2021 m. kovo 16 d., antradienis

Ar Vilniaus apygardos prokuratūra pasielgs pagal savo kompetenciją ???

 

Vilniaus apygardos prokuratūrai        2021-03-15   Nr. 1

 DĖL  PRIVALOMO  NUOTOLINIO  DARBO  TEISĖS  AKTŲ  NEBUVIMO 

  Teisingumo ministerija, raštu paklausta kokie teisės aktai nustato privalomo nuotolinio  darbo tvarką, nurodė:

:1. Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1296 „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, kuris nustato: „Valstybės tarnautojas, norintis dirbti nuotolinį darbą, pateikia tiesioginiam vadovui rašytinį prašymą“. 

 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.1226 ‚Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2.2.1 papunktį, kuris nustato: „Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus ....“.

  Teisingumo ministerija, suvokdama  kritinę situaciją, apsidraudė, „Į Teisingumo ministerijos kompetenciją neįeina faktinės situacijos vertinimas“.

 O LRV kanceliarija telefonu paaiškino, kad egzistuoja tik du aukščiau paminėti teisės aktai.

 Tokiu būdu yra akivaizdu, kad teisės akto, nustatančio privalomo nuotolinio darbo tvarką,  nėra.

 Todėl  valdžios institucijos elgiasi kaip kas išmano,   kurios savo darbuotojams įteikia mobilių telefonų SIM korteles ar telefonus, kurios peradresuoja darbo telefonus, kurios ne, arba visa tai atlieka dalinai, ir t.t.

.O kur dar  kibernetinio saugumo užtikrinimas, kur reikalavimai jo užtikrinimui??

 Ir kas gi kontroliuoja, kaip organizuojamas privalomas nuotolinis darbas ???

 O kas dedasi privačiame sektoriuje, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino.

 Iš viso to yra akivaizdu, kad grubiai pažeidžiamas viešasis interesas.

 Todėl ir prašome jį apginti pagal savo kompetenciją ir mus informuoti.

 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas   Antanas Miškinis

*********************************** 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą