., beje  pastaruoju metu tai pavadindamas dargi tautosaka ...

  Sunku nuspėti, kuo vadovavosi frakcija, kuo jai neįtiko G. Paluckas, tačiau yra kaip yra – Lietuva ne tik vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos, bet ir kur Seime  randasi ir dar frakcijai vadovauja toks „senjoras pomidoras“ ...

 Kita Socialdemokratų partijos gėda ir bėda lyra laikinas Socialdemokratų partijos pirmininkas Jonavos meras, Savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

  Tai jis viešai žavisi A.M.B., kuris nė iš tolo nebuvo panašus į socialdemokratą, tai jis viešai žeria tokius pareiškimus, kaip kad šiandien.

O šiandien jis per LRT radiją, paklaustas ar teisingai pasielgė Šalčininkų meras, pasiskiepijęs be eilės, ne, vadovaudamasis valstybės interesais, pritaria šio mero sprendimui gelbėti vakcinaciją rajone, o postringauja, kad taip nevertėjo daryti.

O paklaustas, ar jis pritartų leidimui savivaldybėms pačioms spręsti vakcinavimo tvarką, tam nepritaria,  tuo pačiu patvirtindamas, kad jis nepasitiki savivalda, kurios prezidentas pats  yra ....

Maža to, jis yra ganėtinai išsimokslinęs.

Baigė Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 Nuo 2004 iki 2008 m. neakivaizdžiai studijavo Mykolo Romerio universitete, teisės bakalauras. 2007–2009 m. baigė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tarptautinę magistrantūrą, įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2010-2015 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete anglų kalba parengė ir 2015 m. rugsėjo 11 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Alkoholio vartojimas prieštaringų visuomeninių ir asmeninių veiksnių kontekste“, socialinių mokslų srities (vadybos krypties) daktaras.

ir dar Jonavos meras.

O Jonavoje, kiek mums pavyko sužinoti, tų daugiabučių namų, kurie turi nuosavus šilumos punktus, savininkams tenka mokėti Valstybinio reketo mokestįmokestį už nesuteiktą karšto vandens tiekimo paslaugą.

O šiame Valstybiniame rekete Jonavos savivaldybė vaidina esminį vaidmenį.

Visų pirma Jonavos šilumos tiekėjas, kuris paruošia neteikiamos paslaugos kainų projektą, yra savivaldybei pavaldus.

O  kada šilumos tiekėjas pateikia savivaldybei Valstybinio reketo projektą, o ji  iš esmės jam pritaria.

Kur nuplaukia Valstybinio reketo pajamos , pakankami išsilavinęs Jonavos meras turi žinoti ir tegu paneigia, kad nežino.

Taigi štai tokia yra esamos Socialdemokratų partijos anatomija.

O  tikrai  socialdemokratinė  partija Lietuvai būtinai reikalinga ir neabejotinai tikrai ji  bus.

O tai priklauso nuo mūsų visų, jeigu norime, kad  mūsų interesai būtų atstovaujami Seime.

 -----------------------------------------------------------------------------  

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą